Điểm báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015-2016

        PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG TÂY

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015-2016

(Mẫu 06 Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của BộGD)

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

426

77

84

86

89

90

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

265

 

 

86

89

90

III

Kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

425

76

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

2

Toán

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

425

76

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

3

Khoa học

179

 

 

 

89

90

a

Hoàn thành

179

 

 

 

89

90

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử và Địa lí

179

 

 

 

89

90

a

Hoàn thành

179

 

 

 

89

90

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng nước ngoài

265

 

 

86

89

90

a

Hoàn thành

265

 

 

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

8

Đạo đức

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

426

77

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

9

Tự nhiên và Xã hội

247

77

84

86

 

 

a

Hoàn thành

247

77

84

86

 

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

10

Âm nhạc

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

425

76

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

11

Mĩ thuật

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

425

76

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

12

Thủ công (Kỹ thuật)

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

425

76

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

13

Thể dục

426

77

84

86

89

90

a

Hoàn thành

426

77

84

86

89

90

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

IV

Năng lực

 

 

 

 

 

 

1

Đạt

425

76

84

86

89

90

2

Chưa đạt

1

1

 

 

 

 

V

Phẩm chất

 

 

 

 

 

 

1

Đạt

425

76

84

86

89

90

2

Chưa đạt

1

1

 

 

 

 

VI

Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

1

Giấy khen cấp trường

355

65

79

80

67

64

2

Giấy khen cấp trên

 

 

 

 

 

 

VII

Hoàn thành chương trình lớp học

 

 

 

 

 

 

1

Hoàn thành

425

76

84

86

89

90

2

Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

VIII

Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

 

 

 

 

 

90

 

 

Hoàng Tây, ngày 10 tháng 9 năm 2016
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đỗ Thị Hằng

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Tác giả:

Xem thêm

<
Tập văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11
Vòng sơ khảo ngày hội âm nhạc chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Chúng em thi kể chuyện Bác Hồ
Phòng dịch covid-19
Vòng chung khảo ngày hội âm nhạc năm học 2019 - 2020