Điểm báo

CÔNG KHAI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu 08

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PHÒNG GD &ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

41

39

2

 

 

27

11

3

 

 

I

Giáo viên

37

 

 

 

 

24

11

 2

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

2

 

 

 

 

2


 

 

 

2

Thể dục

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

3

Âm nhạc

2

 

 

 

 


2

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1


 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 


 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 
                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị


                                                                                                     (Đã ký)
                                                                                               Phạm Thị Thu Hà
Tác giả:

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019