Thông báo

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20/11

Chiều thứ 3 ngày 17/11/2015, tường tiểu học Hợp Lý tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thành phần: Toàn bộ học sinh và CB-CNV nhà trường.
Hình thức thi: Mỗi lớp ít nhất một tiết mục múa hoặc hát.

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019