Thông báo

UỐNG THUỐC TẨY GIUN NGÀY 11/4/2017

UỐNG THUỐC TẨY GIUN NGÀY 11/4/2017: Trường Tiểu học Hợp Lý trân trọng thông báo: Vào 7 giờ 30 phút ngày 11/4/2017 nhà trường phối hợp với trạm y tế xã Hợp Lý tổ chức uống thuốc giun cho học sinh 2 khu

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
HOẠT ĐỘNG THƯ VIÊN NHÂN DÂN
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019