Thông báo

LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2015-2016

LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học: 2015-2016

A. Kiểm tra Toán và Tiếng việt

1. Ngày 11 tháng 5 năm 2016

Buổi sáng: (Thời gian từ: 7h15’)

+ Kiểm tra môn Toán và Tiếng việt K1(Khu B). GV khối 1,2 coi thi.

Buổi chiều:(Thời gian từ: 13h45’)

+ Kiểm tra môn Toán và Tiếng việt K2(Khu A). GV khối 2,3 coi thi.

2. Ngày 12 tháng 5 năm 2016

Buổi sáng: (Thời gian từ: 7h15’)

+ Kiểm tra môn Toán và Tiếng việt K3(Khu A). GV khối 3,4 coi thi.

Buổi chiều:(Thời gian từ: 13h45’)

+ Kiểm tra môn Toán và Tiếng việt K4(Khu A). GV khối 4,5 coi thi.

3. Ngày 13 tháng 5 năm 2016

Buổi sáng: (Thời gian từ: 7h15’)

+ Kiểm tra môn Toán và Tiếng việt K5(Khu A). GV khối 4,5 + GV cấp II coi thi.

4. Chiều Ngày 13 tháng 5 năm 2016 chấm thi từ 14h00’

Thành phần: Giáo viên toàn trường

B. Lịch kiểm tra Tiếng anh

1. Ngày 16 tháng 5 năm 2016

Buổi sáng: (Thời gian từ: 7h15’)

+ Kiểm tra môn Tiếng anh K3(Khu A). GV Tiếng anh và GV khối 3 + GV chuyên môn coi thi.

Buổi chiều:(Thời gian từ: 13h45’)

+ Kiểm tra tiếp va chấm bài tiếng anh.

2. Ngày 17 tháng 5 năm 2016

Buổi sáng: (Thời gian từ: 7h15’)

+ Kiểm tra môn Tiếng anh K4(Khu A). GV Tiếng anh và GV khối 1 + GV chuyên môn coi thi.

Buổi chiều:(Thời gian từ: 13h45’)

+ Kiểm tra tiếp va chấm bài tiếng anh.

3. Ngày 17 tháng 5 năm 2016

Buổi sáng: (Thời gian từ: 7h15’)

+ Kiểm tra môn Tiếng anh K5(Khu A). GV Tiếng anh và GV khối 2 + GV chuyên môn coi thi.

Buổi chiều:(Thời gian từ: 13h45’)

+ Kiểm tra tiếp va chấm bài tiếng anh.

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019