Thông báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Trường Tiểu học xã Hợp Lý thông báo thay đổi giờ làm việc:

Từ ngày 20/10/2017 nhà trường thực hiện làm việc theo lịch mùa Đông cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Vào học từ 7 giờ 15 phút, tan học lúc 10 giờ 45 phút.

- Buổi chiều: Vào học từ 1 giờ 45 phút, tan học lúc 4 giờ 30 phút.

(Lưu ý: Học sinh đến trước giờ học 15 phút để truy bài đầu giờ.)

Trân trọng !

Tải về

Thông báo khác

Xem thêm...
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019