Tin từ đơn vị khác

Thi đua khen thưởng của nhà trường năm 2018 - 2019

 Chiều ngày 20/05/2019  Trường TH Văn Lý  đã tiến hành họp bình xét thi đua cuối năm học 2018-2019

Ngày 21/05/2018 Hội đồng thi đua - khen thưởng nhà trường đã tiến hành họp bình xét thi đua cuối năm học 2018-2019. Tham gia vào cuộc họp bình xét có các đồng chí trong Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường do đồng chí Đào Thị Phương Thuỷ Bí thư Chi bộ  – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng TĐKT chủ trì. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng TĐKT đã phát biểu chỉ đạo buổi họp, các quy định khi bình xét thi đua, trình tự bình xét thi đua, các nội dung trong buổi làm việc.

Sau khi phân tích từng trường hợp từ cá nhân đến các tập thể, hội đồng tiến hành bình bầu, xét đề nghị lần lượt từ danh hiệu Lao động tiên tiến của cá nhân, tập thể và các danh hiệu cao hơn.

Kết quả bình xét thi đua năm học 2018 – 2019 được hội đồng bình chọn và đề nghị cấp trên xét như sau:

+ Danh hiệu Lao động tiến tiến: 13/27 đ/c được đề nghị;

+ Tập thể nhà trường danh hiệu "Tập thể Lao động Tiên tiến"  được đề nghị; 

Kết thúc buổi họp các thành viên ra về với tinh thần phấn khởi vì kết quả bình xét phù hợp với đối tượng được bình xét và mang tính khách quan. Với kết quả này sẽ thúc đẩy tinh thần thi đua của CBVC nhà trường trong những năm học tới. Năm học 2018 – 2019 sẽ hứa hẹn nhiều thành tích cao hơn nữa với những cá nhân và tập thể đạt các danh hiệu thi đua.

 

Tác giả: TH Văn Lý

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019