Tin từ đơn vị khác

PHUN KHỬ TRÙNG PHÒNG DỊCH CORONA

Ngày 8/8/2019, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục đào tạo.
Trường Tiểu học xã Nhân Hưng tham gia học tập tại cụm xã Nhân Hưng cùng với các cấp học trong xã Nhân Thịnh.
Dự lớp bồi dưỡng có đ/c Trương Văn Hiền – Bí thư đảng ủy xã; đ/c Trần Doãn Dũng - cán bộ xã, đ/c Nguyễn Anh Tuấn - cán bộ Phòng giáo dục và đào tạo, phụ trách lớp học, cùng các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc hai xã Nhân Hưng và xã Nhân Thịnh.

Trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 lần này, ngành GD&ĐT huyện đổi mới hình thức tổ chức lớp học theo hình thức trực tuyến tại 12 điểm cầu trên địa bàn toàn huyện, giúp cán bộ giáo viên toàn ngành giáo dục giảm công sức và thời gian đi lại so với học tập trung. Lớp bồi dưỡng chính trị hè diễn ra trong 2 ngày từ 08-09/8/2019. 

Tại lớp bồi dưỡng, gần ba trăm cán bộ giáo viên trong hai xã đã được học tập 4 chuyên đề đó là: Một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết  số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhận diện thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên Internet và mạng xã hội; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI, ngày 04/01/2013 và một số nội dung cơ bản tại kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/05/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Một số vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành GD&ĐThuyện năm học 2019-2020.

 

Kết thúc lớp học, tất cả học viên tham gia lớp học đều phải viết bài thu hoạch cá nhân theo câu hỏi của Ban Tuyên giáo huyện ủy. Bài thu hoạch viết tay, sẽ được chấm điểm theo thang điểm 10.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên nắm được những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.​

 

Tác giả: thnhanhung

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019