tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Hà

1966

1985

ĐHSP

Hiệu trưởng

Phụ trách CM 1,2

Bí thư Chi bộ

 

2

Lê Thị Nguyệt

1962

1983

ĐHSP

Phó hiệu trưởng

 

 

Nghỉ hưu tháng 10/2017

3

Nguyễn Thị Xuân

1979

2001

ĐHSP

Phó hiệu trưởng

Phụ trách CM 3,4,5

Chủ tịch CĐ

 

4

Vũ Thị Hải Yến

1971

 

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1A

 

Biệt phái đến

5

Trần Thị Ánh Hồng

1989

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1B

 

Nghỉ thai sản tháng 1/2018

6

Ngô Thị Ánh Tuyết

1973

1996

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1C

Tổ phó tổ 1

 

7

Ngô Thị Ánh Tuyết

1973

1996

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1D

Tổ phó tổ 1

 

8

Ngô Thị Thúy Hạnh

1970

1990

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1G

Tổ trưởng Tổ 1

 

9

Ngô Thị Thúy Hạnh

1970

1990

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1E

Tổ trưởng Tổ 1

 

10

Nguyễn Thi Hồng Yến

1976

1997

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2A

TT2,3- Thư ký HĐ

 

11

Nguyễn Duy Chiên

1976

1998

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2B

 

Biệt phái đến

12

Phạm Thị Ngọc Linh

1987

2009

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2C

 

Biệt phái đến

13

Nguyễn Thi Hồng Yến

1976

1997

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2D

TT2,3- Thư ký HĐ

 

14

Nguyễn Thị Hạnh

1987

2009

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2E

 

Biệt phái đến

15

Ngô Thị Hương Duyên

1974

1995

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ phó tổ 2,3

 

16

Hoàng Thị Dung

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3B

 

 

17

Nguyễn Thị Tâm

1987

2010

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3C

 

 

18

Phạm Thị Thu Hằng

1978

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3D

 

 

19

Nguyễn Minh Thành

1985

2009

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3E

 

Biệt phái đến

20

Vũ Thị Thu Huyền

1975

1994

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4A

TT tổ 4,5

 

21

Nguyễn Khắc Trung

1967

1988

TCSP

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

22

Nguyễn Thị Nga

1979

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4C

 

 

23

Nguyễn Thị Nga

1979

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4D

 

 

24

Nguyễn Thùy Dung

1977

1998

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5A

 

 

25

Phạm Thị Thu Hằng

1978

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5B

 

 

26

Nguyễn Khắc Trung

1967

1988

TCSP

Chủ nhiệm lớp 5C

 

 

27

Hoàng Văn Hải

1978

1999

 ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5D

Tổ phó 4,5

 

28

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1979

1999

TCSP

Day TC, TNXH 1

 

 

29

Lã Thị Thanh Nga

1983

2003

CĐÂN

Dạy nhạc khối  2,5

   TPT ĐỘI

 

30

Nguyễn Thị Thắm

1982

2005

CĐÂN

Dạy nhạc khối 1,3,4

 

 

31

Trương Thị Thu Hằng

1978

2008

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật K2,4,3

 

 

32

Trần Thị Kim Thoa

1985

2005

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật K1,3,5

 

 

33

Trần Đình Thùy

1984

2010

CĐTD

Dạy thể dục  K3,4

 

 

34

Phạm Quang Hiệp

1985

2007

ĐHTD

Dạy thể dục K1,2,5

 

 

35

Ngô Văn Quynh

1980

2011

ĐHNN

Dạy T.Anh khối 3,4

 

 

36

Nguyễn Thị Hà

1986

2009

CĐTA

Dạy T.Anh khối 4

 

Biệt phái đến

37

Hoàng Phương Lan

1983

2005

ĐHKT

Kế toán

 

 

38

Dương Thị Thanh Thủy

1977

2012

TCVT

Văn phòng- Thủ quỹ

 

 

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019