tin tức-sự kiện

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP NỘI DUNG
1 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
2 Đỗ Thị Quỳnh Anh  1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhất hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
3 Trương Khánh Ly 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt thành tích cao trong phong trào "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp"
4 Hà Văn Anh 1A Tích cực tham gia các hoạt động. Đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp trường
5 Đỗ Trung Hiếu 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
6 Lã Hương Giang 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động.
7 Đỗ Phạm Khánh Linh 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có năng khiếu về môn Âm nhạc.
8 Lê Anh Tú 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
9 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1A Hoàn thành  nội dung học tập các môn học, đoàn kết với bạn bè.
10 Đỗ Thuỳ Linh 1A Học tập có nhiều tiến bộ, hăng hái tham gia các hoạt động.
11 Phạm Hoàng An 1A Hoàn thành nội dung học tập các môn học, giao tiếp tốt.
12 Nguyễn Thị  Hoà 1A Có thành tích cao trong phong trào viết chữ đẹp
13 Nguyễn Huy Hoàng 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
14 Đỗ Thị Bích Ngọc 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có ý thức trong việc tự quản.
15 Nguyễn Thị Phương Oanh 1A Hoàn thành tốt nội dung các môn học, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
16 Phạm Thị Thanh Thuỳ 1A Có ý học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động
17 Nguỵ Hằng Nga 1A Có thành tích vượt bậc trong học tập.
18 Nguyễn Minh Tùng 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
19 Nguyễn Hoàng Hiệp 1A Có tinh thần vượt khó trong học tập. Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
20 Nguyễn Thị Trà Giang 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
21 Nguyễn Thị Huyền Dịu 1A Học tập có nhiều tiến bộ, trung thực, đoàn kết với bạn bè
22 Nguyễn Thành Bách 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
23 Nguyễn Thị Minh Ánh 1A Học tập có nhiều tiến bộ, hăng hái tham gia phong trào văn nghệ của lớp
24 Ngô Ngọc Sơn 1A Học tập có nhiều tiến bộ, trung thực, đoàn kết với bạn bè
25 Nguyễn Thị Minh Châu 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
26 Nguyễn Thị Kiều Chinh 1B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. 
27 Nguyễn Minh Hiếu 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
28 Đỗ Thu Hoài 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt. 
29 Ngô Minh Hoàn 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
30 Nguyễn Phương Linh 1B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động.
31 Nguyễn Thị Hà Linh 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp trường.
32 Nguyễn Khánh Ly 1B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Đạt giải nhì hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp trường
33 Nguyễn Thị Mai 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động.
34 Nguyễn Thị Hồng Vân 1B Có thành tích vượt bậc trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động.
35 Nguyễn Thị Trang 1B Học tập có nhiều tiến bộ. Chấp hành tốt nội quy trường, lớp.
36 Nguyễn Thị Phương 1B Có tinh thần tập thể, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp.
37 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. 
38 Ngô Thanh Phong 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
39 Nguyễn Trần Trúc Ly 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
40 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt. 
41 Nguyễn Hoàng Linh 1B Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp.
42 Nguyễn Việt Anh 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
43 Nguyễn Thị Thảo Vân 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
44 Nguyễn Phạm Vy 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
45 Đỗ Minh Tâm 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
46 Mai Thị Thu Huyền 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
47 Nguyễn Anh Châu 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
48 Trịnh Anh Tuấn 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
49 Đỗ Bình An 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
50 Đỗ Xuân Hải Anh 1C Đọc to, rõ ràng; mạnh dạn trong giao tiếp.
51 Mai Văn Quang 1C Đạt thành tích cao trong học tập môn Toán
52 Nguyễn Tiến Dũng 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
53 Đỗ Thanh Bình 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
54 Hoàng Tiến Đạt 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
55 Lã Thị Huyền Trang 1C Có nhiều thành tích tốt trong các hoạt động giáo dục
56 Nguyễn Trung Đức 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập các môn học
57 Nguyễn Thị Thùy Chi 1C C? thành tích cao trong học tập các môn học
58 Đỗ Hồng Duyên 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
59 Nguyễn Phi Long 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
60 Nguyễn Phương Linh 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
61 Nguyễn Thị Huyền 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
62 Nguyễn Ngọc Linh 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập  các môn học
63 Nguyễn Thị Bảo Hân 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
64 Đỗ Ngọc Diệp 1D Chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
65 Đỗ Việt Nhật 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
66 Nguyễn Anh Phong 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
67 Đỗ Thị Mai Phương 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
68 Đỗ Thị Tâm 1D Chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
69 Nguyễn Thị Thu Trang 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
70 Đỗ Anh Tuấn 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
71 Nguyễn Thị Tường Vi 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
72 Lê Thị Vi 1D Chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
73 Đỗ Mai Chi 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
74 Nguyễn Văn Hòa 1D Có tiến bộ vượt bậc trong môn học Ti?ng Việt.
75 Đỗ Thị  Ánh Ngọc 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
76 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
77 Đoàn Thị Lan Anh 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
78 Hoàng Thị Bảo Anh 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
79 Nguyễn Việt Anh 1E Tích cực tham gia các hoạt động tập thể
80 Trần Tuấn Anh 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
81 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
82 Nguyễn Kim Duyên 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
83 Nguyễn Đăng Dương 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.
84 Nguyễn Thành Đạt 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
85 Nguyễn Nam Giang 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
86 Trần Thị Hòa 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
87 Hoàng Gia Huy 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.
88 Trần Thị Thu Hường 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.
89 Trần Thị Minh Nguyệt 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
90 Đỗ Minh Phúc 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
91 Lê Tuấn Quang 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
92 Đỗ Ngọc Quỳnh 1E Tích cực tham gia các hoạt động tập thể
93 Nguyễn Minh Thảo 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
94 Nguyễn Trần Phương Thảo 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.
95 Hoàng Anh Thư 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.
96 Trần Thị Trang 1E Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
97 Trần Thị Kim Yến 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
98 Trần Bách Thắng 2A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động.
99 Hoàng Văn Quang 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường.
100 Nguyễn Tiến Bình 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Có tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản. 
101 Trần Huyền Trang 2A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Đoàn kết với bạn bè.
102 Đỗ Ngọc Diệp 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhất hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
103 Đỗ Kim Anh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường.
104 Vũ Thu Giang 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhì hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
105 Nguyễn Tiến Đạt 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
106 Hoàng Văn Hiếu 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
107 Phạm Duy Phát 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
108 Phạm Nguyễn Thiên Long 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
109 Hoàng Thị Thùy Linh 2A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Đoàn kết với bạn
110 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhì hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
111 Nguyễn Minh Nhật 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
112 Trần Kim Ngân 2A Học tập có nhiều tiến bộ. Chấp hành tốt nội quy trường, lớp
113 Nguyễn Thị Thu 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
114 Nguyễn Thị Trà My 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
115 Nguyễn Thị Trà My 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
116 Nguyễn Quốc Hảo 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
117 Trần Thị Hạnh 2A Học tập có tiến bộ Tích cực tham gia các hoạt động.
118 Hoàng văn Thái 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán. Hăng hái tham gia các hoạt động. 
119 Nguyễn Quỳnh Như 2A Chăm học, tích cực tham gia các hoạt động.
120 Nguyễn Quang Hùng 2A Học tập có nhiều tiến bộ, trung thực, đoàn kết với bạn bè
121 Lã Quốc Dũng 2A Học tập có nhiều tiến bộ. Chấp hành tốt nội quy lớp học.
122 Nguyễn Chiến Khải 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
123 Nguyễn Tuấn Anh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
124 Đỗ Hồng Ánh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập. 
125 Đỗ Thị Ngọc Ánh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
126 Nguyễn Mạnh Đức 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
127 Nguyễn Thuỷ Bảo Linh 2B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
128 Đỗ Quang Minh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
129 Nguyễn Hải Nam 2B Có ý thức và trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập
130 Nguyễn Thị Yến Nhi 2B Có tiến bộ vuợt bậc trong môn Toán
131 Hoàng Anh Quyền 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
132 Đỗ Tuấn Kiệt 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
133 Trần Anh Thư 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
134 Hoµng ThÞ Thu Quyªn      2C Hoµn thµnh tèt néi dung häc tËp c¸c m«n häc
135 §ç ThÞ Trang 2C Cã ý thøc tù häc, tù qu¶n tèt
136 §ç ThÞ Th¶o 2C Cã ý thøc tù häc tèt. Ch÷ viÕt s¹ch ®Ñp
137 NguyÔn Thu Trang 2C Hoµn thµnh tèt néi dung häc tËp m«n TiÕng ViÖt
138 L· ThÞ Thuú Linh 2C Cã ý thøc tù qu¶n tèt. Cã tiÕn bé trong häc tËp
139 Ng« ThÞ HuyÒn Trang 2C Hoµn thµnh tèt néi dung häc tËp m«n To¸n
140 NguyÔn V¨n Long 2C Cã ý thøc tù häc tèt. Hoµn thµnh tèt néi dung häc tËp m«n To¸n
141 NguyÔn ThÞ Chi 2C Hoµn thµnh tèt néi dung häc tËp c¸c m«n häc
142 NguyÔn V¨n Hai 2C Cã tiÕn bé trong m«n TiÕng ViÖt
143 TrÇn ThÞ ¸nh TuyÕt 2C Cã tiÕn bé trong m«n To¸n
144 Ph¹m ThÞ Thuý 2C Cã tiÕn bé trong m«n To¸n
145 NguyÔn Thµnh Long 2C Cã tiÕn bé trong m«n To¸n
146 Ngô ThịLan Anh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
147 Nguyễn Thị Yến Nhi 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
148 Đỗ Ngọc Diệp 2D Chữ viết sạch đẹp. Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy giáo, cô giáo
149 Đỗ Thị Lan Anh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
150 Nguyễn Văn Trung 2D Ý thức tự quản tốt. Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
151 Đỗ Minh Hưng 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
152 Diệp Nguyễn Tường Duy 2D Ý thức tự học tốt. Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
153 Đỗ Thị Lan Anh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
154 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
155 Nguyễn Thu Huyền 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
156 Trần Quang Huy 2D Là học sinh ngoan. Yêu thương, đoàn kết với bạn bè
157 Trần Thị Ngọc Huyền 2D Có tiến bộ trong học tập môn Toán và môn Tiếng Việt 
158 Nguyễn Văn Thắng 2E  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
159 Nguyễn Thị Mẫu Đơn  2E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
160 Nguyễn Văn Thành   2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
161 Nguyễn Văn Thường  2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
162 Nguyễn Huy Hoàng 2E  Tích cực tham gia các hoạt động của lớp
163 Đỗ Duy Hưng 2E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
164 Trần Phương Linh  2E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
165 Nguyễn Khắc Đông  2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
166 Nguyễn Minh Chi   2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
167 Nguyễn Quốc Linh   2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
168 Đỗ Lệ Quyên  2E Có tinh thần tập thể, tích cực tham gia hoạt động của lớp
169 Nguyễn Phượng Linh 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhất hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
170 Hoàng Thị Thu Trang 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
171 Nguyễn Huy Hoàng 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Có tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản 
172 Nguyễn Anh Đức 3A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Đoàn kết với bạn
173 Đỗ Thị Minh Tuyết 3A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn
174 Nguyễn Đức Mạnh 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
175 Đỗ Thị Hoài Thu 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
176 Nguyễn Thanh Tùng 3A Có tiến bộ vượt bậc trong học tập các môn học
177 Phạm Thái Sơn 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Anh
178 Đỗ Thị Vân Anh 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Anh
179 Nguyễn Thanh Lan 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
180 Trần Minh Triết 3A Có tinh thần vượt khó trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động của lớp
181 Đỗ Hoàng Anh 3A Học tập có tiến bộ, hăng hái tham gia các hoạt động
182 Nguyễn Văn Duy 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
183 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
184 Nguyễn Quốc Khánh 3A Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
185 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3A Chấp hành tốt nội quy lớp học, tích cực tham gia các hoạt động.
186 Nguyễn Thị Huyền 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; có ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy lớp học
187 Đỗ Hải Đăng 3B Có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện
188 Trần Việt Hoàng 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, chấp hành tốt nội quy lớp học.
189 Nguyễn Thị Vân Anh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học; có ý thức trách nhiệm cao.
190 Nguyễn Thị Vân Anh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
191 Nguyễn Thị Ngọc 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; cởi mở thân thiện với bạn bè
192 Nguyễn Thị Xuân Mai 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, chấp hành tốt nội quy lớp học
193 Nguyễn Minh Hiếu 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
194 Trần Duy Tân 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
195 Đỗ Thị Lan 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
196 Hoàng Thị Thanh Trang 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, chấp hành tốt nội quy lớp học
197 Nguyễn Thị Ly 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
198 Đoàn Thị Hồng Hạnh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
199 Đỗ Thị Vân Anh 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
200 Trần Ngọc Bắc 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
201 Nguyễn Thanh Hải 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
202 Hoàng Khánh Linh 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
203 Nguyễn Khắc Nguyên 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
204 Lã Ngọc Thanh 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
205 Nguyễn Thị Hồng Thắm 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
206 Đỗ Minh Thu 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
207 Trần Ngọc Toàn 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
208 Trịnh Thị Nhiên 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
209 Đỗ Thủy Tiên 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
210 Nguyễn Thanh Tuyến 3C Có ý thức thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
211 Đỗ Thị Thu 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
212 Đỗ Khánh Linh 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
213 Đỗ Xuân Mai 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
214 Trần Đình Chiến 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
215 Trần Vũ Anh Thư 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
216 Đỗ Minh Hiếu 3D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
217 Nguyễn Việt Hà 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
218 Nguyễn Thị Thúy 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
219 Nguyễn Thị Hồng Thu 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
220 Đỗ Văn Dương 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
221 Lã Tấn Dũng 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
222 Hoàng Minh Tuấn 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
223 Nguyễn Đăng Khoa 3D Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
224 Nguyễn Huy Toàn 3D Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
225 Nguyễn Thị Quế Thanh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
226 Phạm Văn Thành 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
227 Đỗ Thị Huyền Trang 4A  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
228 Trần Thị Thu Hà 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
229 Trần Hương Giang 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
230 Nguyễn Hương Ly 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
231 Nguyễn Ngọc Dung 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Khoa học.
232 Nguyễn Như Quỳnh 4A Hoàn thành tốt nội dung môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý.
233 Ngô Tú Linh 4A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán, Lịch sử và Địa lý.
234 Nguyễn Đức Anh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và môn Khoa học.
235 Nguyễn Thị Hằng 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và môn Khoa học.
236 Nguyễn Thị Thu Trang 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt.
237 Nguyễn Mạnh Toàn 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
238 Hoàng Tố Uyên 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
239 Nguyễn Minh Quân 4B  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
240 Nguyễn Đức Mạnh 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
241 Phạm Mai Hoàng Vũ 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
242 Nguyễn Thị Khánh Ly 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Khoa học.
243 Lã Thị Kim Anh 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và môn Khoa học.
244 Nguyễn Thị Bình 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt.
245 Ngô Hiền Thục 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý.
246 Nguyễn Hoài Thương 4B  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
247 Trần Thị Thảo 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt.
248 Phạm Thanh Tuyền 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
249 Trần Khánh Linh 4B Có ý thức và trách nhiệm cao vụ tự phục vụ và tự quản.
250 Nguyễn Đình Bắc 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
251 Đỗ Tiến Duy 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập.
252 Nguyễn Thị Dịu 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
253 Đỗ Thị Ánh Tuyết 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
254 Hoàng Thị Hằng 4C  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
255 Nguyễn Thị Thùy Tiên 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
256 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
257 Nguyễn Thị Huệ 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
258 Nguyễn Thanh Huệ 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
259 Nguyễn Hữu Tiến 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
260 Nguyễn Thị Trang 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
261 Nguyễn Đức Minh 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
262 Nguyễn Thị Ngọc Hân 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
263 Nguyễn Đức Duẩn 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
264 Mai Thị Dịu Linh 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
265 Nguyễn Thị Huyên 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
266 Trần Thị Thương 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
267 Đỗ Thị Trà Giang 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
268 Đỗ Tiến Đạt 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
269 Hoàng Thị Hồng Ngọc 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
270 Trần Thị Hồng 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Khoa học
271 Nguyễn Thị Huyền 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Khoa học
272 Nguyễn Tuấn Tú 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt
273 Nguyễn Phương Nhi 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
274 Nguyễn Hải Đăng 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
275 Đỗ Anh Hai 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt
276 Nguyễn Vinh Quang 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
277 Nguyễn Thị Trang 4E Sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Tiếng Việt.
278 Nguyễn Thị Cúc 4E Sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Tiếng Việt.
279 Trần Anh Đức 4E Sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Tiếng Việt.
280 Đỗ Thị Nhật Lệ 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Tiếng Việt.
281 Nguyễn Thùy Linh 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Tiếng Việt.
282 Đỗ Thị Thương 4E Đạt kết quả cao trong học tập môn Toán
283 Trần Thị Trang 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Tiếng Việt.
284 Nguyễn Thị Thùy Dung 4E Đạt kết quả cao trong học tập môn Toán
285 Nguyễn Thị  Mai Giang 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Ti?ng Việt.
286 Nguyễn Thị Thùy Trang 4E Chăm chỉ học chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán
287 Trần Thị Chang 4E Chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
288 Nguyễn Thanh Thúy 4E Chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
289  Nguyễn Hoàng Anh 5A Đạt thành tích tốt trong học tập và môn cờ vua
290 Nguyễn Thị Lý 5A Đạt thành tích tốt trong học tập và môn cờ vua
291 Nguyễn Đức Văn 5A Đạt thành tích cao trong học tập môn Toán, Tiếng Việt; đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp cấp trường".
292 Nguyễn Hồng Ngân 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh
293 Phạm Thanh Hường 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh
294 Nguyễn Quang Vinh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt.
295 Phạm Huyền My 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt và Âm nhạc.
296 Trần Văn Trung 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt.
297 Đỗ Thị Kiều Trang 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt.
298 Ngụy Thị Toàn 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Lịch sử và Địa lý
299 Hoàng Thị Thu Thảo 5A Có ý thức học tập tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
300 Đỗ Thị Thảo 5A Có ý thức học tập tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
301 Đỗ Thị Hoài 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
302 Nguyễn Văn Tuấn 5A Hoàn thành tốt nội dung bật xa.
303 Nguyễn Văn Phú 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m.
304 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m.
305 Phạm Trung Hiếu 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m.
306 Trịnh Thị Thêu 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường.
307 Nguyễn Tùng Dương 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; có thành tích trong phong trào "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp"
308 Phạm Gia Khiêm 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; trung thực, đoàn kết với bạn bè.
309 Đỗ Lệ Mai 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có thành tích cao trong phong trào "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp"
310 Nguyễn Thanh Tùng 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
311 Trần Thị Thu 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, tích cực tham gia các hoạt động.
312 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 5B Học tập có nhiều tiến bộ, có thành tích cao trong phong trào "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp"
313 Nguyễn Quốc Việt 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; trung thực, đoàn kết với bạn bè.
314 Đỗ Như Ý 5B Học tập có nhiều tiến bộ; trung thực, đoàn kết với bạn bè.
315 Mai Việt Hùng 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
316 Ngô Văn Huy 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
317 Đoàn Thị Ánh 5B Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường.
318 Nguyễn Quỳnh Nga 5B Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường.
319 Nguyễn Xuõn Bắc 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý
320 Ngụy Kim Thoa 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có thành tích trong phong trào "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp"
321 Nguyễn Thị Nhung 5C Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn
322 Đỗ Thị Linh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý
323 Trần Thị Diễm Hương 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
324 Trần Thị Thu Huyền 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản 
325 Trần Thị Thu Thủy 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Khoa học.
326 Lã Văn Vinh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt.
327 Nguyễn Yến Nhi  5C Học tập có nhiều tiến bộ; trung thực, đoàn kết với bạn bè.
328  Nguyễn Thị Mai  5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
329 Nguyễn Vân Anh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Lịch sử và Địa lý
330 Nguyễn Thị Kiều 5C Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường.
331 Phạm Đức Tài 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý
332 Nguyễn Ngọc Ánh 5C Có ý thức học tập tốt; tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
333 Liếu Thị Minh Huyền 5C Hoàn thành tốt nội dung bật xa.
334 Nguyễn Văn Phương 5C Hoàn thành tốt nội dung bật xa.
335 Đặng Ngọc Anh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học và Lịch sử.
336 Hoàng Võ Huy Hoàng 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
337 Nguyễn Diệu Linh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Lịch sử.
338 Tống Khánh Linh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
339 Nguyễn Thành Long 5D Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao.
340 Hoàng Thị My 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt.
341 Hoàng Thị Nhung 5D Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm.
342 Nguyễn Tuyết Nhung 5D Tích cực trong các phong trào học tập, lao động.
343 Đỗ Văn Quang 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
344 Trần Thị Thu 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
345 Đỗ Thị Anh Thư 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
346 Nguyễn Minh Toàn 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
347 Nguyễn Huyền Trang 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
348 Nguyễn Thị Tươi 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
349 Nguyễn Thị Thu Hương 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
350 Đỗ Thị Hương Mơ 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
351 Trần Thị Trúc Ly 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
352 Nguyễn Thị Trà My 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
353 Hoàng Quốc Huy 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
354 Hoàng Anh Tú 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
355 Ngô Huy Hùng 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
356 Đỗ Thị Lệ Thu 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
357 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
358 Hoàng Văn Trường 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
359 Nguyễn Minh Quân 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
360 Nguyễn Văn Nam 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
361 Nguyễn Thu Hương 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
362 Nguyễn Thị Huyền Trang 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Thể dục.
363 Hoàng Lâm Ngọc 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Thể dục.
Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019