tin tức-sự kiện

KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Trong lễ sơ kết học kỳ I, nhà trường khen thưởng 356 học sinh các lớp và 24 em đạt giải trong hội thi Chữ Việt đẹp cấp trường.

 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG HỌC NĂM HỌC 2014-2015
 
STT Họ và tên Lớp  Danh hiệu đề nghị khen thưởng
1 Trần Huyền Trang 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
2 Ngô Thị Lan Anh 1A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
3 Đỗ Thị Ngọc Ánh 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
4 Nguyễn Văn Trung 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, hăng hái tham gia các hoạt động
5 Phạm Thành Nam 1A Có thành tích vượt bậc trong học tập.
6 Phạm Nguyễn Thiên Long 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
7 Phạm Duy Phát  1A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
8 Nguyễn Thị Thu 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có năng khiếu về môn Âm nhạc
9 Nguyễn Quỳnh Như 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
10 Nguyễn Thị Duyên 1A Có thành tích vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt. Đạt giải nhất hội thi 'Chữ Việt đẹp'
 cấp trường
11 Nguyễn Thuỳ Dương 1A Tích cực tham gia các hoạt động. Đạt giải nhì hội thi 'Chữ Viiệt đẹp' cấp trường
12 Đỗ Ngọc Diệp 1A Có thành tích nổi bật trong phong trào viết chữ đẹp
13 Ngô Thị Huyền Trang 1A Học tập có nhiều tiến bộ
14 Nguyễn Văn Hai 1A Hăng hái tham gia các hoạt động
15 Nguyễn Thuỳ Linh 1A Học tập có nhiều tiến bộ, có tinh thần giúp bạn
16 Trần Anh Thư 1A Chăm học, tích cực tham gia các hoạt động
17 Đỗ Thị Thuỳ Vân 1A Học tập có nhiều tiến bộ.
18 Nguyễn Thị Liễu  1A Có thành tích nổi bật trong phong trào viết chữ đẹp
19 Nguyễn Thùy Linh 1A Học tập có nhiều tiến bộ
20 Nguyễn Thị Trà My 1A Chăm học, tích cực tham gia các hoạt động
21 Nguyễn Quang Hùng 1A Học tập có nhiều tiến bộ, trung thực, đoàn kết với bạn bè
22 Nguyễn Tiến Đạt 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
23 Nguyễn Thủy Bảo Linh 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
24 Nguyễn Quốc Linh 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
25 Hoàng Thị Thùy Linh 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
26 Nguyễn Thị Trà My 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
27 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1B Hoàn thành tốt nội dunghọc tập các môn học. Đạt giải ba hội thi 'Chữ Việt đẹp'
 cấp trường
28 Hoàng Văn Quang 1B Hoàn thành tốt nội dunghọc tập các môn học. Đạt giải ba hội thi 'Chữ Việt đẹp'
 cấp trường
29 Hoàng Thị Thu Quyên 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
30 Trần Bách Thắng 1B Hoàn thành tốt nội dunghọc tập các môn học. Đạt giải ba hội thi 'Chữ Việt đẹp'
 cấp trường
31 Nguyễn Minh Nhật 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
32 Nguyễn Chiến Khải 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
33 Hoàng Văn Thái 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, tích cực tham gia các hoạt động
34 Hoàng Lưu Phương Linh 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, tích cực tham gia các hoạt động
35 Hoàng Anh Quyền 1B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
36 Trần Ngọc Thăng 1B Có tinh thần giúp đỡ bạn
37 Mai Văn Thông 1B Có tinh thần giúp đỡ bạn
38 Đỗ Kim Anh 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
39 Đỗ Thị Kim Anh 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
40 Đỗ Thị Lan Anh 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, ứng xử thân thiện với bạn bè
41 Đỗ Hồng Ánh 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
42 Nguyễn Thanh Bình 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
43 Nguyễn Minh Chí 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
44 Đỗ Ngọc Diệp 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
45 Nguyễn Thị Dung 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
46 Đỗ Quốc Hảo 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
47 Nguyễn Thu Huyền 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học
48 Đỗ Duy Hưng 1C Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
49 Lã Thị Thùy Linh 1C Học đều các môn học. Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè 
50 Đỗ Quang Minh 1C Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
51 Đỗ Thị Trang 1C Học đều các môn học. Có ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
52 Trần Thị Ánh Tuyết 1C Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
53 Đỗ Minh Chiến 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
54 Nguyễn Thị Mẫu Đơn 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
55 Nguyễn Mạnh Đức 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
56 Trần Thị Hạnh 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
57 Nguyễn Ngọc Hân 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
58 Hoàng Văn Hiếu 1D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
59 Đỗ Tuấn Kiệt 1D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
60 Đinh Xuân Lâm 1D Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
61 Nguyễn Văn Long 1D Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
62 Ngụy Văn Mạnh 1D Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
63 Lã Thành Nam 1D Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
64 Nguyễn An Nam 1D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
65 Phạm Thị Thúy 1D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
66 Nguyễn Văn Thường 1D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
67 Nguyễn Thu Trang 1D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
68 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
69 Nguyễn Thị Chi 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
70 Diệp Nguyễn Tường Duy 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
71 Nguyễn Huy Hoàng 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
72 Nguyễn Thị Yến Nhi 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
73 Nguyễn Văn Thắng 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
74 Nguyễn Tuấn Anh 1E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
75 Nguyễn Tiến Bình 1E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
76 Đỗ Minh Hưng 1E Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
77 Đỗ Văn Khải 1E Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
78 Trần Phương Linh 1E Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
79 Nguyễn Thành Long 1E Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
80 Nguyễn Thị Yến Nhi 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
81 Nguyễn Minh Phương 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
82 Đỗ Lệ Quyên 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
83 Nguyễn Văn Thành 1E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
84 Nguyễn Huy Hoàng 2A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
85 Nguyễn Phượng Linh 2A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
86 Đỗ Khánh Linh 2A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
87 Hoàng Thị Thu Trang 2A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
88 Đỗ Xuân Mai 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
89 Đỗ Thị Minh Tuyết 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
90 Nguyễn Thanh Tùng 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
91 Lã Ngọc Thanh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
92 Nguyễn Thị Ngọc 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
93 Nguyễn Thị Huyền 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
94 Đỗ Minh Thu 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
95 Hoàng Minh Tuấn 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
96 Nguyễn Thị Hồng  Thắm 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
97 Đỗ Hoàng Anh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
98 Nguyễn Anh Đức 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
99 Trần Duy Tân 2A Có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện
100 Nguyễn Thị Vân Anh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
101 Trần Ngọc Bắc 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
102 Lã Tấn Dũng 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
103 Đoàn Thị Hồng Hạnh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, hăng hái tham gia các hoạt động
104 Nguyễn Minh Hiếu 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, TNXH
105 Nguyễn Thanh Lan 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, hăng hái tham gia các hoạt động
106 Hoàng Khánh Linh 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán. Có ý thức trách nhiệm, tự phục vụ và tự quản
107 Nguyễn Thị Xuân Mai 2A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
108 Nguyễn Thị Vân Anh 2A Hoàn thành tốt nhiệm vụ môn Toán, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập
109 Đỗ Thị Hoài Thu 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
110 Đỗ Thị Thu 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
111 Đỗ Thị Thanh Thảo 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
112 Nguyễn Khắc Nguyên 2A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
113 Nguyễn Đăng Khoa 2A Có sáng tạo, say mê học tập môn Mĩ thuật
114 Nguyễn Duy Nghĩa 2A Có tiến bộ trong học tập và giao tiếp
115 Trần Vũ Anh Thư 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
116 Nguyễn Thị Thúy 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
117 Nguyễn Thị Ly 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
118 Nguyễn Đức Mạnh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
119 Đỗ Thị Lan 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
120 Đỗ Hải Đăng 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
121 Nguyễn Quốc Khánh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
122 Nguyễn Thị Hồng Thu 2B Hoàn thành tốt nhiệm vụ môn Toán, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập
123 Nguyễn Kim Lê 2B Có tiến bộ trong học tập, học đều các môn
124 Nguyễn Thanh Tân 2B Có tiến bộ trong học tập, học đều các môn
125 Phạm Thanh Ngọc 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
126 Ngô Thị Hoài Thu 2B Hoàn thành tốt nhiệm vụ môn Toán, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập
127 Đỗ Thị Vân Anh 2C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động của lớp
128 Nguyễn Thị Vân Anh 2C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán. Có thành tích nổi bật khi tham gia hoạt động văn nghệ của trường.
129 Trần Đình Chiến 2C Có ý thức học tập tốt, có ý thức và trách nhiệm cao về hoạt động tự quản.
130 Nguyễn Văn Duy 2C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn.
131 Trần Việt Hoàng 2C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động của lớp
132 Trịnh Thị Nhiên 2C Yêu quý bạn bè, kính trọng thầy cô.
133 Trần Đình Thiện  2C Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, cởi mở thân thiện với bạn bè.
134 Hoàng Thị Thanh Trang 2C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có ý thức tự phục vụ và tự quản.
135 Phạm Thái Sơn 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
136 Nguyễn Thị Quỳnh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
137 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
138 Nguyễn Thanh Tuyền 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
139 Trịnh Khánh Ly 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
140 Đỗ Văn Dương 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
141 Nguyễn Thị Thu 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và có sự say mê sáng tạo môn Mĩ Thuật
142 Nguyễn Thị Hồng Ngát 2D Hoàn thành tốt nội dung môn học tập Tiếng Việt. Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
143 Nguyễn Hải Đăng 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
144 Đỗ Tiến Thăng 2D Hoàn thành tốt nội dung nội dung học tập môn Toán và có sự say mê sáng tạo môn Mĩ Thuật
145 Nguyễn Thị Kim Ngân 2D Có sự say mê sáng tạo môn Mĩ Thuật, có ý thức học tập, ngoan ngoãn lễ phép
146 Đỗ Tuấn Anh 2D Có sự say mê, sáng tạo môn Mĩ Thuật và có ý thức học tập là học sinh ngoan
147 Nguyễn Thị Quế Thanh 3A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
148 Trần Hương Giang 3A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
149 Hoàng Tố Uyên 3A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
150 Nguyễn Mạnh Toàn 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
151 Nguyễn Đức Mạnh 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
152 Nguyễn Thị Huyên 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
153 Nguyễn Minh Quân 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
154 Nguyễn Thị Trang 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
155 Trần Thị Thương 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
156 Nguyễn Hoài Thương 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
157 Đàm Thị Như Ý 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
158 Trần Anh Đức 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
159 Phạm Mai Hoàng Vũ 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
160 Ngô Hiền Thục 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
161 Đỗ Thị Trà Giang 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
162 Đỗ Thị Huyền Trang 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Tiếng Anh
163 Nguyễn Thị Cúc 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
164 Nguyễn Thị Dịu 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
165 Đỗ Thị Nhật Lệ 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
166 Hoàng Thị Hồng Ngọc 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
167 Nguyễn Thị Bình 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
168 Nguyễn Hải Đăng 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
169 Nguyễn Đức Minh 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
170 Hoàng Thị Khánh Linh 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
171 Nguyễn Thị Khánh Ly 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
172 Nguyễn Thị Huệ 3A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
173 Đỗ Thị Ánh Tuyết 3A Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
174 Nguyễn Hương Ly 3A Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
175 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3A Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
176 Đỗ Ngọc Anh 3A Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
177 Nguyễn Đức Anh 3A Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
178 Đỗ Anh Hai 3A Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
179 Đỗ Tiến Duy 3B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
180 Nguyễn Thanh Huế 3B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
181 Lã Thị Kim Anh 3B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
182 Trần Thị Chang 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
183 Nguyễn Văn Tùng 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
184 Nguyễn Phương Nhi 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
185 Hoàng Thị Hường 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
186 Trần Khánh Linh 3B Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
187 Đỗ Thị Thương 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
188 Nguyễn Thiện Trí 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
189 Mai Thị Dịu Linh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt. Có ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
190 Phạm Thanh Tuyền 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
191 Nguyễn Thị Phương Anh 3B Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
192 Trần Thị Thảo 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
193 Trần Thị Thu Hà 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
194 Hoàng Thị Hằng 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
195 Nguyễn Thị Trang 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
196 Nguyễn Thị Ngọc 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
197 Đỗ Quốc Việt 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
198 Nguyễn Thị Thùy Dung 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
199 Nguyễn Ngọc Dũng 3C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
200 Nguyễn Thị Hồng 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
201 Đỗ Thị Hiền 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
202 Trần Thị Tuyết Vi 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
203 Nguyễn Văn Mạnh 3C Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
204 §ç TiÕn §¹t 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
205 Ph¹m V¨n ThÞnh 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
206 Nguyễn Thùy Linh 3D Hoàn thành tốt tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
207 Ngô Đức Anh 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
208 NguyÔn §øc DuÈn 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
209 NguyÔn ThÞ HuyÒn 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
210 Phạm Thanh Thúy 3D Tự quản và chấp hành tốt nội quy
211 Nguyễn Thị Ngọc Hân 3D Học đều các môn, rất thân thiện với bạn bè .
212 Nguyễn Lam Hoàng 3D Hoµn thµnh tèt nội dung học tập m«n TiÕng ViÖt.
213 Nguyễn Thị Thu Trang 3D Học đề các môn
214 Trần Thị Trang 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
215 Nguyễn Lý Huỳnh 3D Tự quản và giải quyết vấn đề tốt.
216 Nguyễn Hữu Dũng 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
217 Nguyễn Hữu Tiến 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
218 Nguyễn Tuấn Tú 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
219 Ngô Thị Kiều Chang 3E Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
220 Nguyễn Văn Tú 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
221 Nguyễn Như Quỳnh 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
222 Nguyễn Thị Thùy Tiên 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt. Có ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
223 Nguyễn Thị Linh 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
224 Nguyễn Thị Thùy Trang 3E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt
225 Nguyễn Vinh Quang 3E Luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập
226 Nguyễn Hoàng Anh 4A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
227 Nguyễn Thị Tươi 4A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Đạt giải ba hội thi 'Chữ Việt đẹp'
 cấp trường
228 Trần Thị Trúc Ly 4A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
229 Đỗ Thị Anh Thư 4A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
230 Nguyễn Hồng Ngân 4A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
231 Nguyễn Đức Văn 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
232 Trịnh Thị Thêu 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
233 Đỗ Lệ Mai 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhì hội thi 'Chữ Việt đẹp'
 cấp trường
234 Đỗ Thị Hương Mơ 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
235 Ngô Huy Hùng 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
236 Lã Văn Vinh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
237 Hoàng Võ Huy Hoàng 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các Toán, Khoa học và Thể dục
238 Nguyễn Thị Lý 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý
239 Nguyễn Tùng Dương 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý
240 Nguyễn Nguyệt Mai 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học
241 Tống Khánh Linh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Anh, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
242 Nguyễn Xuân Bắc 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học
243 Trần Văn Trung 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý
244 Phạm Gia Khiêm 4A Đạt thành tích cao về môn Toán, Khoa học.
245 Nguyễn Thị Trà My 4A Có ý thức học tập tốt, hoàn thành tốt nội dung môn Tiếng Việt, Khoa học. Đạt giải nhất hội thi 'Chữ Việt đẹp'
246 Ngụy Kim Thoa 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt , Khoa học, Tiếng Anh
247 Trần Thu Huyền 4A Đạt thành tích cao về môn Toán, Tiếng Việt, 
248 Đỗ Thị Thảo 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt , Khoa học
249 Đỗ Thị Linh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt , Khoa học
250 Nguyễn Thành Long 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Địa lý, có ý thức trách nhiệm cao.
251 Nguyễn Thị Kiều 4A Đạt thành tích cao về môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và  Địa lý
252 Nguyễn Quốc Minh 4A Có ý thức trách nhiệm cao; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
253 Đỗ Văn Quang 4A Đạt kết quả cao về môn Khoa học
254 Trần Thị Diễm Hương 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán , Khoa học; có năng khiếu về môn Âm nhạc
255 Nguyễn Thanh Tùng 4A Có sáng tạo, say mê học tập môn Mĩ thuật, học tốt môn Toán
256 Phạm Thanh Hường 4A Học tốt môn Tiếng Anh, Tiếng Việt; có ý thức trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.
257 Trần Thị Thu 4B Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
258 Phạm Huyền My 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
259 Nguyễn Quỳnh Hoa 4B  Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản 
260 Ngụy Thế Toàn 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
261 Nguyễn Thị Thanh Thương 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
262 Nguyễn Thị Thùy Linh 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học
263 Nguyễn Thị Nhung 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
264 Trần Thanh Tuyến 4B Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
265 Nguyễn Lê Na 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
266 Nguyễn Tuyết Nhung 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
267 Phạm Thu Hạ 4B Có sáng tạo, say mê học tập môn Mĩ thuật
268 Bùi Hoàng Long 4B Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
269 Hoang Quốc Huy 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, có tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp
270 Mai Việt Hùng 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
271 Đỗ Xuân Lâm 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
272 Nguyễn Ngọc Ánh 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý
273 Nguyễn Thị Ngọc Anh 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý; có ý thức trách nhiệm về tự phục vụ và tự quản
274 Trần Văn Tiến 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
275 Đỗ Thị Lệ Thu 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
276 Trần Thi Thu Thủy 4D Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
277 Nguyễn Thị Thu Hương 4D Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
278 Hoàng Thị Nhung 4D Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
279 Nguyễn Vân Anh 4D Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
280 Trần Thị Thu 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
281 Nguyễn Huyền Diệu 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
282 Trần Đình Minh 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
283 Hoàng Anh Tú 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
284 Nguyễn Minh Tiến 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
285 Nguyễn Quốc Việt 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
286 Trần Đình An 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè
287 Nguyễn Quang Vinh 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, có ý thức tự phục vụ và tự quản
288 Đoàn Thị Ánh 4E Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
289 Nguyễn Huyền Trang 4E Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
290 Hoàng Thị Thu Thảo 4E Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
291 Hoàng Thị My 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
292 Nguyễn Diệu Linh 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc
293 Nguyễn Văn Nam 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
294 Liếu Thị Minh Huyền 4E Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm
295 Đỗ Như Ý 4E Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
296 Đỗ Ánh Hồng 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và các hoạt động giáo dục
297 Nguyễn Văn Tuyền 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
298 Đỗ Thị Kiều Trang 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
299 Phan Thị Thu 4E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
300 Nguyễn Quang Minh 5A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
301 Nguyễn Khương Duy 5A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
302 Lê Ngọc Ánh 5A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
303 Phạm Gia Bảo 5A Đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện
304 Nguyễn Thanh Huyền 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
305 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
306 Đỗ Thị Ngọc 5A Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm
307 Nguyễn Thị Hòa 5A Có tinh thần tập thể; chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
308 Mai Thị Thùy Linh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và các hoạt động giáo dục
309 Đỗ Kim Chi 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Âm nhạc và đạt giải ba hội thi 'Chữ Việt đẹp' cấp trường
310 Nguyễn Lan Anh 5A Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm
311 Trịnh Nguyễn Bảo Uyên 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
312 Đỗ Thị Anh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
313 Nguyễn Quốc Bảo 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
314 Nguyễn Ngọc Ánh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Anh
315 Nguyễn Minh Tuấn 5A Hoàn thành tốt nội dung ném bóng
316 Phạm Quốc Huy 5A Hoàn thành tốt nội dung bật xa
317 Trần Tùng Dương 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m
318 Nguyễn Phương Dinh 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, đạt giải nhất cuộc thi 'Chữ việt đẹp' cấp trường
319 Ngô Việt Dũng 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
320 Nguyễn Thu Hương 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý
321 Nguyễn Hương Lan 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
322 Đỗ Thùy Linh 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
323 Nguyễn Thị Trà My 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý
324 Trịnh Giang Thanh 5B Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
325 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
326 Đỗ Thị Ánh Tuyết 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
327 Nguyễn Quốc Quân 5B Có ý thức học tập cao, học tốt môn Thể dục.
328 Nguyễn Thúy Vân 5B Viết chữ đẹp,  học tốt môn thể dục.
329 Nguyễn Văn Lý 5B Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp
330 Nguyễn Thị Thương 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
331 Nguyễn Văn Ba 5B Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp
332 Đỗ Thị Lan Anh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
333 Nguyễn Thị Kim Ánh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
334 Nguyễn Đức Đông 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
335 Phạm Thanh Hiếu 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Tiếng Việt
336 Nguyễn Thị Hoa 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Tiếng Việt
337 Trần Thị Hoài 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
338 Nguyễn Thị Kim Lan 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
339 Nguyễn Thị Ngọc Lan 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
340 Nguyễn Diệu Linh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
341 Nguyễn Thành Long 5C Hoàn thành tốt nội dung bật xa
342 Trần Thị Mai 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
343 Nguyễn Đức Mạnh 5C Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm
344 Nguyễn Thị Thương 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có tinh thần tập thể, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
345 Nguyễn Lương Tri 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
346 Nguyễn Trà My 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
347 Nguyễn Thị Thủy 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
348 Hoàng Thị Thu Hoài 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học
349 Trần Hải Anh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Tiếng Việt
350 Nguyễn Phương Nam 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Lịch sử và Địa lý
351 Nguyễn Hữu Vinh 5D Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm
352 Nguyễn Quốc Cường 5D Tích cực trong các phong trào học tập, lao động.
353 Nguyễn Ngọc Tình 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Khoa học
354 Trần Trung Đức 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Tiếng Việt
355 Nguyễn Văn Chinh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học
356 Nguyễn Mạnh Hòa 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học Lịch sử và Địa lý
 
Tác giả: TH HOPLY

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019