tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

   

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                 Số: 01/KH-TH                                                Hợp Lý, ngày 8  tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Năm học 2014 – 2015

 A.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ chỉ thị số 23/2006 CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học.

- Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT về hoạt động y tế trường học về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- Căn cứ công văn 73/2007/QĐ- BGD ĐT ngày 4/12/2007 của bộ trưởng bộ GD& ĐT về việc hướng dẫn công tác y tế học đường.

- Căn cứ công văn số 4709 /BGDĐT-CTHSSV ngày 29/08/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015 ;

- Căn cứ công văn số 1254 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV ngày 15/09/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015 ;

- Căn cứ công văn số 237/GDĐT-NGLL ngày 19/09/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân về việc  hướng dẫn nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2014-2015 ;

          - Căn cứ công văn số 210/PGDĐT-GDTH  ngày 04/ 9/2014 của Phòng GD-ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với cấp Tiểu học. 

       - Căn cứ vào tình hình thực tế  trường năm học 2014 – 2015, trường Tiểu học

xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2014 -2015 như sau:

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Lớp - học sinh:

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB,        BB

1

5

143

63

28

 

2

 

 

2

4

119

59

29

 

2

 

 

3

5

158

75

31

 

1

 

 

4

5

160

82

32

 

 

 

 

5

4

126

59

31

 

 

 

 

Cộng

23

706

338

31

 

5

 

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

   Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 44 Đ/C.

          - Cán bộ quản lý :   04 Đ/C ( Trình độ ĐHSP: 2,  ĐHQL: 1, T/c: 1)

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 Đ/C       

               + Trình độ đào tạo: ĐHSP: 12;    CĐSP: 24;  TCSP:  1;) 

               +  Trình độ CM, NV: GVG cấp Huyện: 7 ;  GVG cấp Trường: 17

          - Nhân viên hành chính: 03 Đ/C (Trình độ ĐH Kế toán: 1, TCVT:  2) 

          - Đảng viên:  12 Đ/C                                  

          - Đoàn viên:  29  Đ/C   

3. Cơ sở vật chất

          - Diện tích: 11366m2 đã được cấp giấy quyền sử dụng đất;  bình quân: 16,1 m2/HS

          - Số phòng học: 23 phòng; phòng chức năng: 10 phòng: ( Phòng cao tầng:  22, cấp 4: 1 phòng).

          - Thư viện: đạt chuẩn.

          - Bàn ghế 2 chỗ ngồi: 420 bộ ( đạt chuẩn); bàn ghế 4 chỗ ngồi: 0 bộ.

          - Thiết bị dạy học đủ 23 bộ/23 lớp đảm bảo yêu cầu thiết yếu cho việc tổ chức dạy và học.

          - Công trình vệ sinh, nước sạch có công trình vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh, có bể chứa nước mưa và bể chứa nước lọc.

          - Sân chơi, bãi tập: 5300 m2  đảm bảo  yêu cầu.

4. Thuận lợi , khó khăn.

a. Thuận lợi :

        - Trường được Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, hằng năm bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất phòng học. Tập thể Hội đồng sư phạm đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác.

        - Đội ngũ đủ về số lượng, chủng loại, trình độ đội ngũ khá đồng đều.                                                   - Cơ sở vật chất khuôn viên gọn, đủ mỗi lớp 1 phòng học thuận tiện cho việc sử dụng đồ dùng dùng chung của lớp và tổ chức học 2 buổi/ ngày.

        - Học sinh ngoan, chăm học chất lượng đại trà luôn ổn định

        - Bàn ghế đủ, đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học.

        - Trường sáp nhập tháng 8/2014.

b.  Khó khăn:

        -  Địa bàn  xã rộng, xa trung tâm huyện, đường giao thông đi lại khó khăn, đông dân cưkinh tế địa phương thuần nông. Trường có 2 khu cách nhau 1 km, một số học sinh từ khu dân cư đến trường xa từ 2- 3 km.

         - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế, một số giáo viên xa trường nên phần nào chưa yên tâm công tác.

         - Chất lượng học sinh giỏi không ổn định hiệu quả chưa cao.

         - Số học sinh thuộc diện hộ nghèo nhiều, một số phụ huynh mải làm ăn xa không quan tâm đến con nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động giáo dục, giảng dạy của trường.

C. KẾ HOẠCH THỰC HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

 I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tăng cường công tác y tế trường học theo tinh thần Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện quy định về hoạt động Y tế trường học theo Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế trường học, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

A. Chỉ tiêu

         - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh dịch, các bệnh, tật học đường, phòng chống các tai nạn thương tích.

         - 100% học sinh có hiểu biết ban đầu về một số loại dịch bệnh và cách phóng tránh; có ý thức tự bảo vệ, tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân; biết giữ gìn vệ sinh chung để đảm bảo sức khỏe cho mọi người xung quanh.

         - 100% học sinh tham gia mua BHYT và được CSSKBĐ tại nhà trường.

         - 100% học sinh được khám sức khỏe định kỳ.

         - Đảm bảo nhà trường có 1 tủ thuốc dùng chung và mỗi lớp có 1 tủ thuốc phục vụ cho công tác sơ cứu tại trường. Đầu tư kinh phí mua sắm thêm một số trang thiết bị y tế như: cân, thước đo chiều cao, máy đo huyết áp điện tử, giường trang bị trong phòng y tế,...

         - Cử cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

B. Biện pháp thực hiện

         - Bố trí 1 cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học. Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ phụ trách y tế được tham gia tập huấn nghiệp vụ và tự bồi dưỡng về chuyên môn.

-  Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Y tế trường học. Đảm bảo đủ các loại hồ sơ sổ sách : Kế hoạch năm, tháng, tuần, hồ sơ lưu trữ công văn, Sổ theo dõi sức khỏe, hồ sơ cấp phát thuốc, các loại báo cáo bản tin y tế pa-nô, áp phích,...và các loại tranh phục vụ công tác nha học đường.

- Thực hiện lồng ghép giáo dục sức khỏe trong các môn học.

- Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh dịch: sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tay-chân-miệng, bệnh về răng miệng, bệnh giun sán, bệnh cúm A(H1N1)...và các bệnh-tật học đường: tật khúc xạ, bệnh cong vẹo cột sống,...

  - Tăng cường quan hệ phối hợp với Trạm Y tế và các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường. Nội dung thực hiện tập trung vào những công tác trọng tâm nhằm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả qui định về trường học an toàn; phòng chống tai nạn, thương tích trong các trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007.

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh. Tổng hợp, phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị (nếu có).

- Tuyên truyền, vận động học sinh tích cực tham gia BHYT.

- Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng phù hợp vệ sinh theo mùa. Đảm bảo đủ nước sạch cho học sinh uống. Công trình vệ sinh của giáo viên và học sinh phải thường xuyên được giữ gìn sạch sẽ.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Y học cho Đội thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ xung kích để các em có thể tham gia làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện tốt kỹ năng sơ cấp cứu giúp đỡ người bị tai nạn trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường hàng năm. Giáo dục học sinh không ăn quà vặt khi đến trường.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo./.

                             DUYỆT CỦA BGH                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH   

 

                                                                         

                            Phạm Thị Thu Hà                                              Hoàng Phương Lan

 

 CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

 

 

8/2014

- Lên kế hoạch công tác y tế cho năm học 2014 - 2015

- Thực hiện kế hoạch truyền thông GDSK năm học 2014 - 2015

- Chuẩn bị công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm, VS trường học.

- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách cho năm học.

- Bổ xung tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời khi có tình huống ốm đâu xảy ra đối với học sinh.

9/2014

-Thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học.

- Thành lập hội chữ thập đỏ nhà trường.

- Triển khai BHYT năm học 2014 - 2015 theo Luật BHYT.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường đầu năm học 2014 - 2015

- Tuyên truyền phòng chống bệnh Sởi - Rubella.

10/2014

- Tuyên truyền phòng chống bệnh Đau mắt đỏ và Cong vẹo cột sống.

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ thường xuyên.

- Phối hợp trạm y tế đến khám và tư vấn sức khoẻ đầu năm học 2014-2015 cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

- Tổng kết công tác BHYT học sinh.

 

11/2014

- Tuyên truyền phòng chống bệnh cận thị, tật khúc xạ ở mắt.

- Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi.

- Phát phiếu xin ý kiến phụ huynh cho học sinh tiêm vắc xin phòng chống Sởi - Rubella .Thống kê tổng số HS tiêm vắc xin phòng chống sởi - Rubella báo cáo lên trung tâm  y tế huyện.

12/2014

- Tuyên truyền phòng chống bệnh thủy đậu, quai bị.

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

- Kiểm tra các dụng cụ, thiết bị phòng y tế để mua sắm bổ sung.

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ thường xuyên.

1/2015

- GVCN quan tâm đến vệ sinh cá nhân cá nhân, lớp học, môi trường.

- Hướng dẫn học sinh phòng chống tác hại thuốc lá.

- Báo cáo sơ kết công tác y tế trường học.

2/2015

- Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng bệnh và đề phòng tai nạn trong dịp lễ Tết Nguyên Đán.

- Hoàn tất các nội dung về y tế học đường chuẩn bị đón đoàn kiểm tra  PGD về công tác y tế học đường.

- Giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến vệ sinh cá nhân.

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

- Báo cáo sơ kết công tác y tế trường học.

 

3/2015

- Tuyên truyền bệnh chân  - tay - miệng

- Vệ sinh trường lớp sạch sẽ kiểm tra vệ sinh lớp học.

- Hoàn thành xây dựng công trình vệ sinh cho học sinh.

4/2015

- Tuyên truyền phòng chống đuối nước.

- Giáo viên chủ nhiệm quan tâm bảo vệ sức khoẻ  cá nhân học sinh.

- Tăng cường việc giáo dục môi trường, xử lý tốt rác thải , giáo dục học sinh có ý thức giữ nhà vệ sinh luôn sạch.

5/2015

- Hướng dẫn học sinh phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Tổng kết đánh giá  tình hình công tác y tế trong năm học..

6/2015

- Cán bộ y tế tham mưu với BGH và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm bàn giao học sinh về với gia đình (có thông báo và tư vấn về tình trạng bệnh tật cũng như hướng điều trị trong thời gian các em nghỉ hè tới phụ huynh học sinh đối với những học sinh mắc những bệnh nặng, bệnh mãn tính,…).

7/2015

- Kiểm tra, tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhà trường. Báo cáo Ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch thanh lý những vật tư đã quá hạn sử dụng đồng thời có kế hoạch bổ sung tủ thuốc, vật tư thiết bị y tế cho năm học mới.

 

DANH SÁCH CHỈ ĐẠO BAN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Xuân

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Lê Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

Phó ban

4

Nguyễn Khắc Trung

Phó hiệu trưởng

Phó ban

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thư ký HĐ, GV

Ủy viên

6

Lã Thị Thanh Nga

Tổng phụ trách đội,GV

Ủy viên

7

Ngô Thị Thúy Hạnh

Tổ trưởng tổ 1, GV

Ủy viên

8

Ngô Thị Hương Duyên

Tổ trưởng tổ 2+3, GV

Ủy viên

9

Vũ Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 4+5, GV

Ủy viên

10

Hoàng Thị Dung

Bí thư Đoàn TN, GV

Ủy viên

11

Hoàng Phương Lan

Kế toán

Ủy viên

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019