tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THI VS - CĐ

  PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:  10/ KH - TH                                            Hợp Lý, ngày 12  tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HỘI THI CHỮ VIỆT ĐẸP CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014  2015

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

   - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí trong phong trào “Giữ vở sạch, rèn chữ đẹp”, trau dồi kĩ năng viết chữ và trình bày bài sạch đẹp; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục ở Tiểu học.

   - Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên, động viên các thầy cô giáo chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh Tiểu học.

   - Huy động sự quan tâm giúp đỡ của phụ huynh học sinh và các tổ chức, lực lượng xã hội đối với việc “Luyện chữ viết, rèn nết người” cho học sinh; góp phần giáo dục thái độ quý trọng và gìn giữ vẻ đẹp của tiếng nói, chữ viết dân tộc.

2. Yêu cầu

   -  Đánh giá được phong trào rèn chữ đẹp của các lớp trong trường.

   - Tổ chức cuộc thi an toàn, gọn nhẹ, khoa học, chính xác, đảm bảo công bằng khách quan, có ý nghĩa thiết thực.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thời gian thi: Ngày 18 tháng 12 năm 2014.

2. Địa điểm: Tại trường tiểu học Hợp Lý.

3. Nội dung thi

   a, Đối với giáo viên

      - Nội dung 1 (20 điểm): Hồ sơ (Theo quy định về hồ sơ đối với GV tại công văn số 287/PGDĐT-GDTH ngày 23/10/2014 của PGD - ĐT Lý Nhân)

      - Nội dung 2 (10 điểm): Viết về nội dung, phương pháp giảng dạy môn Tập viết lớp 1, 2, 3 (60 phút).

      - Nội dung 3 (10 điểm): Thi Viết bảng lớp  Viết hoặc trình bày một đoạn văn, đoạn thơ khoảng (10 phút)

  b, Đối với học sinh

      - Nội dung 1 (10 điểm): Vở Tập viết đối với lớp 1, 2, 3; vở Thực hành luyện viết đối với lớp 4, 5 ; Vở chính tả; Toán

        - Nội dung 2 (10 điểm): Viết theo mẫu chữ quy định (theo Quyết định số 31/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định  Kiểu chữ đứng nét đều). Thời gian 20 phút

       - Nội dung 3 (10 điểm): Viết theo mẫu chữ tự chọn (theo Quyết định số 31/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định). Thời gian 20 phút

4. Xét giải và khen thưởng

Cá nhân: Có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. (Căn cứ vào cách tính điểm như sau: Điểm trung bình các bài thi của giáo viên, tổng điểm trung bình các bài thi của học sinh, xếp theo thứ tự độ dốc.     

5. Công tác chuẩn bị

   - Nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội thi như: Không khí hội thi, văn nghệ chào mừng, trang trí, đài loa, phân công bộ phận tiếp nhận hồ sơ và vở dự thi của GV và HS các lớp, 5 phòng thi viết của học sinh, 1 phòng thi viết của giáo viên, 12 phòng viết bảng  của GV, phòng chấm thi, các điều kiện khác.

   - GV, HS cần thực hiện tốt việc tập huấn và hướng dẫn học sinh luyện tập theo các quy định chung của Bộ GD-ĐT và chuẩn bị các nội dung dự thi.

   - Ngày 15/12/2014: Các lớp nộp danh sách học sinh dự thi

   - Ngày 17/12/2014: Họp ban giám khảo, các lớp nộp hồ sơ của giáo viên, học sinh dự thi

6. Lịch tổ chức hội thi: Ngày 18 tháng 12 năm 2014.

   - Từ 13h : Khai mạc hội thi.

- Từ 13h30: Học sinh thi nội dung 2: Viết 2 bài.

+ Chấm hồ sơ giáo viên.

                        + Chấm hồ sơ của học sinh.

   - Từ 14h30: Giáo viên thi nội dung 2, Viết về nội dung, phương pháp dạy môn tập viết lớp 1,2,3 ( 60 phút)

   - Từ 15h 35:  + Chấm bài viết của giáo viên.

                            + Chấm bài viết của học sinh.

- Từ 16h20: Thi viết bảng của giáo viên

- Từ 16h40: Chấm viết bảng GV

- Từ 17h20: Tập hợp kết quả.

   - Từ 17h30: Tổng kết hội thi

   Trên đây là một số nội dung về kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2014  2015.

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (đã ký)

                                        PHẠM THỊ THU HÀ

 

Tác giả: HOÀNG VĂN HẢI

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019