tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 5 NĂM HỌC 2014-2015
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A    
  Năm học 2014 - 2015    
             
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Lan Anh 02/01/2004 x Nguyễn Văn Hưng Xóm 4  
2 Đỗ Thị Anh 06/09/2004 x Đỗ Văn Thường Xóm 4  
3 Phạm Thị Vân Anh 16/09/2004 x Phạm Luân Đôn Xóm 1  
4 Lê Ngọc Ánh 10/06/2004 x Lê Quí Thành Xóm 1  
5 Nguyễn Ngọc Ánh 13/7/2004 x Nguyễn Văn Nhượng Xóm 18  
6 Phạm Gia Bảo 27/04/2004   Phạm Ngọc Xuân Xóm 1  
7 Nguyễn Quốc Bảo 13/09/2004   Nguyễn Hồng Hải Xóm 15  
8 Đỗ Kim Chi 11/04/2004 x Đỗ Văn Thanh Xóm 3  
9 Phạm Thị Huyền Diệu 17/09/2004 x Phạm Chí Thắng Xóm 1  
10 Nguyễn Khương Duy 23/01/2004   Nguyễn Văn Khánh Xóm 11  
11 Trần Tùng Dương 19/11/2004   Trần Đình Tâm Xóm 13  
12 Nguyễn Văn Đức 22/06/2004   Nguyễn Văn Thùy Xóm 5  
13 Nguyễn Thị Hòa 22/03/2004 x Nguyễn Văn Hoành Xóm 4  
14 Phạm Quốc Huy 21/05/2004   Phạm văn Huynh Xóm 1  
15 Nguyễn Thanh Huyền 22/6/2004 x Nguyễn Hữu Hoan Xóm 17  
16 Mai Thị Thùy Linh 12/02/2004 x Mai Văn Duẩn Xóm 10  
17 Nguyễn Hồng Loan 26/02/2004 x Nguyễn Văn Thảo Xóm 2  
18 Ngụy Mai Loan 08/12/2004 x Nguyễn Văn Thọ Xóm 5  
19 Phạm Thị Thanh Loan 20/10/2004 x Phạm Văn Thạch Xóm 1  
20 Nguyễn Văn Lý 24/4/2004   Nguyễn Văn Thành Xóm 17  
21 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 04/09/2004 x Nguyễn Văn Xuân Xóm 10  
22 Đỗ Thị Lệ Mi 22/01/2004 x Đỗ Văn Thắng Xóm 7  
23 Nguyễn Quang Minh 29/09/2004   Nguyễn Thanh Thủy Xóm 17  
24 Nguyễn Văn Nam 05/05/2004   Nguyễn Văn Phượng Xóm 3  
25 Đỗ Thị Ngọc 16/10/2004 x Đỗ Duy Chinh Xóm 3  
26 Nguyễn Đức Nhật 17/01/2004   Nguyễn Văn Thi Xóm 2  
27 Nguyễn Thị Kiều Oanh 30/09/2004 x Nguyễn Văn Thanh Xóm 2  
28 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 02/10/2004 x Nguyễn Văn Nghĩa Xóm 9  
29 Nguyễn Văn Sơn 24/8/2004   Nguyễn Văn Xim Xóm 2  
30 Nguyễn Hữu Thành 03/05/2004   Nguyễn Hữu Thuỷ Xóm 15  
31 Nguyễn Hoài Thương 24/08/2004 x Nguyễn Văn Xuyên Xóm 2  
32 Nguyễn Minh Tuấn 22/09/2004   Nguyễn Văn Thụ Xóm 5  
33 Trịnh Nguyễn Bảo Uyên 16/09/2004 x Trịnh Thị Thúy Hằng Xóm 6  
             
        GVCN:

Nguyễn Thùy Dung
   
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B
Năm học 2014 - 2015
             
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Trần Tuấn Anh 12/01/2004   Nguyễn Đức Phổ Xóm 16  
2 Nguyễn Thị Vân Anh 26/01/2004 x Nguyễn Văn Thuấn Xóm 5  
3 Nguyễn Văn Ba 25/06/2004   Nguyễn Dương Thanh Xóm 5  
4 Nguyễn Phương Dinh 06/03/2004 x Nguyễn Văn Lư Xóm 7  
5 Ngô Việt Dũng 16/01/2004   Ngô Hồng Thịnh Xóm 9  
6 Nguyễn Trung Đức 03/05/2004   Nguyễn Văn Giáp Xóm 7  
7 Nguyễn Văn Đức 30/05/2004   Nguyễn Văn Huấn Xóm 5  
8 Nguyễn Thị Hà 20/03/2004 x Nguyễn Văn Vạn Xóm 4  
9 Đỗ Thanh Hải 05/01/2004   Đỗ Văn Cường Xóm 7  
10 Ngô Thị Thanh Hoa 06/12/2004 x Ngô Văn Thơm Xóm 8  
11 Nguyễn Thị Hoài 12/05/2004 x Nguyễn Văn Thông Xóm 5  
12 Nguyễn Thị Huế 13/10/2004 x Nguyễn Văn Thuận Xóm 5  
13 Nguyễn Thu Hương 26/07/2004 x Nguyễn Thành Đồng  Xóm 5  
14 Nguyễn Hương Lan 08/10/2004 x Nguyễn Quang Trường Xóm 12  
15 Đỗ Thùy Linh 24/10/2004 x Đỗ Đức Văn Xóm 6  
16 Nguyễn Văn Lý 07/11/2004   Nguyễn Văn Miễu Xóm 5  
17 Nguyễn Văn Minh 25/7/2004   Nguyễn Văn Hiếu Xóm 17  
18 Nguyễn Thị Trà My 05/01/2004 x Nguyễn Văn Thưởng Xóm 6  
19 Trần Thị Ngân 15/02/2004 x Trần Ngọc Vang Xóm 5  
20 Nguyễn Văn Quang 15/03/2004   Nguyễn Văn phú Xóm 4  
21 Nguyễn Quốc Quân 20/10/2004   Nguyễn Văn Cường Xóm 5  
22 Trịnh Giang Thanh 15/11/2004 x Trịnh Thị Hằng Xóm 6  
23 Ngô Hưng Thịnh 12/04/2004   Ngô Văn Bình Xóm 17  
24 Trần Đức Thông 27/8/2004   Trần Thị Thúy Xóm 6  
25 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 11/08/2004 x Nguyễn Ngọc Dương Xóm 15  
26 Nguyễn Thị Thương 15/12/2004 x Nguyễn Văn Hiển Xóm 15  
27 Đặng Văn Trung 04/05/2004   Đặng Văn Dũng Xóm 6  
28 Nguyễn Xuân Trường 12/07/2004   Nguyễn Văn Lâm Xóm 4  
29 Ngô Thị Ngọc Hà 04/12/2004 x Ngô Văn Bình Xóm 17  
30 Đỗ Thị Ánh Tuyết 06/04/2004 x Đỗ Văn Tuyển Xóm 15  
31 Nguyễn Thúy Vân 22/03/2004 x Nguyễn Văn Thuận Xóm 5  
32 Đỗ Tiến Vinh 22/11/2004   Đỗ Văn Biểu Xóm 9  
             
        GVCN:

Phạm Thị Thu Hằng
   
             
             
  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C  
  Năm học 2014 - 2015  
             
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Đỗ Thị Lan Anh 26/03/2004 x Đỗ Văn Điệp Xóm 10  
2 Nguyễn Thị Kim Ánh 14/04/2004 x Nguyễn Văn Khà Xóm 11  
3 Nguyễn Văn Chính 08/11/2004   Nguyễn Thị Ngọc Xóm 4  
4 Nguyễn Kim Cúc 25/4/2004 x Nguyễn Văn Ca Xóm 18  
5 Nguyễn Đức Đông 02/10/2004   Nguyễn Văn Khích Xóm 4  
6 Nguyễn Ngọc Hải 16/08/2004   Nguyễn Văn Quy Xóm 5  
7 Phạm Thanh Hiếu 17/11/2004   Phạm Thanh Hải Xóm 1  
8 Nguyễn Thị Hoa 14/6/2004 x Nguyễn Văn Sáu Xóm 18  
9 Trần Thị Hoài 11/10/2004 x Trần Đình Thắng Xóm 12  
10 Nguyễn Thị Kim Lan 11/11/2004 x Nguyễn Văn Khải Xóm 10  
11 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/04/2004 x Nguyễn Văn Khánh Xóm 10  
12 Nguyễn Thị Ngọc Lan 06/10/2004 x Nguyễn Văn Hương Xóm 10  
13 Nguyễn Thị Thu Lệ 09/10/2004 x Nguyễn Văn Ngân Xóm 4  
14 Nguyễn Diệu Linh 06/3/2004 x Nguyễn Văn Đạt Xóm 10  
15 Nguyễn Thành Long 27/04/2004   Nguyễn Văn Thao Xóm 10  
16 Nguyễn Văn Lộc 13/06/2004   Nguyễn Văn Tốt Xóm 10  
17 Trần Thị Mai 06/03/2004 x Trần Ngọc Chung Xóm 13  
18 Nguyễn Đức Mạnh 03/07/2004   Nguyễn Văn Tá Xóm 10  
19 Đỗ Văn Minh 16/12/2004   Đỗ Văn Huyên Xóm 11  
20 Nguyễn Văn Nam 05/07/2004   Nguyễn Văn Việt Xóm 5  
21 Đỗ Thành Nguyên 17/06/2004   Đỗ Văn Thọ Xóm 11  
22 Nguyễn Hồng Quang 13/04/2004   Nguyễn Văn Hồng Xóm 10  
23 Nguyễn Tiến Quang 01/05/2004   Nguyễn Văn Che Xóm 12  
24 Nguyễn Trọng Qúi 16/01/2004   Nguyễn Văn Thắng Xóm 10  
25 Nguyễn Thị Quyên 22/04/2004 x Nguyễn Văn Đạt Xóm 5  
26 Nguyễn Minh Tâm 24/09/2004   Nguyễn Văn Tuấn Xóm 4  
27 Nguyễn Thị Thương 27/07/2004 x Nguyễn Văn Thịnh Xóm 11  
28 Nguyễn Văn Thượng 24/10/2004   Nguyễn Văn Võ Xóm 4  
29 Mai Thị Huyền Trang 01/09/2004 x Mai Văn Nghị Xóm 10  
30 Đỗ Văn Trường 13/02/2004   Đỗ Văn Thi Xóm 9  
31 Nguyễn Đức Vinh 26/09/2004   Nguyễn Tiến Lợi Xóm 6  
             
        GVCN

 
   
             
        Ngô Thị Nga    
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5D
Năm học 2014 - 2015
             
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Trần Hải Anh 15/01/2004 x Trần Thị Thuý Xóm 13  
2 Nguyễn Văn Chinh 10/05/2004   Nguyễn Văn Chính Xóm 18  
3 Nguyễn Quốc Cường 07/06/2004   Nguyễn Văn Kiên Xóm 15  
4 Đỗ Thành Duy 16/01/2004   Đỗ Văn Thanh Xóm 9  
5 Nguyễn Hữu Điệp 14/10/2004   Nguyễn Hữu Sỹ Xóm 17  
6 Trần Trung Đức 09/12/2004   Trần Đình Anh Xóm 13  
7 Nguyễn Mạnh Hoà 22/06/2004   Nguyễn Mạnh Dũng Xóm 17  
8 Hoàng Thị Thu Hoài 01/09/2004 x Hoàng Văn Hùng Xóm 14  
9 Đỗ Minh Hoàn 30/06/2004   Đỗ Ngọc Thành Xóm 15  
10 Nguyễn Huy Hoàng 16/03/2003   Nguyễn Văn Tiếp xóm 15  
11 Nguyễn Thanh Huy 18/1/2004   Nguyễn Văn Hương Xóm 12  
12 Đỗ Thị Huyền 25/9/2004 x Đỗ Văn Xuân Xóm 15  
13 Đỗ Thị Hương 15/2/2004 x Đỗ Văn Kết Xóm 16  
14 Nguyễn Trung Kiên 20/10/2004   Nguyễn Văn Khương Xóm 15  
15 Ngô Thị Thuỳ Linh 16/10/2004 x Ngô Văn Đạt Xóm 17  
16 Nguyễn Thanh Minh 04/04/2004   Nguyễn Văn Quyền Xóm 16  
17 Nguyễn Trà My 09/01/2004 x Nguyễn Quang Cường Xóm 13  
18 Nguyễn Phương Nam 24/1/2004   Nguyễn Văn Tuấn Xóm 18  
19 Nguyễn Hữu Quang 10/08/2004   Nguyễn Hữu Huy Xóm 17  
20 Lê Văn Sáng 07/04/2004   Lê Văn Sơn Xóm 14  
21 Nguyễn Văn Tài 05/08/2004   Nguyễn Văn Hùng Xóm 15  
22 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/11/2003 x Nguyễn Văn Dậu Xóm 16  
23 Trần Đình Thăng 09/03/2004   Trần Thị Hoa Xóm 14  
24 Nguyễn Văn Thuận      14/2/2004   Nguyễn Văn Thái Xóm 15  
25 Nguyễn Thị Thuỷ 10/01/2004 x Nguyễn Văn Tường Xóm 17  
26 Nguyễn Ngọc Tình 24/12/2004   Nguyễn Ngọc Cường Xóm 15  
27 Nguyễn Tiến Toàn      24/1/2004   Nguyễn Văn Tuấn Xóm 15  
28 Nguyễn Lương Tri 11/01/2004   Nguyễn Việt Hùng Xóm 9  
29 Lê Quang Trường 12/07/2004   Lê Tiến Hoàn Xóm 14  
30 Nguyễn Hữu Vinh 25/7/2004   Nguyễn Hữu Thiêm Xóm 17  
             
        GVCNHoàng Văn Hải
   
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019