tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2014-2015
   
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

 

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Phạm thị Thu Hà

1966

1985

ĐHSP

Hiệu trưởng, phụ trách CM 2,3

Bí thư Chi bộ

 

2

Lê Thị Nguyệt

1962

1982

ĐHSP

PHT, phụ trách CM K1

 

 

3

Nguyễn Khắc Trung

1967

1988

TCSP

PHT, phụ trách CM K 2,3

 

 

4

Nguyễn Thị Xuân

1979

2001

ĐHSP

PHT, phụ trách CM 4,5

Chủ tịch CĐ

 

5

Ngô Thị Thúy Hạnh

1970

1990

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng tổ 1

 

   6

Ngô Thị Ánh Tuyết

1973

1996

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1B

Tổ phó tổ 1

 

7

Đỗ Thị Phương

1991

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1C

 

 

8

Trần Thị Ánh Hồng

1989

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1D

 

 

9

Chu Thi Thủy

1990

2011

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1E

 

 

10

Nguyễn Thi Hồng Yến

1976

1997

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2A

TT 2,3, thư ký HĐ, dạy HSG K 2

 

11

Nguyễn Thị Thanh Loan

1988

2011

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2B

 

 

12

Bùi Thị Thoa

1991

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2C

 

 

13

Nguyễn Thị Hồng

1993

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2D

 

 

14

Ngô Thị Hương Duyên

1974

1995

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3A

TP 2+3, dạy HSG K 3

 

15

Đào Thị Út

1986

2011

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3B

 

 

16

Lê ngọc Tú

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3C

 

 

17

Hà Thị Kim Dung

1990

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3D

 

 

18

Nguyễn Thị Dịu

1992

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3E

 

 

19

Vũ Thị Thu Huyền

1975

1994

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4A

TT 4+5, dạy HSG K4

 

20

Hoàng Thị Dung

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

21

Nguyễn Thị Nga

1979

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4C

 

 

22

Nguyễn Thị Tâm

1987

2010

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 4D

 

 

23

Phạm Thị Yến

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4E

 

 

24

Nguyễn Thùy Dung

1977

1998

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5A

 

 

25

Phạm Thị Thu Hằng

1978

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5B

 

 

26

Ngô Thị Nga

1992

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5C

 

 

27

Hoàng Văn Hải

1978

1999

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5D

TP 4+5

 

28

Nguyễn Thị Ánh Vân

1991

2012

CĐSP

 

 

Nghỉ TS

29

Đỗ Thị Liễu

1991

2013

CĐSP

Dạy kỹ thuật khối 2,4

 

 

30

Chu Thị Thu Thúy

1987

2011

CĐSP

Dạy kỹ thuật khối 1,3

 

 

31

Lã Thị Thịnh

1990

2011

CĐSP

 

 

Nghỉ TS

32

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1979

1999

TCSP

Dạy kỹ thuật khối 5, thư viện

 

 

33

Lã Thị Thanh Nga

1983

2003

CĐ Âm nhạc

Dạy nhạc khối 2,4

Tổng phụ trách đội

 

34

Nguyễn Thị Thắm

1982

2005

CĐ Âm nhạc

Dạy nhạc khối 1,3,5

 

 

35

Trương Thị Thu Hằng

1978

2008

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật khối 1,3,5

 

 

36

Trần Thị Kim Thoa

1985

2005

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật khối 2,4

 

 

37

Trần Đình Thùy

1984

2010

CĐSP

Dạy thể dục 2,3,4

 

 

38

Phạm Quang Hiệp

1985

2007

ĐHTD

Dạy thể duc khối 1,3,5

 

 

39

Ngô Văn Quynh

1980

2011

ĐHNN

Dạy Tiếng Anh khối 5

 

 

40

Vũ Thị Thu Hằng

1984

2006

ĐHNN

Dạy Tiếng Anh khối 3

 

 

41

Đỗ Thị Lan

1989

2013

CĐNN

Dạy Tiếng Anh khối 4

 

 

42

Hoàng Phương Lan

1983

2005

ĐHKT

Kế toán

 

 

43

Ngô Thị Tuyết Mai

1971

2001

TCKT

Văn phòng

 

 

44

Dương Thị Thanh Thủy

1977

2012

TCVT

Văn phòng

 

 

 

                                                                                                             Hợp Lý, ngày 25 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019