tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM 2018 - 2019

 

   PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

   TRƯỜNG TH HỢP LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:    01/KH-TH

Hợp Lý, ngày  5   tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Năm học 2018 - 2019

 

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Thực hiện chỉ thị 23/2006/TTg ngày 12/07/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc Tăng cường công tác Y tế trường học.

- Thực hiện Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 04 năm 2000 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về vệ sinh trường học”.

- Thực hiện Quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo  

Căn cứ số: 700/PGD ĐT-NGLL  ngày 21 tháng 8 năm 2018 của phòng gió dục đào tạo huyện Lý Nhân về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2018 - 2019.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2018 - 2019 của nhà trường;

Căn cứ kết quả hoạt động công tác Y tế trường học năm học 2017 – 2018 và tình hình thực tế của nhà trường.

B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Lớp - học sinh:

TT

Lớp

Học sinh

Bình quân/lớp

Khuyết tật

Lưu ban

1

7

254

 

 

6

2

6

188

 

1

1

3

5

167

 

1

2

4

5

148

 

 

 

5

4

137

 

 

 

Cộng

27

894

 

2

9

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

* Tổng số cán bộ giáo viên: 41

- Cán bộ quản lý : 2 (Đại học: 2)

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37

+ Trình độ đào tạo: 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn.

- Nhân viên hành chính: 2 (Đại học: 1, Trung cấp: 1)

- Đảng viên: 14/27 = 51,85%

3.Cơ sở vật chất:

          - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 34 phòng.Trong đó cao tầng: 34 phòng, cấp 4: 0. Phòng phòng chức năng: 15 phòng trong đó cao tầng: 06, nhà cấp 4: 3

          - Thư viện: 02 phòng. Diện tích: 72 m2

          - Bàn ghế 511 bộ đạt chuẩn (822 chỗ ngồi)

          - Thiết bị dạy học: 27 bộ

          - Công trình vệ sinh: 02 ( GV, HS riêng) , nước sạch: Có

          - Sân chơi, bãi tập: 5300m2

4. Thuận lợi, khó khăn

     a) Thuận lợi

    - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm, phối hợp, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể và phụ huynh học sinh.

    - Sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể thầy cô giáo nhiệt tình giúp đỡ.

    - Các em học sinh trong trường luôn có ý thức tự giác trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học tập và rèn luyện.

    -  Có nhân viên y tế  chuyên trách.

    - Có phòng y tế riêng biệt     

- Có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Lý Nhân.

- Có sự phối kết hợp chặt chẽ của các ngành, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là Ban đại diện CMHS trường.

- Nhà trường có truyền thống dạy tốt-học tốt, với kinh nghiệm của một trường tiên tiến nhiều năm.

     b) Khó khăn

- Điều kiện về CSVC thiếu, khu B nhà vệ sinh do đã xây dựng lâu năm nên đã bị xuống cấp.

C. KẾ HOẠCH THỰC HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC

I. NHIỆM VỤ CHUNG

1.Tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; Kế hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 5330/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2012; Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; Triển khai Đề án “Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014;

- Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Tăng cường công tác chống kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh nghèo theo Kế hoạch Liên ngành số 3970/KHLN- BLĐTBXH-BGDĐT ngày 15/10/2013, Kế hoạch hành động vì trẻ em số 129/KH-BGDĐT ngày 07/02/2013 của ngành Giáo dục giai đoạn 2013 - 2020; Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình Sữa học đường và chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học cho trẻ em, học sinh uống sữa đạt chất lượng theo đúng quy định tại Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

2. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thành lập Ban chỉ đạo Y tế trường học, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế trường học, tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

A. Chỉ tiêu

          - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh dịch, các bệnh, tật học đường, phòng chống các tai nạn thương tích.

          - 100% học sinh có hiểu biết ban đầu về một số loại dịch bệnh và cách phóng tránh; có ý thức tự bảo vệ, tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân; biết giữ gìn vệ sinh chung để đảm bảo sức khỏe cho mọi người xung quanh.

          - 100% học sinh tham gia mua BHYT và được CSSK ban đầu tại nhà trường.

          - 100% học sinh được khám sức khỏe định kỳ.

          - Đảm bảo nhà trường có 1 tủ thuốc dùng chung và mỗi lớp có 1 tủ thuốc phục vụ cho công tác sơ cứu tại trường. Đầu tư kinh phí mua sắm thêm một số trang thiết bị y tế như: cân, thước đo chiều cao, giường trang bị trong phòng y tế,...

          - Cử cán bộ phụ trách công tác y tế trường học.

B. Biện pháp thực hiện

          - Bố trí 1 cán bộ phụ trách công tác Y tế trường học. Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ phụ trách y tế được tham gia tập huấn nghiệp vụ và tự bồi dưỡng về chuyên môn.

-  Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Y tế trường học. Đảm bảo đủ các loại hồ sơ sổ sách : Kế hoạch năm, tháng, tuần, hồ sơ lưu trữ công văn, Sổ theo dõi sức khỏe, hồ sơ cấp phát thuốc, các loại báo cáo bản tin y tế pa-nô, áp phích,...và các loại tranh phục vụ công tác nha học đường.

- Thực hiện lồng ghép giáo dục sức khỏe trong các môn học.

- Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh dịch: sốt xuất huyết, sốt rét, bệnh tay-chân-miệng, bệnh về răng miệng, bệnh giun sán, bệnh cúm A(H1N1)...và các bệnh-tật học đường: tật khúc xạ, bệnh cong vẹo cột sống,...

          - Tăng cường quan hệ phối hợp với Trạm Y tế và các ban ngành, đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường. Nội dung thực hiện tập trung vào những công tác trọng tâm nhằm chăm sóc và giáo dục sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả qui định về trường học an toàn; phòng chống tai nạn, thương tích trong các trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quyết định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007.

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh. Tổng hợp, phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị (nếu có).

- Tuyên truyền, vận động học sinh tích cực tham gia BHYT.

- Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng phù hợp vệ sinh theo mùa. Đảm bảo đủ nước sạch cho học sinh uống. Công trình vệ sinh của giáo viên và học sinh phải thường xuyên được giữ gìn sạch sẽ.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Y học cho Đội thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ xung kích để các em có thể tham gia làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện tốt kỹ năng sơ cấp cứu giúp đỡ người bị tai nạn trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường hàng năm. Giáo dục học sinh không ăn quà vặt khi đến trường.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo./.

Trên đây là kế hoạch thực hiện y tế trường học năm học 2018 - 2019.

 

DUYỆT CỦA BGHNGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

                                                                                  Hoàng Phương Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC MỐC THỜI GIAN VÀ NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH

N¨m häc 2018 - 2019

Tháng 8/2018

-Tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp.

-Xây dựng tủ thuốc và dụng cụ y tế để sơ cứu kịp thời khi có tình huống đau ốm xảy ra với học sinh.

Tháng 9/2018

-Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế học đường.

- Cử cán bộ phụ trách công tác y tế học đường.

-Tuyên truyền cho học sinh Vê sinh cá nhân phòng bênh học đường: như cânj thị, công vẹo cét sèng, gi÷ vÖ sinh tr­êng líp, x©y dùng m«i tr­êng Xanh-S¹ch-§Ñp.

-Tuyên truyền, giáo dục các em học sinh về công tác bảo vệ nguồn nước sạch

và công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, xanh-sạch đẹp - an toàn.

-Hiệu trưởng chỉ đạo cho giáo viên thể dục hướng dẫn cho học sinh thể dục

đồng diễn tập thể và thể dục giữa giờ.

-Hướng dẫn học sinh dọn vệ sinh quanh trường, phát quang bụi rậm tránh dịch bệnh.

-Theo dõi kiểm tra vệ sinh trường, lớp, các công trình vệ sinh.

Tháng 10/2018

-Các đơn vị trường học phối hợp với trạm y tế tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh. Thực hiện sổ theo dõi sức khỏe, tổng hợp phân loại bệnh chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị nếu phát hiện bệnh.

-Tuyªn truyÒn cho c¸c em VÖ sinh r¨ng miÖng, vÖ sinh ¨n uèng, phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng, ®Ò phßng ®iÖn giËt, ch¸y næ.

-Có kế hoạch kịp thời thăm khám và điều trị cho các trường hợp học sinh bị bệnh.

Tháng 11/2018

-Kiểm tra việc thực hiện VSMT, y tế học đường…

-Tiếp tục tổ chức cho học sinh chải răng hàng tuần và đồng loạt như đã qui định.

-Tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội một cách đa dạng thiết thực và có hiệu quả. Tuyªn truyÒn phßng chèng bÖnh b¹i liÖt.

-Vệ sinh trường, lớp.

Tháng 12/2018

-Tuyên truyền tạo nhận thức về môi trường trong nhà trường, tất cả các lớp đều thực hiện tiêu chí xanh- sạch- đẹp-an toàn.

-Tuyªn truyÒn phßng chèng c¸c bÖnh l©y qua ®­êng h« hÊp nh­: Cóm, Sëi, bÖnh do c¶m l¹nh, tai mòi häng.

-Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi.

Tháng 01/2019

-Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa theo chuyên đề phù hợp với từng thời điểm của chương trình y tế quốc gia.

-Tæ chøc kh¸m vµ t­ vÊn søc kháe ®Þnh kú cho häc sinh.

-Trồng cây xanh tạo bóng mát, hoa cảnh để làm tăng vẻ đẹp và màu sắc cho nhà trường.

-Quản lý, xử lý tốt rác thải nhất là ở các điểm lớp lẻ. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà trường sạch đẹp, học sinh không xả rác bừa bãi.

Tháng 02/2019

-Tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ chuyên trách và giáo viên kiêm nhiệm tham dự các lớp tập huấn y tế trường học, việc làm hồ sơ sổ sách, làm công tác y tế học đường.

-Hưởng ứng ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Tháng 3/2019

-Hướng dẫn học sinh ngủ phải nằm màn, tránh bệnh sốt xuất huyết.

-Tuyªn truyÒn vÒ c¸ch phßng chèng bÖnh Sèt xuÊt huyÕt.

-Thực hiện mua sắm bổ sung thêm một số trang thiết bị y tế.

Tháng 4/2019

-Tự kiểm tra đánh giá công tác y tế trường học vào đầu tháng 4.

-Tổ chức tốt tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tháng 5/2019

-Có kế hoạch cho học sinh tổng vệ sinh toàn trường trước khi về nghỉ hè.

-Hướng dẫn học sinh tự bảo vệ sức khỏe khi về nghỉ hè.

-Tổng kết hoạt động y tế trường học.

Tháng 6/2019

-Cán bộ y tế tham mưu với BGH và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm bàn giao học sinh về với gia đình (có thông báo và tư vấn về tình trạng bệnh tật cũng như hướng điều trị trong thời gian các em nghỉ hè tới phụ huynh học sinh đối với những học sinh mắc những bệnh nặng, bệnh mãn tính,…).

-Tháng 7/2019

-Kiểm tra, tình trạng vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của nhà trường. Báo cáo Ban giám hiệu và xây dựng kế hoạch thanh lý những vật tư đã quá hạn sử dụng đồng thời có kế hoạch bổ sung tủ thuốc, vật tư thiết bị y tế cho năm học mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CHỈ ĐẠO BAN Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Xuân

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thị Hồng Yến

Thư ký HĐ, TT tổ 2+3

Ủy viên

4

Lã Thị Thanh Nga

Tổng phụ trách đội,GV

Ủy viên

5

Ngô Thị Thúy Hạnh

Tổ trưởng tổ 1, GV

Ủy viên

6

Ngô Thị Hương Duyên

Tổ phó tổ 2+3, GV

Ủy viên

7

Vũ Thị Thu Huyền

Tổ trưởng tổ 4+5, GV

Ủy viên

8

Hoàng Thị Dung

Bí thư Đoàn TN, GV

Ủy viên

9

Hoàng Phương Lan

Kế toán, phụ trách y tế

Ủy viên

 

 

 

 

 

                                                  Hợp Lý, ngày 05 tháng 9 năm 2018

                                                                        Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                        Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hoàng Phương Lan

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG THƯ VIÊN NHÂN DÂN
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019