tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2018-2019

 

 PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LÝ NHÂN

  TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 40 /KH-THHL

     Hợp Lý, ngày 6 tháng 10  năm 2018

KẾ HOẠCH

Xây dựng thư viện trường Tiểu học xã Hợp Lý đạt thư viện Tiên tiến

Năm học: 2018-2019

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch 

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ Công văn số 11185/BGDĐT-GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viên trường phổ thông; 

Thực hiện công văn hướng dẫn về công tác thống kê, Kế hoạch -Tài chính, Thiết bị, Thư viện và CSVC năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân;

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-TH ngày 25 tháng 9 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Tiểu học xã Hợp Lý;

Căn cứ kết quả hoạt động thư viện trường học năm học 2017-2018 và tình hình thực tế, trường Tiểu học xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch thư viện trường học Tiên tiến năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

B. Đặc điểm tình hình

1. Lớp - học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

8

254

141

32

 

6

3

 

2

6

188

94

31

1

1

4

 

3

5

167

78

33

1

2

3

 

4

5

148

74

30

 

 

2

 

5

4

137

63

34

 

 

2

 

Cộng

28

894

450

32

2

9

14

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          - Cán bộ quản lý: 02 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 37 đ/c

          + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP: 24 đ/c; CĐ: 11 đ/c, THSP: 02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 16 đ/c

          - Đoàn viên: 12 đ/c.

3. Cơ sở vật chất

3.1. Phòng thư viện thoáng mát, khang trang được đặt ở nơi trung tâm thuận tiện để phục vụ việc mượn và đọc sách của giáo viên, học sinh.

- Tổng diện tích phòng thư viện là 200m2: Trong đó kho sách có 2 phòng với diện tích 25 m2/phòng.  Phòng đọc học sinh là 2 phòng diện tích 50 m/phòng. Phòng đọc giáo viên là 2 phòng diện tích 25 m2 /phòng. Đảm bảo diện tích theo quy định.

         3.2. Trang thiết bị chuyên dùng:

a. Có đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để  sắp xếp sách, báo, tạp chí, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa bao gồm:

- Giá sách: 6 chiếc (giá đựng thiết bị 05 chiếc; giá treo tranh 02 chiếc);

- Tủ chuyên dùng: 8 chiếc (tủ trưng bày: 04 chiếc; tủ báo: 2; tủ phích: 02 chiếc)

 b. Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc của giáo viên và học sinh; bố trí nơi làm việc cho thủ thư thuận tiện, đảm bảo yêu cầu quy định.

4. Thuận lợi

         - Công tác thư viện của nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các ban ngành, đoàn thể đặc biệt là lãnh đạo các cấp, lãnh đạo nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, sách cũng như đồ dùng dạy học cho thư viện nhằm đáp ứng tốt cho công việc dạy và học.

- Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ, phục vụ tốt công tác dạy và học nói chung và công tác thư viện nói riêng. Cán bộ phụ trách thư viện nhiệt tình trách nhiệm trong công việc.

- Nhà trường đã xây dựng được mô hình thư viện lớp học, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh tham gia đọc sách. Hoạt động thư viện của trường đã đi vào nề nếp, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có thói quen đến thư viện mượn và đọc sách tại thư viện.

- Luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh trong việc nâng cao các tiêu chuẩn xây dựng thư viện tiên tiến.

5. Khó khăn

          - Cán bộ phụ trách công tác thư viện không được đào tạo chính quy và phải kiêm nhiệm công tác văn thư nên đôi khi còn lúng túng trong nghiệp vụ.

- Nhiều đầu sách chưa đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh.

- Học sinh còn nhỏ nên việc bảo quản sách đôi khi gặp khó khăn.

- Do trường đóng trên địa bàn khu dân cư chủ yếu làm nghề nông, thu nhập thấp nên việc huy động các nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động thư viện còn hạn chế.

- Năm học 2017-2018 kho sách vừa xây dựng xong nên sách chưa được xếp lên giá một cách khoa học

C. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học  2018-2019

I. Tiêu chuẩn I: Về sách báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa

giáo khoa.

1. Về sách

1.1 Chỉ tiêu

- Sách giáo khoa: Mỗi học sinh của trường có đủ 1 bộ SGK để học tập; 100% số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách của nhà trường ngay từ đầu năm học. Mỗi giáo viên mượn một bộ sách giáo khoa để soạn giảng dạy;

- Sách nghiệp vụ của giáo viên: mỗi giáo viên có đủ sách nghiệp vụ để nghiên cứu đảm bảo mỗi tên sách nghiệp vụ đủ cho mỗi giáo viên ít nhất 1 bản theo khối lớp và mỗi giáo viên dạy môn năng khiếu đều có ít nhất 1 bản.

- Sách tham khảo: Phấn đấu trong năm học này mua sắm thêm khoảng 120 đầu sách (sách tham khảo). Đảm bảo mỗi tên sách lưu tại kho sách của thư viện ít nhất là 3 bản. Xây dựng tủ sách Đạo đức, tủ sách pháp luật.

1.2. Biện pháp

- Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí để mua sắm bổ sung đầy đủ danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện theo danh mục sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn. Đảm bảo mua sắm bổ sung đầy đủ các loại sách tham khảo của các môn học phấn đấu mỗi tên sách có  từ  5 bản trở lên và đạt tỉ lệ số bản sách/học sinh theo quy định

- Xây dựng  tủ sách giáo dục đạo đức, tủ sách pháp luật, tủ sách thiếu nhi như: các sách công cụ tra cứu (Từ điển tiếng Anh, Từ điển Chính tả, Từ điển thành ngữ tục ngữ, tác phẩm kinh điển,…), đảm bảo mỗi tên sách có ít nhất 3 bản trở lên.

-  Trang bị đủ các loại sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đặc biệt là các loại sách bồi dưỡng về các nội dung đổi mới: Dạy học theo mô hình VNEN, dạy học Tiếng Việt lớp 1-CGD, phương pháp Bàn tay nặn bột, dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới, dạy tiếng Anh Tiểu học,…)

- Lưu trữ đầy đủ các văn bản, Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, ngành, liên Bộ, liên ngành, các tài liệu hướng dẫn của ngành, nghiệp vụ quản lý giáo dục,…. Phù hợp với cấp học và được sắp xếp khoa học, thuận tiện trong việc tra cứu.

- Vận động quyên góp, ủng hộ sách của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường.

2. Về báo tạp chí, át lát, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa

2.1. Chỉ tiêu

- Có đủ các loại báo và các loại tạp chí để phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường.

- Có đủ bản đồ tranh ảnh giáo dục đủ phục vụ cho việc dạy và học đảm bảo mỗi bản có 2-3 bản luân chuyển dùng chung cho các lớp trong cùng một khối.

2.2. Biện pháp

- Liên hệ với Phòng giáo dục và cơ quan bưu điện huyện để đặt đủ các loại

báo, chí tập san phù hợp với việc dạy-học và giáo dục của nhà trường như: Tạp chí giáo dục, tạp chí quản lý giáo dục, tin học và nhà trường, tạp chí sách thư viện và thiết bị giáo dục, tạp chí khoa học giáo dục, các loại báo, tạp chí khác phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Toán tuổi thơ, Văn học tuổi trẻ, Thiếu niên Tiền phong; bố trí, xắp xếp khoa học để dễ tìm, dễ lấy; lưu trữ các loại băng đĩa giáo khoa cẩn thận.

 - Đặt mua đủ các loại băng đĩa giáo khoa phục vụ cho việc dạy và học  do nhà xuất bản Giáo dục xuất bản và phát hành hành từ sau năm 1998. Trang bị đầy đủ cho giáo viên các khối 1,2,3,4 bộ băng đĩa về mô hình trường tiểu học Việt Nam mới.

- Thường xuyên kiểm tra mua bổ sung các loại bản đồ để học sinh các khối lớp 4,5 được sử dụng các loại bản đồ để học các bài học có liên quan trong phân môn Lịch sử- Địa lý.

II. Tiêu chuẩn II: Về cơ sở vật chất

1. Chỉ tiêu

- Đảm bảo có đủ các phòng phục vụ cho công tác thư viên bao gồm: Kho sách, phòng đọc của giáo viên, phòng đọc của học sinh, các phòng đảm bảo có đủ bảng biểu, thoáng mát, đủ ánh sáng, có đủ chỗ ngồi theo quy định.

- Xây dựng đủ 28 tủ thư viện lớp học (mỗi lớp 1 tủ).

2. Biện pháp                                      

- Bố trí các phòng có đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt mát cho phòng đọc của giáo viên và học sinh và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc theo đúng quy định. Nhà trường có 2 khu với tổng diện tích phòng thư viện là 200m2: Trong đó kho sách có 2 phòng với diện tích 25 m2/phòng.  Phòng đọc học sinh là 2 phòng diện tích 50 m/phòng. Phòng đọc giáo viên là 2 phòng diện tích 25 m2 /phòng.

- Mua sắm đủ các bảng biểu cho các phòng theo quy định như: nội quy thư viện, hướng dẫn hoạt động thư viện, lịch làm việc của thư viện,  biểu đồ phát triển kho sách và  biểu đồ theo dõi bạn đọc, bảng giới thiệu sách mới, các khẩu hiệu, danh ngôn…

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí để mua sắm đủ giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa bao gồm: Giá sách: 6 chiếc (giá đựng thiết bị 05 chiếc; giá treo tranh 01 chiếc);

- Tủ chuyên dùng: 8 chiếc (tủ trưng bày: 04 chiếc; tủ báo: 2; tủ phích: 02 chiếc)

- Trang bị đầy đủ hệ thống máy tính có kết nối mạng Internet để thường xuyên cập nhật thông tin và hỗ trợ cho việc giảng dạy.

Tham mưu với Phòng giáo dục và vận động cha mẹ học sinh trong việc huy động nguồn kinh phí để mua sắm thêm các tủ sách ngoài trời và làm thêm

các bảng biểu trang trí cho phù hợp.

III. Tiêu chuẩn IIIVề nghiệp vụ

1. Chỉ tiêu

- 100% các loại sách, báo, tạp chí tranh ảnh phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện.

 - Biên soạn ít nhất 2 thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập trong nhà trường. Mỗi tháng tổ chức giới thiệu sách mới 1 lần. Tổ chức thi kể chuyện theo sách ít nhất 1 lần/năm.

2. Biện pháp

- Cán bộ phụ trách thư viện tham mưu với cán bộ quản lý của nhà trường lập kế hoạch hoạt động thư viện triển khai ngay từ đầu năm học các nghiệp vụ hoạt động thư viện cơ bản đảm bảo tất cả các loại ấn phẩm đều được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện. Thư viện có mục lục treo tường theo quy định.

- Đề xuất với cán bộ quản lý bố trí mỗi khối lớp ít nhất có 1 tiết học trong tuần để đọc sách.

- Ngay từ đầu năm học trang bị đầy đủ các loại nội quy thư viện theo quy định như: Nội quy thư viện đối với cán bộ, giáo viên đọc sách trong phòng đọc; nội quy thư viện lớp học. Có bảng hướng dẫn cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện được thuận lợi. Có biểu đồ phát triển kho sách và  biểu đồ theo dõi bạn đọc phản ánh đúng tình hình phát triển của thư viện.

- Huy động các cộng tác viên thư viện tham gia tổ chức biên soạn ít nhất 2 thư mục phục vụ cho giảng dạy và học tập trong nhà trường. Phối hợp với Tổng phụ trách Đội mỗi tháng tổ chức giới thiệu sách mới 1 lần. Tổ chức thi kể chuyện theo sách. Thực hiện tốt việc giới thiệu sách mới.

- Cán bộ phụ trách thư viện tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện do các cấp tổ chức và thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

IVTiêu chuẩn IV: Về tổ chức và hoạt động

  1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được mượn, đọc tài liệu sách, báo, tạp chí, tra cứu…tại thư viện.

2. Biện pháp

a. Tổ chức quản lý

Đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường có kế hoạch xây dựng thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện Tiên tiến và các kế hoạch liên quan đến công tác thư viện theo quy định; phân công đồng chí Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách thư viện; thành lập tổ công tác thư viện và mạng lưới cộng tác viên thư viện.

Nhà trường tích cực tham mưu với ngành và các tổ chức xã hội đầu tư kinh phí để xây dựng CSVC, mua sắm đồ dùng thiết bị, sách báo cho thư viện đặc biệt nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được sự tham gia của cha mẹ học sinh trong việc xây thư viện lớp học.

b. Cán bộ làm công tác thư viện

Cán bộ thư viện được tập huấn cơ bản về nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

Từng học kỳ và cuối năm học, cán bộ phụ trách thư viện báo cáo với hiệu trưởng về hoạt động của thư viện và chịu trách nhiệm về công tác thư viện trong nhà trường.

c. Phối hợp trong công tác thư viện

Thành lập mạng lưới cộng tác viên thư viện gồm các giáo viên chủ nhiệm, trưởng ban thư viện của 28 lớp và đại diện cha mẹ học sinh của 5 khối.

Đồng chí phụ trách thư viện cần làm tốt công tác phối kết hợp với mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để giúp tổ công tác thư viện hoạt động có hiệu quả cao, đặc biệt là duy trì việc đọc sách và bảo quản sách tại các tủ thư viện xanh, thư viện lớp học.

 d. Kế hoạch, kinh phí hoạt động

 Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn kinh phí, dự toán nguồn ngân sách để bổ sung cho thư viện.

 Quản lý, sử dụng ngân sách, quỹ thư viện theo đúng quy định.

e. Số lượng bạn đọc

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được mượn sách, báo, tạp chí, …

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đọc sách, báo, tạp chí, tra cứu, …tại thư viện nhà trường.

- 100% số học sinh của nhà trường thường xuyên đọc sách, báo, tạp chí, tra cứu tại thư viện.

g. Hoạt động thư viện

Nhà trường có tủ trưng bày sách trong thư viện, tủ trưng bày sách ngoài trời đặt ở vị trí trung tâm giúp học sinh dễ quan sát, theo dõi.

Tổ chức tốt việc tuyên truyền, giới thiệu sách, kể chuyện theo sách dưới cờ trong buổi chào cờ hàng tuần và phát động học sinh viết cảm nhận của em về những câu chuyện hay cuốn sách em đã đọc.

Tổ chức tốt Hội thi “Kể chuyện theo sách” cấp trường.

            Phát động phong trào quyên góp sách từ giáo viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân ở ngoài nhà trường.

Thường xuyên luân chuyển sách trong tủ sách thư lớp học đảm bảo 2 lần/ tháng.

V. Tiêu chuẩn V: Về quản lý thư viện

1. Chỉ tiêu

- 100% sách báo, tạp chí, tranh ảnh,.. trong thư viện được quản lý chặt chẽ, tu sửa bổ sung thường xuyên đảm bảo mỹ thuật và sử dụng thuận tiện, lâu dài. Thực hiện tốt việc kiểm kê thanh lý đảm bảo 2 lần/năm (vào thời điểm 31/12 và 31/5 hàng năm).

2. Biện pháp

          - Thư viện đảm bảo có đầy đủ các loại sổ sách để quản lý, theo dõi hoạt động theo quy định cụ thể gồm: sổ đăng ký cá biệt; sổ đăng ký sách giáo khoa; số theo dõi mượn, trả sách của học sinh; sổ theo dõi mượn, trả sách, tài liệu của CB, GV, NV; sổ nhận báo tạp chí; sổ nhận băng đĩa; sổ quỹ thư viện; hồ sơ lưu hoạt động thư viện....

          - Nhân viên phụ trách thư viện thường xuyên kiểm tra, sắp xếp lại sách đảm bảo khoa học, dễ thấy, dễ lấy. Đặc biệt chú ý đến an toàn không để xảy ra tình trạng mối mọt, cháy nổ, mưa dột trong kho sách.

- Hàng năm, nhà trường tổ chức tốt việc kiểm kê tài sản thư viện và thanh lý các ấn phẩm cũ nát, nội dung thay đổi, hết hạn sử dụng (nếu có),… theo đúng nghiệp vụ thư viện vào đúng thời điểm; để có phương án phát triển làm giàu các bộ phận sách đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả.

D. Tổ chức thực hiện

Trên đây là kế hoạch xây dựng thư viện trường học Tiên tiến năm học 2018-2019 của trường Tiểu học xã Hợp Lý. Căn cứ kế hoạch này, tổ công tác thư viện và cộng tác viên thư viện nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo với lãnh đạo nhà trường để  giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT Lý Nhân; (B/c) 

- Lưu: VP, VT.

 

 

 

                                               

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Phạm Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC CHÍNH

 Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Kết quả

 

Tháng 8/2018

 

- Chỉ đạo sắp xếp sách, báo,… tại thư viện

- Tu sửa, chỉnh trang hệ thống bảng biểu, cảnh quan; tăng cường trang thiết bị chuyên dùng; huy động, bố trí nguồn kinh phí để tăng cường sách cho thư viện

- Huy động sách đầu năm học bổ sung vào thư viện

 

CBTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2018

- Lập kế hoạch xây dựng thư viện trường học tiên tiến và kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2018-2019.

- Thành lập tổ công tác thư viện và cộng tác viên thư viện trường học.

- Cho học sinh nghèo, diện chính sách mượn SGK.

- Cho CB, GV, NV và HS mượn SGK, STK,…

- Bổ sung sách cho thư viện.

- Lập Kế hoạch huy động kinh phí cho thư viện trong năm học.

- Lập Kế hoạch hoạt động thư viện lớp học.

- Chỉ đạo biên soạn thư mục.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

CBTV

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

PHT

 

 

CBTV

 

 

 

 

 

Tháng 10/2018

- Dán tem, vào sổ cá biệt đúng quy định.

- Bổ sung, cập nhật các loại hồ sơ.

- Viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2018

 

- Chỉ đạo xắp xếp sách, báo trong thư viện.

- Chỉ đạo Biên soạn thư mục.

- Tổ chức Hội thi “Kể chuyện theo sách” cấp trường.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

 

 

 

HT

 

CBTV

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2018

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viện.

- Tiếp tục bổ sung và sử lý kỹ thuật các loại sách mới nhập cập nhật vào danh mục và giới thiệu cho mọi thành viên trong trường được biết.

- Chỉ đạo biên soạn thư mục.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

- Kiểm kê sách

- Báo cáo kết quả hoạt động thư viện kỳ 1.

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

 

 

Tháng 01/2019

- Tiếp tục bổ sung SGK phục vụ HKII và SGV

- Chuẩn bị tốt hồ sơ thư viện  thiết bị để ban giám hiệu kiểm tra.

- Chỉ đạo biên soạn thư mục.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

PHT

 

 

 

 

 

 

Tháng 02/2019

 

- Tiếp tục cho học sinh mượn sách giáo khoa phục vụ HKII.

- Vào các loại sổ theo đúng qui định.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

 

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

 

 

Tháng 3/2019

 

- Cập nhật hồ sơ thư viện.

- Chỉ đạo biên soạn thư mục.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

- Đón đoàn KT chéo hoạt động  NGLL, y tế, thư viện trường học.

 

 

 

 

 

 

CBTV

 

 

 

Tháng

4/2019

 

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Thực hiện mượn, trả sách, báo,…

- Thống kê bạn đọc.

- Tổ chức ngày sách Việt Nam

 

HT

 

 

 

CBTV

 

 

 

  

Tháng

5/2019

- Phát động phong trào thu gom sách cũ.

- Chỉ đạo biên soạn thư mục.

- Chỉ đạo viết bài tuyên truyền, giới thiệu sách.

- Tổ chức cho HS kể chuyện theo sách dưới cờ.

- Tổ chức cho CB, GV, HS đọc sách tại thư viện.

- Tổ chức cho mượn, trả sách, báo,…

- Chỉ đạo kiểm kê toàn bộ sách, báo, đồ dùng dạy học cuối năm.

- Báo cáo kết quả hoạt động thư viện.

- Tổng kết công tác thư viện.

- Lên kế hoạch bảo quản sách trong hè.

 

 

CBTV

 

 

 

 

PHT

 

 

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019