tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 4 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A      
Năm học 2014- 2015  
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Nguyễn Hoàng Anh   06/01/2005 Nguyễn Văn Phong Xóm 11    
2 Nguyễn Xuân Bắc   26/09/2005 Nguyễn Văn Thuỷ Xóm 5    
3 Nguyễn Tùng Dương   17/02/2005 Nguyễn Văn Tú Xóm 5    
4 Hoàng Võ Huy Hoàng   28/01/2005 Hoàng Huy Phương Xóm 12    
5 Ngô Huy Hùng   02/02/2005 Ngô Thi Dòng Xóm 7    
6 Trần Thu Huyền x 19/07/2005 Trần Ngọc Bảo 13    
7 Trần Thị Diễm Hương x 14/11/2005 Trần Đình Hạnh Xóm 14    
8 Phạm Thanh Hường x 21.08.2005 Phạm Văn Tuấn Xóm1    
9 Phạm Gia Khiêm   09/04/2005 Phạm Quốc Thứ Xóm 8    
10 Nguyễn Thị Kiều x 10/12/2005 Nguyễn Văn Vĩnh Xóm 5    
11 Tống Khánh Linh x 04/10/2005 Tống Quang Thông Xóm 7    
12 Đỗ Thị Linh x 10/10/2005 Đỗ Xuân Giáp Xóm 2    
13 Nguyễn Thành Long   02/09/2005 Nguyễn Thị Thảo Xóm 5    
14 Trần Thị Trúc Ly x 05/02/2005 Trần Đình Bình 13    
15 Nguyễn Thị Lý x 14/01/2005 Nguyễn Văn Ngọ Xóm 5    
16 Đỗ Lệ Mai x 06/02/2005 Đỗ Phi Hùng Xóm 16    
17 Nguyễn Nguyệt Mai x 11/02/2005 Nguyễn Tuấn Anh Xóm 13    
18 Nguyễn Quốc Minh   12.09.2004 Nguyễn Văn Vịnh Xóm 9    
19 Đỗ Thị Hương Mơ x 21/09/2005 Đỗ Quang Trung Xóm 11    
20 Nguyễn Thị Trà My x 18/01/2005 Nguyễn Văn Minh Xóm 2    
21 Nguyễn Hồng Ngân x 02/01/2005 Nguyễn Văn Như Xóm 4    
22 Đỗ Văn Quang   24/10/2005 Đỗ Văn Phấn Xóm 3    
23 Phạm Đức Tài   24/01/2005 Phạm Văn Thiêm Xóm 1    
24 Đỗ Thị Thảo x 10/03/2005 Đỗ Thị Thơm Xóm 4    
25 Trịnh Thị Thêu x 09/04/2005 Trịnh Văn Soái Xóm 6    
26 Ngụy Kim Thoa x 20/06/2005 Nguỵ Quang Tuyển Xóm 3    
27 Đỗ Thị Anh Thư x 06/02/2005 Đỗ Văn Thủy Xóm 4    
28 Trần Văn Trung   25/01/2005 Trần Văn Thỉnh Xóm 1    
29 Nguyễn Thanh Tùng   09/05/2005 Nguyễn văn Hiếu Xóm 15    
30 Nguyễn Thị Tươi x 29/03/2005 Nguyễn Văn Thăng Xóm 10    
31 Nguyễn Đức Văn   18/05/2005 Nguyễn Văn Đoàn Xóm 3    
32 Lã Văn Vinh   21/03/2005 Lã Văn Kiều Xóm 7    
    GVCN: Vũ Thị Thu Huyền  
               
               
               
               
               
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B    
Năm học 2014 - 2015  
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Đặng Ngọc Anh x 22/12/2005 Đặng Văn Thảo   Đến từ Văn Lý  
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 02/03/2005 Nguyễn Văn Thực Xóm 17    
3 Nguyễn Hoàng Đông   28/10/2005 Nguyễn Văn Trương Xóm 4    
4 Nguyễn Minh Đức   11/10/2005 Nguyễn Văn Long Xóm 18    
5 Nguyễn Thị Hà x 27/07/2005 Nguyễn Tất Ngợi Xóm 15    
6 Phạm Thu Hạ x 13/08/2005 Phạm Ngọc Xuân Xóm 1    
7 Ngô Ngọc Hoa x 03/12/2005 Ngô Minh Toàn Xóm 17    
8 Đỗ Thiên Hương x 07/12/2005 Đỗ Văn Khánh Xóm 17    
9 Nguyễn Thu Hương x 09/08/2005 Nguyễn Văn Giáp Xóm 18    
10 Nguyễn  Thùy Linh x 29/10/2005 Nguyễn Hữu Phương Xóm 17    
11 Nguyễn Thị Thùy Linh x 17/12/2005 Nguyễn Văn Dũng Xóm 16    
12 Bùi Hoàng Long   07/10/2005 Bùi Xuân Thường Xóm 13    
13 Trần Thị Lụa x 28/12/2005 Trần Ngọc Chung Xóm 13    
14 Nguyễn Văn Mạnh   24/04/2005 Nguyễn Văn Khoa Xóm 4    
15 Nguyễn Hồng Mến x 05/07/2005 Nguyễn Văn Bắc  Xóm 17    
16 Phạm Huyền My x 13/08/2005 Phạm Ngọc Xuân Xóm 1    
17 Nguyễn Lê Na x 23/06/2005 Nguyễn Văn Nam Xóm 15    
18 Nguyễn Quỳnh Nga x 07/09/2005 Nguyễn Văn Dư Xóm 16    
19 Nguyễn Thị Nhung x 14/02/2005 Nguyễn Văn Quân Xóm 17    
20 Nguyễn Thị Nhung x 13/06/2005 Nguyễn Văn Khai Xóm 17    
21 Nguyễn Tuyết Nhung x 09/11/2005 Nguyễn Văn Tường Xóm 4    
22 Trần Thị Quỳnh x 06/08/2005 Trần Đình Tài Xóm 13    
23 Nguyễn Văn Thảo   10/10/2005 Nguyễn Văn Thú Xóm 17    
24 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 02/11/2005 Nguyễn Văn Xuân Xóm 16    
25 Trần Thị Thu   28/07/2005 Nguyễn Văn Nghi Xóm 5    
26 Nguyễn Thị Thanh Thương x 31/10/2005 Nguyễn Văn Kiểm  Xóm 18    
27 Ngụy Thế Toàn   07.10.2005 Ngụy Thế Thạo Xóm 3    
28 Trần Thị Hương Trà x 13/07/2005 Trần Ngọc Hiệp Xóm 13    
29 Nguyễn Thanh Tuấn   08/01/2005 Nguyễn Văn Hậu Xóm 17    
30 Nguyễn Văn Tuấn   22/06/2004 Nguyễn Văn Tư Xóm 16    
31 Trần Thanh Tuyến   13/02/2005 Trần Đình Tuấn Xóm 13    
32 Nguyễn Văn Tường   25/09/2005 Nguyễn Văn Tiến Xóm 18    
      GVCN: Hoàng Thị Dung
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C    
Năm học 2014 - 2015  
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Phạm Thị Lan Anh x 25/09/2005 Phạm Văn Thế Xóm 1    
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 15/01/2005 Nguyễn Văn Vỹ Xóm 4    
3 Đỗ Việt Anh   12/02/2005 Đỗ Văn Huynh Xóm 8    
4 Nguyễn Ngọc Ánh x 03/06/2005 Nguyễn Văn Tiến Xóm 7    
5 Nguyễn Văn Dũng   28/09/2005 Nguyễn Văn Giáp Xóm 2    
6 Trần Ngọc Hải   03/06/2005 Trần Văn Minh Xóm 4    
7 Đỗ Thị Hồng Hạnh x 11/06/2005 Đỗ Thị Nhí Xóm 11    
8 Nguyễn Thị Thu Hằng x 25/11/2005 Nguyễn Văn Huân Xóm 5    
9 Đỗ Thị Hòa x 15/08/2005 Đỗ Văn Thắng Xóm 7    
10 Đỗ Thị Hoài x 02/04/2005 Đỗ Văn Tuyến Xóm 11    
11 Mai Việt Hùng   28/11/2005 Mai Văn Cường Xóm 10    
12 Hoàng Quốc Huy   24/11/2005 Hoàng Văn Tuệ Xóm 13    
13 Đỗ Xuân Lâm   27/12/2005 Đỗ Văn Quý Xóm 11    
14 Lã Thị Diệu Linh x 19/07/2005 Lã Văn Văn Xóm 7    
15 Đỗ Thùy Linh x 25/02/2005 Đỗ Văn Khỏe Xóm 8    
16 Trần Thu Mai x 13/08/2005 Trần Văn Tuyến Xóm 7    
17 Mai Văn Mạnh   14/08/2005 Mai Văn Trường Xóm 10    
18 Nguyễn Văn Phú   04/04/2005 Nguyễn Văn Hiếu Xóm 10    
19 Nguyễn Văn Phương   30/03/2005 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 4    
20 Nguyễn Thị Thu Phượng x 10/11/2005 Nguyễn Văn Cường Xóm 5    
21 Ngô Văn Quang   20/07/2005 Ngô Văn Tho Xóm 8    
22 Nguyễn Minh Quân   06/01/2005 Nguyễn Văn Sự Xóm 5    
23 Đỗ Duy Thái   04/11/2005 Đỗ Văn Dương Xóm 8    
24 Nguyễn Văn Thân   05/10/2004 Nguyễn Văn Thọ Xóm 4    
25 Đỗ Chí Thiện   06/09/2005 Đỗ Văn Vịnh Xóm 9    
26 Đỗ Thị Lệ Thu x 22/12/2005 Đỗ Văn Thuấn Xóm 7    
27 Phạm Minh Thu x 13/03/2005 Phạm Văn Tuất Xóm 1    
28 Trần Văn Tiến   19/04/2005 Trần Văn Hải Xóm 8    
29 Nguyễn Tài Tới   15/12/2004 Nguyễn Hữu Toán Xóm 4    
30 Nguyễn Thùy Trang x 27/11/2005 Nguyễn Văn Giang Xóm 5    
31 Nguyễn Thị Thanh Trúc x 03/04/2005 Nguyễn Văn Đạt Xóm 9    
32 Võ Quang Vinh   14/05/2005 Võ Văn Vang Xóm 9    
      GVCN: Nguyễn Thị Nga
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4D  
Năm học 2014- 2015  
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Trần Đình An   02/04/2005 Trần Đình Vượng Xóm 12    
2 Lã Thị Ngọc Anh x 29/12/2005 Lã Văn Nam Xóm 6    
3 Nguyễn Vân Anh x 05/01/2005 Nguyễn Văn Sơn Xóm 15    
4 Ngô Ngọc Ánh   15/12/2005 Ngô văn Thắng Xóm 3    
5 Nguyễn Thị Thu Chang x 12/10/2005 Nguyễn Văn Nghiêm  xóm 4    
6 Ngô Xuân Chính   18/02/2005 Ngô Văn Trường Xóm 5    
7 Ngụy Quốc Cường   09/05/2005 Ngụy Văn Tấn Xóm 2    
8 Nguyễn Huyền Diệu x 28/11/2005 Nguyễn Văn Cường Xóm 16    
9 Trần Văn Dũng   20/05/2005 Trần Văn Đông Xóm 1    
10 Nguyễn Minh Đức   20/11/2005 Nguyễn Văn Hữu Xóm 14    
11 Đỗ Huy Hoàng   18/07/2005 Đỗ Văn Chương Xóm 6    
12 Ngô Văn Huy   29/06/2005. Ngô Văn Hợp Xóm 17    
13 Nguyễn Văn Hưng   12/01/2004 Nguyễn Văn Quý Xóm 5    
14 Nguyễn Thị Thu Hương   27/01/2005 NguyễnTất Ngợi Xóm 15    
15 Đỗ Quang Lê   29/09/2005 Đỗ Thị Lượng Xóm 3    
16 Đỗ Thành Long   12/11/2005 Đỗ Văn Hiển Xóm 7    
17 Trần Đình Minh   02/08/2005 Trần Đình Chính Xóm 13    
18 Nguyễn Văn Nhật   31/03/2005 Nguyễn Văn Lượng Xóm 4    
19 Nguyễn Yến Nhi x 21/08/2005 Nguyễn Quang Cường Xóm 13 chuyển đi 15/9/014  
20 Hoàng Thị Nhung x 12/10/2005 Hoàng Văn Vạn Xóm 12    
21 Trần Thị Thu x 14/06/2005 Trần Đình Vinh Xóm 12    
22 Trần Thị Thu Thủy x 23/06/2005 Trần Đình Thọ  Xóm 13    
23 Ngô Minh Tiến   16/01/2005 Ngô Văn Hội Xóm 17    
24 Nguyễn Minh Toàn   02/04/2005 Nguyễn Minh Tuấn Xóm 16    
25 Hoàng Văn Trường   24/08/2005 Hoàng Văn Vinh Xóm 13    
26 Hoàng Anh Tú   25/01/2005 Hoàng Văn Tiến Xóm 14    
27 Nguyễn Văn Tú   07/10/2005 Nguyễn Văn Trung Xóm 5    
28 Nguyễn Văn Tuấn   19/06/2005 Nguyễn Văn Minh Xóm 17    
29 Nguyễn Văn Tuấn    07/07/2005 Nguyễn Văn Sỹ Xóm 17    
30 Nguyễn Văn Tuy   19/08/2004 Nguyễn Văn Tấn Xóm 5    
31 Nguyễn Quốc Việt   22/09/2005 Nguyễn Văn Loanh Xóm 18    
32 Nguyễn Quang Vinh   17/11/2005 Nguyễn Văn Trung Xóm 15    
33 Nguyễn Văn Vương   07/05/2005 Nguyễn Văn Nam Xóm 5    
      GVCN: Nguyễn Thị Tâm
               
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019