tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018
      PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
          TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1A - GVCN: Vũ Thị Hải Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 26/10/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Giang      
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/07/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Viết Sử      
3 Nguyễn Bảo Ngọc Ánh 19/04/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Nguyễn Văn Thiệp      
4 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/04/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Trường Yên      
5 Đỗ Thị Thùy Dung 02/04/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Đỗ Văn Thạch      
6 Nguyễn Viết Dũng 21/10/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Viết Thế      
7 Đỗ Văn Duy 29/01/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Đỗ Văn Dũng      
8 Đỗ Tiến Đại 31/08/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Đỗ Tiến Nam      
9 Nguyễn Minh Hiếu 19/01/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Lan      
10 Trần Thế Hùng 26/04/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Trần Thế Mạnh      
11 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 16/04/2011 x Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Hưng      
12 Nguyễn Thanh Hường 04/01/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Hoàng      
13 Nguyễn Nhật Lệ 07/11/2011 x Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Hiến       
14 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/12/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Phúc      
15 Đỗ Tuấn Linh 07/01/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Đỗ Văn Tình      
16 Nguyễn Đức Lương 18/09/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Phương       
17 Nguyễn Khánh Ly 18/03/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Tình      
18 Nguyễn Văn Mão 25/04/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Thực      
19 Nguyễn Thị Ngân 31/07/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Tinh      
20 Nguyễn Thị Hương Nhài 11/05/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Như      
21 Nguyễn Tiến 31/07/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Trung      
22 Nguyễn Văn Tiến Tắng 30/10/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Định      
23 Nguyễn Văn Tâm 28/05/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Hiếu       
24 Lê Thị Thắm 06/12/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Lê Văn Thắng      
25 Nguyễn Thị Hoài Thu 11/11/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Giang      
26 Nguyễn Khánh Toàn 25/03/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Viết Bảo      
27 Kim Khánh Trang 25/11/2011 x Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Kim Văn Hiếu      
28 Nguyễn Quốc Trị 08/06/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Xuân Hùng      
29 Nguyễn Tuấn 01/09/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Thìn      
30 Nguyễn Thanh Tùng 06/05/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Cao Cường      
31 Nguyễn Thị Kim Yến 04/07/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Nhuận      
32 Nguyễn Thị Thu Yến 11/05/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Bình      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1B - GVCN: Trần Thị Ánh Hồng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Thị Khánh An 06/12/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Trọng Vy      
2 Trần Gia Bảo 02/09/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Trần Văn Hải      
3 Phạm Mạnh Cường 18/03/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Phạm Trường Yên      
4 Ngô Hải Đăng 25/05/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Ngô Minh Toàn      
5 Nguyễn Minh Hằng 19/12/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Hùng       
6 Nguyễn Thúy Hằng 09/11/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Hải      
7 Đỗ Thanh Hòa 05/06/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Đỗ Văn Thường      
8 Nguyễn Gia Huy 27/10/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Linh       
9 Đỗ Trung Kiên 20/02/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Đỗ Hùng Cường      
10 Nguyễn Trung Kiên 01/01/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Văn Chiến      
11 Nguyễn Văn Khánh 19/05/2010   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Đoàn Nguyễn Thị Hoài   Lưu ban
12 Đỗ Phương Linh 03/10/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Đỗ Xuân Thơ      
13 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Bằng      
14 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/12/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Hữu Ngọc      
15 Nguyễn Thùy Linh 06/10/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Nguyễn Văn Hùng      
16 Ngô Quốc Lộc 09/05/2011   Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Ngô Văn Thơm      
17 Nguyễn Khánh Ly 09/11/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Bình      
18 Nguyễn Thị Hà Mai 26/06/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Đỗ Thị Vân   Lưu ban
19 Nguyễn Phương Nhi 23/10/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Hiếu      
20 Đỗ Thị Mai Phương 08/01/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Đỗ Văn Hậu      
21 Đỗ Thu Phương 01/12/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Đỗ Văn Tân      
22 Nguyễn Thanh Sơn 03/04/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Thanh Tuấn      
23 Nguyễn Đức Tâm 02/01/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Huân        
24 Nguyễn Minh Tân 02/01/2011   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Khoa      
25 Nguyễn Văn Tiến 27/10/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Quân      
26 Nguyễn Mạnh Toàn 14/08/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Lành      
27 Nguyễn Hữu Trung 09/10/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Hĩu Huy      
28 Đỗ Quốc Việt 10/12/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Đỗ Văn Nam      
29 Lã Minh 15/05/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Lã Văn Tài      
30 Nguyễn Hương Vy 01/11/2011 x Xóm 2 - Xóm 2 -   Xóm 2 - Nguyễn Văn Thành      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1C - GVCN: Ngô Thị Ánh Tuyết   
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Ngô Hoàng An 23/09/2011   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Văn Ba       
2 Đỗ Ngọc Anh 06/10/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Quang Minh      
3 Nguyễn T Quỳnh Anh 07/12/2011 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh      
4 Đỗ Thị Nguyệt Ánh 10/05/2011 x Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Đỗ Văn Thắng      
5 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Thi       
6 Đỗ Quang Bình 23/02/2011   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Lân      
7 Nguyễn Khánh Duy 26/09/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Mạnh      
8 Nguyễn Tiến Đạt 10/01/2011   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Lợi      
9 Ngô Hương Giang 17/09/2011 x Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Ngô Viết Cương      
10 Trần Quang Hải 03/10/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Trần Xuân Huyễn      
11 Nguyễn Văn Hiếu 07/06/2011   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thắng      
12 Trần Văn Hiếu 23/10/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Trần Văn Học      
13 Nguyễn T Hồng Huyên 18/10/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Hòa      
14 Trịnh Tuấn Khang 03/08/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Trịnh Văn Huy      
15 Nguyễn Văn Mạnh 15/01/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Quỳnh      
16 Nguyễn Bảo Nam 06/07/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Thanh      
17 Nguyễn Thị Thúy Nga 19/06/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Loanh      
18 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 23/05/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Tỉnh      
19 Nguyễn Anh Phong 18/09/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Phương  Đỗ Thị Thương   Lưu ban
20 Nguyễn Đình Phong 11/11/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Hoàn      
21 Nguyễn Duy Quang 28/09/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Nguyễn Văn Văn      
22 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/08/2011 x Xóm 3  Xóm 3    Xóm 3  Nguyễn Quang Hội      
23 Ngụy Khánh Toàn 02/01/2011   Xóm 3  Xóm 3    Xóm 3  Ngụy Thế Thạo      
24 Nguyễn Trần Hà Thu 27/08/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Việt Hà      
25 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy 08/03/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Sỹ      
26 Đỗ Nguyễn Anh Thư 10/01/2011 x Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Đỗ Văn Thành      
27 Nguyễn Thị Anh Thư 06/04/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Bình       
28 Nguyễn Thu Uyên 18/10/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Tuyển      
29 Nguyễn Quang Vinh 19/03/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Hồng Trường      
30 Đỗ Như Ý 30/11/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Đăng Quang      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1D - GVCN: Ngô Thị Ánh Tuyết  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Bảo An 20/12/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Đức Tâm      
2 Nguyễn Đức Anh 20/12/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Đức Tâm      
3 Trần Đình Gia Bảo 11/05/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Cường      
4 Hoàng Nguyễn Hạnh Chi 25/03/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Ngọ      
5 Đào Xuân Chỉnh 11/04/2011   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Đào Văn Chính      
6 Vũ Kiên Cường 12/11/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Vũ Văn Duyệt      
7 Đỗ Minh Dương 13/12/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Đỗ Văn Sơn      
8 Mai Hồng Đăng 06/12/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Mai Văn Trường      
9 Trần Thị Ngọc 08/10/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Văn Hưng      
10 Trần Thị Bảo Hân 06/03/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Cam      
11 Nguyễn Văn Hiệp 10/01/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Điệp      
12 Nguyễn Việt Hoàng 22/02/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Hà      
13 Đỗ Thu Huyền 11/01/2011 x Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Đỗ Huy Hoàng      
14 Hoàng Mai Thanh Huyền 19/02/2011 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Vượng      
15 Nguyễn Ngọc Như Lan 28/10/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Phương       
16 Nguyễn Thị Phương Ly 18/11/2011 x Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Văn Tuấn      
17 Nguyễn Thành Nam 31/05/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Tiến       
18 Trần Hoàng Nam 22/09/2011   Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Hạnh      
19 Nguyễn Thanh Nga 06/10/2011 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân      
20 Hoàng Như Ngọc 07/11/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Hoàng Văn Ngoan      
21 Đỗ Hồng Nhung 02/07/2011 x Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Đỗ Văn Thái      
22 Đỗ Văn Phát 31/10/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Đỗ Văn Điệp      
23 Hoàng Minh Quân 22/05/2011   Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Hoàng Văn Thêm      
24 Nguyễn Thanh Sinh 14/09/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Thanh Bình      
25 Đào Thị Thanh Thảo 06/11/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Đào Văn Chân      
26 Trần Thị Phương Thảo 04/06/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Thành       
27 Nguyễn Hoài Thu 29/10/2011 x Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Tiến       
28 Nguyễn Hữu Thủy 08/06/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Hữu Dũng      
29 Đỗ Tiến Toàn 03/10/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Đỗ Văn Hiếu      
30 Nguyễn Thị Trang 02/04/2011 x Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Dũng       
31 Trần Bảo Trâm 25/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Sơn      
32 Nguyễn Anh 04/09/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Văn Thủy      
33 Nguyễn Tuấn 02/01/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Văn Quảng      
34 Trần Đình Tùng 11/12/2011   Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Bình      
35 Đỗ Phương Vy 23/10/2011 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Ngọc Thành      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN                      
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1E - GVCN: Ngô Thị Thúy Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Mai Tuấn Anh 25/11/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Mai Văn Đồng      
2 Nguyễn Hoài Anh 22/12/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Nguyễn Văn Cừ      
3 Nguyễn Thị Anh 21/04/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Xuyên     Cận nghèo
4 Nguyễn Thị Vân Anh 01/11/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Thao      
5 Phạm Phương Anh 07/11/2011 x Xóm 1  Xóm 1    Xóm 1  Phạm Văn Huyền      
6 Trần Diệu Anh 26/05/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Sâm Nguyễn Thị Hà   Lưu ban
7 Phạm Mai Hoàng Bách 18/05/2011   Xóm 1  Xóm 1    Xóm 1  Phạm Đức Hoàng      
8 Nguyễn Minh Chiêu 20/05/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Triển      
9 Nguyễn Hồng Duyên 22/10/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Hồng Tuệ      
10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/10/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Dương      
11 Nguyễn Ánh Dương 26/05/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Thọ      
12 Đỗ Anh Đức 24/12/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Đỗ Văn Trường      
13 Nguyễn Thị Minh Hằng 21/08/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Hào      
14 Nguyễn Thị Hồng 02/06/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Đăng Khoa      
15 Trịnh Đức Huy 15/11/2011   Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Trịnh Văn Hùng      
16 Trịnh Khánh Huyền 16/08/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Trịnh Văn Quí      
17 Mai Việt Hưng 13/04/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Mai Văn Cường      
18 Đỗ Linh Hương 01/11/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Đỗ Đức Võ      
19 Đỗ Thị Thu Hương 11/02/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Đỗ Văn Tưởng      
20 Nguyễn Bảo Khang 26/02/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Thủy      
21 Đỗ Thị Khánh Linh 04/07/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Đỗ Văn Thịnh      
22 Đỗ Nguyễn Mai Ly 19/11/2011 x Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Đỗ Chí Cường      
23 Trần Khánh Ngân 30/11/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Trần Văn Lực      
24 Ngô Bảo Ngọc 21/03/2011 x Xóm 3  Xóm 3    Xóm 3  Ngô Văn Thanh      
25 Nguyễn Thị Thu Phương 04/02/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Nam      
26 Nguyễn Tiến Quyết 01/11/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Chiến      
27 Nguyễn Thuận Quỳnh 09/04/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Minh Vương      
28 Nguyễn T Phương Thảo 15/03/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Thanh Bình      
29 Phạm Thị Hồng Thương 06/02/2011 x Xóm 1  Xóm 1    Xóm 1  Phạm Đức Giang      
30 Nguyễn Thị Thảo Vi 30/10/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Nguyễn Văn Trường      
31 Nguyễn  Hà Vy 28/08/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Nam      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN                      
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1G - GVCN: Ngô Thị Thúy Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Vân Anh 17/12/2011 x Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Đỗ Văn Trương      
2 Trần Phương Anh 13/12/2011 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Phương      
3 Trần Ngọc Ánh 03/01/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Ngọc Quân      
4 Trần Thục Chinh 09/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Hiệp      
5 Hoàng Văn Cường 04/06/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Xạ      
6 Mai Tiến Dũng 22/02/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Mai Văn Phú      
7 Hoàng Hải Đăng 10/01/2011   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Tuệ      
8 Trần Ngọc Đăng 10/03/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Ngọc Minh      
9 Trần Đình Đức 16/06/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Đình Anh      
10 Trần Ngọc Đức 12/07/2011   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Mạnh      
11 Trần Trung Hiếu 23/10/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Đình Bình      
12 Mai Thanh Huy 17/08/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Mai Văn Long      
13 Nguyễn Hà Linh 08/07/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Hữu Thiêm      
14 Nguyễn Phương Linh 03/03/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Viết Khiêm      
15 Hoàng Văn Long 18/07/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Xuân Khánh      
16 Hoàng Thị Lung 11/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Quýnh     CN
17 Đỗ Hiền Lương 15/10/2011 x Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Đỗ Văn Qúy      
18 Trần Thị Trà My 15/11/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Thắng      
19 Hoàng Thị Kim Ngân 19/03/2011 x Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Hoàng Văn Hà      
20 Đỗ Thị Thanh Như 30/10/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Đỗ Văn Ất     K tật
21 Đỗ Minh Quân 13/07/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Đỗ Văn Tuyến       
22 Nguyễn Diệu Thảo 24/01/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Văn Thân      
23 Trần Thị Thư 06/03/2011 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Thắng      
24 Nguyễn Trần Thủy Tiên 09/12/2011 x Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Nguyễn Tuấn Anh      
25 Nguyễn Đình Tiến 20/07/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Đình Sơn      
26 Phạm Minh Tiến 19/11/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Phạm Văn Huyến      
27 Trần Đình Toàn 03/02/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Sự      
28 Hoàng Thị Sơn Trà 01/03/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Như      
29 Ngô Tuấn 20/06/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Ngô Văn Hùng      
30 Trần Tố Uyên 05/01/2011 x Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Ngọc Chung      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2A - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Quỳnh Anh 23/11/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Đỗ Văn Hữu Trần Thị Hiền    
2 Nguyễn Duy Anh 12/01/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Vân    
3 Mai Xuân Bách 16/01/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Thắng Đỗ Thị Hường    
4 Nguyễn Phúc Chu 06/03/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Công Huân Nguyễn Thị Nguyệt    
5 Nguyễn Thị Thu Hòa 20/01/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Tố Nguyễn Thị Vân    
6 Lã Thị Thu Hoài 02/03/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Phúc Nguyễn Thị Nhài    
7 Đỗ Huy Hoàng 18/05/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Thuấn Lã Thị Mão    
8 Hoàng Thị Thu Hương 02/11/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Cường Lã Thị Tân    
9 Nguyễn Quốc Khánh 27/11/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Duy Đỗ Thị Thu    
10 Nguyễn Thanh Lâm 23/10/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Thu    
11 Nguyễn Khánh Linh 11/05/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Thu Đỗ Thị Yến    
12 Nguyễn Ngọc Linh 09/05/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Tiến Lợi  Đỗ Thị Oanh    
13 Phạm Nguyễn Long 02/02/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Ngọc Sáng Nguyễn Thị Cúc    
14 Nguyễn Thành Lương 11/05/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Thu Đỗ Thị Yến    
15 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/04/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Hào  Đỗ Thị Cúc    
16 Hoàng Nhật Minh 14/08/2010   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Thành Trần Thị Duyên    
17 Mai Hải My 16/06/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Phong Nguyễn Thị Anh    
18 Nguyễn Thanh Nam 22/04/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Lực Nguyễn Thị Đào    
19 Đỗ Cao Nguyên 26/10/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Giáp Đỗ Thị Thơm    
20 Đỗ Trần Ý Nhi 24/03/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Quân  Trần Thị Quý    
21 Lã Quỳnh Như 04/12/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Lã Văn Quyết Phạm Thị Thu Trang    
22 Lã Tuấn Phong 06/11/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Cương Nguyễn Thị Hải    
23 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 30/12/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Ngọc Hường Nguyễn Thị Mến    
24 Nguyễn Tú Quỳnh 18/07/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Tiến Dũng Lê Thị Thoa    
25 Ngụy Quang Thanh 25/11/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Ngụy Văn Tuấn Trịnh Thị Nga    
26 Nguyễn Anh Thơ 28/10/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Hữu Sơn Ngô Thị Thuý    
27 Nguyễn Thuỳ Trang 06/05/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Duẩn Phạm Thị Ngọc    
28 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/05/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Sinh Đỗ Thị Hồng    
29 Nguyễn Thành Trung 20/01/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Tố Nguyễn Thị Vân    
30 Đỗ Tuấn 26/02/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Mão Nguyễn Thị Sen    
31 Hoàng Tú Uyên 27/07/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Thế An Lưu Thị Phượng    
32 Nguyễn Công Vinh 09/01/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Nhung    
33 Lã Thu Yến 16/12/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Đông Nguyễn Thị Dự    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2B - GVCN: Nguyễn Duy Chiên  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Thành An 19/11/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Thanh Hà    
2 Hoàng Thị Lan Anh 10/10/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Quỳnh Nguyễn Thị Thêm    
3 Nguyễn Thị Lan Anh 09/11/2010 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Cường  Phạm Thị Nga    
4 Nguyễn Tuấn Anh 19/09/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Thanh Nhàn    
5 Nguyễn Minh Chiến 15/02/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Xuân Tình Ngô Thị Yến    
6 Vũ Bích Diệp 03/11/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Vũ Đức Hưng Nguyễn Thị Oanh    
7 Phạm Tấn Dũng 23/04/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1   Phạm Thị Thủy    
8 Nguyễn Quang Duy 18/09/2010   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Thị Hằng    
9 Đỗ Quang  Cảnh 30/06/2009   xóm 6 xóm 6   xóm 6   Đỗ Thị Hà    
10 Hoàng Quốc Hào 18/09/2010   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Thanh Sơn Đỗ Thị Nguyệt    
11 Nguyễn Minh Hiếu 25/11/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Minh Thảo Nguyễn Thị Hân    
12 Nguyễn Thị Mai Hoa 24/09/2010 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Hùng Đỗ Thị Biên    
13 Nguyễn Huy Hoàng 17/09/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Thị Thanh Hải    
14 Phạm Gia Khánh 07/05/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Văn Minh Nguyễn Thị Hồng    
15 Phạm Văn Khánh 01/08/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Văn Nguyên Phạm Thị Hằng    
16 Nguyễn Quang Khoa 10/04/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Nga    
17 Bùi Phương Linh 31/01/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Bùi Văn Phương Trần Thị Thu Hương    
18 Hoàng Diệu Linh 15/09/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Thanh Tuyền Nguyễn Thị Nga    
19 Lê Anh Minh 18/07/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Lê Văn Sơn Nguyễn Thị Hạnh    
20 Nguyễn Thị Thùy Na 29/03/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thái Nguyễn Thị Thanh Liễu    
21 Nguyễn Hoài Nam 03/01/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Hòa    
22 Đỗ Thị Thanh Ngân 13/02/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Tuấn Mai Thị Vân    
23 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 05/06/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5   Nguyễn Thị Ngoan    
24 Nguyễn Khánh Ngọc 05/10/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Xuân Quyết Nguyễn Thị Hương    
25 Nguyễn Thị Thanh Nhài 15/09/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5   Nguyễn Thị Tý    
26 Nguyễn Hồng Phương 28/08/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Hương    
27 Nguyễn Tiến Quang 12/10/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Tiến Trung Nguyễn Thị Mơ    
28 Nguyễn Văn Sinh 03/10/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Duẩn  Nguyễn Thị Ngọc    
29 Trần Ngọc Thái 12/09/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Bình     Lưu ban
30 Nguyễn Thị Anh Thư 07/06/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hà Ngô Thị Huyền    
31 Ngô Xuân  Trường 13/02/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Quyền Nguyễn Thị Hường   C/về t7/2017
32 Nguyễn Thảo Vy 21/04/2010 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Giang Vang Thị Vời    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2C - GVCN: Phạm Thị Ngọc Linh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 23/05/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tuyên Trần Thị Giang    
2 Nguyễn Bảo An 10/06/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Thị Thu Hồng   về t12/2016
3 Trần Phương Anh 27/10/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Hậu Đỗ Thị Thùy    
4 Trịnh Thị Quỳnh Anh 02/01/2010 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Quyết Đỗ Thị Na    
5 Đỗ Ngọc Bảo 20/06/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Huệ Nguyễn Thị Mơ    
6 Đỗ Yến Chi 27/06/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Lượng  Hà T Bằng Lin    
7 Nguyễn Thị Kim Chi 21/03/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Hiến Nguyễn Thị Tạo    
8 Nguyễn Hoàng Giáp 09/06/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Tài  Vũ Thị Duyên    
9 Hoàng Thị Hằng 12/01/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Hoàng Văn Chương Nguyễn Thị Chang    
10 Nguyễn Văn Hiếu 06/12/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Trượng Lê Thị Hương    
11 Nguyễn Trung  Kiên 30/10/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Trà Giang   C/về t7/2017
12 Đỗ Anh Kiệt 06/05/2010   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Khắc Cường Đỗ Thị Ngọc Phương    
13 Nguyễn Thị Phương Liên 19/10/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tầm  Đỗ Thị Hằng    
14 Đỗ Thị Phương Linh 19/05/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Huynh Phạm Thị Huê   c/về T2/2017
15 Đỗ  Thuỳ Linh 07/06/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Tân Mai Thị Thảo    
16 Trịnh Phương Linh 16/07/2010 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Thượng Lê Thị Hương    
17 Nguyễn Hải Long 29/03/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Thanh    
18 Nguyễn Hoàng Long 11/01/2010   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thuỷ    
19 Nguyễn Phi Long 05/09/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Sơn Trần Thị Hương    
20 Đỗ Ngọc Thành Luân 19/01/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Tuấn Trần Thị Lý    
21 Đỗ Tiến Lương 01/03/2010   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Tiến Nam Nguyễn Minh Lý    
22 Nguyễn Khánh Ly 08/07/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Hương    
23 Nguyễn Tiến Minh 11/03/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Nhung    
24 Ngô Thị Trà My 15/07/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Ngô Xuân Thắng Trần Thị Duyên    
25 Đỗ Thùy Nga 13/07/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Sơn  Nguyễn Thị Ngọc    
26 Nguyễn Minh Phúc 21/09/2010   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Quyền Phạm Thị Nết    
27 Đỗ Lan Phương 15/07/2010 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Đức Võ Nguyễn Thị Hoa    
28 Nguyễn Minh Quân 14/08/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tích Ngô Thị Quyên    
29 Nguyễn Đỗ Phương Thảo 19/10/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thành Đỗ Thị Thương    
30 Nguyễn Văn Toản 28/02/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Lanh Ngô Thị Phương    
31 Đỗ Khánh Vy 20/01/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Văn Hùng Đỗ Thị Yến    
32 Kim Yến Vy 10/04/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Kim Văn Hiếu Đỗ Thị Thắm    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2D - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Hoàng Anh 24/09/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Kiên Cường Trần Thị Kim Thanh    
2 Nguyễn Kim Anh 08/03/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Khà Nguyễn Thị Thiềm    
3 Nguyễn Tuấn Anh 30/03/2010   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Thanh    
4 Đỗ Gia Bách 26/10/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hoàn Bùi Thị Hường    
5 Mai Anh Chúc 06/11/2010   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Thịnh Nguyễn Thị Mai    
6 Nguyễn Mạnh 13/01/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Thủy Phạm Thị Chăm    
7 Nguyễn Văn Hai 05/05/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Hà    
8 Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/07/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Xim Nguyễn Thị Lý    
9 Đỗ Thị Hồng 05/09/2010 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Huy  Nguyễn Thị Hà    
10 Nguyễn Thu Huyền 02/03/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Phú    
11 Tống Duy Hưng 24/06/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Tống Quang Thông  Đỗ Thị Tuyết    
12 Nguyễn Thị Kiều 09/08/2010 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Trưng  Nguyễn Thị Mến    
13 Nguyễn Mai Lan 26/06/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hằng    
14 Mai Thanh Lâm 09/04/2010   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Thụ Đỗ Thị Thơm    
15 Nguyễn Tùng Lâm 26/12/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Minh Tuyến Nguyễn Huyền Trang    
16 Đỗ Thuỳ Linh 27/01/2010 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hòa Ngô Thị Tịnh    
17 Mai Thùy Linh 28/01/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Huấn Nguyễn Thị Nguyệt    
18 Nguyễn Mai Linh 21/01/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Minh    
19 Nguyễn Thị Ngọc Linh 17/01/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thị Phượng    
20 Nguyễn Đức Mạnh 14/03/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Phúc Đỗ Thị Thu    
21 Nguyễn Thị 16/06/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Thị Nhung    
22 Nguyễn Thị Trà My 28/10/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng Đỗ Thị Luyến    
23 Nguyễn Văn Nam 02/08/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Thị Thư    
24 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/06/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tiến Lương Thị Thìn    
25 Nguyễn Hoàng Phi 08/10/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Khiêm Phạm Thị Mai    
26 Nghiêm Minh Quang 12/10/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nghiêm Trọng Quyền Mai Thị Hải Yến    
27 Hoàng Minh Quân 07/05/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Công     Lưu ban
28 Vũ Phương Thảo 13/10/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Vũ Văn Tuyên Nguyễn Thị Phượng    
29 Nguyễn Sinh Toàn 14/03/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Nghĩa Trần Thanh Vân    
30 Đỗ Văn Trường 08/02/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Đoàn Đỗ Thị Thúy    
31 Nguyễn Minh 29/01/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Thị Hằng    
32 Ngô Ngọc Bảo Vi 22/08/2010 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Quang Mạnh Nguyễn Thị Thương    
33 Nguyễn Văn Viên 22/08/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Trọng Vinh Nguyễn Thị Oanh    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2E - GVCN: Nguyễn Thị Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Phương Anh 21/06/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Hùng Vũ Thị Mùi    
2 Trần Thị Vân Anh 14/05/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Văn Thuấn Đỗ Thị Loan    
3 Hoàng Hải Đăng 13/11/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13   Hoàng Thị Nhung    
4 Trần Ngọc Nguyên Giáp 07/01/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hiệp Nguyễn Thị Thu    
5 Nguyễn Hữu Chiến 29/06/2009   Xóm17 Xóm17   Xóm17 Nguyễn Hữu Ngọc     Lưu ban
6 Trần Đình Huy 10/11/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Công Lữ Thị Thúy    
7 Nguyễn Văn Hưng 15/08/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thị Hòa    
8 Trần Ngọc Hưng 26/04/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Mạnh Nguyễn Thị Chung    
9 Nguyễn Quỳnh Hương 24/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Hường  Lê Thị Hạnh    
10 Hoàng Duy Khánh 27/08/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Huy Hà Thị Sơn    
11 Nguyễn Thiên Kim 10/10/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4   Nguyễn Thị Hương Sen    
12 Trần Bảo Lam 15/11/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Văn Hà Phùng Thị Nhung    
13 Trần Ngọc Linh 23/12/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Tiệp Hoàng Thị Hoài    
14 Ngô Văn Long 17/11/2010   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Văn Tuy Nguyễn Thị Vân    
15 Nguyễn Hồ Nhật Long 12/12/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Quốc Dương Hồ Thị Như Anh    
16 Nguyễn Thị Ngọc Lụa 03/10/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Thị Tuyết    
17 Bùi Hương Ly 27/05/2010 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Bùi Xuân Thường Nguyễn Thị Hải    
18 Nguyễn Cẩm Ly 24/07/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Thúy    
19 Nguyễn Thị Mai 14/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh    
20 Nguyễn Quang Minh 29/04/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Ngân Nguyễn Thị Hồi    
21 Nguyễn Văn Nam 10/01/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Ngư Nguyễn Thị Đua     
22 Nguyễn Thị Thanh 14/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh    
23 Trần Thu Thảo 08/12/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Minh Trần Thị Hằng    
24 Trần Thị Bảo Thi 05/01/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Trừng Đàm Thị Hồi    
25 Trần Ngọc Thông 09/03/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Thủy Nguyễn Thị Tươi    
26 Trần Ngọc Thuật 06/09/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hưng Bùi Thị Đào    
27 Nguyễn Thị Phương Thuỳ 12/04/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Lan    
28 Nguyễn Ngọc Thu Thuỷ 13/12/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Tuyết    
29 Trần Đình Tỉnh 10/12/2009   xóm 13 xóm 13   xóm 13 Trần Đình Tính      
30 Nguyễn Hoàng Tôn 12/08/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Thị Ngũ    
31 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19/03/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Thị Quyên    
32 Trần Thị Thùy Trang 13/01/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Thinh Nguyễn Thị Liên    
33 Nguyễn Anh 13/11/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Nghiệp Hoàng Thị Tuyết    
34 Hoàng Hải Yến 11/11/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hoan Nguyễn Thị Út    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3A - GVCN: Ngô Thị Hương Duyên  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Bình An 19/10/2009   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Văn Ngọc      
2 Đỗ Thị Quỳnh Anh 05/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Thành      
3 Hà Văn Anh 23/04/2009   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Hà Văn Quân      
4 Nguyễn Việt Anh 22/06/2009   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Tiến      
5 Nguyễn Thị Minh Ánh 20/06/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Quang Hiển      
6 Phạm Tuấn  Anh 22/07/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Hải   C/Về t7/2017
7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16/07/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Cường      
8 Đỗ Hồng Duyên 27/10/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Huy      
9 Nguyễn Trung Đức 31/10/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Văn      
10 Lã Hương Giang 27/05/2009 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Lã Văn Thiện      
11 Nguyễn Văn Hoà 06/01/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hải      
12 Nguyễn Thị Hòa 15/10/2009 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng      
13 Nguyễn Văn Huy 15/10/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng      
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/08/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Thị Chanh      
15 Trần Thị Thu Hường 11/09/2009 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Đình Thái      
16 Trần Trung Kiên 31/12/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Quyết      
17 Nguyễn Phương Linh 20/06/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Khương      
18 Hoàng Thế Long 18/05/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hải      
19 Trương Khánh Ly 04/03/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Trương  Quang Hải      
20 Ngụy Hằng Nga 01/03/2009 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Ngụy Văn Minh      
21 Đỗ Thị Ánh Ngọc 22/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Huấn      
22 Đỗ Thị Bích Ngọc 30/09/2009 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Đỗ Văn Hải      
23 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Toàn Cung      
24 Nguyễn Thị Phương Oanh 19/06/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Quảng      
25 Ngô Thanh Phong 17/09/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Minh      
26 Ngô Minh Quân 22/12/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Đạt      
27 Nguyễn Minh Quân 17/12 2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Sử      
28 Ngô Ngọc Sơn 18/08/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Ngô Văn Trường      
29 Nguyễn Quang Thanh 27/04/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Minh      
30 Nguyễn Minh Tùng 18/02/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Tuấn      
31 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/11/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Ngọc Thắng      
32 Trần Thị Kim Yến 24/04/2009 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hải      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3B - GVCN: Hoàng Thị Dung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 03/10/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Dư      
2 Phạm Hoàng An 09/11/2009   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Ngọc Xuân      
3 Đoàn Thị Lan Anh 05/05/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Đoàn Văn Tuệ      
4 Hoàng Thị Bảo Anh 08/10/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Thông      
5 Trần Tuấn Anh 09/03/2009   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Dũng      
6 Đỗ Thanh Bình 02/04/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Thường      
7 Nguyễn Anh Châu 29/06/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hiền      
8 Nguyễn Kim Chi 08/09/2009 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hải      
9 Đỗ Thị Huyền Diệp 03/01/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Thạch      
10 Nguyễn Tiến Dũng 15/11/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Trung      
11 Nguyễn Kim Duyên 02/08/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Dũng      
12 Hoàng Tiến Đạt 29/10/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Hoàng Văn Việt      
13 Nguyễn Thị Trà Giang 15/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Hùng      
14 Nguyễn Thị Ngọc 23/12/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Minh      
15 Nguyễn Quang Hào 13/05/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Quang Đồng      
16 Đỗ Thu Hoài 20/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thanh Hải      
17 Nguyễn Công Hoan 22/08/2009   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Công Hiệu      
18 Đỗ Phạm Khánh Linh 15/09/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Đình Chương      
19 Ngô Khánh  Huyền 25/03/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Ngô Xuân Quyền Nguyễn Thị Minh   Về T7/2017
20 Nguyễn Văn Thành Lưu 18/10/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Nguyễn Văn Mạnh      
21 Đỗ Thị Mai Phương 14/01/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Phiến      
22 Đỗ Minh Phúc 24/11/2009   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Phi Hùng      
23 Hoàng Hữu Thành 06/06/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Minh Ngọc      
24 Nguyễn Trần Phương Thảo 17/11/2009 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Hải      
25 Đỗ Ngọc Tình 25/01/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Thành Chung      
26 Nguyễn Thị Thu Trang 28/04/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Khiêm      
27 Nguyễn Thu Trang 08/05/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Ngừng      
28 Trần Thị Trang 04/04/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Sắn      
29 Hoàng Anh Thư 04/11/2009 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Hoàng Xuân Thái      
30 Lê Anh 30/10/2009   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Lê Quý Thành      
31 Nguyễn Thị  Thảo Vân 19/10/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Soạn      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3C - GVCN: Nguyễn Thị Tâm  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Việt An 29/09/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Cường      
2 Nguyễn Thị Mai Anh 01/09/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Đại      
3 Nguyễn Thị Kiều Chinh 13/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tuyển      
4 Nguyễn Thị Huyền Dịu 17/06/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Thạch      
5 Nguyễn Tiến Dũng 06/03/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Trung      
6 Nguyễn Thành Đạt 10/09/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Hợi      
7 Nguyễn Văn Đạt 14/04/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Kiên      
8 Nguyễn Thị Huyền 16/09/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Viết Sử      
9 Nguyễn Duy Hưng 29/09/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Thanh      
10 Ngô Thị Hương 05/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Thảo      
11 Nguyễn Hoàng Linh 21/04/2009 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh      
12 Nguyễn Phương Linh 07/01/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Quý Cao      
13 Nguyễn Văn Mạnh 26/10/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng      
14 Ngô Thị Kim Ngân 12/04/2009 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Ngô Văn Tho      
15 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc 08/11/2009 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Huân      
16 Đỗ Việt Nhật 19/02/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Hải      
17 Hoàng Thị Phương Nhi 16/11/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hoan      
18 Trần Thuận Phát 23/01/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Trần Văn Nghị      
19 Nguyễn Anh Phong 18/04/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thị Lan      
20 Trần Văn Phú 11/10/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Trần Văn Thú      
21 Lê Tuấn Quang 15/12/2009   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Lê Văn Thắng      
22 Đỗ Ngọc Quỳnh 11/10/2009 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Thanh Bình      
23 Nguyễn Minh Thảo 04/08/2009 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Nghiệp      
24 Đỗ Xuân Thiên 30/08/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thế Hùng      
25 Phạm  Thị Thanh Thùy 23/02/2009 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Thanh Hải      
26 Nguyễn Hương Trà 16/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Thạch      
27 Nguyễn Minh Trí 18/11/2009   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Thơi      
28 Đỗ Anh Tuấn 20/09/2009   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Đỗ Mạnh Hà      
29 Trịnh Anh Tuấn 22/12/2008   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Hùng      
30 Lê Thị Vi 30/09/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Lê Văn Thắng      
31 Nguyễn Quốc Việt 14/07/2009   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Thị Hằng      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3D - GVCN: Phạm Thị Thu Hằng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Đức Anh 19/10/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Quang Minh      
2 Nguyễn Thành Bách 10/09/2009   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Thành Trung      
3 Nguyễn Hữu Gia Bảo 17/08/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Tiến      
4 Đỗ Mai Chi 24/06/2009 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Đình Thi      
5 Đỗ Thị Linh Chi 25/11/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Ba      
6 Nguyễn Thị Thùy Chi 14/03/2009 x Xóm 18 Xóm18   Xóm18 Nguyễn Tài Huy      
7 Nguyễn Đăng Dương 03/05/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng      
8 Nguyễn Nam Giang 18/08/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc      
9 Nguyễn Hoàng Hiệp 27/06/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Thủ      
10 Nguyễn Minh Hiếu 25/07/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Chín      
11 Nguyễn Thị Hòa 09/10/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Thắng      
12 Ngô Minh Hoàn 21/02/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Thụy      
13 Hoàng Gia Huy 03/09/2009   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Hoàng Văn Thái      
14 Mai Thị Ngọc Huyền 06/01/2009 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Mai Văn Mạnh      
15 Nguyễn Văn Khải 30/07/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Sáu      
16 Nguyễn Thị Lệ Khuyên 17/12/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thanh Khôi      
17 Nguyễn Ngọc Linh 22/05/2009 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Dần      
18 Nguyễn Thị Hà Linh 12/07/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tố      
19 Nguyễn Thị  Khánh Ly 31/08/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trường      
20 Nguyễn Thị Mai 06/10/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Cao Sơn      
21 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10/07/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Tỉnh      
22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 05/09/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hải      
23 Nguyễn Văn Quân 02/12/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Quang      
24 Đỗ Minh Tâm 03/02/2009   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Văn Kha      
25 Đỗ Thị Tâm 20/06/2009 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Đỗ Xuân Giáp      
26 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái 06/11/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Nghị      
27 Lã Thị Huyền Trang 25/10/2009 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Lã Văn Thắng      
28 Nguyễn Thị Trang 17/04/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Hoan      
29 Trần Quốc Triệu 18/10/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Tăng      
30 Nguyễn Tiến 18/12/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tuấn      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3E- GVCN: Nguyễn Minh Thành  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Việt Anh 25/07/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Dũng      
2 Nguyễn Thị Minh Châu 22/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Diệu      
3 Nguyễn Văn Cương 18/02/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tầm      
4 Đỗ Quốc  Cường 04/09/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Đỗ Văn Chương Vũ Thị Ngọc Mai   Về t7/2017
5 Đỗ Ngọc Diệp 15/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Tình      
6 Trần Trung Đức 18/02/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Thắng      
7 Nguyễn Thị Bảo Hân 15/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Hường      
8 Đỗ Trung Hiếu 18/03/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Thinh      
9 Trần Đình Hiếu 24/03/2009   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Thanh      
10 Nguyễn Huy Hoàng 11/09/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tuấn      
11 Đỗ Thị Kim Huệ 15/11/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Cường      
12 Đỗ Tiến Huy 08/01/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thanh Hảo      
13 Lê Quang Linh 21/05/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Lê Văn Quyến      
14 Đỗ Thùy Linh 23/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Trung      
15 Nguyễn Phi Long 13/02/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Thế Thụ      
16 Trịnh Hoàng Duy Long 24/03/2009   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Mạnh      
17 Đỗ Diệu Ly 26/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Phong      
18 Nguyễn Khánh Ly 22/10/2009 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Thị Hà      
19 Nguyễn Trần Trúc Ly 17/09/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Minh Châu      
20 Đỗ Đức Mạnh 10/01/2008   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Cường      
21 Trần Đình Nghĩa 07/05/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Tiến      
22 Trần Thị Minh Nguyệt 24/10/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Nam      
23 Nguyễn Thị Phương 15/04/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tú      
24 Mai Văn Quang 22/08/2009   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Mai Văn Trường      
25 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 02/01/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân      
26 Mai Phan Thiết 15/03/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Tiến      
27 Hoàng Thị Phương Thúy 11/11/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Ngoan      
28 Nguyễn Anh 16/01/2009   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Anh      
29 Nguyễn Thị Phương Uyên 05/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Xuân Bách      
30 Nguyễn Thị Tường Vi 14/12/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thế Viên      
31 Nguyễn Văn Vương 09/05/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Tiến      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4A - GVCN: Vũ Thị Thu Huyền  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Kim Anh 13/06/2008 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Đức Văn    984893359  
2 Ngô Thị Lan Anh 03/01/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Ngô Viết Cương   1643685834  
3 Đỗ Thị Ngọc Ánh 19/01/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Quang Trung   1668188015  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/11/2018 X Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Ngát   979353823  
5 Nguyễn Thanh Bình 15/02/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thế      
6 Nguyễn Thị Chi 06/03/2008 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Mạnh Tú   1669105853  
7 Lã Quốc Dũng 26/09/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Huấn   1647792500  
8 Diệp Nguyễn Tường Duy 28/11/2008 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Diệp Phương Đông   975107536  
9 Đỗ Quốc Hảo 13/02/2018   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hoàng   Không   
10 Nguyễn Ngọc Hân 30/12/2018   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Thị Hoa   Không   
11 Nguyễn Thị Thu Hồng 27/04/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Cường   1674851730  
12 Nguyễn Văn Huy 17/07/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Nguyễn Văn Vinh   Không   
13 Đỗ Minh Hưng 24/08/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Chí Công   985680635  
14 Nguyễn Thị Liễu 06/08/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Huân   Không   
15 Hoàng Lưu Phương Linh 26/02/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Minh Thịnh   985307194  
16 Nguyễn Quốc Linh 29/11/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Bình   Không   
17 Nguyễn Thuỳ Linh 03/10/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Kỳ   0979499410  
18 Nguyễn Thùy Linh 18/12/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hậu   Không   
19 Phạm Nguyễn Thiên Long 07/09/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Hồng Khanh   983874570  
20 Nguỵ Văn Mạnh 12/12/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguỵ Văn Thọ   1648808376  
21 Nguyễn Thị Trà My 21/04/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Nguyễn Văn Xuân   1673458353  
22 Nguyễn Hải Nam 09/04/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thanh Khôi   1668773227  
23 Lã Thành Nam 10/05/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Đông   1672515168  
24 Nguyễn Văn Nguyên 12/12/2008   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Huyên   Không   
25 Phạm Duy  Phát 11/05/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Quang Hoàng      
26 Hoàng Văn Quang 22/01/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Hoàng Văn Hà   975107536  
27 Vũ Huy Thành 15/12/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Vũ Đức Hưng      
28 Nguyễn Văn Thành 14/04/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Đạt      
29 Nguyễn Thị Thu 27/09/2018 X Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Trọng Thái   1686708603  
30 Trần Thị Quỳnh Trang 24/10/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Thắng   Không   
31 Đỗ Thị Trang 24/09/2008 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Văn Tuyển   982674112  
32 Ngụy Tuấn 23/08/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Ngụy Văn Tuấn   Không   
33 Trần Thị Ánh Tuyết 03/06/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Hiền   989476322  
34 Đỗ Thị Thuỳ Vân 11/09/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Huấn   915684943  
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4B - GVCN: Nguyễn Khắc Trung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Lan Anh 28/04/2008 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Đức Thăng   0978993151  
2 Nguyễn Hoàng Anh 23/01/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Đồng   0972190607  
3 Nguyễn Tuấn Anh 27/12/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Khiêm      
4 Trần Thị Kim Chi 04/10/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Trần Văn Thỉnh      
5 Đỗ Minh Chiến 08/08/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Đỗ Văn Quân   0988760129  
6 Nguyễn Tiến Dũng 12/08/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Sáu      
7 Nguyễn Đức Duy 02/07/2008   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Dũng   01687226337  
8 Nguyễn Thị Duyên 02/01/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Nguyễn Văn Huấn   0985301290  
9 Nguyễn Thị Mẫu Đơn 01/09/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thêm   01697992326  
10 Nguyễn Mạnh Đức 27/10/2008   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Mạnh Khởi      
11 Trần Thị Hạnh 16/06/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Phúc   01699297746  
12 Hoàng Thuý Hồng 28/08/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Phong   01693826122  
13 Nguyễn Đức Huy 02/10/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Luyện   01659800073  
14 Nguyễn Thu Huyền 25/11/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thiêụ   0979343930  
15 Nguyễn Thị Thảo Hương 29/09/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Nhuận   01683577557  
16 Nguyễn Chiến Khải 21/11/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Lợi   0972935234  
17 Trần Thị Lệ 08/04/2008 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Trình      
18 Hoàng Thị Thùy Linh 24/02/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Quýnh   01682982303  
19 Nguyễn Thùy Linh 10/08/2008 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Cao Nghĩa   0963130906  
20 Trần Phương Linh 03/12/2008 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hợi   0919633682  
21 Đỗ Quang Minh 02/12/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Ngọc Hường   01672260518  
22 Trần Kim Ngân 18/09/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Nguyện   0975913852  
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/08/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hữu   01678580772  
24 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/03/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Thành   01628018895  
25 Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2008 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Thìn   01673018939  
26 Phạm Minh Quang 18/09/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Văn Minh   0914551276  
27 Hoàng Thị Thu Quyên 12/01/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Dũng   0977675927  
28 Hoàng Anh Quyền 02/12/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Vượng   0987036822  
29 Nguyễn Hải Vân  Sơn 14/02/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Sỹ   01692286294  
30 Nguyễn Văn Thắng 11/02/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Quyền   01668272552  
31 Đỗ Thị Thảo 12/11/2008 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Phấn   01668854246  
32 Nguyễn Văn Thảo 04/09/2008   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Trưng      
33 Nguyễn Thu Trang 21/03/2008 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Cương    0973437885  
34 Nguyễn Văn Trung 22/08/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hiếu   0976570553  
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4C - GVCN: Nguyễn Thị Nga  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Kim Anh 28/01/2008 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đõ Văn Cường      
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/4/2008 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Xuân      
3 Nguyễn Chí Bảo 19/12/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Luật      
4 Đỗ Ngọc Diệp 13/3/2008 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đõ Văn Hoàng      
5 Đỗ Ngọc Diệp 11/10/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Thị Vượng      
6 Nguyễn Thị Dung 01/12/2008 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Thủ      
7 Nguyễn Tiến Đạt 12/12/2007   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Khoa      
8 Nguyễn Khắc Đông 12/03/2008   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dương      
9 Vũ Thu Giang 06/11/2008 x Xóm 11
-Yên Nam
Xóm 11
-Yên Nam
  Xóm 11
-Yên Nam
Vũ Ván Hán      
10 Nguyễn Huy Hoàng 08/04/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Huy Bình      
11 Nguyễn Quang Hùng 12/07/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Quang Lâm      
12 Nguyễn Quang Huy 25/10/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Anh Đài      
13 Trần Quang Huy 05/10/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Trần Văn Minh      
14 Trần Thị Ngọc Huyền 16/07/2008 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hiển      
15 Trần Thị Thu Hương 29/12/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Trần Thị Hoa      
16 Nguyễn Văn Khánh 26/03/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hùng      
17 Đỗ Tuấn Kiệt 15/3/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Tiên      
18 Lã Thị Thuỳ Linh 11/06/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Cương      
19 Nguyễn Thành Long 08/06/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Cường      
20 Bùi Thị Luyến 08/11/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Bùi Xuân Dần      
21 Hoàng Văn Minh 10/08/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Thị Xuân      
22 Nguyễn An Nam 21/04/2008   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Của      
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/2/2008 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Biển      
24 Nguyễn Minh Phương 27/9/2008   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Thanh Sơn      
25 Ngô Hải Quang 25/03/2008   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Tuân      
26 Hoàng Minh Quảng 02/08/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Muồng      
27 Đỗ Lệ Quyên 02/07/2008 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Văn Tình      
28 Lã Thị Lệ Quyên 30/10/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Hướng      
29 Mai Văn Thông 24/3/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Nghiêu      
30 Phạm Thị Thúy 25/06/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Thị Thu Thuỷ      
31 Trần Anh Thư 03/09/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Trần Đình Khánh      
32 Nguyễn Văn Thường  11/5/2008   Xóm17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thực      
33 Ngô Thị Huyền Trang 02/07/2008 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Văn Tuy      
34 Nguyễn Đình Tùng 14/6/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Đình Thái      
35 Nguyễn Thanh Xuân 28/6/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Sử      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4D - GVCN: Nguyễn Thị Nga  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Kỳ Anh 08/02/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Thị Tuyết      
2 Nguyễn Tuấn Anh 09/03/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Khải      
3 Đỗ Hồng Ánh 01/10/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đõ Văn Nhất      
4 Nguyễn Tiến Binh 26/01/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Tiến Dũng      
5 Nguyễn Minh Chí 17/5/2008   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Nguyễn Mạnh Thường      
6 Nguyễn Đức Duy 02/10/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Phong      
7 Nguyễn Thùy Dương 18/10/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 11 Nguyễn Văn Thái      
8 Đõ Văn Đông 15/7/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Sơn      
9 Nguyễn Văn Hai 14/07/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Hòa      
10 Nguyễn Minh Hiếu 16 / 6/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Trung      
11 Hoàng Văn Hiếu 10/04/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Khoa      
12 Ngô  Thị Hoa 04/05/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Quốc Toản      
13 Ngô  Thị Hòa 04/05/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Quốc Toản      
14 Nguyễn Đức Huy 10/07/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Ánh      
15 Đỗ Duy Hưng 21/7/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Ba      
16 Hoàng Tuấn Kiệt 18/11/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Thụy      
17 Đỗ Văn Khải 27/10/2008   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Đỗ Văn Tưởng      
18 Mai Thanh 07/09/2008 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Phong      
19 Nguyễn Thủy Bảo Linh 26/1/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thủy      
20 Đỗ Thành Long 08/11/2008   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Khoẻ      
21 Nguyễn Văn Long 02/08/2008   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Hương      
22 Phạm Trà My 10/01/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 14 Phạm Văn Thế      
23 Nguyễn Thị Trà My 08/01/2008 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Hiệp      
24 Nguyễn Minh Nhật 06/10/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Hữu      
25 Nguyễn Minh Phương 12/12/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Tuyển      
26 Nguyễn Thị Thu Phương 16/11/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Bắc      
27 Đỗ Văn Quí 10/05/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Huy      
28 Hoàng Văn Thái 16/1/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Dương      
29 Nguyễn Văn Thành 09/10/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thêm      
30 Trần  Ngọc Thăng 20/12/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Nguyễn Ngọc Thắng      
31 Trần Bách Thắng 06/01/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Thanh Tùng      
32 Nguyễn Anh Thư 23/8/2008 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Giang      
33 Trần Huyền Trang 06/10/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 TrầnVăn Hà      
34 Nguyễn Văn Vương 12/10/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thông      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5A - GVCN: Nguyễn Thùy Dung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Quốc Anh 16/11/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Xuân Hùng      
2 Nguyễn Thị Vân Anh 24.02.2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Viết Hòa      
3 Đỗ Thị Vân Anh 27/11/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Điệp      
4 Trần Đình Chiến 01/04/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Xuân      
5 Nguyễn Văn Duy 09/01/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Khoa      
6 Đỗ Thuỳ Dương 31/10/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Đỗ Văn Hùng      
7 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 23/08/2007 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Thị Hậu      
8 Đoàn Thi Hồng Hạnh 23/01/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Đoàn Văn Tuệ      
9 Nguyễn Minh Hiếu 20/06/2007   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Hào      
10 Nguyễn Thị Huyền 29.08.2007   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Quang      
11 Nguyễn Đăng Khoa 24.07.2007   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Đức Bình      
12 Nguyễn Kim 10/09/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Hiếu      
13 Nguyễn Văn  Long 02/01/2007                 C/về t1/2018
14 Nguyễn Văn Luật 17.12.2007   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Dũng      
15 Nguyễn Thị Xuân Mai 20/09/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Diệu      
16 Nguyễn Đức Mạnh 24/07/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hải      
17 Nguyễn Văn Nam 06/12/2005   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Xuyên     Lưu ban
18 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/03/2007 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Thuý      
19 Phạm Thanh Ngọc 20/06/2007 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Phạm Văn Đức      
20 Nguyễn Thị Ngọc 14/09/2007 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tuấn      
21 Nguyễn Khắc Nguyên 03/01/2007   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Đoàn      
22 Nguyễn Văn Quốc 24/07/2007   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Quân      
23 Đỗ Thuỷ Tiên 01/10/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Tuyển      
24 Nguyễn Đức Toàn 13.09.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Giang      
25 Hoàng Minh Tuấn 16/05/2007   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hùng      
26 Nguyễn Thanh Tùng 27/02/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Dũng      
27 Nguyễn Thị Thu 03/09/2007 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Phạm Văn Đức      
28 Đỗ Thị Thu 27/01/2007 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Khởi      
29 Trần Ngọc Thức 21/08/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Ngọc Thạnh      
30 Hoàng Thị Thanh Trang 17/07/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Quỳnh      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5B - GVCN: Phạm Thị Thu Hằng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Hoàng Anh 20.10.2007   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Văn Trường      
2 Mai Nhật Anh 16/12/2007   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Cường   0972757246  
3 Nguyễn Thị Lan Anh 09.03.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Thị Luyến   01636588689  
4 Nguyễn Thị Vân Anh 09/10/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Điển   01669880726  
5 Trần Ngọc Bắc 14/01/2007   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Sỹ      
6 Lã Tấn Dũng 14/11/2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Cừ   01276240464  
7 Đỗ Đức Duy 15/04/2007   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hoà      
8 Đỗ Văn Dương 30.05.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Thăng      
9 Nguyễn Tiến Đạt 07/08/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Hương   0989318266  
10 Nguyễn Thị Hương Giang 25.12.2007 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Cừ   0975668828  
11 Nguyễn Thanh Hải 27/03/2007   X óm17 X óm17   X óm17 Nguyễn Văn Tố   01679427129  
12 Nguyễn Quốc Khánh 11/04/2007   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Bí      
13 Nguyễn Thanh Lan 16/08/2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tâm      
14 Trịnh Khánh Ly 03.02.2007 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Dũng   0973931680  
15 Đỗ Xuân Mai 05/04/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Thọ      
16 Nguyễn Thị Hồng Ngát 11.02.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Cường   0973446153  
17 Nguyễn Duy Nghĩa 18/01/2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thuỳ      
18 Phạm Văn Bảo Nguyên 17/02/2007   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Thị Tuyến      
19 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/07/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trường   0973708468  
20 Nguyễn Thị Quỳnh 28.09.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tỉnh      
21 Đỗ Tấn Tài 07.06.2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Hiển      
22 Trần Duy Tân 01.02.2007   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Trần Văn Sơn   01638615527  
23 Nguyễn Thanh Tuyền 24.04.2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Công Hiệu      
24 Trần Xuân Thành 02/01/2007   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Xuân Chính   01699277446  
25 Nguyễn Quang Thọ 21/11/2006   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Quang Chúc   0975278390  
26 Đỗ Minh Thu 27/11/2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Ất      
27 Ngô Thị Hoài Thu 18/11/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Đại      
28 Nguyễn Văn Việt 08/09/2007   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng   0167756940  
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5C - GVCN: Nguyễn Khắc Trung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Vân Anh 30/05/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Đạt      
2 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Sỹ      
3 Nguyễn Thị Vân Anh 06/09/2007 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Thanh Nghị      
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/02/2007 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Thọ      
5 Đào Thị Minh Chi 24/12/2007 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Đào Văn Chân   01655643769  
6 Nguyễn Tùng Dương 18.12.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thao   01696718092  
7 Đỗ Tiến Đạt 25/08/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thanh Hảo   01669098482  
8 Đỗ Hải Đăng 28/03/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thị Xuyến      
9 Nguyễn Việt 22.11.2007   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Viết Hiệp   0989119324  
10 Nguyễn Thị Hạnh 10/08/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Vượng      
11 Ngô Hoàng Hiệp 30/10/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Thảo      
12 Nguyễn Trung Kiên 09.09.2007   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Hùng   0988676897  
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/02/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trường   0989351454  
14 Nguyễn Thị Ly 26/03/2007 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tiến      
15 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12.05.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tú      
16 Đỗ Minh Hiếu 07/07/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Lưu      
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/09/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tích   01682016642  
18 Phạm Xuân Phương 05.11.2006   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Quang Ngưu      
19 Phạm Thái Sơn 11/06/2007   xóm 3 xóm 3   xóm 3 Phạm Văn Mạnh      
20 Nguyễn Thanh Tân 20/01/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tú   0982360565  
21 Nguyễn Thị Hồng Thắm 09/01/2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Bằng      
22 Đỗ Tiến Thăng 04.02.2007   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Tiến Nam      
23 Nguyễn Thị Hồng Thu 22/03/2007 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc   01656380221  
24 Đỗ Thị Hoài Thu 28.09.2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Đỗ Tiến Văn      
25 Nguyễn Thị Hà  Thương 24/10/2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Đồng      
26 Trần Minh Triết 19/02/2007   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Trần Văn Thảo      
27 Nguyễn Văn Tùng 02/01/2007   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Chính   01689473400  
28 Đỗ Thị Minh Tuyết 02.04.2007 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Thành      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5D - GVCN: Hoàng Văn Hải  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Tuấn Anh 14/10/2007   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Hậu      
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/04/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Dư      
3 Đỗ Thanh Chúc 26/01/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Thưởng      
4 Đỗ Anh Dũng 26/05/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Thường      
5 Nguyễn Anh Đức 05/07/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hiếu      
6 Hoàng Trung Hiếu 19/12/2007   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Hoàng Văn Tuệ      
7 Nguyễn Huy Hoàng 10/06/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Cường      
8 Đỗ Thị Lan 03/11/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Sơn      
9 Hoàng Khánh Linh 09/11/2007 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Hoàng Văn Việt      
10 Nguyễn Văn Linh 03/10/2006   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Đoàn      
11 Nguyễn Phượng Linh 11/01/2007 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn  Văn Phượng      
12 Lã văn Lợi 03/09/2006   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Lã văn Thắng      
13 Đỗ Duy Mạnh 10.10.2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Ba      
14 Nguyễn Thành Nam 30/08/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hải      
15 Nguyễn Thế Nam 18/11/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Bình      
16 Trịnh Thị Nhiên 09/01/2007 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Quý      
17 Nguyễn Việt Phát 18.11.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thuận      
18 Lã Tiến Phong 17/01/2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Quốc Huy      
19 Nguyễn Huy Toàn 05/07/2007   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Tư      
20 Mai Thị Thanh Tuyền 21/10/2007 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Thị Lan      
21 Trần Thị Tuyết 23/06/2007 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Tăng      
22 Lã Ngọc Thanh 16.04.2007   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Lã Văn Thắng      
23 Đỗ Thị Thanh Thảo 03/08/2007 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Phương      
24 Trần Đình Thiện 20/04/2007 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Tiến      
25 Nguyễn Thị Thuý 01/01/2007 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Quế      
26 Trần Vũ Anh Thư 14/10/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Dũng      
27 Hoàng Thị Thu Trang 14/02/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Điều      
28 Nguyễn Văn Trung 06.07.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Việt      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1A - GVCN: Vũ Thị Hải Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 26/10/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Giang      
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/07/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Viết Sử      
3 Nguyễn Bảo Ngọc Ánh 19/04/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Nguyễn Văn Thiệp      
4 Nguyễn Thị Thanh Bình 12/04/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Trường Yên      
5 Đỗ Thị Thùy Dung 02/04/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Đỗ Văn Thạch      
6 Nguyễn Viết Dũng 21/10/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Viết Thế      
7 Đỗ Văn Duy 29/01/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Đỗ Văn Dũng      
8 Đỗ Tiến Đại 31/08/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Đỗ Tiến Nam      
9 Nguyễn Minh Hiếu 19/01/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Lan      
10 Trần Thế Hùng 26/04/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Trần Thế Mạnh      
11 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 16/04/2011 x Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Hưng      
12 Nguyễn Thanh Hường 04/01/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Hoàng      
13 Nguyễn Nhật Lệ 07/11/2011 x Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Hiến       
14 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/12/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Phúc      
15 Đỗ Tuấn Linh 07/01/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Đỗ Văn Tình      
16 Nguyễn Đức Lương 18/09/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Phương       
17 Nguyễn Khánh Ly 18/03/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Tình      
18 Nguyễn Văn Mão 25/04/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Thực      
19 Nguyễn Thị Ngân 31/07/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Tinh      
20 Nguyễn Thị Hương Nhài 11/05/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Như      
21 Nguyễn Tiến 31/07/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Trung      
22 Nguyễn Văn Tiến Tắng 30/10/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Định      
23 Nguyễn Văn Tâm 28/05/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Hiếu       
24 Lê Thị Thắm 06/12/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Lê Văn Thắng      
25 Nguyễn Thị Hoài Thu 11/11/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Giang      
26 Nguyễn Khánh Toàn 25/03/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Viết Bảo      
27 Kim Khánh Trang 25/11/2011 x Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Kim Văn Hiếu      
28 Nguyễn Quốc Trị 08/06/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Xuân Hùng      
29 Nguyễn Tuấn 01/09/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Thìn      
30 Nguyễn Thanh Tùng 06/05/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Cao Cường      
31 Nguyễn Thị Kim Yến 04/07/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Nhuận      
32 Nguyễn Thị Thu Yến 11/05/2011 x Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Văn Bình      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1B - GVCN: Trần Thị Ánh Hồng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Thị Khánh An 06/12/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Trọng Vy      
2 Trần Gia Bảo 02/09/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Trần Văn Hải      
3 Phạm Mạnh Cường 18/03/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Phạm Trường Yên      
4 Ngô Hải Đăng 25/05/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Ngô Minh Toàn      
5 Nguyễn Minh Hằng 19/12/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Hùng       
6 Nguyễn Thúy Hằng 09/11/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Hải      
7 Đỗ Thanh Hòa 05/06/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Đỗ Văn Thường      
8 Nguyễn Gia Huy 27/10/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Linh       
9 Đỗ Trung Kiên 20/02/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Đỗ Hùng Cường      
10 Nguyễn Trung Kiên 01/01/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Văn Chiến      
11 Nguyễn Văn Khánh 19/05/2010   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Đoàn Nguyễn Thị Hoài   Lưu ban
12 Đỗ Phương Linh 03/10/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Đỗ Xuân Thơ      
13 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Bằng      
14 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/12/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Hữu Ngọc      
15 Nguyễn Thùy Linh 06/10/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Nguyễn Văn Hùng      
16 Ngô Quốc Lộc 09/05/2011   Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Ngô Văn Thơm      
17 Nguyễn Khánh Ly 09/11/2011 x Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Bình      
18 Nguyễn Thị Hà Mai 26/06/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Đỗ Thị Vân   Lưu ban
19 Nguyễn Phương Nhi 23/10/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Hiếu      
20 Đỗ Thị Mai Phương 08/01/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Đỗ Văn Hậu      
21 Đỗ Thu Phương 01/12/2011 x Xóm 8  Xóm 8    Xóm 8  Đỗ Văn Tân      
22 Nguyễn Thanh Sơn 03/04/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Thanh Tuấn      
23 Nguyễn Đức Tâm 02/01/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Nguyễn Văn Huân        
24 Nguyễn Minh Tân 02/01/2011   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Khoa      
25 Nguyễn Văn Tiến 27/10/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Quân      
26 Nguyễn Mạnh Toàn 14/08/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Lành      
27 Nguyễn Hữu Trung 09/10/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Hĩu Huy      
28 Đỗ Quốc Việt 10/12/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Đỗ Văn Nam      
29 Lã Minh 15/05/2011   Xóm 2  Xóm 2    Xóm 2  Lã Văn Tài      
30 Nguyễn Hương Vy 01/11/2011 x Xóm 2 - Xóm 2 -   Xóm 2 - Nguyễn Văn Thành      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1C - GVCN: Ngô Thị Ánh Tuyết   
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Ngô Hoàng An 23/09/2011   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Văn Ba       
2 Đỗ Ngọc Anh 06/10/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Quang Minh      
3 Nguyễn T Quỳnh Anh 07/12/2011 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh      
4 Đỗ Thị Nguyệt Ánh 10/05/2011 x Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Đỗ Văn Thắng      
5 Nguyễn Gia Bảo 29/08/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Thi       
6 Đỗ Quang Bình 23/02/2011   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Lân      
7 Nguyễn Khánh Duy 26/09/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Mạnh      
8 Nguyễn Tiến Đạt 10/01/2011   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Lợi      
9 Ngô Hương Giang 17/09/2011 x Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Ngô Viết Cương      
10 Trần Quang Hải 03/10/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Trần Xuân Huyễn      
11 Nguyễn Văn Hiếu 07/06/2011   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thắng      
12 Trần Văn Hiếu 23/10/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Trần Văn Học      
13 Nguyễn T Hồng Huyên 18/10/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Hòa      
14 Trịnh Tuấn Khang 03/08/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Trịnh Văn Huy      
15 Nguyễn Văn Mạnh 15/01/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Quỳnh      
16 Nguyễn Bảo Nam 06/07/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Thanh      
17 Nguyễn Thị Thúy Nga 19/06/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Loanh      
18 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 23/05/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Tỉnh      
19 Nguyễn Anh Phong 18/09/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Phương  Đỗ Thị Thương   Lưu ban
20 Nguyễn Đình Phong 11/11/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Hoàn      
21 Nguyễn Duy Quang 28/09/2011   Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Nguyễn Văn Văn      
22 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/08/2011 x Xóm 3  Xóm 3    Xóm 3  Nguyễn Quang Hội      
23 Ngụy Khánh Toàn 02/01/2011   Xóm 3  Xóm 3    Xóm 3  Ngụy Thế Thạo      
24 Nguyễn Trần Hà Thu 27/08/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Việt Hà      
25 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy 08/03/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Sỹ      
26 Đỗ Nguyễn Anh Thư 10/01/2011 x Xóm 7  Xóm 7    Xóm 7  Đỗ Văn Thành      
27 Nguyễn Thị Anh Thư 06/04/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Văn Bình       
28 Nguyễn Thu Uyên 18/10/2011 x Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Văn Tuyển      
29 Nguyễn Quang Vinh 19/03/2011   Xóm 18  Xóm 18    Xóm 18  Nguyễn Hồng Trường      
30 Đỗ Như Ý 30/11/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Đăng Quang      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1D - GVCN: Ngô Thị Ánh Tuyết  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Bảo An 20/12/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Đức Tâm      
2 Nguyễn Đức Anh 20/12/2011   Xóm 5  Xóm 5    Xóm 5  Nguyễn Đức Tâm      
3 Trần Đình Gia Bảo 11/05/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Cường      
4 Hoàng Nguyễn Hạnh Chi 25/03/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Ngọ      
5 Đào Xuân Chỉnh 11/04/2011   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Đào Văn Chính      
6 Vũ Kiên Cường 12/11/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Vũ Văn Duyệt      
7 Đỗ Minh Dương 13/12/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Đỗ Văn Sơn      
8 Mai Hồng Đăng 06/12/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Mai Văn Trường      
9 Trần Thị Ngọc 08/10/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Văn Hưng      
10 Trần Thị Bảo Hân 06/03/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Cam      
11 Nguyễn Văn Hiệp 10/01/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Điệp      
12 Nguyễn Việt Hoàng 22/02/2011   Xóm 16  Xóm 16    Xóm 16  Nguyễn Văn Hà      
13 Đỗ Thu Huyền 11/01/2011 x Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Đỗ Huy Hoàng      
14 Hoàng Mai Thanh Huyền 19/02/2011 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Vượng      
15 Nguyễn Ngọc Như Lan 28/10/2011 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Phương       
16 Nguyễn Thị Phương Ly 18/11/2011 x Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Văn Tuấn      
17 Nguyễn Thành Nam 31/05/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Tiến       
18 Trần Hoàng Nam 22/09/2011   Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Hạnh      
19 Nguyễn Thanh Nga 06/10/2011 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân      
20 Hoàng Như Ngọc 07/11/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Hoàng Văn Ngoan      
21 Đỗ Hồng Nhung 02/07/2011 x Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Đỗ Văn Thái      
22 Đỗ Văn Phát 31/10/2011   Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Đỗ Văn Điệp      
23 Hoàng Minh Quân 22/05/2011   Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Hoàng Văn Thêm      
24 Nguyễn Thanh Sinh 14/09/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Thanh Bình      
25 Đào Thị Thanh Thảo 06/11/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Đào Văn Chân      
26 Trần Thị Phương Thảo 04/06/2011 x Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Thành       
27 Nguyễn Hoài Thu 29/10/2011 x Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Tiến       
28 Nguyễn Hữu Thủy 08/06/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Hữu Dũng      
29 Đỗ Tiến Toàn 03/10/2011   Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Đỗ Văn Hiếu      
30 Nguyễn Thị Trang 02/04/2011 x Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Nguyễn Văn Dũng       
31 Trần Bảo Trâm 25/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Sơn      
32 Nguyễn Anh 04/09/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Văn Thủy      
33 Nguyễn Tuấn 02/01/2011   Xóm 9  Xóm 9    Xóm 9  Nguyễn Văn Quảng      
34 Trần Đình Tùng 11/12/2011   Xóm 14  Xóm 14    Xóm 14  Trần Đình Bình      
35 Đỗ Phương Vy 23/10/2011 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Ngọc Thành      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN                      
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1E - GVCN: Ngô Thị Thúy Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Mai Tuấn Anh 25/11/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Mai Văn Đồng      
2 Nguyễn Hoài Anh 22/12/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Nguyễn Văn Cừ      
3 Nguyễn Thị Anh 21/04/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Xuyên     Cận nghèo
4 Nguyễn Thị Vân Anh 01/11/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Thao      
5 Phạm Phương Anh 07/11/2011 x Xóm 1  Xóm 1    Xóm 1  Phạm Văn Huyền      
6 Trần Diệu Anh 26/05/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Sâm Nguyễn Thị Hà   Lưu ban
7 Phạm Mai Hoàng Bách 18/05/2011   Xóm 1  Xóm 1    Xóm 1  Phạm Đức Hoàng      
8 Nguyễn Minh Chiêu 20/05/2011   Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Triển      
9 Nguyễn Hồng Duyên 22/10/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Hồng Tuệ      
10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/10/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Dương      
11 Nguyễn Ánh Dương 26/05/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Thọ      
12 Đỗ Anh Đức 24/12/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Đỗ Văn Trường      
13 Nguyễn Thị Minh Hằng 21/08/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Hào      
14 Nguyễn Thị Hồng 02/06/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Đăng Khoa      
15 Trịnh Đức Huy 15/11/2011   Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Trịnh Văn Hùng      
16 Trịnh Khánh Huyền 16/08/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Trịnh Văn Quí      
17 Mai Việt Hưng 13/04/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Mai Văn Cường      
18 Đỗ Linh Hương 01/11/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Đỗ Đức Võ      
19 Đỗ Thị Thu Hương 11/02/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Đỗ Văn Tưởng      
20 Nguyễn Bảo Khang 26/02/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Thủy      
21 Đỗ Thị Khánh Linh 04/07/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Đỗ Văn Thịnh      
22 Đỗ Nguyễn Mai Ly 19/11/2011 x Xóm 15  Xóm 15    Xóm 15  Đỗ Chí Cường      
23 Trần Khánh Ngân 30/11/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Trần Văn Lực      
24 Ngô Bảo Ngọc 21/03/2011 x Xóm 3  Xóm 3    Xóm 3  Ngô Văn Thanh      
25 Nguyễn Thị Thu Phương 04/02/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Nam      
26 Nguyễn Tiến Quyết 01/11/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Văn Chiến      
27 Nguyễn Thuận Quỳnh 09/04/2011   Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Minh Vương      
28 Nguyễn T Phương Thảo 15/03/2011 x Xóm 10  Xóm 10    Xóm 10  Nguyễn Thanh Bình      
29 Phạm Thị Hồng Thương 06/02/2011 x Xóm 1  Xóm 1    Xóm 1  Phạm Đức Giang      
30 Nguyễn Thị Thảo Vi 30/10/2011 x Xóm 6  Xóm 6    Xóm 6  Nguyễn Văn Trường      
31 Nguyễn  Hà Vy 28/08/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Nguyễn Văn Nam      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN                      
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1G - GVCN: Ngô Thị Thúy Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Vân Anh 17/12/2011 x Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Đỗ Văn Trương      
2 Trần Phương Anh 13/12/2011 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Phương      
3 Trần Ngọc Ánh 03/01/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Ngọc Quân      
4 Trần Thục Chinh 09/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Hiệp      
5 Hoàng Văn Cường 04/06/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Xạ      
6 Mai Tiến Dũng 22/02/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Mai Văn Phú      
7 Hoàng Hải Đăng 10/01/2011   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Tuệ      
8 Trần Ngọc Đăng 10/03/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Ngọc Minh      
9 Trần Đình Đức 16/06/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Đình Anh      
10 Trần Ngọc Đức 12/07/2011   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Mạnh      
11 Trần Trung Hiếu 23/10/2011   Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Đình Bình      
12 Mai Thanh Huy 17/08/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Mai Văn Long      
13 Nguyễn Hà Linh 08/07/2011 x Xóm 17  Xóm 17    Xóm 17  Nguyễn Hữu Thiêm      
14 Nguyễn Phương Linh 03/03/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Viết Khiêm      
15 Hoàng Văn Long 18/07/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Xuân Khánh      
16 Hoàng Thị Lung 11/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Quýnh     CN
17 Đỗ Hiền Lương 15/10/2011 x Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Đỗ Văn Qúy      
18 Trần Thị Trà My 15/11/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Thắng      
19 Hoàng Thị Kim Ngân 19/03/2011 x Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Hoàng Văn Hà      
20 Đỗ Thị Thanh Như 30/10/2011 x Xóm 4  Xóm 4    Xóm 4  Đỗ Văn Ất     K tật
21 Đỗ Minh Quân 13/07/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Đỗ Văn Tuyến       
22 Nguyễn Diệu Thảo 24/01/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Văn Thân      
23 Trần Thị Thư 06/03/2011 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Thắng      
24 Nguyễn Trần Thủy Tiên 09/12/2011 x Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Nguyễn Tuấn Anh      
25 Nguyễn Đình Tiến 20/07/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Nguyễn Đình Sơn      
26 Phạm Minh Tiến 19/11/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Phạm Văn Huyến      
27 Trần Đình Toàn 03/02/2011   Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Trần Đình Sự      
28 Hoàng Thị Sơn Trà 01/03/2011 x Xóm 12  Xóm 12    Xóm 12  Hoàng Văn Như      
29 Ngô Tuấn 20/06/2011   Xóm 11  Xóm 11    Xóm 11  Ngô Văn Hùng      
30 Trần Tố Uyên 05/01/2011 x Xóm 13  Xóm 13    Xóm 13  Trần Ngọc Chung      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2A - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Quỳnh Anh 23/11/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Đỗ Văn Hữu Trần Thị Hiền    
2 Nguyễn Duy Anh 12/01/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Vân    
3 Mai Xuân Bách 16/01/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Thắng Đỗ Thị Hường    
4 Nguyễn Phúc Chu 06/03/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Công Huân Nguyễn Thị Nguyệt    
5 Nguyễn Thị Thu Hòa 20/01/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Tố Nguyễn Thị Vân    
6 Lã Thị Thu Hoài 02/03/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Phúc Nguyễn Thị Nhài    
7 Đỗ Huy Hoàng 18/05/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Thuấn Lã Thị Mão    
8 Hoàng Thị Thu Hương 02/11/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Cường Lã Thị Tân    
9 Nguyễn Quốc Khánh 27/11/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Duy Đỗ Thị Thu    
10 Nguyễn Thanh Lâm 23/10/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Thu    
11 Nguyễn Khánh Linh 11/05/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Thu Đỗ Thị Yến    
12 Nguyễn Ngọc Linh 09/05/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Tiến Lợi  Đỗ Thị Oanh    
13 Phạm Nguyễn Long 02/02/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Ngọc Sáng Nguyễn Thị Cúc    
14 Nguyễn Thành Lương 11/05/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Thu Đỗ Thị Yến    
15 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/04/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Hào  Đỗ Thị Cúc    
16 Hoàng Nhật Minh 14/08/2010   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Thành Trần Thị Duyên    
17 Mai Hải My 16/06/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Phong Nguyễn Thị Anh    
18 Nguyễn Thanh Nam 22/04/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Lực Nguyễn Thị Đào    
19 Đỗ Cao Nguyên 26/10/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Giáp Đỗ Thị Thơm    
20 Đỗ Trần Ý Nhi 24/03/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Quân  Trần Thị Quý    
21 Lã Quỳnh Như 04/12/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Lã Văn Quyết Phạm Thị Thu Trang    
22 Lã Tuấn Phong 06/11/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Cương Nguyễn Thị Hải    
23 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 30/12/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Ngọc Hường Nguyễn Thị Mến    
24 Nguyễn Tú Quỳnh 18/07/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Tiến Dũng Lê Thị Thoa    
25 Ngụy Quang Thanh 25/11/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Ngụy Văn Tuấn Trịnh Thị Nga    
26 Nguyễn Anh Thơ 28/10/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Hữu Sơn Ngô Thị Thuý    
27 Nguyễn Thuỳ Trang 06/05/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Duẩn Phạm Thị Ngọc    
28 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/05/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Sinh Đỗ Thị Hồng    
29 Nguyễn Thành Trung 20/01/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Tố Nguyễn Thị Vân    
30 Đỗ Tuấn 26/02/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Mão Nguyễn Thị Sen    
31 Hoàng Tú Uyên 27/07/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Thế An Lưu Thị Phượng    
32 Nguyễn Công Vinh 09/01/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Nhung    
33 Lã Thu Yến 16/12/2010 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Đông Nguyễn Thị Dự    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2B - GVCN: Nguyễn Duy Chiên  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Thành An 19/11/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Thanh Hà    
2 Hoàng Thị Lan Anh 10/10/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Quỳnh Nguyễn Thị Thêm    
3 Nguyễn Thị Lan Anh 09/11/2010 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Cường  Phạm Thị Nga    
4 Nguyễn Tuấn Anh 19/09/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Thanh Nhàn    
5 Nguyễn Minh Chiến 15/02/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Xuân Tình Ngô Thị Yến    
6 Vũ Bích Diệp 03/11/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Vũ Đức Hưng Nguyễn Thị Oanh    
7 Phạm Tấn Dũng 23/04/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1   Phạm Thị Thủy    
8 Nguyễn Quang Duy 18/09/2010   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Thị Hằng    
9 Đỗ Quang  Cảnh 30/06/2009   xóm 6 xóm 6   xóm 6   Đỗ Thị Hà    
10 Hoàng Quốc Hào 18/09/2010   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Thanh Sơn Đỗ Thị Nguyệt    
11 Nguyễn Minh Hiếu 25/11/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Minh Thảo Nguyễn Thị Hân    
12 Nguyễn Thị Mai Hoa 24/09/2010 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Hùng Đỗ Thị Biên    
13 Nguyễn Huy Hoàng 17/09/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Thị Thanh Hải    
14 Phạm Gia Khánh 07/05/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Văn Minh Nguyễn Thị Hồng    
15 Phạm Văn Khánh 01/08/2010   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Văn Nguyên Phạm Thị Hằng    
16 Nguyễn Quang Khoa 10/04/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Nga    
17 Bùi Phương Linh 31/01/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Bùi Văn Phương Trần Thị Thu Hương    
18 Hoàng Diệu Linh 15/09/2010 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Thanh Tuyền Nguyễn Thị Nga    
19 Lê Anh Minh 18/07/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Lê Văn Sơn Nguyễn Thị Hạnh    
20 Nguyễn Thị Thùy Na 29/03/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thái Nguyễn Thị Thanh Liễu    
21 Nguyễn Hoài Nam 03/01/2010   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Hòa    
22 Đỗ Thị Thanh Ngân 13/02/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Tuấn Mai Thị Vân    
23 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 05/06/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5   Nguyễn Thị Ngoan    
24 Nguyễn Khánh Ngọc 05/10/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Xuân Quyết Nguyễn Thị Hương    
25 Nguyễn Thị Thanh Nhài 15/09/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5   Nguyễn Thị Tý    
26 Nguyễn Hồng Phương 28/08/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Hương    
27 Nguyễn Tiến Quang 12/10/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Tiến Trung Nguyễn Thị Mơ    
28 Nguyễn Văn Sinh 03/10/2010   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Duẩn  Nguyễn Thị Ngọc    
29 Trần Ngọc Thái 12/09/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Bình     Lưu ban
30 Nguyễn Thị Anh Thư 07/06/2010 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hà Ngô Thị Huyền    
31 Ngô Xuân  Trường 13/02/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Quyền Nguyễn Thị Hường   C/về t7/2017
32 Nguyễn Thảo Vy 21/04/2010 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Giang Vang Thị Vời    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2C - GVCN: Phạm Thị Ngọc Linh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 23/05/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tuyên Trần Thị Giang    
2 Nguyễn Bảo An 10/06/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Thị Thu Hồng   về t12/2016
3 Trần Phương Anh 27/10/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Hậu Đỗ Thị Thùy    
4 Trịnh Thị Quỳnh Anh 02/01/2010 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Quyết Đỗ Thị Na    
5 Đỗ Ngọc Bảo 20/06/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Huệ Nguyễn Thị Mơ    
6 Đỗ Yến Chi 27/06/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Lượng  Hà T Bằng Lin    
7 Nguyễn Thị Kim Chi 21/03/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Hiến Nguyễn Thị Tạo    
8 Nguyễn Hoàng Giáp 09/06/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Tài  Vũ Thị Duyên    
9 Hoàng Thị Hằng 12/01/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Hoàng Văn Chương Nguyễn Thị Chang    
10 Nguyễn Văn Hiếu 06/12/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Trượng Lê Thị Hương    
11 Nguyễn Trung  Kiên 30/10/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyễn Thị Trà Giang   C/về t7/2017
12 Đỗ Anh Kiệt 06/05/2010   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Khắc Cường Đỗ Thị Ngọc Phương    
13 Nguyễn Thị Phương Liên 19/10/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tầm  Đỗ Thị Hằng    
14 Đỗ Thị Phương Linh 19/05/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Huynh Phạm Thị Huê   c/về T2/2017
15 Đỗ  Thuỳ Linh 07/06/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Tân Mai Thị Thảo    
16 Trịnh Phương Linh 16/07/2010 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Thượng Lê Thị Hương    
17 Nguyễn Hải Long 29/03/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Thanh    
18 Nguyễn Hoàng Long 11/01/2010   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thuỷ    
19 Nguyễn Phi Long 05/09/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Sơn Trần Thị Hương    
20 Đỗ Ngọc Thành Luân 19/01/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Tuấn Trần Thị Lý    
21 Đỗ Tiến Lương 01/03/2010   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Tiến Nam Nguyễn Minh Lý    
22 Nguyễn Khánh Ly 08/07/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Hương    
23 Nguyễn Tiến Minh 11/03/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Nhung    
24 Ngô Thị Trà My 15/07/2010 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Ngô Xuân Thắng Trần Thị Duyên    
25 Đỗ Thùy Nga 13/07/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Sơn  Nguyễn Thị Ngọc    
26 Nguyễn Minh Phúc 21/09/2010   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Quyền Phạm Thị Nết    
27 Đỗ Lan Phương 15/07/2010 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Đức Võ Nguyễn Thị Hoa    
28 Nguyễn Minh Quân 14/08/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tích Ngô Thị Quyên    
29 Nguyễn Đỗ Phương Thảo 19/10/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thành Đỗ Thị Thương    
30 Nguyễn Văn Toản 28/02/2010   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Lanh Ngô Thị Phương    
31 Đỗ Khánh Vy 20/01/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Văn Hùng Đỗ Thị Yến    
32 Kim Yến Vy 10/04/2010 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Kim Văn Hiếu Đỗ Thị Thắm    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2D - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Hoàng Anh 24/09/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Kiên Cường Trần Thị Kim Thanh    
2 Nguyễn Kim Anh 08/03/2010 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Khà Nguyễn Thị Thiềm    
3 Nguyễn Tuấn Anh 30/03/2010   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Thanh    
4 Đỗ Gia Bách 26/10/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hoàn Bùi Thị Hường    
5 Mai Anh Chúc 06/11/2010   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Thịnh Nguyễn Thị Mai    
6 Nguyễn Mạnh 13/01/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Thủy Phạm Thị Chăm    
7 Nguyễn Văn Hai 05/05/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Hà    
8 Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/07/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Xim Nguyễn Thị Lý    
9 Đỗ Thị Hồng 05/09/2010 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Huy  Nguyễn Thị Hà    
10 Nguyễn Thu Huyền 02/03/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Phú    
11 Tống Duy Hưng 24/06/2010   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Tống Quang Thông  Đỗ Thị Tuyết    
12 Nguyễn Thị Kiều 09/08/2010 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Trưng  Nguyễn Thị Mến    
13 Nguyễn Mai Lan 26/06/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hằng    
14 Mai Thanh Lâm 09/04/2010   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Thụ Đỗ Thị Thơm    
15 Nguyễn Tùng Lâm 26/12/2010   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Minh Tuyến Nguyễn Huyền Trang    
16 Đỗ Thuỳ Linh 27/01/2010 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hòa Ngô Thị Tịnh    
17 Mai Thùy Linh 28/01/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Huấn Nguyễn Thị Nguyệt    
18 Nguyễn Mai Linh 21/01/2010 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Minh    
19 Nguyễn Thị Ngọc Linh 17/01/2010 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thị Phượng    
20 Nguyễn Đức Mạnh 14/03/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Phúc Đỗ Thị Thu    
21 Nguyễn Thị 16/06/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Thị Nhung    
22 Nguyễn Thị Trà My 28/10/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng Đỗ Thị Luyến    
23 Nguyễn Văn Nam 02/08/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Thị Thư    
24 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/06/2010 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tiến Lương Thị Thìn    
25 Nguyễn Hoàng Phi 08/10/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Khiêm Phạm Thị Mai    
26 Nghiêm Minh Quang 12/10/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nghiêm Trọng Quyền Mai Thị Hải Yến    
27 Hoàng Minh Quân 07/05/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Công     Lưu ban
28 Vũ Phương Thảo 13/10/2010 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Vũ Văn Tuyên Nguyễn Thị Phượng    
29 Nguyễn Sinh Toàn 14/03/2010   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Nghĩa Trần Thanh Vân    
30 Đỗ Văn Trường 08/02/2010   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Đoàn Đỗ Thị Thúy    
31 Nguyễn Minh 29/01/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Thị Hằng    
32 Ngô Ngọc Bảo Vi 22/08/2010 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Quang Mạnh Nguyễn Thị Thương    
33 Nguyễn Văn Viên 22/08/2010   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Trọng Vinh Nguyễn Thị Oanh    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2E - GVCN: Nguyễn Thị Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Phương Anh 21/06/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Hùng Vũ Thị Mùi    
2 Trần Thị Vân Anh 14/05/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Văn Thuấn Đỗ Thị Loan    
3 Hoàng Hải Đăng 13/11/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13   Hoàng Thị Nhung    
4 Trần Ngọc Nguyên Giáp 07/01/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hiệp Nguyễn Thị Thu    
5 Nguyễn Hữu Chiến 29/06/2009   Xóm17 Xóm17   Xóm17 Nguyễn Hữu Ngọc     Lưu ban
6 Trần Đình Huy 10/11/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Công Lữ Thị Thúy    
7 Nguyễn Văn Hưng 15/08/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thị Hòa    
8 Trần Ngọc Hưng 26/04/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Mạnh Nguyễn Thị Chung    
9 Nguyễn Quỳnh Hương 24/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Hường  Lê Thị Hạnh    
10 Hoàng Duy Khánh 27/08/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Huy Hà Thị Sơn    
11 Nguyễn Thiên Kim 10/10/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4   Nguyễn Thị Hương Sen    
12 Trần Bảo Lam 15/11/2010   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Văn Hà Phùng Thị Nhung    
13 Trần Ngọc Linh 23/12/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Tiệp Hoàng Thị Hoài    
14 Ngô Văn Long 17/11/2010   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Văn Tuy Nguyễn Thị Vân    
15 Nguyễn Hồ Nhật Long 12/12/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Quốc Dương Hồ Thị Như Anh    
16 Nguyễn Thị Ngọc Lụa 03/10/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Thị Tuyết    
17 Bùi Hương Ly 27/05/2010 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Bùi Xuân Thường Nguyễn Thị Hải    
18 Nguyễn Cẩm Ly 24/07/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Thúy    
19 Nguyễn Thị Mai 14/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh    
20 Nguyễn Quang Minh 29/04/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Ngân Nguyễn Thị Hồi    
21 Nguyễn Văn Nam 10/01/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Ngư Nguyễn Thị Đua     
22 Nguyễn Thị Thanh 14/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh    
23 Trần Thu Thảo 08/12/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Minh Trần Thị Hằng    
24 Trần Thị Bảo Thi 05/01/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Trừng Đàm Thị Hồi    
25 Trần Ngọc Thông 09/03/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Thủy Nguyễn Thị Tươi    
26 Trần Ngọc Thuật 06/09/2010   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hưng Bùi Thị Đào    
27 Nguyễn Thị Phương Thuỳ 12/04/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Lan    
28 Nguyễn Ngọc Thu Thuỷ 13/12/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Tuyết    
29 Trần Đình Tỉnh 10/12/2009   xóm 13 xóm 13   xóm 13 Trần Đình Tính      
30 Nguyễn Hoàng Tôn 12/08/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Thị Ngũ    
31 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19/03/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Thị Quyên    
32 Trần Thị Thùy Trang 13/01/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Thinh Nguyễn Thị Liên    
33 Nguyễn Anh 13/11/2010   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Nghiệp Hoàng Thị Tuyết    
34 Hoàng Hải Yến 11/11/2010 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hoan Nguyễn Thị Út    
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3A - GVCN: Ngô Thị Hương Duyên  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Bình An 19/10/2009   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Văn Ngọc      
2 Đỗ Thị Quỳnh Anh 05/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Thành      
3 Hà Văn Anh 23/04/2009   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Hà Văn Quân      
4 Nguyễn Việt Anh 22/06/2009   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Tiến      
5 Nguyễn Thị Minh Ánh 20/06/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Quang Hiển      
6 Phạm Tuấn  Anh 22/07/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Hải   C/Về t7/2017
7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16/07/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Cường      
8 Đỗ Hồng Duyên 27/10/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Huy      
9 Nguyễn Trung Đức 31/10/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Văn      
10 Lã Hương Giang 27/05/2009 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Lã Văn Thiện      
11 Nguyễn Văn Hoà 06/01/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hải      
12 Nguyễn Thị Hòa 15/10/2009 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng      
13 Nguyễn Văn Huy 15/10/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng      
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/08/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Thị Chanh      
15 Trần Thị Thu Hường 11/09/2009 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Đình Thái      
16 Trần Trung Kiên 31/12/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Quyết      
17 Nguyễn Phương Linh 20/06/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Khương      
18 Hoàng Thế Long 18/05/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hải      
19 Trương Khánh Ly 04/03/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Trương  Quang Hải      
20 Ngụy Hằng Nga 01/03/2009 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Ngụy Văn Minh      
21 Đỗ Thị Ánh Ngọc 22/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Huấn      
22 Đỗ Thị Bích Ngọc 30/09/2009 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Đỗ Văn Hải      
23 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Toàn Cung      
24 Nguyễn Thị Phương Oanh 19/06/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Quảng      
25 Ngô Thanh Phong 17/09/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Minh      
26 Ngô Minh Quân 22/12/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Đạt      
27 Nguyễn Minh Quân 17/12 2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Sử      
28 Ngô Ngọc Sơn 18/08/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Ngô Văn Trường      
29 Nguyễn Quang Thanh 27/04/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Minh      
30 Nguyễn Minh Tùng 18/02/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Tuấn      
31 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/11/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Ngọc Thắng      
32 Trần Thị Kim Yến 24/04/2009 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hải      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3B - GVCN: Hoàng Thị Dung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 03/10/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Dư      
2 Phạm Hoàng An 09/11/2009   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Ngọc Xuân      
3 Đoàn Thị Lan Anh 05/05/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Đoàn Văn Tuệ      
4 Hoàng Thị Bảo Anh 08/10/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Thông      
5 Trần Tuấn Anh 09/03/2009   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Dũng      
6 Đỗ Thanh Bình 02/04/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Thường      
7 Nguyễn Anh Châu 29/06/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hiền      
8 Nguyễn Kim Chi 08/09/2009 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hải      
9 Đỗ Thị Huyền Diệp 03/01/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Thạch      
10 Nguyễn Tiến Dũng 15/11/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Trung      
11 Nguyễn Kim Duyên 02/08/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Dũng      
12 Hoàng Tiến Đạt 29/10/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Hoàng Văn Việt      
13 Nguyễn Thị Trà Giang 15/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Hùng      
14 Nguyễn Thị Ngọc 23/12/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Minh      
15 Nguyễn Quang Hào 13/05/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Quang Đồng      
16 Đỗ Thu Hoài 20/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thanh Hải      
17 Nguyễn Công Hoan 22/08/2009   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Công Hiệu      
18 Đỗ Phạm Khánh Linh 15/09/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Đình Chương      
19 Ngô Khánh  Huyền 25/03/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Ngô Xuân Quyền Nguyễn Thị Minh   Về T7/2017
20 Nguyễn Văn Thành Lưu 18/10/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Nguyễn Văn Mạnh      
21 Đỗ Thị Mai Phương 14/01/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Phiến      
22 Đỗ Minh Phúc 24/11/2009   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Phi Hùng      
23 Hoàng Hữu Thành 06/06/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Minh Ngọc      
24 Nguyễn Trần Phương Thảo 17/11/2009 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Hải      
25 Đỗ Ngọc Tình 25/01/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Thành Chung      
26 Nguyễn Thị Thu Trang 28/04/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Khiêm      
27 Nguyễn Thu Trang 08/05/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Ngừng      
28 Trần Thị Trang 04/04/2009 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Sắn      
29 Hoàng Anh Thư 04/11/2009 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Hoàng Xuân Thái      
30 Lê Anh 30/10/2009   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Lê Quý Thành      
31 Nguyễn Thị  Thảo Vân 19/10/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Soạn      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3C - GVCN: Nguyễn Thị Tâm  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Việt An 29/09/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Cường      
2 Nguyễn Thị Mai Anh 01/09/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Đại      
3 Nguyễn Thị Kiều Chinh 13/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tuyển      
4 Nguyễn Thị Huyền Dịu 17/06/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Thạch      
5 Nguyễn Tiến Dũng 06/03/2009   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Nguyễn Văn Trung      
6 Nguyễn Thành Đạt 10/09/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Hợi      
7 Nguyễn Văn Đạt 14/04/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Kiên      
8 Nguyễn Thị Huyền 16/09/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Viết Sử      
9 Nguyễn Duy Hưng 29/09/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Thanh      
10 Ngô Thị Hương 05/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Thảo      
11 Nguyễn Hoàng Linh 21/04/2009 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh      
12 Nguyễn Phương Linh 07/01/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Quý Cao      
13 Nguyễn Văn Mạnh 26/10/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng      
14 Ngô Thị Kim Ngân 12/04/2009 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Ngô Văn Tho      
15 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc 08/11/2009 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Huân      
16 Đỗ Việt Nhật 19/02/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Hải      
17 Hoàng Thị Phương Nhi 16/11/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hoan      
18 Trần Thuận Phát 23/01/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Trần Văn Nghị      
19 Nguyễn Anh Phong 18/04/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thị Lan      
20 Trần Văn Phú 11/10/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Trần Văn Thú      
21 Lê Tuấn Quang 15/12/2009   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Lê Văn Thắng      
22 Đỗ Ngọc Quỳnh 11/10/2009 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Thanh Bình      
23 Nguyễn Minh Thảo 04/08/2009 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Nghiệp      
24 Đỗ Xuân Thiên 30/08/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thế Hùng      
25 Phạm  Thị Thanh Thùy 23/02/2009 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Thanh Hải      
26 Nguyễn Hương Trà 16/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Thạch      
27 Nguyễn Minh Trí 18/11/2009   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Thơi      
28 Đỗ Anh Tuấn 20/09/2009   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Đỗ Mạnh Hà      
29 Trịnh Anh Tuấn 22/12/2008   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Hùng      
30 Lê Thị Vi 30/09/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Lê Văn Thắng      
31 Nguyễn Quốc Việt 14/07/2009   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Thị Hằng      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3D - GVCN: Phạm Thị Thu Hằng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Đức Anh 19/10/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Quang Minh      
2 Nguyễn Thành Bách 10/09/2009   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Thành Trung      
3 Nguyễn Hữu Gia Bảo 17/08/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Tiến      
4 Đỗ Mai Chi 24/06/2009 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Đình Thi      
5 Đỗ Thị Linh Chi 25/11/2009 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Ba      
6 Nguyễn Thị Thùy Chi 14/03/2009 x Xóm 18 Xóm18   Xóm18 Nguyễn Tài Huy      
7 Nguyễn Đăng Dương 03/05/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng      
8 Nguyễn Nam Giang 18/08/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc      
9 Nguyễn Hoàng Hiệp 27/06/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Thủ      
10 Nguyễn Minh Hiếu 25/07/2009   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Chín      
11 Nguyễn Thị Hòa 09/10/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Thắng      
12 Ngô Minh Hoàn 21/02/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Thụy      
13 Hoàng Gia Huy 03/09/2009   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Hoàng Văn Thái      
14 Mai Thị Ngọc Huyền 06/01/2009 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Mai Văn Mạnh      
15 Nguyễn Văn Khải 30/07/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Sáu      
16 Nguyễn Thị Lệ Khuyên 17/12/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thanh Khôi      
17 Nguyễn Ngọc Linh 22/05/2009 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Dần      
18 Nguyễn Thị Hà Linh 12/07/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tố      
19 Nguyễn Thị  Khánh Ly 31/08/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trường      
20 Nguyễn Thị Mai 06/10/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Cao Sơn      
21 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10/07/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Tỉnh      
22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 05/09/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hải      
23 Nguyễn Văn Quân 02/12/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Quang      
24 Đỗ Minh Tâm 03/02/2009   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Văn Kha      
25 Đỗ Thị Tâm 20/06/2009 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Đỗ Xuân Giáp      
26 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái 06/11/2009   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Nghị      
27 Lã Thị Huyền Trang 25/10/2009 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Lã Văn Thắng      
28 Nguyễn Thị Trang 17/04/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Hoan      
29 Trần Quốc Triệu 18/10/2009   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Tăng      
30 Nguyễn Tiến 18/12/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tuấn      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3E- GVCN: Nguyễn Minh Thành  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Việt Anh 25/07/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Dũng      
2 Nguyễn Thị Minh Châu 22/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Diệu      
3 Nguyễn Văn Cương 18/02/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tầm      
4 Đỗ Quốc  Cường 04/09/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Đỗ Văn Chương Vũ Thị Ngọc Mai   Về t7/2017
5 Đỗ Ngọc Diệp 15/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Tình      
6 Trần Trung Đức 18/02/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Thắng      
7 Nguyễn Thị Bảo Hân 15/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Hường      
8 Đỗ Trung Hiếu 18/03/2009   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Thinh      
9 Trần Đình Hiếu 24/03/2009   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Thanh      
10 Nguyễn Huy Hoàng 11/09/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tuấn      
11 Đỗ Thị Kim Huệ 15/11/2009 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Cường      
12 Đỗ Tiến Huy 08/01/2009   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thanh Hảo      
13 Lê Quang Linh 21/05/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Lê Văn Quyến      
14 Đỗ Thùy Linh 23/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Trung      
15 Nguyễn Phi Long 13/02/2009   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Thế Thụ      
16 Trịnh Hoàng Duy Long 24/03/2009   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Mạnh      
17 Đỗ Diệu Ly 26/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Phong      
18 Nguyễn Khánh Ly 22/10/2009 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Thị Hà      
19 Nguyễn Trần Trúc Ly 17/09/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Minh Châu      
20 Đỗ Đức Mạnh 10/01/2008   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Cường      
21 Trần Đình Nghĩa 07/05/2009   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Tiến      
22 Trần Thị Minh Nguyệt 24/10/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Nam      
23 Nguyễn Thị Phương 15/04/2009 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tú      
24 Mai Văn Quang 22/08/2009   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Mai Văn Trường      
25 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 02/01/2009 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân      
26 Mai Phan Thiết 15/03/2009   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Tiến      
27 Hoàng Thị Phương Thúy 11/11/2009 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Ngoan      
28 Nguyễn Anh 16/01/2009   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Anh      
29 Nguyễn Thị Phương Uyên 05/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Xuân Bách      
30 Nguyễn Thị Tường Vi 14/12/2009 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thế Viên      
31 Nguyễn Văn Vương 09/05/2009   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Tiến      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4A - GVCN: Vũ Thị Thu Huyền  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Kim Anh 13/06/2008 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Đức Văn    984893359  
2 Ngô Thị Lan Anh 03/01/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Ngô Viết Cương   1643685834  
3 Đỗ Thị Ngọc Ánh 19/01/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Quang Trung   1668188015  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/11/2018 X Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Ngát   979353823  
5 Nguyễn Thanh Bình 15/02/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thế      
6 Nguyễn Thị Chi 06/03/2008 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Mạnh Tú   1669105853  
7 Lã Quốc Dũng 26/09/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Huấn   1647792500  
8 Diệp Nguyễn Tường Duy 28/11/2008 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Diệp Phương Đông   975107536  
9 Đỗ Quốc Hảo 13/02/2018   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hoàng   Không   
10 Nguyễn Ngọc Hân 30/12/2018   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Thị Hoa   Không   
11 Nguyễn Thị Thu Hồng 27/04/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Cường   1674851730  
12 Nguyễn Văn Huy 17/07/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Nguyễn Văn Vinh   Không   
13 Đỗ Minh Hưng 24/08/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Chí Công   985680635  
14 Nguyễn Thị Liễu 06/08/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Huân   Không   
15 Hoàng Lưu Phương Linh 26/02/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Minh Thịnh   985307194  
16 Nguyễn Quốc Linh 29/11/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Bình   Không   
17 Nguyễn Thuỳ Linh 03/10/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Kỳ   0979499410  
18 Nguyễn Thùy Linh 18/12/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hậu   Không   
19 Phạm Nguyễn Thiên Long 07/09/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Hồng Khanh   983874570  
20 Nguỵ Văn Mạnh 12/12/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguỵ Văn Thọ   1648808376  
21 Nguyễn Thị Trà My 21/04/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Nguyễn Văn Xuân   1673458353  
22 Nguyễn Hải Nam 09/04/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Thanh Khôi   1668773227  
23 Lã Thành Nam 10/05/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Đông   1672515168  
24 Nguyễn Văn Nguyên 12/12/2008   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Huyên   Không   
25 Phạm Duy  Phát 11/05/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Quang Hoàng      
26 Hoàng Văn Quang 22/01/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Hoàng Văn Hà   975107536  
27 Vũ Huy Thành 15/12/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Vũ Đức Hưng      
28 Nguyễn Văn Thành 14/04/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Đạt      
29 Nguyễn Thị Thu 27/09/2018 X Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Trọng Thái   1686708603  
30 Trần Thị Quỳnh Trang 24/10/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Thắng   Không   
31 Đỗ Thị Trang 24/09/2008 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Văn Tuyển   982674112  
32 Ngụy Tuấn 23/08/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Ngụy Văn Tuấn   Không   
33 Trần Thị Ánh Tuyết 03/06/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Hiền   989476322  
34 Đỗ Thị Thuỳ Vân 11/09/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Huấn   915684943  
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4B - GVCN: Nguyễn Khắc Trung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Lan Anh 28/04/2008 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Đức Thăng   0978993151  
2 Nguyễn Hoàng Anh 23/01/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Đồng   0972190607  
3 Nguyễn Tuấn Anh 27/12/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Khiêm      
4 Trần Thị Kim Chi 04/10/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Trần Văn Thỉnh      
5 Đỗ Minh Chiến 08/08/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Đỗ Văn Quân   0988760129  
6 Nguyễn Tiến Dũng 12/08/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Sáu      
7 Nguyễn Đức Duy 02/07/2008   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Dũng   01687226337  
8 Nguyễn Thị Duyên 02/01/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Nguyễn Văn Huấn   0985301290  
9 Nguyễn Thị Mẫu Đơn 01/09/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thêm   01697992326  
10 Nguyễn Mạnh Đức 27/10/2008   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Mạnh Khởi      
11 Trần Thị Hạnh 16/06/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Phúc   01699297746  
12 Hoàng Thuý Hồng 28/08/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Phong   01693826122  
13 Nguyễn Đức Huy 02/10/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Luyện   01659800073  
14 Nguyễn Thu Huyền 25/11/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thiêụ   0979343930  
15 Nguyễn Thị Thảo Hương 29/09/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Nhuận   01683577557  
16 Nguyễn Chiến Khải 21/11/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Văn Lợi   0972935234  
17 Trần Thị Lệ 08/04/2008 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Trình      
18 Hoàng Thị Thùy Linh 24/02/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Quýnh   01682982303  
19 Nguyễn Thùy Linh 10/08/2008 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Cao Nghĩa   0963130906  
20 Trần Phương Linh 03/12/2008 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hợi   0919633682  
21 Đỗ Quang Minh 02/12/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Ngọc Hường   01672260518  
22 Trần Kim Ngân 18/09/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Nguyện   0975913852  
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/08/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hữu   01678580772  
24 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/03/2008 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Thành   01628018895  
25 Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2008 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Thìn   01673018939  
26 Phạm Minh Quang 18/09/2008   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Văn Minh   0914551276  
27 Hoàng Thị Thu Quyên 12/01/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Dũng   0977675927  
28 Hoàng Anh Quyền 02/12/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Vượng   0987036822  
29 Nguyễn Hải Vân  Sơn 14/02/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Sỹ   01692286294  
30 Nguyễn Văn Thắng 11/02/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Quyền   01668272552  
31 Đỗ Thị Thảo 12/11/2008 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Phấn   01668854246  
32 Nguyễn Văn Thảo 04/09/2008   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Trưng      
33 Nguyễn Thu Trang 21/03/2008 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Cương    0973437885  
34 Nguyễn Văn Trung 22/08/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Hiếu   0976570553  
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4C - GVCN: Nguyễn Thị Nga  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Kim Anh 28/01/2008 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đõ Văn Cường      
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/4/2008 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Xuân      
3 Nguyễn Chí Bảo 19/12/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Luật      
4 Đỗ Ngọc Diệp 13/3/2008 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đõ Văn Hoàng      
5 Đỗ Ngọc Diệp 11/10/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Thị Vượng      
6 Nguyễn Thị Dung 01/12/2008 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Thủ      
7 Nguyễn Tiến Đạt 12/12/2007   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Khoa      
8 Nguyễn Khắc Đông 12/03/2008   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dương      
9 Vũ Thu Giang 06/11/2008 x Xóm 11
-Yên Nam
Xóm 11
-Yên Nam
  Xóm 11
-Yên Nam
Vũ Ván Hán      
10 Nguyễn Huy Hoàng 08/04/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Huy Bình      
11 Nguyễn Quang Hùng 12/07/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Quang Lâm      
12 Nguyễn Quang Huy 25/10/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Anh Đài      
13 Trần Quang Huy 05/10/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Trần Văn Minh      
14 Trần Thị Ngọc Huyền 16/07/2008 x Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Hiển      
15 Trần Thị Thu Hương 29/12/2008 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Trần Thị Hoa      
16 Nguyễn Văn Khánh 26/03/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hùng      
17 Đỗ Tuấn Kiệt 15/3/2008   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Tiên      
18 Lã Thị Thuỳ Linh 11/06/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Cương      
19 Nguyễn Thành Long 08/06/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Cường      
20 Bùi Thị Luyến 08/11/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Bùi Xuân Dần      
21 Hoàng Văn Minh 10/08/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Thị Xuân      
22 Nguyễn An Nam 21/04/2008   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Của      
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/2/2008 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Biển      
24 Nguyễn Minh Phương 27/9/2008   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Thanh Sơn      
25 Ngô Hải Quang 25/03/2008   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Tuân      
26 Hoàng Minh Quảng 02/08/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Muồng      
27 Đỗ Lệ Quyên 02/07/2008 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Đỗ Văn Tình      
28 Lã Thị Lệ Quyên 30/10/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Hướng      
29 Mai Văn Thông 24/3/2008   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Nghiêu      
30 Phạm Thị Thúy 25/06/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Thị Thu Thuỷ      
31 Trần Anh Thư 03/09/2008 x Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Trần Đình Khánh      
32 Nguyễn Văn Thường  11/5/2008   Xóm17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thực      
33 Ngô Thị Huyền Trang 02/07/2008 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Ngô Văn Tuy      
34 Nguyễn Đình Tùng 14/6/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Đình Thái      
35 Nguyễn Thanh Xuân 28/6/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Sử      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4D - GVCN: Nguyễn Thị Nga  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Kỳ Anh 08/02/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Nguyễn Thị Tuyết      
2 Nguyễn Tuấn Anh 09/03/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Khải      
3 Đỗ Hồng Ánh 01/10/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đõ Văn Nhất      
4 Nguyễn Tiến Binh 26/01/2008   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Tiến Dũng      
5 Nguyễn Minh Chí 17/5/2008   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Nguyễn Mạnh Thường      
6 Nguyễn Đức Duy 02/10/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Phong      
7 Nguyễn Thùy Dương 18/10/2008 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 11 Nguyễn Văn Thái      
8 Đõ Văn Đông 15/7/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Sơn      
9 Nguyễn Văn Hai 14/07/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Hòa      
10 Nguyễn Minh Hiếu 16 / 6/2008   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Trung      
11 Hoàng Văn Hiếu 10/04/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Khoa      
12 Ngô  Thị Hoa 04/05/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Quốc Toản      
13 Ngô  Thị Hòa 04/05/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Quốc Toản      
14 Nguyễn Đức Huy 10/07/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Nguyễn Văn Ánh      
15 Đỗ Duy Hưng 21/7/2008   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Ba      
16 Hoàng Tuấn Kiệt 18/11/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Thụy      
17 Đỗ Văn Khải 27/10/2008   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Đỗ Văn Tưởng      
18 Mai Thanh 07/09/2008 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Văn Phong      
19 Nguyễn Thủy Bảo Linh 26/1/2008 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Thủy      
20 Đỗ Thành Long 08/11/2008   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Khoẻ      
21 Nguyễn Văn Long 02/08/2008   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Hương      
22 Phạm Trà My 10/01/2008 x Xóm 1 Xóm 1   Xóm 14 Phạm Văn Thế      
23 Nguyễn Thị Trà My 08/01/2008 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Hiệp      
24 Nguyễn Minh Nhật 06/10/2008   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Hữu      
25 Nguyễn Minh Phương 12/12/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Tuyển      
26 Nguyễn Thị Thu Phương 16/11/2008 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Bắc      
27 Đỗ Văn Quí 10/05/2008   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Huy      
28 Hoàng Văn Thái 16/1/2008   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Dương      
29 Nguyễn Văn Thành 09/10/2008   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thêm      
30 Trần  Ngọc Thăng 20/12/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Nguyễn Ngọc Thắng      
31 Trần Bách Thắng 06/01/2008   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Thanh Tùng      
32 Nguyễn Anh Thư 23/8/2008 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Giang      
33 Trần Huyền Trang 06/10/2008 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 TrầnVăn Hà      
34 Nguyễn Văn Vương 12/10/2008   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Thông      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5A - GVCN: Nguyễn Thùy Dung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Quốc Anh 16/11/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Xuân Hùng      
2 Nguyễn Thị Vân Anh 24.02.2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Viết Hòa      
3 Đỗ Thị Vân Anh 27/11/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Điệp      
4 Trần Đình Chiến 01/04/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Xuân      
5 Nguyễn Văn Duy 09/01/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Khoa      
6 Đỗ Thuỳ Dương 31/10/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Đỗ Văn Hùng      
7 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 23/08/2007 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Thị Hậu      
8 Đoàn Thi Hồng Hạnh 23/01/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Đoàn Văn Tuệ      
9 Nguyễn Minh Hiếu 20/06/2007   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Hào      
10 Nguyễn Thị Huyền 29.08.2007   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Quang      
11 Nguyễn Đăng Khoa 24.07.2007   Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Đức Bình      
12 Nguyễn Kim 10/09/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Hiếu      
13 Nguyễn Văn  Long 02/01/2007                 C/về t1/2018
14 Nguyễn Văn Luật 17.12.2007   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Dũng      
15 Nguyễn Thị Xuân Mai 20/09/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Diệu      
16 Nguyễn Đức Mạnh 24/07/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hải      
17 Nguyễn Văn Nam 06/12/2005   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Xuyên     Lưu ban
18 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/03/2007 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Thuý      
19 Phạm Thanh Ngọc 20/06/2007 x Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Phạm Văn Đức      
20 Nguyễn Thị Ngọc 14/09/2007 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tuấn      
21 Nguyễn Khắc Nguyên 03/01/2007   Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Văn Đoàn      
22 Nguyễn Văn Quốc 24/07/2007   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Quân      
23 Đỗ Thuỷ Tiên 01/10/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Tuyển      
24 Nguyễn Đức Toàn 13.09.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Giang      
25 Hoàng Minh Tuấn 16/05/2007   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Hoàng Văn Hùng      
26 Nguyễn Thanh Tùng 27/02/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Hữu Dũng      
27 Nguyễn Thị Thu 03/09/2007 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Phạm Văn Đức      
28 Đỗ Thị Thu 27/01/2007 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Khởi      
29 Trần Ngọc Thức 21/08/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Ngọc Thạnh      
30 Hoàng Thị Thanh Trang 17/07/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Quỳnh      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5B - GVCN: Phạm Thị Thu Hằng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Hoàng Anh 20.10.2007   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Văn Trường      
2 Mai Nhật Anh 16/12/2007   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Mai Văn Cường   0972757246  
3 Nguyễn Thị Lan Anh 09.03.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Thị Luyến   01636588689  
4 Nguyễn Thị Vân Anh 09/10/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Điển   01669880726  
5 Trần Ngọc Bắc 14/01/2007   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Trần Ngọc Sỹ      
6 Lã Tấn Dũng 14/11/2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Văn Cừ   01276240464  
7 Đỗ Đức Duy 15/04/2007   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Hoà      
8 Đỗ Văn Dương 30.05.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Thăng      
9 Nguyễn Tiến Đạt 07/08/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Hương   0989318266  
10 Nguyễn Thị Hương Giang 25.12.2007 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Nguyễn Văn Cừ   0975668828  
11 Nguyễn Thanh Hải 27/03/2007   X óm17 X óm17   X óm17 Nguyễn Văn Tố   01679427129  
12 Nguyễn Quốc Khánh 11/04/2007   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Bí      
13 Nguyễn Thanh Lan 16/08/2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tâm      
14 Trịnh Khánh Ly 03.02.2007 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Dũng   0973931680  
15 Đỗ Xuân Mai 05/04/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Thọ      
16 Nguyễn Thị Hồng Ngát 11.02.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Cường   0973446153  
17 Nguyễn Duy Nghĩa 18/01/2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thuỳ      
18 Phạm Văn Bảo Nguyên 17/02/2007   Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Thị Tuyến      
19 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/07/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trường   0973708468  
20 Nguyễn Thị Quỳnh 28.09.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tỉnh      
21 Đỗ Tấn Tài 07.06.2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Hiển      
22 Trần Duy Tân 01.02.2007   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Trần Văn Sơn   01638615527  
23 Nguyễn Thanh Tuyền 24.04.2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Công Hiệu      
24 Trần Xuân Thành 02/01/2007   Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Xuân Chính   01699277446  
25 Nguyễn Quang Thọ 21/11/2006   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Quang Chúc   0975278390  
26 Đỗ Minh Thu 27/11/2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Đỗ Văn Ất      
27 Ngô Thị Hoài Thu 18/11/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Đại      
28 Nguyễn Văn Việt 08/09/2007   Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng   0167756940  
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5C - GVCN: Nguyễn Khắc Trung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Vân Anh 30/05/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Đỗ Văn Đạt      
2 Nguyễn Tuấn Anh 06/10/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Sỹ      
3 Nguyễn Thị Vân Anh 06/09/2007 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Nguyễn Thanh Nghị      
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/02/2007 x Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Nguyễn Văn Thọ      
5 Đào Thị Minh Chi 24/12/2007 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Đào Văn Chân   01655643769  
6 Nguyễn Tùng Dương 18.12.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thao   01696718092  
7 Đỗ Tiến Đạt 25/08/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thanh Hảo   01669098482  
8 Đỗ Hải Đăng 28/03/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Thị Xuyến      
9 Nguyễn Việt 22.11.2007   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Viết Hiệp   0989119324  
10 Nguyễn Thị Hạnh 10/08/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Vượng      
11 Ngô Hoàng Hiệp 30/10/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Ngô Văn Thảo      
12 Nguyễn Trung Kiên 09.09.2007   Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn Văn Hùng   0988676897  
13 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/02/2007   Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Trường   0989351454  
14 Nguyễn Thị Ly 26/03/2007 x Xóm 10 Xóm 10   Xóm 10 Nguyễn Văn Tiến      
15 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12.05.2007 x Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Tú      
16 Đỗ Minh Hiếu 07/07/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Lưu      
17 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/09/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tích   01682016642  
18 Phạm Xuân Phương 05.11.2006   Xóm 1 Xóm 1   Xóm 1 Phạm Quang Ngưu      
19 Phạm Thái Sơn 11/06/2007   xóm 3 xóm 3   xóm 3 Phạm Văn Mạnh      
20 Nguyễn Thanh Tân 20/01/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Tú   0982360565  
21 Nguyễn Thị Hồng Thắm 09/01/2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Bằng      
22 Đỗ Tiến Thăng 04.02.2007   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Đỗ Tiến Nam      
23 Nguyễn Thị Hồng Thu 22/03/2007 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc   01656380221  
24 Đỗ Thị Hoài Thu 28.09.2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Đỗ Tiến Văn      
25 Nguyễn Thị Hà  Thương 24/10/2007 x Xóm 2 Xóm 2   Xóm 2 Nguyễn Văn Đồng      
26 Trần Minh Triết 19/02/2007   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Trần Văn Thảo      
27 Nguyễn Văn Tùng 02/01/2007   Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Chính   01689473400  
28 Đỗ Thị Minh Tuyết 02.04.2007 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Đỗ Văn Thành      
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5D - GVCN: Hoàng Văn Hải  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Nơi sinh Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Tuấn Anh 14/10/2007   Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Đỗ Văn Hậu      
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/04/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Dư      
3 Đỗ Thanh Chúc 26/01/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Thưởng      
4 Đỗ Anh Dũng 26/05/2007   Xóm 4 Xóm 4   Xóm 4 Đỗ Văn Thường      
5 Nguyễn Anh Đức 05/07/2007 x Xóm 15 Xóm 15   Xóm 15 Nguyễn Văn Hiếu      
6 Hoàng Trung Hiếu 19/12/2007   Xóm 13 Xóm 13   Xóm 13 Hoàng Văn Tuệ      
7 Nguyễn Huy Hoàng 10/06/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Cường      
8 Đỗ Thị Lan 03/11/2007 x Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Đỗ Văn Sơn      
9 Hoàng Khánh Linh 09/11/2007 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Hoàng Văn Việt      
10 Nguyễn Văn Linh 03/10/2006   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Đoàn      
11 Nguyễn Phượng Linh 11/01/2007 x Xóm 3 Xóm 3   Xóm 3 Nguyễn  Văn Phượng      
12 Lã văn Lợi 03/09/2006   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Lã văn Thắng      
13 Đỗ Duy Mạnh 10.10.2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Đỗ Văn Ba      
14 Nguyễn Thành Nam 30/08/2007   Xóm 17 Xóm 17   Xóm 17 Nguyễn Văn Hải      
15 Nguyễn Thế Nam 18/11/2007   Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Nguyễn Văn Bình      
16 Trịnh Thị Nhiên 09/01/2007 x Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Trịnh Văn Quý      
17 Nguyễn Việt Phát 18.11.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Thuận      
18 Lã Tiến Phong 17/01/2007   Xóm 7 Xóm 7   Xóm 7 Lã Quốc Huy      
19 Nguyễn Huy Toàn 05/07/2007   Xóm 16 Xóm 16   Xóm 16 Nguyễn Văn Tư      
20 Mai Thị Thanh Tuyền 21/10/2007 x Xóm 11 Xóm 11   Xóm 11 Mai Thị Lan      
21 Trần Thị Tuyết 23/06/2007 x Xóm 8 Xóm 8   Xóm 8 Trần Văn Tăng      
22 Lã Ngọc Thanh 16.04.2007   Xóm 6 Xóm 6   Xóm 6 Lã Văn Thắng      
23 Đỗ Thị Thanh Thảo 03/08/2007 x Xóm 9 Xóm 9   Xóm 9 Đỗ Văn Phương      
24 Trần Đình Thiện 20/04/2007 x Xóm 14 Xóm 14   Xóm 14 Trần Đình Tiến      
25 Nguyễn Thị Thuý 01/01/2007 x Xóm 18 Xóm 18   Xóm 18 Nguyễn Văn Quế      
26 Trần Vũ Anh Thư 14/10/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Trần Đình Dũng      
27 Hoàng Thị Thu Trang 14/02/2007 x Xóm 12 Xóm 12   Xóm 12 Hoàng Văn Điều      
28 Nguyễn Văn Trung 06.07.2007   Xóm 5 Xóm 5   Xóm 5 Nguyễn Văn Việt      
                         
                   Hợp Lý, ngày  10    tháng 10 năm 2017  
          HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
                         
                         
                         
                  Phạm Thị Thu Hà  
                         
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019