tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÝ NHÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ

                                                                                                                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NĂM HỌC 2016-2017​

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ     được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Hà

1966

1985

ĐHSP

Hiệu trưởng

Phụ trách CM 2,3

Bí thư Chi bộ

 

2

Lê Thị Nguyệt

1962

1983

ĐHSP

Phó hiệu trưởng

Phụ tráchCM Khối 1,

 

 

3

Nguyễn Thị Xuân

1979

2001

ĐHSP

Phó hiệu trưởng

Phụ trách CM 4,5

Chủ tịch CĐ

 

4

Ngô Thị Thúy Hạnh

1970

1990

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1A

Tổ trưởng Tổ 1

 

5

Ngô Thị Ánh Tuyết

1973

1996

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1B

Tổ phó tổ 1

 

6

Trần Thị Mai

1990

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1C

 

 

7

Trần Thị Ánh Hồng

1989

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1D

 

 

8

Chu Thi Thủy

1990

2011

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1E

 

 

9

Nguyễn Thi Hồng Yến

1976

1997

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2A

TT2,3- Thư ký HĐ

 

10

Hoàng Thị Dung

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2B

 

 

11

Phạm Thị Yến

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2C

 

 

12

Nguyễn Thị Hồng

1993

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2D

 

 

13

Đỗ Thị Liễu

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2E

 

 

14

Ngô Thị Hương Duyên

1974

1995

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ phó tổ 2,3

 

15

Đỗ Thị Phương

1991

2014

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3B

 

Nghỉ  thai sản từ  12/2016

16

Nguyễn Thị Kim Oanh

1994

2015

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3C

 

 

17

Nguyễn Thị Dịu

1992

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3D

 

 

18

Nguyễn Thị Thanh Loan

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3E

 

 

19

Vũ Thị Thu Huyền

1975

1994

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4A

Tổ trưởng tổ 4,5

 

20

Hoàng Thị Dinh

1993

2015

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

21

Nguyễn Thị Nga

1979

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4C

 

 

22

Nguyễn Thị Ánh Vân

1991

2012

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4D

 

 

23

Nguyễn Thùy Dung

1977

1998

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5A

 

 

24

Nguyễn Khắc Trung

1967

1988

TCSP

Chủ nhiệm lớp 5B

 

 

25

Lê ngọc Tú

1991

2013

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5C

 

 

26

Hoàng Văn Hải

1978

1999

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5D

Tổ phó 4,5

 

27

Phạm Thị Thu Hằng

1978

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5E

 

 

28

Nguyễn Thị Tâm

1987

2010

ĐHSP

Dạy kỹ thuật khối 4,5

 

Nghỉ  thai sản đến 10/2016

29

Ngô Thị Nga

1992

2013

CĐSP

Day kỹ thuật khối 1,2

 

Nghỉ  thai sản

 từ  T12/2016

30

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1979

1999

TCSP

Day kỹ thuật khối 1,2

 

Nghỉ  thai sản đến 2/2017

31

Lã Thị Thanh Nga

1983

2003

CĐÂN

Dạy nhạc khối 2,5

 

Tổng phụ trách đội

 

32

Nguyễn Thị Thắm

1982

2005

CĐÂN

Dạy nhạc khối 1,3,4

 

 

33

Trương Thị Thu Hằng

1978

2008

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật K2,4,3

 

 

34

Trần Thị Kim Thoa

1985

2005

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật K1,3,5

 

 

35

Trần Đình Thùy

1984

2010

CĐTD

Dạy thể dục  K3,4,5

 

 

36

Phạm Quang Hiệp

1985

2007

ĐHTD

Dạy thể dục K1,2,3

 

 

37

Ngô Văn Quynh

1980

2011

ĐHNN

Dạy T.Anh khối 5

 

 

38

Vũ Thị Thu Hằng

1984

2006

ĐHNN

Dạy T. Anh khối 3

 

 

39

Đỗ Thị Lan

1989

2013

CĐNN

Dạy T. Anh khối 4

 

Nghỉ  thai sản

 từ  T12/2016

40

Hoàng Phương Lan

1983

2005

ĐHKT

Kế toán

 

 

41

Dương Thị Thanh Thủy

1977

2012

TCVT

Văn phòng- Thủ quỹ

 

 

                                                                                                             Hợp Lý, ngày 5 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                         Phạm Thị Thu Hà

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019