tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Lớp Ghi chú
1 Phạm Hoàng An   09/11/2009 Phạm Ngọc Xuân xóm 1 1A*  
2 Đỗ Thị Quỳnh Anh x 05/10/2009 Đỗ Văn Thành xóm 3 1A*  
3 Hà Văn Anh   23/04/2009 Hà Văn Quân xóm 11 1A*  
4 Nguyễn Thị Minh Ánh x 20/06/2009 Nguyễn Quang Hiển xóm 3 1A*  
5 Nguyễn Thành Bách   10/09/2009 Nguyễn Thành Trung xóm 11 1A*  
6 Nguyễn Hữu Gia Bảo   17/08/2009 Nguyễn Hữu Tiến xóm 17 1A*  
7 Nguyễn Kim Chi x 08/09/2009 Nguyễn Văn Hải xóm 5 1A*  
8 Nguyễn Thị Huyền Dịu x 17/06/2009 Nguyễn Văn Thạch xóm 3 1A*  
9 Lã Hương Giang x 27/05/2009 Lã Văn Thiện xóm 2 1A*  
10 Nguyễn Thị Trà Giang x 15/10/2009 Nguyễn Văn Hùng  xóm 3  1A*  
11 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 23/12/2009 Nguyễn Văn Minh xóm 3  1A*  
12 Nguyễn Hoàng Hiệp   27/06/2009 Nguyễn Văn Thủ xóm 10  1A*  
13 Đỗ Trung Hiếu   18/03/2009 Đỗ Văn Thinh xóm 5  1A*  
14 Nguyễn Thị Hòa x 15/10/2009 Nguyễn Văn Dũng xóm 10  1A*  
15 Nguyễn Huy Hoàng   11/09/2009 Nguyễn Văn Tuấn xóm 10  1A*  
16 Nguyễn Văn Huy   15/10/2009 Nguyễn Văn Dũng xóm 10  1A*  
17 Đỗ Phạm Khánh Linh x 15/09/2009 Đỗ Đình Chương xóm 7  1A*  
18 Đỗ Thùy Linh x 23/10/2009 Đỗ Văn Trung xóm 9  1A*  
19 Đỗ Diệu Ly x 26/10/2009 Đỗ Văn Phóng xóm 9  1A*  
20 Trương Khánh Ly x 04/03/2009 Trương Quang Hải xóm 9  1A*  
21 Ngụy Hằng Nga x 01/03/2009 Ngụy Văn Minh xóm 11  1A*  
22 Đỗ Thị Bích Ngọc x 30/09/2009 Đỗ Văn Hải xóm 10  1A*  
23 Nguyễn Thị Quỳnh Như x 11/10/2009 Nguyễn Toàn Cung xóm 9   1A*  
24 Nguyễn Thị Phương Oanh x 19/06/2009 Nguyễn Văn Quảng xóm 9   1A*  
25 Trần Văn Phú   11/10/2008 Trần Văn Thú Xóm 1 1A*! Lưu ban
26 Ngô Ngọc Sơn   18/08/2009 Ngô Văn Trường xóm 5  1A*  
27 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái   06/11/2009 Đỗ Văn Nghị xóm 4 1A*  
28 Mai Phan Thiết   15/03/2009 Mai Văn Tiến xóm 10  1A*  
29 Phạm  Thị Thanh Thùy x 23/02/2009 Phạm Thanh Hải xóm 1  1A*  
30 Lê Anh Tú   30/10/2009 Lê Quý Thành xóm 1 1A*  
31 Nguyễn Minh Tùng   18/02/2009 Nguyễn Văn Tuấn xóm 7  1A*  
32 Nguyễn Thị Minh Châu x 22/11/2009 Nguyễn Văn Diệu xóm 17  1B*  
33 Nguyễn Hữu Chiến   29/06/2009 Nguyễn Hữu Ngọc xóm 17  1B*  
34 Nguyễn Thị Kiều Chinh x 13/11/2009 Nguyễn Văn Tuyển xóm 17  1B*  
35 Nguyễn Văn Cương   18/02/2009 Nguyễn Văn Tầm xóm 17  1B*  
36 Nguyễn Văn Đạt   14/04/2009 Nguyễn Văn Kiên  xóm 15  1B*  
37 Trần Trung Đức   18/02/2008 Trần Ngọc Thắng Xóm 13 1B*! Lưu ban
38 Nguyễn Quang Hào   13/05/2009 Nguyễn Văn Đồng xóm 15  1B*  
39 Nguyễn Minh Hiếu   25/07/2009 Nguyễn Văn Chín xóm 15  1B*  
40 Đỗ Thu Hoài x 20/11/2009 Đỗ Thanh Hải xóm 17  1B*  
41 Ngô Minh Hoàn   21/02/2009 Ngô Văn Thuỵ xóm 17  1B*  
42 Ngô Thị Hương x 05/11/2009 Ngô Văn Thảo xóm 17  1B*  
43 Nguyễn Văn Khải   30/07/2009 Nguyễn Văn Sáu Xóm 18 1B*  
44 Nguyễn Hoàng Linh x 21/04/2009 Nguyễn Văn Thanh Xóm 18 1B*  
45 Nguyễn Phương Linh x 20/06/2009 Nguyễn Văn Khương xóm 15  1B*  
46 Nguyễn Thị Hà Linh x 12/07/2009 Nguyễn Văn Tố  xóm 17  1B*  
47 Nguyễn Khánh Ly x 22/10/2009 Nguyễn Thị Hà xóm 15  1B*  
48 Nguyễn Thị  Khánh Ly x 31/08/2009 Nguyễn Văn Trường xóm 15  1B*  
49 Nguyễn Trần Trúc Ly x 17/09/2009 Nguyễn Minh Châu xóm 15  1B*  
50 Nguyễn Thị Mai x 06/10/2009 Nguyễn Cao Sơn xóm 15  1B*  
51 Nguyễn Văn Mạnh   26/10/2009 Nguyễn Văn Dũng  xóm 15  1B*  
52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 05/09/2009 Nguyễn Văn Hải xóm 17  1B*  
53 Ngô Thanh Phong   17/09/2009 Ngô Văn Minh xóm 17  1B*  
54 Nguyễn Thị Phương x 15/04/2009 Nguyễn Văn Tú xóm 17 1B*  
55 Ngô Minh Quân   22/12/2009 Ngô Văn Đạt xóm 17 1B*  
56 Nguyễn Minh Quân   17/12 2009 Nguyễn Văn Sử xóm 5 1B*  
57 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh x 02/01/2009 Nguyễn Văn Tuân xóm 15  1B*  
58 Đỗ Xuân Thiên   30/08/2009 Đỗ Thế Hùng xóm 17  1B*  
59 Đỗ Ngọc Tình   25/01/2009 Đỗ Thành Chung xóm 15  1B*  
60 Nguyễn Thị Trang x 17/04/2009 Nguyễn Hữu Hoan xóm 17 1B*  
61 Nguyễn Thu Trang x 08/05/2009 Nguyễn Văn Ngừng xóm 15  1B*  
62 Nguyễn Thị Hồng Vân x 10/11/2009 Nguyễn Ngọc Thắng xóm 15  1B*  
63 Đỗ Bình An   19/10/2009 Đỗ Văn Ngọc xóm 16 1C*  
64 Nguyễn Văn An   03/10/2009 Nguyễn Văn Dư xóm 17 1C*  
65 Nguyễn Việt An   29/09/2009 Nguyễn Văn Cường xóm 7 1C*  
66 Đỗ Xuân Hải Anh   10/06/2009 Đỗ Xuân Tuấn xóm 17 1C*  
67 Nguyễn Thị Mai Anh x 01/09/2009 Nguyễn Văn Đại xóm 15 1C*  
68 Nguyễn Việt Anh   25/07/2009 Nguyễn Văn Dũng  Xóm 18 1C*  
69 Đỗ Thanh Bình   02/04/2009 Đỗ Văn Thường xóm 8 1C*  
70 Đỗ Quang Cảnh   30/06/2009 Đỗ Thị Hà xóm 6 1C*  
71 Nguyễn Anh Châu   29/06/2009 Nguyễn Văn Hiền xóm 17 1C*  
72 Đỗ Thị Linh Chi x 25/11/2009 Đỗ Văn Ba xóm 7 1C*  
73 Nguyễn Thị Thùy Chi x 14/03/2009 Nguyễn Tài Huy Xóm 18 1C* Đã vào điều tra
Yên Nam
74 Nguyễn Tiến Dũng   06/03/2009 Nguyễn Văn Tám  xóm 7 1C*  
75 Đỗ Hồng Duyên x 27/10/2009 Đỗ Văn Huy xóm 7 1C*  
76 Hoàng Tiến Đạt   29/10/2009 Hoàng Văn Việt xóm 8 1C*  
77 Nguyễn Trung Đức   31/10/2009 Nguyễn Văn Văn xóm 7 1C*  
78 Mai Thị Ngọc Huyền x 06/01/2009 Mai Văn Mạnh xóm 6 1C*  
79 Trần Trung Kiên   31/12/2009 Trần Văn Quyết xóm 8 1C*  
80 Trịnh Hoàng Duy Long   24/03/2009 Trịnh Văn Mạnh xóm 6 1C*  
81 Nguyễn Văn Thành Lưu   18/10/2009 Nguyễn Văn Mạnh xóm 6 1C*  
82 Ngô Thị Kim Ngân x 12/04/2009 Ngô Văn Tho xóm 8 1C*  
83 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc x 08/11/2009 Nguyễn Văn Huân xóm 6 1C*  
84 Mai Văn Quang   22/08/2009 Mai Văn Trường  xóm 9 1C*  
85 Đỗ Minh Tâm   03/02/2009 Đỗ Văn Kha xóm 6 1C*  
86 Lã Thị Huyền Trang x 25/10/2009 Lã Văn Thắng xóm 6 1C*  
87 Nguyễn Minh Trí   18/11/2009 Nguyễn Văn Thơi xóm 6 1C*  
88 Trần Quốc Triệu   18/10/2009 Trần Văn Tăng xóm 8 1C*  
89 Nguyễn Anh Tú   16/01/2009 Nguyễn Văn Anh xóm 16 1C*  
90 Trịnh Anh Tuấn   22/12/2008 Trịnh Văn Hùng Xóm 6 1C*! Lưu ban
91 Nguyễn Thị  Thảo Vân x 19/10/2009 Nguyễn Văn Soạn xóm 7 1C*  
92 Nguyễn Phạm Vũ   07/05/2009 Nguyễn Văn Huyên xóm 7 1C*  
93 Nguyễn Văn Vương   09/05/2009 Nguyễn Văn Tiến Xóm 18 1C*  
94 Đỗ Đức Anh   19/10/2009 Đỗ Quang Minh xóm 3 1D*  
95 Đỗ Mai Chi x 24/06/2009 Đỗ Đình Thi xóm 5 1D*  
96 Đỗ Ngọc Diệp x 15/06/2009 Đỗ Văn Tình  xóm 4 1D*  
97 Đỗ Thị Huyền Diệp x 03/01/2009 Đỗ Văn Thạch xóm 4 1D*  
98 Nguyễn Tiến Dũng   15/11/2009 Nguyễn Văn Trung xóm 4 1D*  
99 Nguyễn Thị Bảo Hân x 15/06/2009 Nguyễn Văn Hường xóm 4 1D*  
100 Nguyễn Văn Hoà   06/01/2009 Nguyễn Văn Hải xóm 5 1D*  
101 Nguyễn Công Hoan   22/08/2009 Nguyễn Công Hiệu xóm 2 1D*  
102 Đỗ Thị Kim Huệ x 15/11/2009 Đỗ Văn Cường xóm 3 1D*  
103 Nguyễn Thị Huyền x 16/09/2009 Nguyển Viết Sử xóm 4 1D*  
104 Nguyễn Duy Hưng   29/09/2009 Nguyễn Văn Thanh xóm 4 1D*  
105 Nguyễn Thị Lệ Khuyên x 17/12/2009 Nguyễn Thanh Khôi xóm 4 1D*  
106 Lê Quang Linh   21/05/2009 Lê Văn Quyến xóm 3 1D*  
107 Nguyễn Ngọc Linh x 22/05/2009 Nguyễn Văn Dần xóm 2 1D*  
108 Nguyễn Phương Linh x 07/01/2009 Nguyễn Quý Cao xóm 4 1D*  
109 Nguyễn Phi Long   13/02/2009 Nguyễn Thế Thụ xóm 3 1D*  
110 Nguyễn Thị Quỳnh Nga x 10/07/2009 Nguyễn Văn Tỉnh xóm 3 1D*  
111 Đỗ Thị Ánh Ngọc x 22/10/2009 Đỗ Văn Huấn xóm 3 1D*  
112 Đỗ Việt Nhật   19/02/2009 Đỗ Văn Hải xóm 3 1D*  
113 Trần Thuận Phát   23/01/2009 Trần Văn Nghị xóm 5 1D*  
114 Nguyễn Anh Phong   18/04/2009 Nguyễn Thị Lan xóm 4 1D*  
115 Đỗ Thị Mai Phương x 14/01/2009 Đỗ Văn Phiến xóm 3 1D*  
116 Đỗ Thị Tâm x 20/06/2009 Đỗ Xuân Giáp xóm 2 1D*  
117 Nguyễn Hương Trà x 16/10/2009 Nguyễn Văn Thạch  xóm 3 1D*  
118 Nguyễn Thị Thu Trang x 28/04/2009 Nguyễn Văn Khiêm xóm 3 1D*  
119 Nguyễn Tiến Tú   18/12/2008 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 5 1D*! Lưu ban
120 Đỗ Anh Tuấn    20/09/2009 Đỗ Mạnh Hà xóm 2 1D*  
121 Nguyễn Thị Phương Uyên x 05/06/2009 Nguyễn Xuân Bách xóm 4 1D*  
122 Lê Thị Vi x 30/09/2009 Lê Văn Thắng xóm 4 1D*  
123 Nguyễn Thị Tường Vi x 14/12/2009 Nguyễn Thế Viên xóm 4 1D*  
124 Nguyễn Quốc Việt   14/07/2009 Nguyễn Thị Hằng xóm 2 1D*  
125 Đoàn Thị Lan Anh x 05/05/2009 Đoàn Văn Tuệ xóm 12 1E*  
126 Hoàng Thị Bảo Anh x 08/10/2009 Hoàng Văn Thông  xóm 12 1E*  
127 Nguyễn Việt Anh   22/06/2009 Nguyễn Văn Tiến xóm 12 1E*  
128 Trần Tuấn Anh   09/03/2009 Trần Đình Dũng xóm 12 1E*  
129 Nguyễn Hoàng Gia Bảo   16/07/2009 Nguyễn Văn Cường xóm 15 1E*  
130 Nguyễn Kim Duyên x 02/08/2009 Nguyễn Quang Dũng xóm 12 1E*  
131 Nguyễn Đăng Dương   03/05/2009 Nguyễn Văn Dũng Xóm 15 1E* C.Đến bổ sung
phiếu vào xóm
132 Nguyễn Thành Đạt   10/09/2009 Nguyễn Văn Hợi xóm 14 1E*  
133 Nguyễn Nam Giang   18/08/2009 Nguyễn Văn Ngọc Xóm 18 1E*  
134 Trần Đình Hiếu   24/03/2009 Trần Đình Thanh xóm 12 1E*  
135 Nguyễn Thị Hòa x 09/10/2009 Nguyễn Văn Thắng xóm 14 1E*  
136 Đỗ Tiến Huy   08/01/2009 Đỗ Thanh Hảo xóm 17 1E*  
137 Hoàng Gia Huy   03/09/2009 Hoàng Văn Thái xóm 13 1E*  
138 Trần Thị Thu Hường x 11/09/2009 Trần Đình Thái xóm 13 1E*  
139 Hoàng Thế Long   18/05/2009 Hoàng Văn Hải xóm 14 1E*  
140 Trần Đình Nghĩa   07/05/2009 Trần Đình Tiến xóm 14 1E*  
141 Trần Thị Minh Nguyệt x 24/10/2009 Trần Đình Nam xóm 14 1E*  
142 Hoàng Thị Phương Nhi x 16/11/2009 Hoàng Văn Hoan xóm 14 1E*  
143 Đỗ Minh Phúc   24/11/2009 Đỗ Phi Hùng  xóm 16 1E*  
144 Lê Tuấn Quang   15/12/2009 Lê Văn Thắng xóm 13 1E*  
145 Hoàng Minh Quân   07/05/2009 Hoàng Văn Công xóm 14 1E*  
146 Đỗ Ngọc Quỳnh x 11/10/2009 Đỗ Thanh Bình xóm 16 1E*  
147 Nguyễn Quang Thanh   27/04/2009 Nguyễn Văn Minh xóm 14  1E*  
148 Hoàng Hữu Thành   06/06/2009 Hoàng Minh Ngọc xóm 14 1E*  
149 Nguyễn Minh Thảo x 04/08/2009 Nguyễn Văn Nghiệp Xóm 18 1E*  
150 Nguyễn Trần Phương Thảo x 17/11/2009 Nguyễn Văn Hải xóm 16 1E*  
151 Hoàng Thị Phương Thúy x 11/11/2009 Hoàng Văn Ngoan xóm 14 1E*  
152 Hoàng Anh Thư x 04/11/2009 Hoàng Xuân Thái  xóm 16 1E*  
153 Trần Đình Tỉnh   10/12/2009 Trần Đình Tính xóm 13 1E*  
154 Trần Thị Trang x 04/04/2009 Trần Đình Sắn xóm 12 1E*  
155 Trần Thị Kim Yến x 24/04/2009 Trần Ngọc Hải  xóm 13 1E*  
156 Đỗ Kim Anh x 28/01/2008 Đỗ Kiên Cường Xóm 9 2A*  
157 Nguyễn Kỳ Anh   02/08/2008 Nguyễn Thị Tuyết Xóm 9 2A*  
158 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 19/11/2008 Nguyễn Văn Ngát Xóm 17 2A*  
159 Nguyễn Tiến Bình   26/01/2008 Nguyễn Tiến Dũng Xóm 15 2A*  
160 Đỗ Ngọc Diệp x 13/03/2008 Đỗ Huy Hoàng Xóm 9 2A*  
161 Lã Quốc Dũng   26/09/2008 Lã Văn Huấn Xóm 7 2A*  
162 Nguyễn Tiến Đạt   12/12/2007 Nguyễn Văn Khoa Xóm 11 2A*  
163 Vũ Thu Giang x 11/06/2008 Vũ Văn Hán Xóm 11
-Yên Nam
2A* Chuyển đến từ
Yên Nam
164 Trần Thị Hạnh x 16/06/2008 Trần Đình Phúc Xóm 14 2A*  
165 Đỗ Quốc Hảo   13/02/2008 Đỗ Văn Hoàn Xóm 9 2A*  
166 Hoàng Văn Hiếu   04/10/2008 Hoàng Văn Khoa Xóm 14 2A*  
167 Nguyễn Quang Hùng   07/12/2008 Nguyễn Quang Lâm Xóm 4 2A*  
168 Nguyễn Đức Huy   02/10/2008 Nguyễn Văn Luyện Xóm 14 2A*  
169 Nguyễn Chiến Khải   21/11/2008 Nguyễn Văn Lợi Xóm 9 2A*  
170 Hoàng Thị Thùy Linh x 24/02/2008 Hoàng Văn Quýnh Xóm 12 2A*  
171 Đỗ Thành Long   11/08/2008 Đỗ Văn Khoẻ Xóm 8 2A*  
172 Phạm Nguyễn Thiên Long   09/07/2008 Phạm Hồng Khanh Xóm 1 2A*  
173 Bùi Thị Luyến x 11/08/2008 Bùi Xuân Dần Xóm 17 2A*  
174 Nguyễn Thị Trà My x 21/04/2008 Nguyễn Văn Xuân Xóm 1 2A*  
175 Nguyễn Thị Trà My x 01/08/2008 Nguyễn Văn Hiệp Xóm 10 2A*  
176 Trần Kim Ngân x 18/09/2008 Trần Đình Nguyện Xóm 12 2A*  
177 Nguyễn Minh Nhật   10/06/2008 Nguyễn Văn Hữu Xóm 12 2A*  
178 Nguyễn Quỳnh Như x 06/11/2008 Nguyễn Văn Thìn Xóm 2 2A*  
179 Phạm Duy Phát    11/05/2008 Phạm Quang Hoàng Xóm 1 2A*  
180 Hoàng Văn Quang   22/01/2008 Hoàng Văn Hà Xóm 13 2A*  
181 Hoàng Văn Thái   16/01/2008 Hoàng Văn Dương Xóm 14 2A*  
182 Trần Bách Thắng   01/06/2008 Trần Thanh Tùng Xóm 13 2A*  
183 Nguyễn Thị Thu x 27/09/2008 Nguyễn Trọng Thái Xóm 4 2A*  
184 Trần Huyền Trang x 10/06/2008 Trần Văn Hà Xóm 8 2A*  
185 Nguyễn Đình Tùng   14/06/2008 Nguyễn Đình Thái Xóm 12 2A*  
186 Nguyễn Tuấn Anh   27/12/2008 Nguyễn Văn Khiêm Xóm 2 2B*  
187 Đỗ Hồng Ánh x 10/01/2008 Đỗ Văn Nhất Xóm 8 2B*  
188 Đỗ Thị Ngọc Ánh x 19/01/2008 Đỗ Quang Trung Xóm 4 2B*  
189 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 20/04/2008 Nguyễn Văn Xuân Xóm 18 2B*  
190 Nguyễn Thị Dung x 12/01/2008 Nguyễn Văn Thủ Xóm 10 2B*  
191 Nguyễn Tiến Dũng   12/08/2008 Nguyễn Văn Sáu Xóm 5 2B*  
192 Nguyễn Đức Duy   02/07/2008 Nguyễn Văn Dũng Xóm 17 2B*  
193 Đỗ Văn Đông   15/07/2008 Đỗ Văn Sơn Xóm 9 2B*  
194 Nguyễn Mạnh Đức   27/10/2008 Nguyễn Mạnh Khởi Xóm 16 2B*  
195 Hoàng Thuý Hồng x 28/08/2008 Hoàng Văn Phong Xóm 12 2B*  
196 Trần Thị Thu Hương x 29/12/2008 Trần Thị Hoa Xóm 4 2B*  
197 Đỗ Tuấn Kiệt   15/03/2008 Đỗ Văn Tiên Xóm 4 2B*  
198 Trần Thị Lệ x 08/04/2008 Trần Ngọc Trình Xóm 13 2B*  
199 Nguyễn Thuỳ Linh x 18/12/2007 Nguyễn Văn Hậu Xóm 17 2B*! Lưu ban
200 Nguyễn Thủy Bảo Linh x 26/01/2008 Nguyễn Văn Thủy Xóm 17 2B*  
201 Nguỵ Văn Mạnh   12/12/2008 Nguỵ Văn Thọ Xóm 5 2B*  
202 Đỗ Quang Minh   02/12/2008 Đỗ Ngọc Hường Xóm 7 2B*  
203 Phạm Trà My x 01/10/2008 Phạm Văn Thế Xóm 1 2B*  
204 Nguyễn An Nam   21/04/2008 Nguyễn Văn Của Xóm 3 2B*  
205 Nguyễn Hải Nam   09/04/2008 Nguyễn Thanh Khôi Xóm 4 2B*  
206 Nguyễn Thị Yến Nhi x 17/08/2008 Nguyễn Văn Hữu Xóm 17 2B*  
207 Hoàng Minh Quảng   08/02/2008 Hoàng Văn Muồng Xóm 14 2B*  
208 Nguyễn Văn Quân   02/12/2008 Nguyễn Văn Quang Xóm 18 2B*  
209 Hoàng Anh Quyền   02/12/2008 Hoàng Văn Vượng Xóm 14 2B*  
210 Mai Văn Thông   24/03/2008 Mai Văn Nghiêu Xóm 11 2B*  
211 Trần Anh Thư x 09/03/2008 Trần Đình Khánh Xóm 7 2B*  
212 Đỗ Thị Thuỳ Vân x 11/09/2008 Đỗ Văn Huấn Xóm 8 2B*  
213 Nguyễn Tuấn Anh   03/09/2008 Nguyễn Văn Khải Xóm 12 2C*  
214 Nguyễn Chí Bảo   19/12/2008 Nguyễn Văn Luật Xóm 4 2C*  
215 Nguyễn Thị Chi x 06/03/2008 Nguyễn Mạnh Tú Xóm 15 2C*  
216 Đỗ Minh Chiến    08/08/2008 Đỗ Văn Quân Xóm 11 2C*  
217 Nguyễn Đức Duy   10/02/2007 Nguyễn Văn Phong Xóm 15 2C*  
218 Nguyễn Thuỳ Dương x 18/10/2008 Nguyễn Văn Thái Xóm 5 2C*  
219 Nguyễn Văn Hai   14/07/2008 Nguyễn Văn Hoà Xóm 2 2C*  
220 Nguyễn Minh Hiếu   16/06/2008 Nguyễn Văn Trung Xóm 2 2C*  
221 Hoàng Tuấn Kiệt   18/11/2008 Hoàng Văn Thụy Xóm 12 2C*  
222 Mai Thanh Lê x 09/07/2008 Mai Văn Phong Xóm 11 2C*  
223 Hoàng Lưu Phương Linh x 26/02/2008 Hoàng Minh Thịnh Xóm 14 2C*  
224 Lã Thị Thuỳ Linh x 06/11/2008 Lã Văn Cương Xóm 7 2C*  
225 Nguyễn Thành Long   06/08/2008 Nguyễn Mạnh Cường Xóm 15 2C*  
226 Nguyễn Văn Long   08/02/2008 Nguyễn Văn Hương Xóm 10 2C*  
227 Nguyễn Văn Nguyên   12/12/2008 Nguyễn Văn Huyên Xóm 6 2C*  
228 Nguyễn Minh Phương   27/09/2008 Nguyễn Thanh Sơn Xóm 16 2C*  
229 Ngô Hải Quang   25/03/2008 Ngô Văn Tuân Xóm 17 2C*  
230 Hoàng Thị Thu Quyên x 12/01/2008 Hoàng Văn Dũng Xóm 12 2C*  
231 Nguyễn Văn Thành   14/04/2008 Nguyễn Văn Đạt Xóm 9 2C*  
232 Đỗ Thị Thảo x 12/11/2008 Đỗ Văn Phấn Xóm 3 2C*  
233 Trần Ngọc Thăng   20/12/2008 Trần Ngọc Thắng Xóm 13 2C*  
234 Phạm Thị Thuý x 25/06/2008 Phạm Thị Thu Thuỷ Xóm 1 2C*  
235 Đỗ Thị Trang x 24/09/2008 Đỗ Văn Tuyển Xóm 6 2C*  
236 Ngô Thị Huyền Trang x 07/02/2008 Ngô Văn Tuy Xóm 3 2C*  
237 Nguyễn Thu Trang x 21/03/2008 Nguyễn Văn Cương  Xóm 10 2C*  
238 Ngụy Tuấn Tú   23/08/2008 Ngụy Văn Tuấn Xóm 5 2C*  
239 Trần Thị Ánh Tuyết x 03/06/2008 Trần Văn Hiền Xóm 8 2C*  
240 Đỗ Thị Kim Anh x 13/06/2008 Đỗ Đức Văn  Xóm 6 2D*  
241 Đỗ Thị Lan Anh x 28/04/2008 Đỗ Đức Thăng Xóm 9 2D*  
242 Ngô Thị Lan Anh x 03/01/2008 Ngô Viết Cương Xóm 7 2D*  
243 Đỗ Ngọc Diệp x 10/11/2008 Đỗ Thị Vượng Xóm 4 2D*  
244 Diệp Nguyễn Tường Duy x 28/11/2008 Diệp Phương Đông Xóm 16 2D*  
245 Nguyễn Ngọc Hân x 30/12/2008 Nguyễn Thị Hoa Xóm 5 2D*  
246 Nguyễn Thị Thu Hồng x 27/04/2008 Nguyễn Văn Cường Xóm 5 2D*  
247 Nguyễn Đức Huy   07/10/2008 Nguyễn Văn Ánh Xóm 14 2D*  
248 Trần Quang Huy   10/05/2008 Trần Văn Minh Xóm 4 2D*  
249 Nguyễn Thu Huyền x 25/11/2008 Nguyễn Văn Thiêụ Xóm 5 2D*  
250 Trần Thị Ngọc Huyền x 16/07/2008 Trần Ngọc Hiển Xóm 13 2D*  
251 Đỗ Minh Hưng   24/08/2008 Đỗ Chí Công Xóm 15 2D*  
252 Đỗ Văn Khải   27/10/2008 Đỗ Văn Tưởng Xóm 10 2D*  
253 Nguyễn Văn Khánh   26/03/2008 Nguyễn Văn Hùng Xóm 15 2D*  
254 Nguyễn Thùy Linh x 10/08/2008 Nguyễn Cao Nghĩa Xóm 2 2D*  
255 Đỗ Đức Mạnh   10/01/2008 Đỗ Văn Cường Xóm 3 2D*  
256 Lã Thành Nam    10/05/2008 Lã Văn Đông Xóm 7 2D*  
257 Nguyễn Thị Yến Nhi x 23/02/2008 Nguyễn Văn Biển Xóm 18 2D*  
258 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x 06/03/2008 Nguyễn Văn Thành Xóm 14 2D*  
259 Phạm Minh Quang   18/09/2008 Phạm Văn Minh Xóm 1 2D*  
260 Đỗ Văn Quí   05/10/2008 Đỗ Văn Huy Xóm 9 2D*  
261 Lã Thị Lệ Quyên x 30/10/2008 Lã Văn Hướng Xóm 7 2D*  
262 Nguyễn Văn Thảo   04/09/2008 Nguyễn Văn Trưng Xóm 3 2D*  
263 Nguyễn Anh Thư x 23/08/2008 Nguyễn Văn Giang Xóm 11 2D*  
264 Trần Thị Quỳnh Trang x 24/10/2008 Trần Đình Thắng Xóm 14 2D*  
265 Nguyễn Văn Trung   22/08/2008 Nguyễn Văn Hiếu Xóm 5 2D*  
266 Nguyễn Văn Vương   10/12/2008 Nguyễn Văn Thông Xóm 18 2D*  
267 Nguyễn Hoàng Anh   23/01/2008 Nguyễn Văn Đồng Xóm 15 2E*  
268 Nguyễn Thanh Bình   15/02/2008 Nguyễn Văn Thế Xóm 5 2E*  
269 Trần Thị Kim Chi x 04/10/2008 Trần Văn Thỉnh Xóm 1 2E*  
270 Nguyễn Minh Chí   17/05/2008 Nguyễn Mạnh Thường Xóm 8 2E*  
271 Nguyễn Thị Duyên x 02/01/2008 Nguyễn Văn Huấn Xóm 1 2E*  
272 Nguyễn Khắc Đông   03/12/2008 Nguyễn Văn Dương Xóm 10 2E*  
273 Nguyễn Thị Mẫu Đơn x 01/09/2008 Nguyễn Văn Thêm Xóm 5 2E*  
274 Ngô Thị Hoa x 05/04/2008 Ngô Quốc Toản Xóm 17 2E*  
275 Ngô Thị Hoà x 05/04/2008 Ngô Quốc Toản Xóm 17 2E*  
276 Nguyễn Huy Hoàng   04/08/2008 Nguyễn Huy Bình Xóm 15 2E*  
277 Nguyễn Văn Huy   17/07/2008 Nguyễn Văn Vinh Xóm 13 2E*  
278 Nguyễn Quang Huy   25/10/2008 Nguyễn Anh Đài Xóm 2 2E*  
279 Đỗ Duy Hưng   21/07/2008 Đỗ Văn Ba Xóm 7 2E*  
280 Nguyễn Thị Thảo Hương x 29/09/2008 Nguyễn Văn Nhuận Xóm 5 2E*  
281 Nguyễn Thị Liễu  x 06/08/2008 Nguyễn Văn Huân Xóm 5 2E*  
282 Nguyễn Quốc Linh   29/11/2008 Nguyễn Văn Bình Xóm 11 2E*  
283 Nguyễn Thuỳ Linh x 03/10/2008 Nguyễn Văn Kỳ Xóm 4 2E*  
284 Trần Phương Linh x 03/12/2008 Trần Ngọc Hợi Xóm 13 2E*  
285 Hoàng Văn Minh   08/10/2007 Hoàng Thị Xuân Xóm 12 2E*! Lưu ban
286 Nguyễn Minh Phương   12/12/2008 Nguyễn Văn Tuyển Xóm 18 2E*  
287 Nguyễn Thị Thu Phương x 16/11/2008 Nguyễn Văn Bắc Xóm 12 2E*  
288 Đỗ Lệ Quyên x 07/02/2008 Đỗ Văn Tình Xóm 16 2E*  
289 Nguyễn Văn Thành   10/09/2008 Nguyễn Văn Thêm  Xóm 5 2E*  
290 Vũ Huy Thành   15/12/2008 Vũ Đức Hưng Xóm 12 2E*  
291 Nguyễn Văn Thắng   11/02/2008 Nguyễn Văn Quyền Xóm 18 2E*  
292 Nguyễn Văn Thường   11/05/2008 Nguyễn Văn Thực Xóm 17 2E*  
293 Nguyễn Thanh Xuân   28/6/2008 Nguyễn Văn Sử Xóm 5 2E*  
294 Đỗ Hoàng Anh   20.10.2007 Đỗ Văn Trường Xóm 6 3A*  
295 Đỗ Thị Vân Anh x 27/11/2007 Đỗ Văn Điệp Xóm 17 3A*  
296 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 17/04/2007 Nguyễn Văn Dư Xóm 17 3A*  
297 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 19/02/2007 Nguyễn Văn Thọ Xóm 4 3A*  
298 Đào Thị Minh Chi x 24/12/2007 Đào Văn Chân Xóm 14 3A*  
299 Nguyễn Văn Duy   09/01/2007 Nguyễn Văn Khoa Xóm 4 3A*  
300 Đỗ Thuỳ Dương x 31/10/2007 Đỗ Văn Hùng Xóm 12 3A*  
301 Nguyễn Anh Đức   05/07/2007 Nguyễn Văn Hiếu Xóm 15 3A*  
302 Nguyễn Huy Hoàng   10/06/2007 Nguyễn Văn Cường Xóm 17 3A*  
303 Nguyễn Quốc Khánh   11/04/2007 Nguyễn Văn Bí Xóm 16 3A*  
304 Nguyễn Tuấn Kiệt   19/02/2007 Nguyễn Văn Trường Xóm 15 3A*  
305 Nguyễn Thanh Lan x 16/08/2007 Nguyễn Văn Tâm Xóm 5 3A*  
306 Nguyễn Phượng Linh x 11/01/2007 Nguyễn  Văn Phượng Xóm 3 3A*  
307 Nguyễn Đức Mạnh   24/07/2007 Nguyễn Văn Hải Xóm 15 3A*  
308 Nguyễn Thị Hồng Ngát x 11.02.2007 Nguyễn Văn Cường Xóm 5 3A*  
309 Nguyễn Thị Kim Ngân x 03/03/2007 Nguyễn Văn Thuý Xóm 10 3A*  
310 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 12.05.2007 Nguyễn Văn Tú Xóm 5 3A*  
311 Phạm Thái Sơn   11/06/2007 Phạm Văn Mạnh xóm 3 3A*  
312 Đỗ Thị Thanh Thảo x 03/08/2007 Đỗ Văn Phương Xóm 9 3A*  
313 Đỗ Tiến Thăng   04.02.2007 Đỗ Tiến Nam Xóm 6 3A*  
314 Trần Đình Thiện   20/04/2007 Trần Đình Tiến Xóm 14 3A*  
315 Đỗ Thị Hoài Thu x 28.09.2007 Đỗ Tiến Văn Xóm 2 3A*  
316 Ngô Thị Hoài Thu x 18/11/2007 Ngô Văn Đại Xóm 17 3A*  
317 Trần Ngọc Thức   21/08/2007 Trần Ngọc Thạnh Xóm 12 3A*  
318 Hoàng Thị Thu Trang x 14/02/2007 Hoàng Văn Điều Xóm 12 3A*  
319 Trần Minh Triết   19/02/2007 Trần Văn Thảo Xóm 18 3A*  
320 Nguyễn Thanh Tùng   27/02/2007 Nguyễn Hữu Dũng Xóm 17 3A*  
321 Nguyễn Văn Tùng   02/01/2007 Nguyễn Văn Chính Xóm 18 3A*  
322 Đỗ Thị Minh Tuyết x 02.04.2007 Đỗ Văn Thành Xóm 3 3A*  
323 Đỗ Tuấn Anh   14/10/2007 Đỗ Văn Hậu Xóm 8 3B*  
324 Mai Nhật Anh   16/12/2007 Mai Văn Cường Xóm 10 3B*  
325 Nguyễn Thị Vân Anh x 24.02.2007 Nguyễn Viết Hòa Xóm 2 3B*  
326 Nguyễn Thị Vân Anh x 06/09/2007 Nguyễn Thanh Nghị Xóm 11 3B*  
327 Đỗ Anh Dũng   26/05/2007 Đỗ Văn Thường Xóm 4 3B*  
328 Đỗ Tiến Đạt   25/08/2007 Đỗ Thanh Hảo Xóm 17 3B*  
329 Đỗ Hải Đăng   28/03/2007 Đỗ Thị Xuyến Xóm 17 3B*  
330 Đoàn Thi Hồng Hạnh x 23/01/2007 Đoàn Văn Tuệ Xóm 12 3B*  
331 Nguyễn Minh Hiếu   20/06/2007 Nguyễn Văn Hào Xóm 11 3B*  
332 Trần Việt Hoàng   22/04/2007 Trần Đình Dũng Xóm 13 3B*  
333 Nguyễn Thị Huyền x 29.08.2007 Nguyễn Văn Quang Xóm 4 3B*  
334 Nguyễn Trung Kiên   09.09.2007 Nguyễn Văn Hùng Xóm 3 3B*  
335 Đỗ Thị Lan x 03/11/2007 Đỗ Văn Sơn Xóm 17 3B*  
336 Nguyễn Văn Linh   03/10/2006 Nguyễn Văn Đoàn Xóm 16 3B*  
337 Nguyễn Văn Luật   17.12.2007 Nguyễn Văn Dũng Xóm 3 3B*  
338 Nguyễn Thị Ly x 26/03/2007 Nguyễn Văn Tiến Xóm 10 3B*  
339 Nguyễn Thị Xuân Mai x 20/09/2007 Nguyễn Văn Diệu Xóm 17 3B*  
340 Nguyễn Thị Ngọc x 14/09/2007 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 10 3B*  
341 Nguyễn Việt Phát   18.11.2007 Nguyễn Văn Thuận Xóm 5 3B*  
342 Nguyễn Văn Quốc   24/07/2007 Nguyễn Văn Quân Xóm 10 3B*  
343 Nguyễn Thị Quỳnh x 28.09.2007 Nguyễn Văn Tỉnh Xóm 5 3B*  
344 Đỗ Tấn Tài   07.06.2007 Đỗ Văn Hiển Xóm 7 3B*  
345 Nguyễn Thanh Tân   20/01/2007 Nguyễn Văn Tú Xóm 17 3B*  
346 Trần Duy Tân   01.02.2007 Trần Văn Sơn Xóm 1 3B*  
347 Nguyễn Quang Thọ   21/11/2006 Nguyễn Quang Chúc Xóm 12 3B*! Lưu ban
348 Nguyễn Thị Thu x 03/09/2007 Nguyễn Viết Sử Xóm 4 3B*  
349 Nguyễn Đức Toàn   13.09.2007 Nguyễn Văn Giang Xóm 5 3B*  
350 Hoàng Thị Thanh Trang x 17/07/2007 Hoàng Văn Quỳnh Xóm 12 3B*  
351 Nguyễn Văn Trung   06.07.2007 Nguyễn Văn Việt Xóm 5 3B*  
352 Mai Thị Thanh Tuyền x 21/10/2007 Mai Thị Lan Xóm 11 3B*  
353 Đỗ Thị Vân Anh x 30/05/2007 Đỗ Văn Đạt Xóm 15 3C*  
354 Nguyễn Quốc Anh   16/11/2007 Nguyễn Xuân Hùng Xóm 4 3C*  
355 Nguyễn Thị Lan Anh x 09.03.2007 Nguyễn Thị Luyến Xóm 5 3C*  
356 Nguyễn Thị Vân Anh x 09/10/2007 Nguyễn Văn Điển Xóm 17 3C*  
357 Trần Ngọc Bắc   14/01/2007 Trần Ngọc Sỹ Xóm 13 3C*  
358 Đỗ Đức Duy   15/04/2007 Đỗ Văn Hoà Xóm 9 3C*  
359 Nguyễn Tùng Dương   18.12.2007 Nguyễn Văn Thao Xóm 5 3C*  
360 Nguyễn Tiến Đạt   07/08/2007 Nguyễn Văn Hương Xóm 12 3C*  
361 Nguyễn Thanh Hải   27/03/2007 Nguyễn Văn Tố xóm 17 3C*  
362 Nguyễn Thị Hạnh x 10/08/2007 Nguyễn Văn Vượng Xóm 12 3C*  
363 Ngô Hoàng Hiệp   30/10/2007 Ngô Văn Thảo Xóm 17 3C*  
364   Đỗ Phương Linh x 21/01/2007 Đỗ Văn Nam Xóm 11 3C* Chuyển về TH
 Tân Phong
 Lai Châu
365 Hoàng Khánh Linh x 09/11/2007 Hoàng Văn Việt Xóm 8 3C*  
366 Đỗ Thị Trà My x 03/03/2007 Đỗ Văn Trường Xóm 8 3C*  
367 Nguyễn Thành Nam   30/08/2007 Nguyễn Văn Hải Xóm 17 3C*  
368 Nguyễn Thế Nam   18/11/2007 Nguyễn Văn Bình Xóm 12 3C*  
369 Phạm Thanh Ngọc x 20/06/2007 Phạm Văn Đức Xóm 16 3C*  
370 Nguyễn Khắc Nguyên   03/01/2007 Nguyễn Văn Đoàn Xóm 11 3C*  
371 Nguyễn Thị Yến Nhi x 25/07/2007 Nguyễn Văn Trường Xóm 15 3C*  
372 Trịnh Thị Nhiên x 09/01/2007 Trịnh Văn Quý Xóm 6 3C*  
373 Lã Ngọc Thanh x 16.04.2007 Lã Văn Thắng Xóm 6 3C*  
374 Trần Xuân Thành   02/01/2007 Trần Xuân Chính Xóm 14 3C*  
375 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 09/01/2007 Nguyễn Văn Bằng Xóm 10 3C*  
376 Đỗ Minh Thu x 27/11/2007 Đỗ Văn Ất Xóm 5 3C*  
377 Đỗ Thuỷ Tiên x 01/10/2007 Đỗ Văn Tuyển Xóm 15 3C*  
378 Trần Ngọc Toàn   19/12/2007 Trần Ngọc An Xóm 13 3C*  
379 Nguyễn Thanh Tuyền x 24.04.2007 Nguyễn Công Hiệu Xóm 2 3C*  
380 Trần Thị Tuyết x 23/06/2007 Trần Văn Tăng Xóm 8 3C*  
381 Nguyễn Tuấn Anh   06/10/2007 Nguyễn Văn Sỹ Xóm 17 3D*  
382 Trần Đình Chiến   01/04/2007 Trần Đình Xuân Xóm 12 3D*  
383 Đào Thị Thùy Chinh x 07/07/2007 Đào Văn Chính Xóm 15 3D*  
384 Đỗ Thanh Chúc x 26/01/2007 Đỗ Văn Thưởng Xóm 17 3D*  
385 Lã Tấn Dũng   14/11/2007 Lã Văn Cừ Xóm 7 3D*  
386 Đỗ Văn Dương   30.05.2007 Đỗ Văn Thăng Xóm 5 3D*  
387 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 23/08/2007 Nguyễn Thị Hậu Xóm 18 3D*  
388 Nguyễn Thị Hương Giang x 25.12.2007 Nguyễn Văn Cừ Xóm 6 3D*  
389 Nguyễn Việt Hà   22.11.2007 Nguyễn Viết Hiệp Xóm 3 3D*  
390 Đỗ Minh Hiếu   07/07/2007 Đỗ Văn Lưu Xóm 4 3D*  
391 Hoàng Trung Hiếu   19/12/2007 Hoàng Văn Tuệ Xóm 13 3D*  
392 Nguyễn Đăng Khoa   24.07.2007 Nguyễn Đức Bình Xóm 2 3D*  
393 Nguyễn Kim Lê x 10/09/2007 Nguyễn Hữu Hiếu Xóm 17 3D*  
394 Đỗ Khánh Linh x 03/05/2007 Đỗ Văn Khoa Xóm 11 3D*  
395 Lã văn Lợi   03/09/2006 Lã văn Thắng Xóm 6 3D*  
396 Trịnh Khánh Ly x 03.02.2007 Trịnh Văn Dũng Xóm 6 3D*  
397 Đỗ Xuân Mai x 05/04/2007 Đỗ Văn Thọ Xóm 15 3D*  
398 Đỗ Duy Mạnh   10.10.2007 Đỗ Văn Ba Xóm 7 3D*  
399 Nguyễn Duy Nghĩa   18/01/2007 Nguyễn Văn Thuỳ Xóm 5 3D*  
400 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 22/09/2007 Nguyễn Văn Tích Xóm 17 3D*  
401 Phạm Xuân Phương   05.11.2006 Phạm Quang Ngưu Xóm 1 3D*  
402 Lã Thị Mỹ Tâm x 25/12/2007 Lã Văn Hợi Xóm 7 3D*  
403 Đỗ Thị Thu x 27/01/2007 Đỗ Văn Khởi Xóm 9 3D*  
404 Nguyễn Thị Hồng Thu x 22/03/2007 Nguyễn Văn Ngọc Xóm 18 3D*  
405 Nguyễn Thị Thuý x 01/01/2007 Nguyễn Văn Quế Xóm 18 3D*  
406 Trần Vũ Anh Thư x 14/10/2007 Trần Đình Dũng Xóm 12 3D*  
407 Nguyễn Huy Toàn   05/07/2007 Nguyễn Văn Tư Xóm 16 3D*  
408 Hoàng Minh Tuấn   16/05/2007 Hoàng Văn Hùng Xóm 14 3D*  
409 Nguyễn Văn Việt   08/09/2007 Nguyễn Văn Dũng Xóm 10 3D*  
410 Đỗ Ngọc Anh x 27/09/2006 Đỗ Thanh Bình Xóm 16 4A*  
411 Nguyễn Thị Phương Anh  x 10/07/2006 Nguyễn Văn Vĩ Xóm 4 4A*  
412 Nguyễn Đức Anh   16/03/2006 Nguyễn Văn Thi Xóm 2 4A*  
413 Trần Tam Anh   30/10/2006 Trần Văn Qua Xóm 15 4A*  
414 Đỗ Thị Vân Chinh x 11/08/2006 Đỗ Văn Vân   Xóm 7 4A*  
415 Nguyễn Hữu Dũng   03/12/2006 Nguyễn Văn Hữu Xóm 17 4A*  
416 Nguyễn Ngọc Dũng   08/06/2006 Nguyễn Đăng Khoa Xóm 4 4A*  
417 Trần Hương Giang x 03/01/2006 Trần Đình Trường Xóm 1  4A*  
418 Trần Thị Thu Hà x 02/10/2006 Trần Đình Toản Xóm 13 4A*  
419 Hoàng Thị Hạnh x 04/03/2006 Hoàng Văn Ngọc Xóm 14 4A*  
420 Nguyễn Thị Hằng x 07/04/2006 Nguyễn Văn Cường Xóm 15 4A*  
421 Đỗ Trung Hiếu   25/01/2006 Đỗ Văn Xuân Xóm 15 4A*  
422 Ngô Quang Huy   02/01/2006 Ngô Văn Thụy Xóm 17 4A*  
423 Trần Ngọc Khang   22/05/2005 Trần Ngọc Huynh Xóm 12 4A*  
424 Nguyễn Quân Kỳ   15/01/2006 Nguyễn Văn Kiều Xóm 17 4A*  
425 Hoàng Thị Liên x 03/12/2006 Hoàng văn Hùng Xóm 13 4A*  
426 Ngô Tú Linh   23/02/2006 Ngô Văn Hùng Xóm 11 4A*  
427 Nguyễn Thị Thùy Linh x 26/11/2006 Nguyễn Văn Vấn Xóm 16 4A*  
428 Nguyễn Hương Ly x 16/09/2006 Nguyễn Văn Thành Xóm 2 4A*  
429 Nguyễn Văn Quang   12/02/2006 Nguyễn Văn Lượng Xóm 17 4A*  
430 Trần Đình Quốc   17/10/2006 Trần Đình Tính Xóm 13 4A*  
431 Nguyễn Như Quỳnh x 29/05/2006 Nguyễn Văn Hùng  Xóm 16 4A*  
432 Nguyễn Văn Sơn   15/11/2006 Nguyễn Văn Nam Xóm 5 4A*  
433 Nguyễn Thị Quế Thanh x 22/02/2006 Nguyễn Hữu Tuệ Xóm 17 4A*  
434 Phạm Văn Thịnh   19/05/2006 Phạm Văn Thưởng Xóm 1 4A*  
435 Đỗ Thị Huyền Trang x 19/10/2006 Đỗ Văn Cường Xóm 18 4A*  
436 Nguyễn Thị Thu Trang x 09/12/2006 Nguyễn Văn Thân Xóm 16 4A*  
437 Nguyễn Thành Trung   24/08/2006 Nguyễn Văn Thiệu Xóm 5 4A*  
438 Nguyễn Hữu Tú   07/11/2006 Nguyễn Hữu Dũng Xóm 17 4A*  
439 Nguyễn Văn Tùng   02/10/2006 Nguyễn Văn Tiến Xóm 2 4A*  
440 Nguyễn Ngọc Vấn   26/04/2005 Nguyễn Ngọc Vương Xóm 15 4A*  
441 Lã Thị Kim Anh  x 20/02/2006 Lã Văn Thành Xóm 7 4B*  
442 Nguyễn Đình Bắc   21/03/2006 Nguyễn Đình Sơn Xóm 12 4B*  
443 Nguyễn Thị Bình x 12/11/2006 Nguyễn Minh Hiếu Xóm 10 4B*  
444 Đỗ Tiến Duy   15/06/2006 Đỗ Văn Đăng Xóm 8 4B*  
445 Bùi Nguyễn Thành Đạt   25/06/2006 Bùi Văn Hoan Xóm 15 4B*  
446 Hoàng Văn Đạt   28/09/2006 Hoàng Văn Quất Xóm 14 4B*  
447 Đỗ Trung Hiếu   05/05/2006 Đỗ Văn Chương Xóm 8 4B*  
448 Hoàng Quốc Huy   03/12/2006 Hoàng Văn Khoa Xóm 14 4B*  
449 Đỗ Thị Liễu  x 19/10/2006 Đỗ Văn Tự Xóm 10 4B*  
450 Nguyễn Thị Linh x 03/01/2006 Nguyễn Văn Quỳnh Xóm 18 4B*  
451 Trần Khánh Linh x 10/09/2006 Trần Đình Khánh Xóm 7 4B*  
452 Nguyễn Thành Long   26/10/2006 Nguyễn Thị Hạnh Xóm 11 4B*  
453 Bùi Trúc Ly x 16/05/2006 Trần Thị Nguyệt Xóm 13 4B* Chuyển về
 từT7/2015 phải vào
 phiếu điều tra…..
454 Nguyễn Thị Khánh Ly x 02/09/2006 Nguyễn Văn Minh Xóm 2 4B*  
455 Nguyễn Đức Mạnh   30/08/2006 Nguyễn Ánh Dương Xóm 2 4B*  
456 Nguyễn Văn Mạnh   27/04/2006 Nguyễn Văn Tường Xóm 17 4B*  
457 Nguyễn Văn Nam    06/12/2005 Nguyễn Văn Xuyên Xóm 4 4B*  
458 Nguyễn Thị Ngọc x 09/12/2006 Nguyễn Văn Vẻ Xóm 10 4B*  
459 Trần Thị Tuyết Nhung x 30/11/2006 Trần Đình Hùng Xóm 12 4B*  
460 Nguyễn Minh Quân   15/12/2006 Nguyễn Thanh Thuỷ Xóm 17 4B*  
461 Nguyễn Văn Sơn   04/06/2006 Nguyễn Văn Quý Xóm 18 4B*  
462 Nguyễn Văn Thành   22/04/2006 Nguyễn Văn Bắc Xóm 7 4B*  
463 Trần Thị Thảo x 20/08/2006 Trần Đình Vượng Xóm 12 4B*  
464 Nguyễn Văn Thắng    09/11/2006 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 5 4B*  
465 Ngô Hiền Thục x 02/12/2006 Ngô Văn Hùng Xóm 3 4B*  
466 Nguyễn Hoài Thương x 25/10/2006 Nguyễn Văn Thìn Xóm 2 4B*  
467 Nguyễn Mạnh Toàn   30/05/2006 Nguyễn Văn Dũng Xóm 2 4B*  
468 Ngô Văn Tuấn   22/12/2006 Ngô Văn Quy Xóm 3 4B*  
469 Phạm Thanh Tuyền x 12/06/2006 Phạm Văn Quyên Xóm 1 4B*  
470 Đặng Mai Uyên x 06/04/2006 Đặng Xuân Tân Xóm 8 4B*  
471 Hoàng Tố Uyên x 28/04/2006 Hoàng Văn Hải Xóm 13 4B*  
472 Nguyễn Thế Vinh   07/07/2006 Nguyễn Văn Phú Xóm 4 4B*  
473 Phạm Mai Hoàng Vũ   17/04/2006 Phạm Đức Hoàng Xóm 1 4B*  
474 Nguyễn Thị Dịu x 05/07/2006 Nguyễn Văn Âu Xóm 2 4C*  
475 Nguyễn Đức Duẩn   07/02/2006 Nguyễn Văn Quyền Xóm 16 4C*  
476 Nguyễn Tiến Dũng   20/08/2006 Nguyễn Văn Hải Xóm 16 4C*  
477 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 15/04/2006 Nguyễn Văn Nhã Xóm 11 4C*  
478 Đỗ Thi Hằng x 05/01/2006 Đỗ Văn Tư Xóm 10 4C*  
479 Hoàng Thị Hằng x 28/06/2006 Hoàng Thanh Tuyền Xóm 12 4C*  
480 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 26/11/2006 Nguyễn Văn Dũng Xóm 15 4C*  
481 Đỗ Thị Thu Hiền x 17/07/2006 Đỗ Văn Thuận Xóm 3 4C*  
482 Nguyễn Lâm Hoàng   15/03/2006 Nguyễn Văn Tư Xóm 5 4C*  
483 Nguyễn Thanh Huế x 16/12/2006 Nguyễn Công Huyên Xóm 4 4C*  
484 Nguyễn Thị Huệ x 16/05/2006 Nguyễn Văn Chính Xóm 7 4C*  
485 Nguyễn Long Khánh   14/08/2005 Nguyễn Văn Thuận Xóm 5 4C*  
486 Đỗ Quang Linh   19/03/2006 Đỗ Văn Lân Xóm 3 4C*  
487 Mai Thị Dịu Linh x 31/12/2006 Mai Văn Thắng Xóm 11 4C*  
488 Đỗ Thị Loan x 26/10/2006 Đỗ Xuân Thọ Xóm 17 4C*  
489 Nguyễn Đức Minh   13/09/2006 Nguyễn Cao Nghĩa Xóm 2 4C*  
490 Nguyễn Đức Minh   13/11/2006 Nguyễn Văn Nghiệp Xóm 18 4C*  
491 Nguyễn Văn Minh   20/02/2006 Nguyễn Thị Hòa Xóm 3 4C*  
492 Nguyễn Thị Trà My x 24/03/2006 Nguyễn Văn Dũng Xóm 3 4C*  
493 Trần Thị Nga x 23/01/2006 Trần Đình Thắng Xóm 13 4C*  
494 Nguyễn Văn Phú   18/09/2006 Nguyễn Thị Nhiêm Xóm 5 4C*  
495 Nguyễn Thị Tân x 12/05/2006 Nguyễn Văn Huy Xóm 5 4C*  
496 Nguyễn Trọng Thiên   24/11/2006 Nguyễn Trọng Vi Xóm 2 4C*  
497 Nguyễn Thị Thùy Tiên x 18/10/2006 Nguyễn Văn Duẩn Xóm 11 4C*  
498 Nguyễn Hữu Tiến   24/10/2006 Nguyễn Hữu Sơn Xóm 16 4C*  
499 Nguyễn Thị Trang x 05/05/2006 Nguyễn Văn Sinh Xóm 15 4C*  
500 Nguyễn Mạnh Tú   26/06/2006 Nguyễn Văn Luận Xóm 3 4C*  
501 Nguyễn Thanh Tuệ   08/12/2006 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 16 4C*  
502 Trần Đình Tuyển   15/10/2006 Trần Đình Tuấn Xóm 13 4C*  
503 Đỗ Thị Ánh Tuyết x 26/04/2006 Đỗ Quang Trung Xóm 4 4C*  
504 Nguyễn Thị Hải Yến x 16/10/2006 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 18 4C*  
505 Ngô Đức Anh    11/07/2006 Ngô Văn Thơm Xóm 8 4D*  
506 Lã Thanh Biên   25/10/2006 Lã Văn Chương Xóm 7 4D*  
507 Ngô Thị Kiều Chang x 18/09/2006 Ngô Minh Đông Xóm 17 4D*  
508 Đỗ Tiến Đạt   09/08/2006 Đỗ Văn Chiến Xóm 15 4D*  
509 Nguyễn Hải Đăng   02/07/2006 Nguyễn Văn Cường Xóm 10 4D*  
510 Đỗ Thị Trà Giang x 20/07/2006 Đỗ Văn Thinh Xóm 5 4D*  
511 Đỗ Anh Hai   02/01/2006 Đỗ Đức Thăng Xóm 9 4D*  
512 Nguyễn Tiến Hải   02/12/2005 Nguyễn Văn Xuân Xóm 18 4D*  
513 Nguyễn Hoàng Hiệp   24/12/2006 Nguyễn Văn Thanh Xóm 18 4D*  
514 Nguyễn Trung Hiếu   29/01/2006 Nguyễn Văn Luyện Xóm 14 4D*  
515 Nguyễn Thị Hồng x 09/02/2006 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 5 4D*  
516 Trần Thị Hồng x 24/06/2006 Trần Ngọc Trình Xóm 13 4D*  
517 Nguyễn Quang Huy   14/12/2006 Nguyễn Văn Tuyến Xóm 15 4D*  
518 Nguyễn Thị Huyên x 28/03/2006 Nguyễn Văn Hòa Xóm 14 4D*  
519 Nguyễn Thị Huyền x 28/01/2006 Nguyễn Văn Hải Xóm 16 4D*  
520 Đỗ Văn Hưng   05/03/2006 Đỗ Văn Thái Xóm 10 4D*  
521 Trần Đình Mạnh   21/06/2006 Trần Đình Hà Xóm 14 4D*  
522 Đỗ Văn Minh   16/05/2006 Đỗ Thị Ngoãn Xóm 6 4D*  
523 Nguyễn Văn Nam    22/07/2006 Nguyễn Thị Hoa Xóm 5 4D*  
524 Hoàng Thị Hồng Ngọc x 19/10/2006 Hoàng Văn Hải Xóm 14 4D*  
525 Nguyễn Phương Nhi x 24/06/2006 Nguyễn Thị Hoa Xóm 4 4D*  
526 Nguyễn Vinh Quang   09/06/2006 Nguyễn Hồng Tuệ Xóm 10 4D*  
527 Nguyễn Tiến Thành   18/07/2006 Nguyễn Thị Hà Xóm 15 4D*  
528 Đỗ Văn Thăng   05/05/2006 Đỗ Văn Phương Xóm 9 4D*  
529 Trần Thị Thương x 11/02/2006 Trần Đình Thái Xóm 13 4D*  
530 Nguyễn Hải Tiến   18/08/2006 Nguyễn Văn Khôi Xóm 4 4D*  
531 Đỗ Thu Trang x 17/12/2006 Đỗ Văn Đang Xóm 9 4D*  
532 Nguyễn Thị Huyền Trang x 26/07/2006 Nguyễn Văn Hải Xóm 17 4D*  
533 Nguyễn Tuấn Tú   04/08/2006 Nguyễn Văn Cao Xóm 18 4D*  
534 Đỗ Thị Phương Uyên x 02/10/2006 Đỗ Văn Phiến Xóm 3 4D*  
535 Nguyễn Thị Yến x 14/01/2006 Nguyễn Hồng Cầu Xóm 5 4D*  
536 Trần Thị Chang x 08/01/2006 Trần Văn Khang Xóm 4 4E*  
537 Nguyễn Thị Cúc x 14/01/2006 Nguyễn Quang Dũng Xóm 10 4E*  
538 Nguyễn Thị Thuỳ Dung x 21/03/2006 Nguyễn Văn Ngần Xóm 10 4E*  
539 Trần Anh Đức   05/02/2006 Trần Văn Hà Xóm 8 4E*  
540 Nguyễn Thị Mai Giang x 29/01/2006 Nguyễn Hữu Năm Xóm 15 4E*  
541 Nguyễn Thanh Hải   11/11/2006 Nguyễn Văn Hòa Xóm 17 4E*  
542 Nguyễn Thị Thu Hiền x 05/12/2006 Nguyễn Văn Chín Xóm 15 4E*  
543 Đỗ Ngọc Hiếu   24/09/2006 Đỗ Thị Dậu Xóm 17 4E*  
544 Nguyễn Văn Hoàng   28/06/2005 Nguyễn Văn Phong Xóm 8 4E*  
545 Lê Tuấn Hùng   03/06/2006 Lê Văn Thăng Xóm 13 4E*  
546 Nguyễn Lý Huỳnh   22/12/2006 Nguyễn Văn Lý Xóm 6 4E*  
547 Hoàng Thị Hường x 22/07/2006 Hoàng Văn Quý Xóm 14 4E*  
548 Đỗ Thị Nhật Lệ x 01/02/2006 Đỗ Văn Cầu  Xóm 10 4E*  
549 Hoàng Thị Khánh Linh x 16/01/2006 Hoàng Văn Cường Xóm 14 4E*  
550 Nguyễn Thùy Linh x 19/09/2006 Nguyễn Văn Sơn Xóm 15 4E*  
551 Nguyễn Văn Minh   08/10/2006 Nguyễn Văn Quang Xóm 18 4E*  
552 Nguyễn Tú Nam   18/12/2006 Nguyễn Văn Huy Xóm 18 4E*  
553 Nguyễn Quang Phát   01/11/2005 Nguyễn Viết Hòa Xóm 2 4E*  
554 Đỗ Văn Quân   15/04/2006 Đỗ Văn Đoàn Xóm 16 4E*  
555 Trần Đình Sơn   06/10/2006 Trần Đình Trường Xóm 12 4E*  
556 Nguyễn Văn Thiện   17/11/2006 Nguyễn Thị Vân Xóm 10 4E*  
557 Phạm Thanh Thuý x 30/09/2006 Phạm Văn Thạch Xóm 1 4E*  
558 Đỗ Thị Thương x 11/09/2006 Đỗ Văn Quý Xóm 17 4E*  
559 Nguyễn Thị Trang x 21/09/2006 Nguyễn Văn Trung Xóm 2 4E*  
560 Nguyễn Thị Thùy Trang x 29/06/2006 Nguyễn Văn Hiếu  Xóm 17 4E*  
561 Trần Thị Trang x 10/02/2006 Trần Đình Thơm Xóm 14 4E*  
562 Nguyễn Thiện Trí   26/11/2006 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 6 4E*  
563 Nguyễn Văn Tú   23/10/2006 Nguyễn Văn Phượng Xóm 3 4E*  
564 Trần Thị Tuyết Vi x 04/01/2006 Trần Đình Thắng Xóm 14 4E*  
565 Đỗ Quốc Việt   30/10/2006 Đỗ Văn Thuỷ Xóm 4 4E*  
566 Lã Thị Ngọc Anh x 29/12/2005 Lã Văn Nam Xóm 6 5A*  
567 Nguyễn Hoàng Anh   06/01/2005 Nguyễn Văn Phong Xóm 11 5A*  
568 Ngụy Quốc Cường   09/05/2005 Ngụy Văn Tấn Xóm 2 5A*  
569 Nguyễn Minh Đức   20/11/2005 Nguyễn Văn Hữu Xóm 12 5A*  
570 Phạm Thu Hạ x 13/08/2005 Phạm Ngọc Xuân Xóm 1 5A*  
571 Phạm Trung Hiếu   01/10/2005 Phạm Văn Túy Xóm 1 5A*  
572 Đỗ Thị Hòa x 15/08/2005 Đỗ Văn Thắng Xóm 7 5A*  
573 Đỗ Thị Hoài x 02/04/2005 Đỗ Văn Tuyến Xóm 11 5A*  
574 Phạm Thanh Hường x 21.08.2005 Phạm Văn Tuấn Xóm 1 5A*  
575 Nguyễn Thị Lý x 14/01/2005 Nguyễn Văn Ngọ Xóm 5 5A*  
576 Nguyễn Hồng Mến x 05/07/2005 Nguyễn Văn Bắc  Xóm 17 5A*  
577 Nguyễn Quốc Minh   12.09.2004 Nguyễn Văn Vịnh Xóm 9 5A*  
578 Phạm Huyền My x 13/08/2005 Phạm Ngọc Xuân Xóm 1 5A*  
579 Nguyễn Hồng Ngân x 02/01/2005 Nguyễn Văn Như Xóm 4 5A*  
580 Nguyễn Văn Phú   04/04/2005 Nguyễn Văn Hiếu Xóm 10 5A*  
581 Nguyễn Văn Phú   06/10/2005 Nguyễn Cao Sơn Xóm 15 5A*  
582 Đỗ Thị Thảo x 10/03/2005 Đỗ Thị Thơm Xóm 4 5A*  
583 Hoàng Thị Thu Thảo x 17/02/2005 Hoàng Văn Vinh Xóm 12 5A*  
584 Nguyễn Văn Thân   05/10/2004 Nguyễn Văn Thọ Xóm 4 5A*  
585 Trần Văn Tiến   19/04/2005 Trần Văn Hải Xóm 8 5A*  
586 Ngụy Thế Toàn   07.10.2005 Ngụy Thế Thạo Xóm 3 5A*  
587 Trần Thị Hương Trà x 13/07/2005 Trần Ngọc Hiệp Xóm 13 5A*  
588 Đỗ Thị Kiều Trang x 23/08/2005 Đỗ Văn Thanh Xóm 9 5A*  
589 Nguyễn Thùy Trang x 27/11/2005 Nguyễn Văn Giang Xóm 5 5A*  
590 Nguyễn Thị Thanh Trúc x 03/04/2005 Nguyễn Văn Đạt Xóm 9 5A*  
591 Trần Văn Trung   25/01/2005 Trần Văn Thỉnh Xóm 1 5A*  
592 Nguyễn Văn Tuấn   19/06/2005 Nguyễn Văn Minh Xóm 17 5A*  
593 Nguyễn Văn Tuấn    07/07/2005 Nguyễn Văn Sỹ Xóm 17 5A*  
594 Nguyễn Văn Tuy   19/08/2004 Nguyễn Văn Tấn Xóm 5 5A*  
595 Nguyễn Đức Văn   18/05/2005 Nguyễn Văn Đoàn Xóm 3 5A*  
596 Hoàng Thanh Vân x 03/11/2005 Hoàng Kim Trọng Xóm 12 5A*  
597 Nguyễn Quang Vinh   17/11/2005 Nguyễn Văn Trung Xóm 15 5A*  
598 Phạm Thị Lan Anh x 25/09/2005 Phạm Văn Thế Xóm 1 5B*  
599 Đoàn Thị Ánh x 21/06/2005 Đoàn Văn Tuệ Xóm 12 5B*  
600 Ngô Ngọc Ánh   15/12/2005 Ngô văn Thắng Xóm 3 5B*  
601 Nguyễn Thị Thu Chang x 12/10/2005 Nguyễn Văn Nghiêm  xóm 4 5B*  
602 Nguyễn Tùng Dương   17/02/2005 Nguyễn Văn Tú Xóm 5 5B*  
603 Trịnh Văn Giang   13/02/2005 Trịnh Thị Nhâm Xóm 6 5B*  
604 Ngô Ngọc Hoa x 03/12/2005 Ngô Minh Toàn Xóm 17 5B*  
605 Đỗ Huy Hoàng   18/07/2005 Đỗ Văn Chương Xóm 6 5B*  
606 Mai Việt Hùng   28/11/2005 Mai Văn Cường Xóm 10 5B*  
607 Ngô Văn Huy   29/06/2005. Ngô Văn Hợp Xóm 17 5B*  
608 Phạm Gia Khiêm   09/04/2005 Phạm Quốc Thứ Xóm 8 5B*  
609 Nguyễn Thị Thùy Linh x 17/12/2005 Nguyễn Văn Dũng Xóm 16 5B*  
610 Đỗ Lệ Mai x 06/02/2005 Đỗ Phi Hùng Xóm 16 5B*  
611 Trần Thu Mai x 13/08/2005 Trần Văn Tuyến Xóm 7 5B*  
612 Mai Văn Mạnh   14/08/2005 Mai Văn Trường Xóm 10 5B*  
613 Nguyễn Lê Na x 23/06/2005 Nguyễn Văn Nam Xóm 15 5B*  
614 Nguyễn Trường Nam   26/08/2005 Nguyễn Văn Tài Xóm 15 5B*  
615 Nguyễn Quỳnh Nga x 07/09/2005 Nguyễn Văn Dư Xóm 16 5B*  
616 Trần Thị Thanh Nhàn x 25/12/2005 Trần Đình Mạnh Xóm 14 5B*  
617 Nguyễn Thị Nhung x 14/02/2005 Nguyễn Văn Quân Xóm 17 5B*  
618 Nguyễn Thị Thu Phượng x 10/11/2005 Nguyễn Văn Cường Xóm 5 5B*  
619 Trần Thị Quỳnh x 06/08/2005 Trần Đình Tài Xóm 13 5B*  
620 Trịnh Thị Thêu x 09/04/2005 Trịnh Văn Soái Xóm 6 5B*  
621 Trần Thị Thu x 14/06/2005 Trần Đình Vinh Xóm 12 5B*  
622 Nguyễn Văn Tú   07/10/2005 Nguyễn Văn Trung Xóm 5 5B*  
623 Nguyễn Thanh Tuấn   08/01/2005 Nguyễn Văn Hậu Xóm 17 5B*  
624 Nguyễn Thanh Tùng   09/05/2005 Nguyễn văn Hiếu Xóm 15 5B*  
625 Nguyễn Văn Tuyền   20.05.2005 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 5 5B*  
626 Trần Thanh Tuyến   13/02/2005 Trần Đình Tuấn Xóm 13 5B*  
627 Nguyễn Văn Tường   25/09/2005 Nguyễn Văn Tiến Xóm 18 5B*  
628 Nguyễn Quốc Việt   22/09/2005 Nguyễn Văn Loanh Xóm 18 5B*  
629 Đỗ Như Ý x 01.11.2005 Đỗ Văn Ba Xóm 7 5B*  
630 Nguyễn Vân Anh x 05/01/2005 Nguyễn Văn Sơn Xóm 15 5C*  
631 Nguyễn Ngọc Ánh x 03/06/2005 Nguyễn Văn Tiến Xóm 7 5C*  
632 Nguyễn Xuân Bắc   26/09/2005 Nguyễn Văn Thuỷ Xóm 5 5C*  
633 Hoàng Văn Chiến   20/05/2005 Hoàng Văn Thắng Xóm 12 5C*  
634 Ngô Xuân Chính   18/02/2005 Ngô Văn Trường Xóm 5 5C*  
635 Trần Văn Dũng   20/05/2005 Trần Văn Đông Xóm 1 5C*  
636 Nguyễn Thị Ánh Dương x 23/11/2005 Nguyễn Văn Đại Xóm 15 5C*  
637 Nguyễn Minh Đức   11/10/2005 Nguyễn Văn Long Xóm 18 5C*  
638 Nguyễn Thị Hải x 10/08/2005 Nguyễn Thị Hằng Xóm 15 5C*  
639 Đỗ Ánh Hồng x 20/10/2005 Đỗ Văn Thọ Xóm 15 5C*  
640 Liếu Thị Minh Huyền x 05/03/2005 Liếu Văn Hiệu Xóm 15 5C*  
641 Trần Thu Huyền x 19/7/2005 Trần Ngọc Bảo Xóm 13 5C*  
642 Trần Thị Diễm Hương x 14/11/2005 Trần Đình Hạnh Xóm 14 5C*  
643 Nguyễn Thị Kiều x 10/12/2005 Nguyễn Văn Vĩnh Xóm 5 5C*  
644 Đỗ Quang Lê   29/09/2005 Đỗ Thị Lượng Xóm 3 5C*  
645 Đỗ Thị Linh x 10/10/2005 Đỗ Xuân Giáp Xóm 2 5C*  
646 Bùi Hoàng Long   07/10/2005 Bùi Xuân Thường Xóm 13 5C*  
647 Nguyễn Nguyệt Mai x 11/02/2005 Nguyễn Tuấn Anh Xóm 13 5C*  
648 Nguyễn Văn Mạnh   24/04/2005 Nguyễn Văn Khoa Xóm 4 5C*  
649 Nguyễn Văn Nhật   31/03/2005 Nguyễn Văn Lượng Xóm 4 5C*  
650 Nguyễn Yến Nhi x 21/8/2005 Nguyễn Quang Cường Xóm 13 5C* Bổ sung phiếu
Về từ T.H Nà Mường
-Sơn La
651 Nguyễn Thị Nhung x 13/06/2005 Nguyễn Văn Khai Xóm 17 5C*  
652 Nguyễn Văn Phương   30/03/2005 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 4 5C*  
653 Trần Thị Diễm Quỳnh x 16/04/2005 Trần Đình Hợi Xóm 14 5C*  
654 Phạm Đức Tài   24/01/2005 Phạm Văn Thiêm Xóm 1 5C*  
655 Đỗ Duy Thái   04/11/2005 Đỗ Văn Dương Xóm 8 5C*  
656 Ngụy Kim Thoa x 20/06/2005 Nguỵ Quang Tuyển Xóm 3 5C*  
657 Phan Thị Thu x 03/04/2005 Phan Văn Thanh Xóm 12 5C*  
658 Trần Thị Thu Thủy x 23/06/2005 Trần Đình Thọ  Xóm 13 5C*  
659 Nguyễn Tài Tới   15/12/2004 Nguyễn Hữu Toán Xóm 4 5C*  
660 Nguyễn Văn Tuấn   22/06/2004 Nguyễn Văn Tư Xóm 16 5C*  
661 Lã Văn Vinh   21/03/2005 Lã Văn Kiều Xóm 7 5C*  
662 Đặng Ngọc Anh x 22/12/2005 Đặng Quang Thảo Đến từ
Văn Lý
5D* đã đưa vào xóm
Đến từ
Văn Lý
663 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 02/03/2005 Nguyễn Văn Thực Xóm 17 5D*  
664 Nguyễn Văn Dậu   11/05/2005 Nguyễn Văn Vảng Xóm 15 5D*  
665 Nguyễn Huyền Diệu x 28/11/2005 Nguyễn Văn Cường Xóm 16 5D*  
666 Nguyễn Văn Dũng   28/09/2005 Nguyễn Văn Giáp Xóm 2 5D*  
667 Nguyễn Hoàng Đông   28/10/2005 Nguyễn Văn Trương Xóm 4 5D*  
668 Trần Ngọc Hải   03/06/2005 Trần Văn Minh Xóm 4 5D*  
669 Nguyễn Thị Thu Hằng x 25/11/2005 Nguyễn Văn Huân Xóm 5 5D*  
670 Trần Văn Hòa   04/10/2005 Trần Văn Tình Xóm 14 5D*  
671 Hoàng Võ Huy Hoàng   28/01/2005 Hoàng Huy Phương Xóm 12 5D*  
672 Nguyễn Thị Ngọc Huyền x 13/06/2004 Nguyễn Hữu Giảng Xóm 15 5D*  
673 Nguyễn Văn Hưng   12/01/2004 Nguyễn Văn Quý Xóm 5 5D*  
674 Nguyễn  Thùy Linh x 29/10/2005 Nguyễn Hữu Phương Xóm 17 5D*  
675 Nguyễn Diệu Linh x 02/11/2005 Nguyễn Quang Dũng Xóm 12 5D*  
676 Tống Khánh Linh x 04/10/2005 Tống Quang Thông Xóm 7 5D*  
677 Nguyễn Thành Long   02/09/2005 Nguyễn Thị Thảo Xóm 5 5D*  
678 Nguyễn Quang Minh   14/12/2005 Nguyễn Văn Tiến Xóm 15 5D*  
679 Trần Đình Minh   02/08/2005 Trần Đình Chính Xóm 13 5D*  
680 Hoàng Thị My x 10/06/2005 Hoàng Văn Quất Xóm 14 5D*  
681 Nguyễn Thị Huyền My x 14/04/2005 Nguyễn Văn Ba Xóm 15 5D*  
682 Hoàng Thị Nhung x 12/10/2005 Hoàng Văn Vạn Xóm 12 5D*  
683 Nguyễn Tuyết Nhung x 09/11/2005 Nguyễn Văn Tường Xóm 4 5D*  
684 Đỗ Văn Quang   24/10/2005 Đỗ Văn Phấn Xóm 3 5D*  
685 Ngô Văn Quang   20/07/2005 Ngô Văn Tho Xóm 8 5D*  
686 Nguyễn Văn Thảo   10/10/2005 Nguyễn Văn Thú Xóm 17 5D*  
687 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 02/11/2005 Nguyễn Văn Xuân Xóm 16 5D*  
688 Trần Thị Thu x 28/07/2005 Trần Ngọc Thủy Xóm 13 5D*  
689 Đỗ Thị Anh Thư x 06/02/2005 Đỗ Văn Thủy Xóm 4 5D*  
690 Ngô Minh Tiến   16/01/2005 Ngô Văn Hội Xóm 17 5D*  
691 Nguyễn Minh Toàn   02/04/2005 Nguyễn Minh Tuấn Xóm 16 5D*  
692 Nguyễn Huyền Trang x 05.03.2005 Nguyễn Thị Làn Xóm 5 5D*  
693 Võ Quang Vinh   14/05/2005 Võ Văn Vang Xóm 9 5D*  
694 Trần Đình An   04/02/2005 Trần Đình Vượng Xóm 12 5E*  
695 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 15/01/2005 Nguyễn Văn Vỹ Xóm 4 5E*  
696 Nguyễn Thị Hà x 17/07/2005 Nguyễn Văn Thính Xóm 4 5E*  
697 Đỗ Thị Hồng Hạnh x 11/06/2005 Đỗ Thị Nhí Xóm 11 5E*  
698 Ngô Huy Hùng   02/02/2005 Ngô Thi Dòng Xóm 7 5E*  
699 Hoàng Quốc Huy   24/11/2005 Hoàng Văn Tuệ Xóm 13 5E*  
700 Đỗ Thiên Hương x 07/12/2005 Đỗ Văn Khánh Xóm 17 5E*  
701 Nguyễn Thị Thu Hương x 27/01/2005 NguyễnTất Ngợi Xóm 15 5E*  
702 Nguyễn Thu Hương x 09/08/2005 Nguyễn Văn Giáp Xóm 18 5E*  
703 Đỗ Xuân Lâm   27/12/2005 Đỗ Văn Quý Xóm 11 5E*  
704 Đỗ Thùy Linh x 25/02/2005 Đỗ Văn Khỏe Xóm 8 5E*  
705 Lã Thị Diệu Linh x 19/07/2005 Lã Văn Văn Xóm 7 5E*  
706 Đỗ Thành Long   12/11/2005 Đỗ Văn Hiển Xóm 7 5E*  
707 Trần Thị Lụa x 28/12/2005 Trần Ngọc Chung Xóm 13 5E*  
708 Trần Thị Trúc Ly x 05/02/2005 Trần Đình Bình Xóm 13 5E*  
709 Nguyễn Văn Mạnh   27/10/2005 Nguyễn Văn Sự Xóm 5 5E*  
710 Đỗ Thị Hương Mơ x 21/09/2005 Đỗ Quang Trung Xóm 11 5E*  
711 Nguyễn Thị Trà My x 18/01/2005 Nguyễn Văn Minh Xóm 2 5E*  
712 Nguyễn Hải Nam   04/11/2005 Nguyễn Văn Lý Xóm 15 5E*  
713 Nguyễn Văn Nam    15/07/2005 Nguyễn Văn Bắc Xóm 12 5E*  
714 Nguyễn Văn Nam   20/12/2005 Nguyễn Văn Điệp Xóm 3 5E*  
715 Hoàng Lâm Ngọc   11/12/2005 Hoàng Thanh Sơn Xóm 12 5E*  
716 Nguyễn Minh Quân   06/01/2005 Nguyễn Văn Nghi Xóm 5 5E*  
717 Đỗ Chí Thiện   06/09/2005 Đỗ Văn Vịnh Xóm 9 5E*  
718 Đỗ Thị Lệ Thu x 22/12/2005 Đỗ Văn Thuấn Xóm 7 5E*  
719 Phạm Minh Thu x 13/03/2005 Phạm Văn Tuất Xóm 1 5E*  
720 Nguyễn Thị Thanh Thương x 31/10/2005 Nguyễn Văn Kiểm  Xóm 18 5E*  
721 Nguyễn Thị Huyền Trang x 07/11/2005 Nguyễn Văn Cường Xóm 15 5E*  
722 Hoàng Văn Trường   24/08/2005 Hoàng Văn Vinh Xóm 13 5E*  
723 Hoàng Anh Tú   25/01/2005 Hoàng Văn Tiến Xóm 14 5E*  
724 Nguyễn Thị Tươi x 29/03/2005 Nguyễn Văn Thăng Xóm 10 5E*  
725 Nguyễn Văn Vương   07/05/2005 Nguyễn Văn Nam Xóm 5 5E*  
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019