tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 3 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A   
Năm học 2014- 2015
             

TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Đức Anh   16/03/2006 Nguyễn Văn Thi Xóm 2  
2 Đỗ Ngọc Anh x 27/09/2006 Đỗ Thanh Bình Xóm 16  
3 Nguyễn Thị Bình x 12/11/2006 Nguyễn Minh Hiếu Xóm 10  
4 Nguyễn Thị Cúc x 14/01/2006 Nguyễn Quang Dũng Xóm 10  
5 Nguyễn Thị Dịu x 05/07/2006 Nguyễn Văn Âu Xóm 2  
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 15/04/2006 Nguyễn Văn Nhã Xóm 11  
7 Nguyễn Hải Đăng   02/07/2006 Nguyễn Văn Cường Xóm 10  
8 Trần Anh Đức   05/02/2006 Trần Văn Hà Xóm 8  
9 Trần Hương Giang x 03/01/2006 Trần Đình Trường Xóm 1   
10 Đỗ Thị Trà Giang x 20/07/2006 Đỗ Văn Thinh Xóm 5  
11 Đỗ Anh Hai   02/01/2006 Đỗ Đức Thăng Xóm 9  
12 Nguyễn Thị Huệ x 16/05/2006 Nguyễn Văn Chính Xóm 7  
13 Nguyễn Thị Huyên x 28/03/2006 Nguyễn Văn Hòa Xóm 14  
14 Đỗ Thị Nhật Lệ x 01/02/2006 Đỗ Văn Cầu  Xóm 10  
15 Hoàng Thị Khánh Linh x 16/01/2006 Hoàng Văn Cường Xóm 14  
16 Nguyễn Hương Ly x 16/09/2006 Nguyễn Văn Thành Xóm 2  
17 Nguyễn Thị Khánh Ly x 02/09/2006 Nguyễn Văn Minh Xóm 2  
18 Nguyễn Đức Mạnh   30/08/2006 Nguyễn Ánh Dương Xóm 2  
19 Nguyễn Đức Minh   13/09/2006 Nguyễn Cao Nghĩa Xóm 2  
20 Hoàng Thị Hồng Ngọc x 19/10/2006 Hoàng Văn Hải Xóm 14  
21 Nguyễn Minh Quân   15/12/2006 Nguyễn Thanh Thuỷ Xóm 17  
22 Nguyễn Thị Quế Thanh x 22/02/2006 Nguyễn Văn Sinh Xóm 17  
23 Ngô Hiền Thục x 02/12/2006 Ngô Văn Hùng Xóm 3  
24 Nguyễn Hoài Thương x 25/10/2006 Nguyễn Văn Thìn Xóm 2  
25 Trần Thị Thương x 11/02/2006 Trần Đình Thái Xóm 13  
26 Nguyễn Mạnh Toàn   30/05/2006 Nguyễn Văn Dũng Xóm 2  
27 Đỗ Thị Huyền Trang x 19/10/2006 Đỗ Văn Cường Xóm 18  
28 Nguyễn Thị Trang x 21/09/2006 Nguyễn Văn Trung Xóm 2  
29 Đỗ Thị Ánh Tuyết x 26/04/2006 Đỗ Quang Trung Xóm 4  
30 Hoàng Tố Uyên x 28/04/2006 Hoàng Văn Hải Xóm 13  
31 Phạm Mai Hoàng Vũ   17/04/2006 Phạm Đức Hoàng Xóm 1  
32 Đàm Thị Như Ý x 12/09/2006 Đàm Văn Bình Xóm 7  
        GVCN    
             
             
      Ngô Thị Hương Duyên    
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B   
Năm học 2014- 2015
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Lã Thị Kim Anh  x 20/02/2006 Lã Văn Thành Xóm 7  
2 Nguyễn Thị Phương Anh  x 10/07/2006 Nguyễn Văn Vĩ Xóm 4  
3 Lã Thanh Biên   25/10/2006 Lã Văn Chương Xóm 7  
4 Trần Thị Chang x 08/01/2006 Trần Văn Khang Xóm 4  
5 Đỗ Thị Vân Chinh x 11/08/2006 Đỗ Văn Vân   Xóm 7  
6 Đỗ Tiến Duy   15/06/2006 Đỗ Văn Đăng Xóm 8  
7 Đỗ Trung Hiếu   05/05/2006 Đỗ Văn Chương Xóm 8  
8 Nguyễn Thanh Huế x 16/12/2006 Nguyễn Công Huyên Xóm 4  
9 Đỗ Văn Hưng   05/03/2006 Đỗ Văn Thái Xóm 10  
10 Hoàng Thị Hường x 22/07/2006 Hoàng Văn Quý Xóm 14  
11 Đỗ Thị Liễu  x 19/10/2006 Đỗ Văn Tự Xóm 10  
12 Mai Thị Dịu Linh x 31/12/2006 Mai Văn Thắng Xóm 11  
13 Trần Khánh Linh x 10/09/2006 Trần Đình Khánh Xóm 7  
14 Nguyễn Thành Long   26/10/2006 Nguyễn Thị Hạnh Xóm 11  
15 Nguyễn Văn Minh   20/02/2006 Nguyễn Thị Hòa Xóm 3  
16 Nguyễn Văn Nam    06/12/2005 Nguyễn Văn Xuyên Xóm 4  
17 Nguyễn Văn Nam    22/07/2006 Nguyễn Thị Hoa Xóm 5  
18 Nguyễn Phương Nhi x 24/06/2006 Nguyễn Thị Hoa Xóm 4  
19 Nguyễn Quang Phát   01/11/2005 Nguyễn Viết Hòa Xóm 2  
20 Nguyễn Văn Phú   18/09/2006 Nguyễn Thị Nhiêm Xóm 5  
21 Trần Đình Quốc   17/10/2006 Trần Đình Tính Xóm 13  
22 Nguyễn Văn Thắng    09/11/2006 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 5  
23 Nguyễn Trọng Thiên   24/11/2006 Nguyễn Trọng Vi Xóm 2  
24 Đỗ Thị Thương x 11/09/2006 Đỗ Văn Quý Xóm 17  
25 Nguyễn Hải Tiến   18/08/2006 Nguyễn Văn Khôi Xóm 4  
26 Nguyễn Quỳnh Trang x 25/10/2006 Nguyễn Văn Thuấn Xóm 5  
27 Nguyễn Thiện Trí   26/11/2006 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 6  
28 Nguyễn Thành Trung   24/08/2006 Nguyễn Văn Thiệu Xóm 5  
29 Ngô Văn Tuấn   22/12/2006 Ngô Văn Quy Xóm 3  
30 Nguyễn Văn Tùng   02/10/2006 Nguyễn Văn Tiến Xóm 2  
31 Phạm Thanh Tuyền x 12/06/2006 Phạm Văn Quyên Xóm 1  
32 Đặng Mai Uyên x 06/04/2006 Đặng Xuân Tân Xóm 8  
        GVCN  
             
        Đào Thị Út  
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C   
Năm học 2014- 2015

TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Nguyễn Đình Bắc   21/03/2006 Nguyễn Đình Sơn Xóm 12  
2 Nguyễn Thị Thuỳ Dung x 21/03/2006 Nguyễn Văn Ngần Xóm 10  
3 Nguyễn Ngọc Dũng   08/06/2006 Nguyễn Đăng Khoa Xóm 4  
4 Hoàng Văn Đạt   28/09/2006 Hoàng Văn Quất Xóm 14  
5 Trần Thị Thu Hà x 02/10/2006 Trần Đình Toản Xóm 13  
6 Hoàng Thị Hằng x 28/06/2006 Hoàng Thanh Tuyền Xóm 12  
7 Đỗ Thị Thu Hiền x 17/07/2006 Đỗ Văn Thuận Xóm 3  
8 Nguyễn Thị Hồng x 09/02/2006 Nguyễn Văn Tuấn Xóm  5  
9 Trần Thị Hồng x 24/06/2006 Trần Ngọc Trình Xóm 13  
10 Lê Tuấn Hùng   03/06/2006 Lê Văn Thăng Xóm 13  
11 Hoàng Quốc Huy   03/12/2006 Hoàng Văn Khoa Xóm 14  
12 Nguyễn Long Khánh   14/08/2005 Nguyễn Văn Thuận Xóm 5  
13 Hoàng Thị Liên x 03/12/2006 Hoàng văn Hùng Xóm 13  
14 Ngô Tú Linh   23/02/2006 Ngô Văn Hùng Xóm 11  
15 Nguyễn Văn Mạnh   27/04/2006 Nguyễn Văn Tường Xóm 17  
16 Trần Thị Nga x 23/01/2006 Trần Đình Thắng Xóm 13  
17 Nguyễn Thị Ngọc x 09/12/2006 Nguyễn Văn Vẻ Xóm 10  
18 Trần Thị Tuyết Nhung x 30/11/2006 Trần Đình Hùng Xóm 12  
19 Trần Đình Sơn   06/10/2006 Trần Đình Trường Xóm 12  
20 Nguyễn Văn Sơn   15/11/2006 Nguyễn Văn Nam Xóm 5  
21 Trần Thị Thảo x 20/08/2006 Trần Đình Vượng Xóm 12  
22 Đỗ Văn Thăng   05/05/2006 Đỗ Văn Phương Xóm 9  
23 Nguyễn Quang Thọ   21/11/2006 Nguyễn Quang Chúc Xóm 12  
24 Nguyễn Thị Trang x 05/05/2006 Nguyễn Văn Sinh Xóm 15  
25 Đỗ Thu Trang x 17/12/2006 Đỗ Văn Đang Xóm 9  
26 Trần Đình Tuyển   15/10/2006 Trần Đình Tuấn Xóm 13  
27 Đỗ Thị Phương Uyên x 02/10/2006 Đỗ Văn Phiến Xóm 3  
28 Nguyễn Ngọc Vấn   26/04/2005 Nguyễn Ngọc Vương Xóm 15  
29 Trần Thị Tuyết Vi x 04/01/2006 Trần Đình Thắng Xóm 14  
30 Đỗ Quốc Việt   30/10/2006 Đỗ Văn Thuỷ Xóm 4  
31 Nguyễn Thị Yến x 14/01/2006 Nguyễn Hồng Cầu Xóm 5  
        GVCN  
             
             
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3D  
Năm học 2014- 2015

TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Ngô Đức Anh    11/07/2006 Ngô Văn Thơm Xóm 8  
2 Trần Tam Anh   30/10/2006 Trần Văn Qua Xóm 15  
3 Nguyễn Đức Duẩn   07/02/2006 Nguyễn Văn Quyền Xóm 16  
4 Nguyễn Tiến Dũng   20/08/2006 Nguyễn Văn Hải Xóm 16  
5 Bùi Nguyễn Thành Đạt   25/06/2006 Bùi Văn Hoan Xóm 15  
6 Đỗ Tiến Đạt   09/08/2006 Đỗ Văn Chiến Xóm 15  
7 Nguyễn Thị Mai Giang x 29/01/2006 Nguyễn Hữu Năm Xóm 15  
8 Nguyễn Tiến Hải   02/12/2005 Nguyễn Văn Xuân Xóm 18  
9 Hoàng Thị Hạnh x 04/03/2006 Hoàng Văn Ngọc Xóm 14  
10 Nguyễn Thị Hằng x 07/04/2006 Nguyễn Văn Cường Xóm 15  
11 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 26/11/2006 Nguyễn Văn Dũng Xóm 15  
12 Nguyễn Thị Thu Hiền x 05/12/2006 Nguyễn Văn Chín Xóm 15  
13 Đỗ Trung Hiếu   25/01/2006 Đỗ Văn Xuân Xóm 15  
14 Nguyễn Trung Hiếu   29/01/2006 Nguyễn Văn Luyện Xóm 14  
15 Nguyễn Lâm Hoàng   15/03/2006 Nguyễn Văn Tư Xóm 5  
16 Nguyễn Quang Huy   14/12/2006 Nguyễn Văn Tuyến Xóm 15  
17 Nguyễn Thị Huyền x 28/01/2006 Nguyễn Văn Hải Xóm 16  
18 Nguyễn Lý Huỳnh   22/12/2006 Nguyễn Văn Lý Xóm 6  
19 Trần Ngọc Khang   22/05/2005 Trần Ngọc Huynh Xóm 12  
20 Đỗ Quang Linh   19/03/2006 Đỗ Văn Lân Xóm 3  
21 Nguyễn Thùy Linh x 19/09/2006 Nguyễn Văn Sơn Xóm 15  
22 Nguyễn Thị Thùy Linh x 26/11/2006 Nguyễn Văn Vấn Xóm 16  
23 Trần Đình Mạnh   21/06/2006 Trần Đình Hà Xóm 14  
24 Nguyễn Thị Tân x 12/05/2006 Nguyễn Văn Huy Xóm 5  
25 Nguyễn Tiến Thành   18/07/2006 Nguyễn Thị Hà Xóm 15  
26 Phạm Văn Thịnh   19/05/2006 Phạm Văn Thưởng Xóm 1  
27 Nguyễn Văn ThiÖn   17/11/2006 Nguyễn Thị Vân Xóm 10  
28 Phạm Thanh Thuý x 30/09/2006 Phạm Văn Thạch Xóm 1  
29 Trần Thị Trang x 10/02/2006 Trần Đình Thơm Xóm 14  
30 Nguyễn Thị Thu Trang x 09/12/2006 Nguyễn Văn Thân Xóm 16  
31 Nguyễn Mạnh Tú   26/06/2006 Nguyễn Văn Luận Xóm 3  
32 Nguyễn Thanh Tuệ   08/12/2006 Nguyễn Văn Tuyên Xóm 16  
        GVCN  
             
        Hà Thị Kim Dung  
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3E   
Năm học 2014- 2015

TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú
1 Ngô Thị Kiều Chang x 18/09/2006 Ngô Minh Đông    
2 Nguyễn Hữu Dũng   03/12/2006 Nguyễn Văn Hữu    
3 Nguyễn Thanh Hải   11/11/2006 Nguyễn Văn Hòa    
4 Đỗ Thi Hằng x 05/01/2006 Đỗ Văn Tư    
5 Nguyễn Hoàng Hiệp   24/12/2006 Nguyễn Văn Thanh    
6 Đỗ Ngọc Hiếu   24/09/2006 Đỗ Thị Dậu    
7 Nguyễn Văn Hoàng   28/06/2005 Nguyễn Văn Phong    
8 Ngô Quang Huy   02/01/2006 Ngô Văn Thụy    
9 Nguyễn Quân Kỳ   15/01/2006 Nguyễn Văn Kiều    
10 Nguyễn Thị Linh x 03/01/2006 Nguyễn Văn Quỳnh    
11 Đỗ Thị Loan x 26/10/2006 Đỗ Xuân Thọ    
12 Nguyễn Đức Minh   13/11/2006 Nguyễn Văn Nghiệp    
13 Đỗ Văn Minh   16/05/2006 Đỗ Thị Ngoãn    
14 Nguyễn Văn Minh   08/10/2006 Nguyễn Văn Quang    
15 Nguyễn Thị Trà My x 24/03/2006 Nguyễn Văn Dũng    
16 Nguyễn Tú Nam   18/12/2006 Nguyễn Văn Huy    
17 Nguyễn Văn Quang   12/02/2006 Nguyễn Văn Lượng    
18 Nguyễn Vinh Quang   09/06/2006 Nguyễn Hồng Tuệ    
19 Đỗ Văn Quân   15/04/2006 Đỗ Văn Đoàn    
20 Nguyễn Như Quỳnh x 29/05/2006 Nguyễn Văn Hùng     
21 Nguyễn Văn Sơn   04/06/2006 Nguyễn Văn Quý    
22 Nguyễn Văn Thành   22/04/2006 Nguyễn Văn Bắc    
23 Nguyễn Thị Thùy Tiên x 18/10/2006 Nguyễn Văn Duẩn    
24 Nguyễn Hữu Tiến   24/10/2006 Nguyễn Hữu Sơn    
25 Nguyễn Thị Huyền Trang x 26/07/2006 Nguyễn Văn Hải    
26 Nguyễn Thị Thùy Trang x 29/06/2006 Nguyễn Văn Hiếu     
27 Nguyễn Hữu Tú   07/11/2006 Nguyễn Hữu Dũng    
28 Nguyễn Tuấn Tú   04/08/2006 Nguyễn Văn Cao    
29 Nguyễn Văn Tú   23/10/2006 Nguyễn Văn Phượng    
30 Nguyễn Thế Vinh   07/07/2006 Nguyễn Văn Phú    
31 Nguyễn Thị Hải Yến x 16/10/2006 Nguyễn Văn Tuấn    
        GVCN  
             
             
             
        Nguyễn Thị Dịu  
             
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019