tin tức-sự kiện

QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN - Tiểu học Hợp Lý

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN

Năm học 2014 - 2015

   A. Quy định về các loại sổ sách đối với giáo viên:

1. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục (nhận xét đánh giá học sinh đúng tiến độ; Ký duyệt vào thứ 2 - tuần đầu của mỗi tháng)

2. Giáo án - Ký duyệt thứ 2 hàng tuần

3. Sổ dự giờ (GV Tối thiểu mỗi tuần 1 tiết)

4. Sổ chủ nhiệm (đối với GV chủ nhiệm), kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học (đối với GV không làm chủ nhiệm), sổ công tác đội (TPT)

(Cập nhật đầy đủ các thông tin theo từng thời điểm của năm học)

                5. Sổ tổng hợp (Ghi đầy đủ nội dung sinh hoạt chuyên môn của PGD, cụm, các buổi họp hội đồng, họp tổ, nội dung các buổi hội ý đầu tuần,...)

6. Lịch báo giảng (Ký duyệt thứ hai hàng tuần)

7. Vở tập viết hoặc luyện viết (Viết và ký duyệt theo tuần)

8. Sổ sinh hoạt chuyên môn

B. Quy định hồ sơ đối với Tổ chuyên môn:

1. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn.

                     2. Nghị quyết Tổ (ghi các buổi họp của tổ hàng tháng, sinh hoạt CM tháng 2 lần)

3. Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện phong trào “VS – CĐ”

4. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

            Tất cả các loại hồ sơ cần chi chép sạch sẽ, điền đầy đủ nội dung cần thiết, hạn chế việc tẩy xóa. 

            (Các loại hồ sơ tạm thời quy định như trên, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm học sẽ có bổ sung về các loại hồ sơ đối với cá nhân và các tổ,  khối theo từng thời điểm cụ thể)

C.  Quy định đối với giáo viên soạn bài bằng máy vi tính:

            Điều kiện:

-   GV có thời gian công tác ít nhất 1 năm học.

-    Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt khá trở lên

-    Kết quả KTĐK đạt chỉ tiêu được giao

-   Gia đình phải có máy tính.

 -  GV phải có chứng chỉ tin học, có kiến thức, kĩ năng tối thiểu về máy tính và sử dụng thành thạo máy tính.

            Giáo án: được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4 (Định hướng bản in theo chiều dài). Bài soạn trên máy vi tính phải được in ra từ máy tính, không được photo.

Trình bày các trang giáo án phông chữ Vntime hoặc Times New Roman cỡ chữ 14, giãn dòng 1,3.

            Bài soạn phải được sắp xếp đúng theo thứ tự của lịch báo giảng dạy.

Giáo án in 2 mặt, hết 1 tuần được kẹp lại và hết 4 tuần được đóng lại thành tập. Không được để riêng theo môn.

            Mỗi tập giáo án đều có bìa, ngoài bìa trình bày cùng phông chữ, kiểu chữ, ghi rõ quyển số mấy.

            Cuối mỗi tuần để khoảng cách (Khoảng 1/4 trang giấy) để BGH ký duyệt.

Lưu ý: Bài soạn của mỗi giáo viên là ý tưởng, sự sáng tạo của mỗi cá  nhân riêng biệt, vì vậy nếu các bộ giáo án của GV giống nhau thì sẽ không được công nhận.

D.  Quy định đối với giáo án viết tay:

            Các giáo án viết tay phải được soạn trên loại sổ có kích thước của trang giấy A4 (sổ giáo án). Lề được trừ theo đúng quy định (Khoảng 3 - 3,5 cm). Cuối mỗi tuần để khoảng cách (Khoảng 1/4 trang giấy) để BGH ký duyệt.

            Lưu ý chung đối với giáo án:

            Giáo án chuẩn bị trước 1 tuần.

            Tên môn học và đầu bài ghi giữa trang giấy, Viết thứ, ngày, tháng, mục tiêu, đồ dùng DH, Các bước lên lớp ...(Tiêu đề)  (Chọn kiểu chữ và cỡ chữ phù hợp với từng lớp, đảm bảo tính thẩm mỹ và khoa học, thống nhất cả quyển)

            Hết mỗi tiết kẻ ngang 1/3 trang (Kẻ giữa trang)

            Hết mỗi ngày kẻ ngang từ lề đến hết trang.

            Hết mỗi tuần kẻ ngang hết trang giấy.

                                                                                                                                                                                                                                    BGH

Tác giả: PHẠM THỊ THU HÀ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019