tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

  PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH HỢP LÝ                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                  Hợp Lý, ngày 9 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ

NĂM HỌC 2014 - 2015

Căn cứ Công văn số 1151/SGDĐT-VP ngày 25/8/2014 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015; Công văn số 1154/GDĐT-GDTH  ngày 26/8/2014 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, Cấp tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam;

Căn cứ hướng dẫn số 210/PGDDT-GDTH ngày 04/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lý Nhân về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học  2014 - 2015 cấp Tiểu học.;

Căn cứ  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường;

Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục Đào tạo Lý Nhân về công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác thư viện trường học, trường Tiểu học Hợp Lý xây dựng kế hoạch thư viện năm học 2014 - 2015 như sau:

I/ TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Tình hình học sinh, giáo viên:

          + Tổng số học sinh: 705 HS

          + Tổng số lớp:         23 lớp

                   Trong đó:

                             - Khối 1:  5 lớp 142 học sinh

                             - Khối 2:  4 lớp 119 học sinh

                             - Khối 3:  5 lớp 158 học sinh

                             - Khối 5:  4 lớp 126 học sinh

                             - Khối 4:  5 lớp 160 học sinh  

          + Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 44 Đ/c.

                   Trong đó:

                             - Cán bộ quản lý:           4 đ/c

                             - Giáo viên đứng lớp:     37đ/c

                             - Nhân viên hành chính: 3 đ/c

2. Tổng số sách báo tạp chí trong thư viện: 7640 bản

          + Sách nghiệp vụ:                       884 bản

          + Sách giáo khoa:                    1389 bản

          + Sách tham khảo:                            4317 bản

          + Báo, tạp chí các loại:            1050 bản

3. Tổng số độc giả: 749 người

          - Cán bộ giáo viên, nhân viên tới thư viện đọc sách và mượn sách là 44 đ/c đạt 100%.

          - Học sinh tới thư viện đọc sách là: 705  đạt 100%

          - Thư viện tổ chức 2 buổi đọc sách vào chiều thứ 3,5 hàng tuần, bình quân mỗi buổi 20 độc giả.

          - Lượt sách luân chuyển trong ngày là        30 lượt, mỗi tuần cho mượn 5 buổi vào các buổi sáng thứ 2,3,4,5,6.

4. Cán bộ thư viện:

          + Cán bộ chỉ đạo: Đ/c Nguyễn Thị Xuân    -       Phó hiệu trưởng

          + Cán bộ phụ  trách: Đ/c Ngô Thị Tuyết Mai      -  Nhân viên văn thư. Trình độ đào tạo: Trung Cấp

5. Cơ sở vật chất thư viện:

          + Trụ sở thư viện gồm:

            - Phòng kho sách và nơi làm việc của thư viện rộng 42 m2.

            - Phòng đọc của giáo viên và học sinh diện tích 50 m2, có 20 chỗ ngồi.

            - Phòng đọc của học sinh diện tích 50 m2, có 30 chỗ ngồi.

          + Trang thiết bị thư viện gồm:

          - 1 tủ giới thiệu sách

          - 2 tủ sách đạo đức.

          - 1 tủ báo tạp chí, băng đĩa hình.

          - 1 tủ mục lục, phích.

          - 6 giá sách

          - 2 giá treo tranh.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2014 - 2015:

A - Phương hướng chung:

          Trong năm học phấn đấu xây dựng thành công thư viện đạt chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Tập trung chỉ đạo xây dựng đủ cơ sở vật chất, mua sắm đủ các trang thiết bị và các loại sách báo theo quy định. Tổ chức cho  cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh mượn đọc sách báo đạt hiệu quả tốt. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác thư viện trường học.

B - Nhiệm vụ công tác thư viện:

1. Mua bổ sung sách, báo tạp chí thư viện.

          - Sách giáo khoa:           120 bản

          - Sách tham khảo:                   100 bản

          - Sách nghiệp vụ:           100 bản

          - Báo, tạp chí các loại:   300 bản

          - Băng, đĩa hình giáo khoa, tranh ảnh các loại: 15 đĩa, 30 tranh ảnh.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện:

          Trong tháng 8 năm 2014 hoàn thiện các cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện theo quy định gồm:

          - Kho sách thư viện và nơi làm việc của cán bộ thư viện.

          - Các loại tủ, giá sách báo.

          - Phòng đọc của giáo viên và bàn ghế ngồi đọc: 8 bộ bàn ghế, 20 chỗ ngồi.

          - Phòng đọc của học sinh và bàn ghế ngồi đọc: 12 bộ bàn ghế, 30 chỗ ngồi

          - Trang trí kho sách, phòng đọc đẹp, đúng quy định.

3. Sắp xếp, trưng bày sách, báo, tạp chí:

          - Phân loại, đánh số, sắp xếp câc loại sách báo, tạp chí theo quy định.

          - Viết phích, sắp xếp các phích theo mục lục.

          - Trưng bày tủ giới thiệu sách, báo, tạp chí đảm bảo tính khoa học, mỹ thuật.

          - Trang trí thư viện theo quy định.

4. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách.

          + Trong năm học 2014 - 2015  thư viện trường tổ chức biên soạn giới thiệu những thư mục mang tính chất giáo dục cao cụ thể như sau:

          - Thư mục 'Truyền thống tôn sư trọng đạo', giới thiệu cuốn sách 'Tâm huyết nhà giáo', cuốn 'Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2009'

          - Thư mục 'Uống nước nhớ nguồn' giới thiệu các cuốn sách kể về các anh hùng liệt sỹ.

5. Tổ chức mượn, trả sách, đọc sách.

          - Mỗi tuần thư viện nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mượn , trả sách 5 ngày vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6.

          - Mỗi tuần thư viện tổ chức đọc sách vào 2 chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

6. Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài sản thư viện.

          - Trường chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn không bị mất mát, hư hỏng các trang thiết bị sách báo trong thư viện.

          - Trong năm tổ chức kiểm kê kho sách báo vào thời gian kết thúc năm học        - Sau kiểm kê lập biên bản, quy kết trách nhiệm và tiếp tục làm kế hoạch công tác thư viện cho năm học mới.

III/ KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG:

THÁNG

NĂM

S TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

GHI CHÚ

HỌC KỲ I

 

 

 

 

 

 

8/2014

 

1

Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2014 - 2015  (vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sách phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác.

 

 

2

Tranh thủ sự chỉ đạo Ban giám hiệu, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với công ty sách, trang thiết bị trường học tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới đồng thời lập kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện. Tổ chức cho thuê, cho mượn, đồng thời hướng dẫn vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, đảm bảo mỗi học sinh có đủ một bộ sách giáo khoa.

 

3

Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho tuyên truyền sách nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

9/2014

 

1

Tranh thủ sự chỉ đạo Ban giám hiệu, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với công ty sách - trang thiết bị trường học tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới đồng thời lập kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện. Tổ chức cho mượn, đồng thời hướng dẫn vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, đảm bảo mỗi học sinh có đủ một bộ sách giáo khoa.

 

 

2

Đề xuất với hiệu trưởng ký quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường học. Thông báo lịch làm việc của thư viện.

 

 

3

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường (Tham mưu với BGH, với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học).

 

 

4

Lựa chọn đề tài để biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập.

 

 

 

5

Đề xuất với ban giám hiệu chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra công nhận thư viện chuẩn theo kế hoạch của sở GD&ĐT, tiếp tục bổ sung  xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

 

 

 

 

 

 

10/2014

 

 

1

Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo danh mục do Bộ GD&ĐT quy định.

Bổ sung sách cho tủ sách đạo đức theo quyết định của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện việc xử lý kỹ thuật tài liệu, tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo chỉ đạo của Phòng GD &ĐT.

 

 

2

Phối hợp với ban chấp hành Đoàn, Đội đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách của giáo viên và học sinh.

 

 

3

Chủ động lập kế hoạch và đề xuất với BGH, chuẩn bị kế hoạch giới thiệu sách về chủ đề nhà giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

4

Thực hiện  xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu, (hướng dẫn cho các cộng tác viên thực hiện)

 Tổ  chức  xử lý tài liệu xây dựng tủ sách đạo đức trong thư viện trường học.

 

 

5

Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương tình giảng dạy và học tập của nhà trường.

 

 

 

 

11/2014

 

1

Tiếp tục bổ sung và  xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

 

 

2

Tổ chức trưng bầy, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo việt Nam (theo kế hoạch đã được BGH duyệt).

 

 

3

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và công ty sách - thiết bị trường học bổ sung giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

 

 

 

 

12/2014

 

 

1

Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho thư viện (chú ý: Sách giáo khoa phục vụ học kỳ II các sách tham khảo mới và sách đạo đức) tổ chức  xử lý kỹ thuật.

 

 

2

Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II;

Tổ chức cho học sinh thuê, mượn SGK trong thư viện, đồng thời hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ.

 

 

3

Tham gia hội thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi cấp trường, huyện (nếu có).

 

 

4

Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kỳ I. Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện trong học kỳ I.

 

HỌC KỲ II

 

 

 

 

1/2015

 

1

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và công ty sách – Trang thiết bị trường học tiếp tục phát hành sách giáo khoa đồng thời với việc cho thuê, mượn sách giáo khoa và sách tham khảo bổ trợ, các sách bài tập,vở bài tập phục vụ cho học kỳ II.

 

 

2

Đề xuất với BGH và phối hợp với cán bộ phục trách Đoàn, Đội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, trong đó hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN ngày 3/2.

 

 

3

Tiếp tục  xử lý kỹ thuật tài liệu (hướng dẫn phối hợp với cộng tác viên thực hiện).

 

 

4

- Tham gia hội thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi các cấp (nếu có).

- Kiểm tra tự đánh giá việc thực hiện 5 tiêu chuẩn của thư viện chuẩn báo cáo Phòng, Huyện về thẩm định và giúp đỡ.

 

 

 

2/2015

1

Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

 

2

Tiếp tục đôn đốc kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách.

 

 

3

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

 

 

 

 

3/2015

 

 

 

 

1

Tổ chức giới thiệu, điểm sách về chủ dề phụ nữ, về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

 

2

- Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng tổ bộ môn chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập và kiểm tra cuối năm học.

 

 

 

 

 

 

 

4/2015

 

1

Tiếp tục bổ sung xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung. Tổ chức trưng bầy, giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.

 

 

2

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và công ty sách thiết bị trường học giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách tham khảo phục vụ ôn tập và kiểm tra cuối năm học.

 

 

3

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thư viện theo kế hoạch của địa phương (nếu có)

 

 

 

 

4

Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới (chủ động liên hệ với phòng hoặc Sở giáo dục đào tạo và công ty sách, trang thiết bị trường học để nắm danh mục sách, bảng giá sách, phiếu ưu tiên giảm giá và có kế hoạch đọc sách, nhận sách với công ty để bán cho học sinh trước khi nghỉ hè, kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, tích cực xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung tại thư viện)

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2015

 

 

 

 

1

Chủ động đề xuất với BGH, BCH Đoàn, Đội trưng bầy, giới thiệu, điểm sách báo về Bác Hồ nhân kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh nhật Bác; tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm.

 

 

2

Thu hồi sách cho mượn, sử lý kho sách và kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện - trong thời gian nghỉ hè.

 

 

3

Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học. (cùng với tổng kết năm học của trường). Báo cáo kết quả hoạt động thư viện phục vụ năm học.

 

4

Tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2015 - 2016.

 

 

 

 

 

KẾT THÚC NĂM HỌC/NGHỈ HÈ

 

 

 

 

6 và 7 /2015

 

1

Tổ chức việc bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (chú ý, vệ sinh quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu).

 

 

2

- Tổ chức giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho năm học mới.

 

 

   HIỆU TRƯỞNG DUYỆT                                    CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

 

 

                                           Dương Thị Thanh Thủy

                                                         

 

 

 

 

 

Tác giả: HOÀNG VĂN HẢI

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019