tin tức-sự kiện

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NH:2016-2017

BAN CHI ỦY

Họ tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh:12/12/1966
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Quê quán: Văn Lý - Lý Nhân - Hà Nam

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân
Ngày sinh: 01/3/1979
Chức vụ: Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường
Quê quán: Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam

 

 

 

 

Họ tên: Lê Thị Nguyệt
Ngày sinh:15/10/1963
Chức vụ: Chi ủy viên – Phó hiệu trưởng nhà trường
Quê quán: Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ

 1. Đồng Chí : Phạm Thị Thu Hà
    - Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1966
    - Ngày vào Đảng: 29/7/2001
    - Ngày chính thức: 29/7/2002 
    - Chức vụ : Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng.

 

 2. Đồng chí : Nguyễn Thị Xuân
    - Sinh ngày: 01 tháng 3 năm 1979
    - Ngày vào Đảng: 9/2/2006
    - Ngày chính thức: 9/2/2007
    - Chức vụ :  Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng

 

 3. Đồng chí: Lê Thị Nguyệt
    - Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1962
    - Ngày vào Đảng: 03/02/1995
    - Ngày chính thức: 03/02/1996
    - Chức vụ : Chi ủy viên - Phó hiệu trưởng

 

 4. Đồng Chí : Ngô Thị Thúy Hạnh
    - Sinh ngày 22 tháng  10 năm 1970
    - Ngày vào Đảng:  10/12/2002
    - Ngày chính thức: 10/12/2003
    - Chức vụ :Đảng viên, Tổ trưởng tổ 1 ; giáo viên  chủ nhiệm lớp 1A

 

 5. Đồng chí : Vũ Thị Thu Huyền
    - Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1975
    - Ngày vào Đảng: 1/11/2005
    - Ngày chính thức: 1/11/2006
    - Chức vụ : Đảng viên. Tổ trưởng tổ 4+5;  giáo viên  chủ nhiệm lớp 4A

 

 6. Đồng chí : Nguyễn Thùy Dung
    - Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1977
    - Ngày vào Đảng: 15/8/2004
    - Ngày chính thức: 15/8/2005
    - Chức vụ : Đảng viên, Tổ phó  tổ giáo viên lớp 4 + 5

 

 7. Đồng chí : Ngô Thị Hương Duyên
    - Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1974
    - Ngày vào Đảng: 10/12/2002
    - Ngày chính thức: 10/12/2003
    - Chức vụ :Đảng viên, tổ phó tổ 2+3, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A

 

 8. Đồng chí: Nguyễn Thị Thắm
    - Sinh ngày: 21/12/1982
    - Ngày vào Đảng: 23/6/2012
    - Ngày chính thức: 23/6/2013
    - Chức vụ :Đảng viên, giáo viên dạy Âm Nhạc khối 1, 5, 3

 

 9. Đồng chí Nguyễn Khắc Trung
    - Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1967
    - Ngày vào Đảng: 01/4/1998
    - Ngày chính thức: 01/4/1999
    - Chức vụ : Đảng viên, giáo viên  chủ nhiệm lớp 5B

 

 10. Đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết
    - Sinh ngày 08  tháng 10 năm 1973
    - Ngày vào Đảng:  29/10/2005
    - Ngày chính thức: 29/10/2006
    - Chức vụ : Đảng viên, tổ phó tổ 1, giáo viên  chủ nhiệm lớp 1B

 

 11. Đồng chí Hoàng Văn Hải
    - Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1978
    - Ngày vào Đảng: 9/2/2006
    - Ngày chính thức: 9/2/2007
    - Chức vụ : Đảng viên, tổ phó tổ 4+5, giáo viên  chủ nhiệm lớp 5D

 

 12. Đồng chí Lã Thị Thanh Nga
    - Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1980
    - Ngày vào Đảng: 20/11/2011
    - Ngày chính thức: 20/11/2012
    - Chức vụ : Đảng viên, Tổng phụ trách Đội, dạy Âm nhạc khối 2,4

 

  13. Đồng chí Nguyễn Thị Nga
    - Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1979
    - Ngày vào Đảng: 20/9/2015
    - Ngày chính thức: ................
    - Chức vụ : Đảng viên, giáo viên  chủ nhiệm lớp 4C 

 14. Đồng Chí : Nguyễn Thị Hồng
    - Sinh ngày 05/03/1993
    - Ngày vào Đảng: 29/7/2001
    - Ngày chính thức: 29/7/2017 
    - Chức vụ : Đảng viên, chủ nhiệm lớp 2D

 

 

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019