tin tức-sự kiện

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

                            

STT HỌ VÀ TÊN LỚP                               NỘI DUNG
1 Nguyễn Tuấn Anh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
2 Đỗ Hồng Ánh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập. 
3 Đỗ Thị Ngọc ánh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
4 Nguyễn Mạnh Đức 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
5 Nguyễn Thuỷ Bảo Linh 2B Đạt thành t?ch nổi bật trong học tập và rèn luyện
6 Đỗ Quang Minh 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
7 Nguyễn Hải Nam 2B Có ý thức và trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn trong học tập
8 Nguyễn Thị Yến Nhi 2B Có tiến bộ vuợt bậc trong môn Toán
9 Hoàng Anh Quyn 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
10 Đỗ Tuấn Kiệt 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
11 Trần Anh Thư 2B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
12 Nguyễn Mạnh Toàn 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
13 Hoàng Tố Uyên 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
14 Nguyễn Minh Quân 4B  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
15 Nguyễn Đức Mạnh 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
16 Phạm Mai Hoàng Vũ 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
17 Nguyễn Thị Khánh Ly 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Ti?ng Việt và Khoa học.
18 Lã Thị Kim Anh 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và môn Khoa học.
19 Nguyễn Thị Bình 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt.
20 Ngô Hiền Thục 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý.
21 Nguyễn Hoài Thương 4B  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
22 Trần Thị Thảo 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt.
23 Phạm Thanh Tuyền 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
24 Trần Khánh Linh 4B Có ý thức và trách nhiệm cao vụ tự phục vụ và tự quản.
25 Nguyễn Đình Bắc 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
26 Đỗ Tiến Duy 4B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập.
27 Nguyễn Thị Quế Thanh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
28 Phạm Văn Thành 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
29 Đỗ Thị Huyền Trang 4A  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
30 Trần Thị Thu Hà 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
31 Trần Hương Giang 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
32 Nguyễn Hương Ly 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục.
33 Nguyễn Ngọc Dung 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt và Khoa học.
34 Nguyễn Như Quỳnh 4A Hoàn thành tốt nội dung môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý.
35 Ngô Tú Linh 4A Hoàn thành tốt nội dung môn Toán, Lịch sử và Địa lý.
36 Nguyễn Đức Anh 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và môn Khoa học.
37 Nguyễn Thị Hằng 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và môn Khoa học.
38 Nguyễn Thị Thu Trang 4A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt.
39 Đặng Ngọc Anh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học và Lịch sử.
40 Hoàng Võ Huy Hoàng 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
41 Nguyễn Diệu Linh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Lịch sử.
42 Tống Khánh Linh 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
43 Nguyễn Thành Long 5D C? thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao.
44 Hoàng Thị My 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt.
45 Hoàng Thị Nhung 5D Có thái độ học tập tích cực, có tinh thần trách nhiệm.
46 Nguyễn Tuyết Nhung 5D Tích cực trong các phong trào học tập, lao động.
47 Đỗ Văn Quang 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
48 Trần Thị Thu 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
49 Đỗ Thị Anh Thư 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
50 Nguyễn Minh Toàn 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
51 Nguyễn Huyền Trang 5D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
52 Nguyễn Thị Dịu 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
53 Đỗ Thị ánh Tuyết 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
54 Hoàng Thị Hằng 4C  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
55 Nguyễn Thị Thùy Tiên 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
56 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
57 Nguyễn Thị Huệ 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
58 Nguyễn Thanh Huệ 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
59 Nguyễn Hữu Tiến 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
60 Nguyễn Thị Trang 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
61 Nguyễn Đức Minh 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
62 Nguyễn Thị Ngọc Hân 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
63 Nguyễn Đức Duẩn 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
64 Mai Thị Dịu Linh 4C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
65 Ngô ThịLan Anh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
66 Nguyễn Thị Yến Nhi 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
67 Đỗ Ngọc Diệp 2D Chữ viết sạch đẹp. Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy giáo, cô giáo
68 Đỗ Thị Lan Anh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
69 Nguyễn Văn Trung 2D Ý thức tự quản tốt. Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
70 Đỗ Minh Hưng 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
71 Diệp Nguyễn Tường Duy 2D Ý thức tự học tốt. Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
72 Đỗ Thị Lan Anh 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
73 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
74 Nguyễn Thu Huyền 2D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt 
75 Trần Quang Huy 2D Là học sinh ngoan. Yêu thương, đoàn kết với bạn bè
76 Trần Thị Ngọc Huyền 2D Có tiến bộ trong học tập môn Toán và môn Tiếng Việt 
77 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
78 Đỗ Thị Quỳnh Anh  1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt giải nhất hội thi "Chữ Việt đẹp"cấp trường
79 Trương Khánh Ly 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học. Đạt thành tích cao trong phong trào "Giữ vở sạch - viết chữ đẹp"
80 Hà Văn Anh 1A Tích cực tham gia các hoạt động. Đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp trường
81 Đỗ Trung Hiếu 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động
82 Lã Hương Giang 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, tích cực tham gia các hoạt động.
83 Đỗ Phạm Khánh Linh 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có năng khiếu về môn Âm nhạc.
84 Lê Anh Tú 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
85 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1A Hoàn thành  nội dung học tập các môn học, đoàn kết với bạn bè.
86 Đỗ Thuỳ Linh 1A Học tập có nhiều tiến bộ, hăng hái tham gia các hoạt động.
87 Phạm Hoàng An 1A Hoàn thành nội dung học tập các môn học, giao tiếp tốt.
88 Nguyễn Thị  Hoà 1A Có thành tích cao trong phong trào viết chữ đẹp
89 Nguyễn Huy Hoàng 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
90 Đỗ Thị Bích Ngọc 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, có ý thức trong việc tự quản.
91 Nguyễn Thị Phương Oanh 1A Hoàn thành tốt nội dung các môn học, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
92 Phạm Thị Thanh Thuỳ 1A Có ý học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động
93 Nguỵ Hằng Nga 1A Có thành tích vượt bậc trong học tập.
94 Nguyễn Minh Tùng 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
95 Nguyễn Hoàng Hiệp 1A Có tinh thần vượt khó trong học tập. Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
96 Nguyễn Thị Trà Giang 1A Đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện
97 Nguyễn Thị Huyền Dịu 1A Học tập có nhiều tiến bộ, trung thực, đoàn kết với bạn bè
98 Nguyễn Thành Bách 1A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
99 Nguyễn Thị Minh Ánh 1A Học tập có nhiều tiến bộ, hăng hái tham gia phong trào văn nghệ của lớp
100 Ngô Ngọc Sơn 1A Học tập có nhiều tiến bộ, trung thực, đoàn kết với bạn bè
101 Nguyễn Việt Anh 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
102 Nguyễn Th? Thảo Vân 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
103 Nguyễn Phạm V? 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
104 Đỗ Minh Tâm 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
105 Mai Th? Thu Huy?n 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
106 Nguyễn Anh Châu 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
107 Tr?nh Anh Tuấn 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
108 Đỗ Bình An 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
109 Đỗ Xuân Hải Anh 1C Đọc to, rõ ràng; mạnh dạn trong giao ti?p.
110 Mai Văn Quang 1C Đạt thành tích cao trong học tập môn Toán
111 Nguyễn Ti?n D?ng 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
112 Đỗ Thanh Bình 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
113 Hoàng Ti?n Đạt 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Tiếng Việt
114 Lã Th? Huy?n Trang 1C Có nhiều thành tích tốt trong các hoạt động giáo dục
115 Nguyễn Trung Đức 1C Có tiến bộ vượt bậc trong học tập các môn học
116 Nguyễn Th? Thùy Chi 1C C? thành tích cao trong học tập các môn học
117 Đỗ Hồng Duyên 1C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
118 Đỗ Th? Vân Anh 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
119 Trần Ngọc Bắc 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
120 Nguyễn Thanh Hải 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
121 Hoàng Khánh Linh 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
122 Nguyễn Khắc Nguyên 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
123 Lã Ngọc Thanh 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
124 Nguyễn Th? Hồng Thắm 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
125 Đỗ Minh Thu 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
126 Trần Ngọc Toàn 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
127 Tr?nh Th? Nhiên 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
128 Đỗ Thủy Tiên 3C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
129 Nguyễn Thanh Tuy?n 3C Có ý thức thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
130 Đỗ Th? Thu 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
131 Đỗ Khánh Linh 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
132 Đỗ Xuân Mai 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
133 Trần Đình Chi?n 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
134 Trần V? Anh Thư 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
135 Đỗ Minh Hi?u 3D Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
136 Nguyễn Việt Hà 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
137 Nguyễn Th? Thúy 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt
138 Nguyễn Th? Hồng Thu 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
139 Đỗ Văn Dương 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
140 Lã Tấn D?ng 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
141 Hoàng Minh Tuấn 3D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
142 Nguyễn Đăng Khoa 3D Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
143 Nguyễn Huy Toàn 3D Có ý thức trách nhiệm cao về tự phục vụ và tự quản
144 Nguyễn Văn Thắng 2E  Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
145 Nguyễn Th? Mẫu Đơn  2E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
146 Nguyễn Văn Thành   2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
147 Nguyễn Văn Thường  2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
148 Nguyễn Huy Hoàng 2E  Tích cực tham gia các hoạt động của lớp
149 Đỗ Duy Hưng 2E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
150 Trần Phương Linh  2E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
151 Nguyễn Khắc Đông  2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
152 Nguyễn Minh Ch?   2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
153 Nguyễn Quốc Linh   2E Có tiến bộ vượt bậc trong học tập môn Toán
154 Đỗ Lệ Quyên  2E Có tinh thần tập thể, tích cực tham gia hoạt động của lớp
155 Đoàn Th? Lan Anh 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
156 Hoàng Th? Bảo Anh 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
157 Nguyễn Việt Anh 1E Tích cực tham gia các hoạt động tập thể
158 Trần Tuấn Anh 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
159 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
160 Nguyễn Kim Duyên 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
161 Nguyễn Đăng Dương 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và r?n luyện.
162 Nguyễn Thành Đạt 1E Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè
163 Nguyễn Nam Giang 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
164 Trần Th? Hòa 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
165 Hoàng Gia Huy 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và r?n luyện.
166 Trần Th? Thu Hường 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và r?n luyện.
167 Trần Th? Minh Nguyệt 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
168 Đỗ Minh Phúc 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và r?n luyện
169 Lê Tuấn Quang 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
170 Đỗ Ngọc Quỳnh 1E T?ch cực tham gia các hoạt động tập thể
171 Nguyễn Minh Thảo 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
172 Nguyễn Trần Phương Thảo 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và r?n luyện.
173 Hoàng Anh Thư 1E Có thành tích nổi bật trong học tập và r?n luyện.
174 Trần Th? Trang 1E T?ch cực tham gia các hoạt động tập thể.
175 Trần Th? Kim Y?n 1E Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
176 Nguyễn Th? Tươi 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
177 Nguyễn Th? Thu Hương 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
178 Đỗ Th? Hương Mơ 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
179 Trần Th? Trúc Ly 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
180 Nguyễn Th? Trà My 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
181 Hoàng Quốc Huy 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
182 Hoàng Anh Tú 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
183 Ngô Huy Hùng 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
184 Đỗ Th? Lệ Thu 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
185 Nguyễn Th? Ngọc Ánh 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
186 Hoàng Văn Trường 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
187 Nguyễn Minh Quân 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
188 Nguyễn Văn Nam 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
189 Nguyễn Thu Hương 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
190 Nguyễn Th? Huy?n Trang 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Thể dục.
191 Hoàng Lâm Ngọc 5E Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Thể dục.
192 Trịnh Thị Thêu 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường.
193 Nguyễn Tùng Dương 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; c? thành tích trong phong trào "Giữ vở sạch - vi?t chữ đẹp"
194 Phạm Gia Khiêm 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; trung thực, đoàn kết với bạn b?.
195 Đỗ Lệ Mai 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, c? thành tích cao trong phong trào "Giữ vở sạch - vi?t chữ đẹp"
196 Nguyễn Thanh Tùng 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
197 Trần Th? Thu 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, tích cực tham gia các hoạt động.
198 Nguyễn Th? Thuỳ Linh 5B Học tập có nhiều tiến bộ, c? thành tích cao trong phong trào "Giữ vở sạch - vi?t chữ đẹp"
199 Nguyễn Quốc Việt 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; trung thực, đoàn kết với bạn b?.
200 Đỗ Như ? 5B Học tập có nhiều tiến bộ; trung thực, đoàn kết với bạn b?.
201 Mai Việt Hùng 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
202 Ngô Văn Huy 5B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
203 Đoàn Th? Ánh 5B Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường.
204 Nguyễn Quỳnh Nga 5B Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường.
205 Nguyễn Xuõn Bắc 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa l?
206 Ngụy Kim Thoa 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, c? thành tích trong phong trào "Giữ vở sạch - vi?t chữ đẹp"
207 Nguyễn Thị Nhung 5C Đạt k?t quả cao trong học tập và rèn luyện; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn
208 Đỗ Thị Linh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý
209 Trần Thị Diễm Hương 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
210 Trần Th? Thu Huy?n 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, c? tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản 
211 Trần Th? Thu Thủy 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Ti?ng Việt và Khoa học.
212 Lã Văn Vinh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt.
213 Nguyễn Y?n Nhi  5C Học tập có nhiều tiến bộ; trung thực, đoàn k?t với bạn b?
214  Nguyễn Th? Mai  5C Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học.
215 Nguyễn Vân Anh 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Lịch sử và Đ?a l?
216 Nguyễn Th? Ki?u 5C Có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường.
217 Phạm Đức Tài 5C Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Ti?ng Việt, Lịch sử và Địa l?
218 Nguyễn Ngọc ánh 5C Có ý thức học tập tốt; tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp.
219 Li?u Th? Minh Huy?n 5C Hoàn thành tốt nội dung bật xa.
220 Nguyễn Văn Phương 5C Hoàn thành tốt nội dung bật xa.
221  Nguyễn Hoàng Anh 5A Đạt thành tích tốt trong học tập và môn cờ vua
222 Nguyễn Th? L? 5A Đạt thành tích tốt trong học tập và môn cờ vua
223 Nguyễn Đức Văn 5A Đạt thành tích cao trong học tập môn Toán, Ti?ng Việt; đạt giải ba hội thi "Chữ Việt đẹp cấp trường".
224 Nguyễn Hồng Ngân 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Ti?ng Việt và Ti?ng Anh
225 Phạm Thanh Hường 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Ti?ng Việt và Ti?ng Anh
226 Nguyễn Quang Vinh 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Ti?ng Việt.
227 Phạm Huy?n My 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Ti?ng Việt và Âm nhạc.
228 Trần Văn Trung 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Ti?ng Việt.
229 Đỗ Th? Ki?u Trang 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, Ti?ng Việt.
230 Ngụy Th? Toàn 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, L?ch sử và Đ?a l?
231 Hoàng Th? Thu Thảo 5A Có ý thức học tập tốt, c? tinh thần trách nhiệm cao.
232 Đỗ Th? Thảo 5A Có ý thức học tập tốt, c? tinh thần trách nhiệm cao.
233 Đỗ Th? Hoài 5A Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán.
234 Nguyễn Văn Tuấn 5A Hoàn thành tốt nội dung bật xa.
235 Nguyễn Văn Phú 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m.
236 Nguyễn Th? Thanh Trúc 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m.
237 Phạm Trung Hi?u 5A Hoàn thành tốt nội dung chạy 60m.
238 Nguyễn Th? Huy?n 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; c? ? thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt nội quy lớp học
239 Đỗ Hải Đăng 3B C? thành tích tốt trong học tập và r?n luyện
240 Trần Việt Hoàng 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, chấp hành tốt nội quy lớp học.
241 Nguyễn Th? Vân Anh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn học; c? ? thức trách nhiệm cao.
242 Nguyễn Th? Vân Anh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
243 Nguyễn Th? Ngọc 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học; cởi mở thân thiện với bạn b?
244 Nguyễn Th? Xuân Mai 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, chấp hành tốt nội quy lớp học
245 Nguyễn Minh Hi?u 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
246 Trần Duy Tân 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
247 Đỗ Th? Lan 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
248 Hoàng Th? Thanh Trang 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán, chấp hành tốt nội quy lớp học
249 Nguyễn Th? Ly 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
250 Đoàn Th? Hồng Hạnh 3B Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
251 Nguyễn Th? Huyên 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
252 Trần Th? Thương 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
253 Đỗ Th? Trà Giang 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
254 Đỗ Ti?n Đạt 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
255 Hoàng Th? Hồng Ngọc 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
256 Trần Th? Hồng 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Ti?ng Việt và Khoa học
257 Nguyễn Th? Huy?n 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Khoa học
258 Nguyễn Tuấn Tú 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Ti?ng Việt
259 Nguyễn Phương Nhi 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Ti?ng Việt
260 Nguyễn Hải Đăng 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục
261 Đỗ Anh Hai 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán và Ti?ng Việt
262 Nguyễn Vinh Quang 4D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
263 Nguyễn Phi Long 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
264 Nguyễn Phương Linh 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
265 Nguyễn Th? Huy?n 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
266 Nguyễn Ngọc Linh 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập  các môn học
267 Nguyễn Th? Bảo Hân 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
268 Đỗ Ngọc Diệp 1D Chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
269 Đỗ Việt Nhật 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
270 Nguyễn Anh Phong 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
271 Đỗ Th? Mai Phương 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
272 Đỗ Th? Tâm 1D Chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
273 Nguyễn Th? Thu Trang 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
274 Đỗ Anh Tuấn 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
275 Nguyễn Th? Tường Vi 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
276 Lê Th? Vi 1D Chấp hành tốt nội quy của trường, lớp
277 Đỗ Mai Chi 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
278 Nguyễn Văn Hòa 1D Có tiến bộ vượt bậc trong môn học Ti?ng Việt.
279 Đỗ Th?  Ánh Ngọc 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
280 Nguyễn Th? Quỳnh Nga 1D Hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học
281 Nguyễn Thị Trang 4E Sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Ti?ng Việt.
282 Nguyễn Thị Cúc 4E Sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Ti?ng Việt.
283 Trần Anh Đức 4E Sáng tạo và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Ti?ng Việt.
284 Đỗ Thị Nhật Lệ 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Ti?ng Việt.
285 Nguyễn Thùy Linh 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán, môn Ti?ng Việt.
286 Đỗ Thị Thương 4E Đạt kết quả cao trong học tập môn Toán
287 Trần Thị Trang 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Ti?ng Việt.
288 Nguyễn Thị Thùy Dung 4E Đạt kết quả cao trong học tập môn Toán
289 Nguyễn Thị  Mai Giang 4E Chăm chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Ti?ng Việt.
290 Nguyễn Thị Thùy Trang 4E Chăm chỉ học chỉ học tập và đạt kết quả cao trong học tập môn Toán
291 Trần Thị Chang 4E Chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán 
292 Nguyễn Thanh Thúy 4E Chăm chỉ học tập, hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG THƯ VIÊN NHÂN DÂN
TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019