tin tức-sự kiện

NỘI QUY ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

NỘI QUY ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 1. Làm việc đúng giờ. Chấp hành đúng quy định về lề lối làm việc của nhà trường.
 2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. Trang phục phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm và theo quy định của nhà trường.

3. Tôn trọng, công bằng với người học.

4. Giữ vệ sinh chung. Không hút thuốc lá trong trường; không uống rượu bia, không sử dụng điện thoại khi lên lớp, hội họp và khi tham gia các hoạt động giáo dục.

5. Bảo quản tốt các tài sản, vật tư, thiết bị của nhà trường. Trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng, mất mát phải báo cáo kịp thời cho nhà trường để xử lý. Không  mang hồ sơ, sổ sách, tài sản, vật tư, thiết bị của nhà trường ra ngoài khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ, phương tiện làm việc gọn gàng; tắt các trang thiết bị điện trước khi ra về.

6. Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

7.  Thực hiện nghiêm túc luật giao thông. 

8.Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ trong cơ quan.
9. Khi được cử đi công tác, hội họp, tập huấn về phải báo cáo lại lãnh đạo trường kết quả công tác và nội dung họp, tập huấn.

                                                                                                    HIỆU  TRƯỞNG

                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                      Phạm Thị Thu Hà

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019