tin tức-sự kiện

KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP LÝ
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG T.H HỢP LÝ
XẾP THI ĐUA HỌC KỲ I-GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 2016-2017
 
TT Họ tên giáo viên CN lớp Chữ đẹp
 GV
VSCĐ
 HS
Chủ nhiệm Chất lượng
 HKI
GVG Thu nộp     Tổng Trung bình Xếp thứ Ghi chú
1 Ngô Thị Thúy Hạnh 1A 7 1 4 1. 3 1     17 2.83 3  
2 Ngô Thị Ánh Tuyết 1B 2 2 3 5. 7 1     20 3.33 4  
3 Nguyễn Thị Hồng Yến 2A 5 1 2 2. 1 1     12 2.00 2  
4 Trần Thị Mai 1C 20 4 9 1. 31 1     66 11.00 22  
5 Trần Thị Ánh Hồng 1D 20 5 13 1. 9 1     49 8.17 14  
6 Ngô Thị Hương Duyên 3A 3 1 1 2. 1 1     9 1.50 1  
7 Chu Thị Thủy 1E 15 3 7 1. 26 1     53 8.83 16  
8 Nguyễn Khắc Trung 5B 30 5 8 1. 10 1     55 9.17 18  
9 Vũ Thị Thu Huyền 4A 3 1 8 4. 8 1     25 4.17 5  
10 Nguyễn Thị Nga 4C 12 2 4 2 17 1     38 6.33 8  
11 Hoàng Thị Dung 2B 8 2 3 4. 19 1     37 6.17 7  
12 Nguyễn Thùy Dung 5A 1 4 1 3. 16 1     26 4.33 6  
13 Nguyễn Thị Thanh Loan 3B 22 4 11 1. 4 1     43 7.17 10  
14 Đỗ Thị Liễu 2E 25 5 8 5. 23 1     67 11.17 23  
15 Nguyễn Thị Kim Oanh 3C 10 3 4 5. 22 1     45 7.50 11  
16 Nguyễn Thị Hồng  2D 11 4 6 2. 30 1     54 9.00 17  
17 Lê Ngọc Tú 5C 17 2 11 5.0 21 1     57 9.50 19  
18 Nguyễn Thị Ánh Vân 4D 17 3 7 1. 29 1     58 9.67 20  
19 Nguyễn Thị Dịu 3D 15 2 2 2. 23 1     45 7.50 11  
20 Nguyễn Thị Tâm 3E 31 5 10 2. 20 1     69 11.50 24  
21 Phạm Thị Yến 2C 12 3 5 1. 18 1     40 6.67 9  
22 Hoàng Văn Hải 5A 24 1 4 2. 13 1     45 7.50 11  
23 Hoàng Thị Dinh 4C 14 4 12 3 25 1     59 9.83 21  
24 Phạm Thị Thu Hằng 5E 26 3 8 3. 11 1     52 8.67 15  
              Hiệu trưởng  
                             
                             
                        Phạm Thị Thu Hà
           
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG T.H HỢP LÝ
XẾP THI ĐUA HỌC KỲ II-GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
               NĂM HỌC 2016-2017
 
TT Họ tên giáo viên CN lớp KT CHÉO HS NGLL ĐIỂM KT CUỐI NĂM Hồ sơ
GV lần 2
Chủ nhiệm kỳ II         Tổng Trung bình Xếp thứ Ghi chú
1 Ngô Thị Thúy Hạnh 1A 1 2 12 2.         17 4.25 7  
2 Ngô Thị Ánh Tuyết 1B 1 1 1 1.         4 1.00 1  
3 Nguyễn Thị Hồng Yến 2A 1 1 1 1.         4 1.00 1  
4 Trần Thị Mai 1C 1 2 13 13.         29 7.25 15  
5 Trần Thị Ánh Hồng 1D 4 5 15 11.         35 8.75 19  
6 Ngô Thị Hương Duyên 3A 1 1 1 3.         6 1.50 3  
7 Chu Thị Thủy 1E 5 4 22 6.         37 9.25 20  
8 Nguyễn Khắc Trung 5B 4 2 21 10.         37 9.25 20  
9 Vũ Thị Thu Huyền 4A 2 3 17 8.         30 7.50 17  
10 Nguyễn Thị Nga 4C 1 2 8 6         17 4.25 7  
11 Hoàng Thị Dung 2B 3 5 9 3.         20 5.00 10  
12 Nguyễn Thùy Dung 5A 1 2 5 1.         9 2.25 4  
13 Nguyễn Thị Thanh Loan 3B 4 5 16 12.         37 9.25 20  
14 Đỗ Thị Liễu 2E 5 4 9 5.         23 5.75 12  
15 Nguyễn Thị Kim Oanh 3C 2 4 17 5.         28 7.00 14  
16 Nguyễn Thị Hồng  2D 3 2 4 4.         13 3.25 5  
17 Lê Ngọc Tú 5C 4 4 13 11.0         32 8.00 18  
18 Nguyễn Thị Ánh Vân 4D 3 1 17 8.         29 7.25 15  
19 Nguyễn Thị Dịu 3D 2 1 7 4.         14 3.50 6  
20 Nguyễn Thị Tâm 3E 5 3 23 10.         41 10.25 24  
21 Phạm Thị Yến 2C 2 2 9 5.         18 4.50 9  
22 Hoàng Văn Hải 5A 3 5 23 7.         38 9.50 23  
23 Hoàng Thị Dinh 4B 3 4 5 8         20 5.00 10  
24 Phạm Thị Thu Hằng 5E 1 1 17 8.         27 6.75 13  

 

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN
TRƯỜNG T.H HỢP LÝ
XẾP THI ĐUA CUỐI NĂM -GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 2016-2017
 
TT Họ tên giáo viên CN lớp XẾP THÚ KỲ II XẾP THÚ KỲ I             Tổng Trung bình Xếp thứ Ghi chú
1 Ngô Thị Thúy Hạnh 1A 7 3             10 5.00 4  
2 Ngô Thị Ánh Tuyết 1B 1 4             5 2.50 3  
3 Nguyễn Thị Hồng Yến 2A 1 2             3 1.50 1  
4 Trần Thị Mai 1C 15 22             37 18.50 21  
5 Trần Thị Ánh Hồng 1D 19 14             33 16.50 16  
6 Ngô Thị Hương Duyên 3A 3 1             4 2.00 2  
7 Chu Thị Thủy 1E 20 16             36 18.00 20  
8 Nguyễn Khắc Trung 5B 20 18             38 19.00 23  
9 Vũ Thị Thu Huyền 4A 17 5             22 11.00 10  
10 Nguyễn Thị Nga 4C 7 8             15 7.50 6  
11 Hoàng Thị Dung 2B 10 7             17 8.50 7  
12 Nguyễn Thùy Dung 5A 4 6             10 5.00 4  
13 Nguyễn Thị Thanh Loan 3B 20 10             30 15.00 14  
14 Đỗ Thị Liễu 2E 12 23             35 17.50 18  
15 Nguyễn Thị Kim Oanh 3C 14 11             25 12.50 12  
16 Nguyễn Thị Hồng  2D 5 17             22 11.00 10  
17 Lê Ngọc Tú 5C 18 19             37 18.50 21  
18 Nguyễn Thị Ánh Vân 4D 15 20             35 17.50 18  
19 Nguyễn Thị Dịu 3D 6 11             17 8.50 7  
20 Nguyễn Thị Tâm 3E 24 24             48 24.00 24  
21 Phạm Thị Yến 2C 9 9             18 9.00 9  
22 Hoàng Văn Hải 5A 23 11             34 17.00 17  
23 Hoàng Thị Dinh 4B 10 21             31 15.50 15  
24 Phạm Thị Thu Hằng 5E 13 15             28 14.00 13  

 

Tác giả: TH HOPLY

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019