tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1A - GVCN: Bùi Thị Thu Hiền  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Bảo An 20/08/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hữu Phúc   0974226213  
2 Nguyễn Thành An 04/10/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Tuấn   0976146696  
3 Trần Nguyễn Huyền Anh 02/01/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Trần Văn Minh   0968293105  
4 Nguyễn Thị Phương Anh 01/02/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Thơm   0989987311  
5 Nguyễn Thùy Anh 20/09/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Dung   0988658778  
6 Nguyễn Tăng Nhật Ánh 10/10/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Phương   01696184820  
7 Tạ Ngọc Hoàng Bách 22/07/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Tạ Ngọc Thanh   01678209586  
8 Đỗ Gia Bảo 22/12/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Quý   0986877659  
9 Nguyễn Ngọc Bảo 15/12/2012   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Ngọc Quý   0975219228  
10 Nguyễn Quỳnh Chi 26/10/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Kiên   01685286543  
11 Đỗ Thanh Chúc 06/11/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Văn Tình   0939878683  
12 Đỗ Thị Thùy Dung 04/02/2012 x Xóm 4  Xóm 4  Xóm 4  Đỗ Văn Thạch   0975809747 Lưu ban
13 Đỗ Minh Đăng 21/10/2012   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Văn Nguyên   01663844293  
14 Đỗ Minh Hoàng 29/06/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Chiến   0987177681  
15 Nguyễn Việt Hoàng 01/05/2012   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Lan   0988586378  
16 Đỗ Trần Gia Huy 10/09/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Quân   0977943064  
17 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/03/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Sỹ   0977307719  
18 Nguyễn Đức Khánh 15/06/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Nam   01666108497  
19 Trần Đình Nhật Khánh 08/03/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Trung Kiên   01639090830  
20 Nguyễn Thị Hà Linh 18/11/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Hợi   974794719  
21 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/02/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Minh   0973533872  
22 Nguyễn Thị Trúc Ly 15/02/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Thanh Tùng   01666111620  
23 Nguyễn Tiến Minh 01/11/2012   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Chính   0965867906  
24 Nguyễn Thị Trà My 11/02/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Tiếp   0975966184  
25 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 15/08/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Minh Tiến   0982350393  
26 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/08/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Điệp   0973518825  
27 Nguyễn Thị Thanh Phương 31/01/2012 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Hải   0942205643  
28 Nguyễn Ngọc Minh Quân 28/06/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Ngọc Dương      
29 Nguyễn Văn Sang 17/08/2012   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Hưng   01688552827  
30 Trần Thị Huyền Trang 14/12/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Huấn   0966151534  
31 Nguyễn Quỳnh Trang 03/09/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Nam   0964778561  
32 Nguyễn Vũ Thành Trung 02/08/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Tất Ngợi   0912688170  
33 Đỗ Trung Kiên 28/05/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Tuyển   01687490855  
34 Nguyễn Ánh Tuyết 30/08/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân      
35 Nguyễn Thu Uyên 14/10/2012 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Hữu Dũng   0987149234  
36 Đỗ Quang Vinh 21/01/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Tuấn   0975015450  
37 Nguyễn Tiến 14/04/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Sáng   01684168618  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1B - GVCN:Trần Thị Ánh Hồng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Trịnh An An 18/01/2012   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Hưng   0869697280  
2 Đỗ Phương Anh 19/02/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Tuấn   0973386217  
3 Đỗ Thị Quỳnh Anh 07/06/2012 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Huân   01673831234  
4 Đỗ Hồng Ánh 25/08/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Ba   0945786443  
5 Nguyễn Gia Bảo 10/11/2012   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Văn Chương   0969981423  
6 Đỗ Minh Châu 06/06/2012   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Giáp   0988926779  
7 Ngô Đình Chiến 02/02/2012   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Ngô Xuân Thắng   0985304228  
8 Lã Thị Phương Diễm 17/10/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Phúc   984408299  
9 Trần Quang Dũng 28/09/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Giang      
10 Nguyễn Tiến Đạt 15/06/2012   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Văn Huân   01627598984  
11 Lã Trung Kiên 12/07/2012   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Chương   0979944182  
12 Nguyễn Trung Kiên 04/10/2012   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Văn Huyên   0979365523  
13 Đỗ Khánh Linh 31/05/2012 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Đức Hiếu     0904398311  
14 Trịnh Hoàng Hà Linh 25/05/2012 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Mạnh   0967232965  
15 Nguyễn Đình Long 19/11/2012   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Nguyễn Văn Bình   01653886425  
16 Nguyễn Hải Long 10/05/2012   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Văn Soạn   0984726828  
17 Nguyễn Khánh  Ly 11/09/2011 x Xóm 2 , Xóm 2 , Xóm 2 , Nguyễn Văn Bình   01655988251 Lưu ban
18 Nguyễn Thị Trà My 12/04/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Văn Thanh   0975719447  
19 Đỗ Kim Ngân 22/08/2012 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Tăng   01663844254  
20 Trần Bảo Ngọc 24/10/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Trần Văn Tuyến      
21 Đỗ Hồng Nhung 12/09/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Huy   0973082184  
22 Trần Vũ Phương Nhi 30/06/2012 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trần Thị Huyền   0988210890  
23 Nguyễn Hà Phương 16/08/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Tài Thu   0976119344  
24 Nguyễn Thu Phương 06/01/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Tiến Chúc      
25 Lã Như Quỳnh 02/04/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Cương      
26 Đỗ Tiến Thành 20/07/2012   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Nhất   0983880960  
27 Trần Thị Phương Thảo 01/06/2012 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Trần Văn Hải   01666363256  
28 Nguyễn Văn Thế 29/12/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Thiệp   0973404589  
29 Lã Thị Ánh Thơm 08/05/2012 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Lã Văn Sang   0972349649  
30 Nguyễn Thu Thương 17/07/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Khối   01685448144  
31 Nguyễn Minh  Tiến 27/12/2010   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Thế Công      
32 Trịnh Huyền Trang 09/08/2012 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Thị Huệ   0973232619  
33 Nguyễn Thu Trang 11/04/2012 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Nguyễn Văn Toản   1633077109  
34 Đỗ Bảo Trâm 24/03/2012 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Mạnh Cường   1693142420  
35 Đỗ Lan Trinh 18/08/2012 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Văn Chính   973706229  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1C - GVCN:Nguyễn Thùy Dung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Phương Anh 18/09/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thảo   0973748986  
2 Nguyễn Phương Anh 04/07/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Linh   0983832930  
3 Nguyễn Gia Bảo 24/10/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Nghiệp   01635635003  
4 Nguyễn Ngọc Bảo 27/02/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Khang   0988577841  
5 Nguyễn An Bình 23/06/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Quý   0969475258  
6 Nguyễn Văn Dương 03/12/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Giang   01662837624  
7 Ngô Minh Đức 23/10/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Phú   0946361361  
8 Nguyễn Thị Hương Giang 30/10/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Điển   01669880726  
9 Đỗ Ngọc 15/09/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Văn Lượng   0975818981  
10 Nguyễn Minh Hiếu 26/09/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Long      
11 Nguyễn Hữu Hòa 24/06/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hữu Hùng   01675815179  
12 Nguyễn Văn Huynh 27/10/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh   0983516954  
13 Nguyễn Duy Khánh 21/11/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Điệp   0976539995  
14 Nguyễn Duy Khánh 15/07/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Hoàn   0975913634  
15 Nguyễn Nam Khánh 05/05/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Hùng   0987811196  
16 Ngô Khánh Linh 13/01/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Minh Đông   0983867830  
17 Nguyễn Khánh Linh 17/10/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Lượng   0973817435  
18 Nguyễn Minh Long 27/9/2012   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Thanh Phong   0938534447  
19 Nguyễn Thị Khánh Ly 07/05/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thủy   0973255367  
20 Nguyễn Ngọc Mai 03/08/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Sỹ   0983928421  
21 Ngô Thị Mai 17/01/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Tùng   01653305793  
22 Nguyễn Trà My 15/09/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Sáu   01698968275  
23 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22/10/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Loanh   0988391047  
24 Đỗ Minh Nguyệt 06/10/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Thế Hùng      
25 Nguyễn Thị Phương Nhi 29/02/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Phúc   0976551789  
26 Đỗ Hoàng Phúc 23/02/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Văn Thưởng   01696898657  
27 Đỗ Thu  Phương 12/01/2011 x Xóm 8 , Xóm 8 , Xóm 8 , Đỗ Văn Tân   0973229364 Lưu ban
28 Nguyễn Anh Thư 10/11/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Lành      
29 Nguyễn Anh Thư 03/06/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Duy   0982362829  
30 Nguyễn Thị Anh Thư 21/10/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Nam   0988668006  
31 Nguyễn Thị Trang 24/07/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Xuân   0979513325  
32 Nguyễn Thu Trang 14/06/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Mạnh Hà   01627666411  
33 Nguyễn Văn Tuân 30/01/2012   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Lanh   01686529863  
34 Nguyễn Thị Hải Vân 07/11/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thanh   0912583076  
35 Nguyễn Bảo Vy 23/04/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Sáng   0962861955  
36 Nguyễn Hà Vy 09/12/2012 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Mạnh   0977977795  
37 Nguyễn Thị Hà Vy 17/11/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hiếu   0169277642  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1D - GVCN:Ngô Thị Ánh Tuyết  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Hoàng Minh Anh 26/03/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Thông   01699970475  
2 Nguyễn Phương Anh 20/05/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Huấn   0981866919  
3 Nguyễn Hoài Anh 22/12/2011 x Xóm 6 , Xóm 6 , Xóm 6 , Nguyễn Văn Cừ   01636774062 Lưu ban
4 Bùi Việt Anh 08/08/2012   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Bùi Văn Phương   979585219  
5 Ngô Khánh Chi 05/09/2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Ngô Xuân Quyền   0904626696  
6 Trần Thị Lan Chi 13/10/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Tài   0983176231  
7 Đào Thị Yến Chi 30/04/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Đào Văn Thêm   0987845356  
8 Phan Minh Chiến 30/08/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Phan Văn Nguyện   975515875  
9 Trần Anh Duy 04/02/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Tân   0974963753  
10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17/07/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Nguyễn Văn Vinh   01665722719  
11 Đỗ Bảo Hân 10/07/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Thịnh   964955960  
12 Trần Thị Hòa 12/01/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Thơm   01688203276  
13 Trần Ngọc Mạnh Hùng 17/04/2012   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Bình   01662466738  
14 Trần Thị Vân Khánh 13/01/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Lộc   983917665  
15 Trần Ngọc Lâm 03/10/2012   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hưng   0973156742  
16 Hoàng Bích Liên 11/03/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Thế An   0977356094  
17 Nguyễn Khánh Linh 05/09/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Văn Chiến    0977386025  
18 Trần Phương Linh 09/04/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Sỹ   01627646841  
19 Trần Gia Long 29/09/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Hải   0961805113  
20 Lê Mạnh Long 06/02/2012   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Lê Văn Thắng   0988345721  
21 Trần Khánh Ngọc 27/08/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Linh   0963622726  
22 Trần Yến Nhi 03/09/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Phúc   09984198690  
23 Trần Hà Như 11/06/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Nam   1636784178  
24 Trần Nguyễn Tấn Phát 11/11/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Hùng   972337309  
25 Trần Lệ Quyên 03/08/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Sự   01628827129  
26 Trần Thị Thu Quyên 13/10/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Hòa   0972759842  
27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/10/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Quang Chúc   0975278390  
28 Trần Thanh Thùy 06/01/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Anh   0973165742  
29 Nguyễn Trọng Thủy 07/11/2012   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Chung   0966189016  
30 Trần Thị Phương Ngọc Thúy 19/11/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Tiến   0979543000  
31 Trần Thị Giao Tiên 23/09/2012 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Thắng   0988493711  
32 Hoàng Hà Trang 06/05/2012 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Tuấn   0974079721  
33 Nguyễn Thị Phương Uyên 25/11/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Nguyễn Tiến Thành   01645036322  
34 Trần Hải Vân 27/11/2012 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hải   01666318219  
35 Trần Đức Vượng 08/11/2012   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Thọ   01672649473  
36 Lã Bùi Như Ý 24/06/2012 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Quốc Huy   0986578724  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1E - GVCN:Ngô Thị Thúy Hạnh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Phạm Văn An 10/09/2012   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Nguyên   01635034227  
2 Phạm Thị Hoàng Anh 06/08/2012 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Ngọc Xuân   0 969805781  
3 Nguyễn Lan Anh 04/11/2012 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Quang   0975395380  
4 Nguyễn Quốc Anh 17/04/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Bình   0986803288  
5 Nguyễn Tuấn Anh 16/04/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Tiến Hiệp   0 985096371  
6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/02/2012 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Chuyện      
7 Nguyễn Đức Bảo 05/11/2012   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Đức Dũng   0 983303218  
8 Đỗ Gia Bảo 12/09/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Đỗ Tiến Văn    0963368779  
9 Ngô Gia Bảo 17/08/2012   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngô Quang Mạnh    01676617689  
10 Vũ Gia Bảo 24/07/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Vũ Văn Tuyên   01688328527  
11 Phạm Ngọc Kim Chi 15/12/2012 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Thủy   0988378407  
12 Nguyễn Công Chức 08/09/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Trọng Vinh   0986435700  
13 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/09/2012 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Quang Hiển   0985151026  
14 Nguyễn Thị Đào 17/01/2012 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Thảo   0977874085  
15 Ngô Ngọc Hân 13/08/2012 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Ngô Văn Tân   0975888760  
16 Nguyễn Mạnh Hiếu 21/02/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Tuấn   01688038253  
17 Nguyễn Hà Quang Hiếu 21/10/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Toàn   0 989350372  
18 Trần Quốc Huy 02/10/2012   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Trần Đình Chiến   0 975990432  
19 Nguyễn Văn Hòa 06/08/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Lâm   0 1658543723  
20 Lã Đức Huân 29/12/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Lã Văn Tài   0 1684259219  
21 Nguyễn Ánh Hưng 11/10/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Quang Lâm      
22 Trần Lê Minh Khang 21/07/2012   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Trần Văn Kỳ   0988606401  
23 Đỗ Đăng Khánh 02/07/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Đỗ Mạnh Hà   0975865578  
24 Nguyễn Như Khánh 19/01/2012   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Khiêm   0 1226282465  
25 Nguyễn Thị Ngọc Lan 04/01/2012 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thịnh   0919509662  
26 Đỗ Nguyễn Mai Ly 19/11/2011 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15     0967279559 Lưu ban
27 Nguyễn Thị Nga 25/06/2012 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Viết Dư   0972060836  
28 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 05/05/2012 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Thuận   01666705804  
29 Nguyễn Thị Phương Nhi 15/02/2012 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Đức Bình   0 977670491  
30 Phạm Minh Quyết 11/06/2012   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Phạm Văn Thanh   0 1692219269  
31 Nguyễn Đức Thịnh 06/12/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Thuận   0 984088312  
32 Trần Trường Thọ 10/12/2012   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Trần Quốc Thi   0 1663108754  
33 Nguyễn Bích Thủy 31/05/2012 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Nguyễn Văn Huấn   0917761487  
34 Phạm Kiều Trang 21/12/2012 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Thị Khánh Linh   0978112040  
35 Nguyễn Thị Khánh Vân 10/06/2012 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Thủy   01666705804  
36 Nguyễn Minh Vương 08/11/2012   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Duy   0985186732  
37 Nguyễn Kiều Linh Vy 29/10/2012 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Viết Thục      
38 Phạm Phương Vy 10/10/2012 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Tuấn Vũ   0979943754  
                       
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1G - GVCN: Nguyễn Thị Tâm  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Hà Anh 12/04/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Chung   983791561  
2 Nguyễn Hoàng Anh 22/07/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Trung Thanh   1627483937  
3 Nguyễn Kim Anh 09/11/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Đức Thiện   1677527789  
4 Nguyễn Thị Phương Anh 26/08/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Thị Lan      
5 Đỗ Tuấn Anh 12/12/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Đỗ Đình Thi      
6 Nguyễn Gia Bảo 23/09/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Nam      
7 Nguyễn Ngọc Diệp 02/07/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Việt   916002002  
8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 28/11/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Thái   984726233  
9 Nguyễn Tiến Đạt 27/9/2012   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Đức Toàn   1634517248  
10 Nguyễn Thành Giang 19/03/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hải   972636344  
11 Nguyễn Long Hải 03/11/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Xuân Bách      
12 Nguyễn Quang Hào 13/02/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Phong   1686248920  
13 Đỗ Thị Ngọc Hân 01/08/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Văn Thụ   1646425906  
14 Nguyễn Văn Hùng 25/01/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hải   981936760  
15 Nguyễn Việt Hùng 08/11/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Mạnh   983153826  
16 Nguyễn Thị Hường 04/03/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hải   987393151  
17 Đỗ Gia Khánh 14/06/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Văn Hòa   1695711509  
18 Nguyễn Minh Lâm 09/07/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Lộc   1655702428  
19 Nguyễn Thị Ngọc Mai 14/12/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Trung   977171298  
20 Đỗ Tiến Mạnh 11/11/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Tiến Nam   973076358  
21 Nguyễn Quang Minh 23/12/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Đức Lành   1652302501  
22 Nguyễn Thị Tân Nhàn 11/10/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Toàn   1638716228  
23 Nguyễn Kim Phượng 29/06/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Tình   988042189  
24 Nguyễn Dương Quang 23/04/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Dương Thanh      
25 Nguyễn Minh Quyết 04/04/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Phúc   1693621762  
26 Nguyễn Mạnh Quỳnh 17/04/2012   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên   985084425  
27 Nguyễn Như Quỳnh 31/07/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Hưng   961173027  
28 Nguyễn Phương Thảo 10/04/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Quý Cao   934005116  
29 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/08/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Sơn   964664691  
30 Đỗ Thị Thu Thương 24/10/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Đỗ Văn Ất   1649267177  
31 Nguyễn Hữu Tiến 13/10/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Nam   974378386  
32 Nguyễn Thị Tiến 25/12/2012 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Huy      
33 Nguyễn Quang Trường 19/03/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hải   972636344  
34 Nguyễn Anh 29/08/2012   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Tuyển   983664314  
35 Nguyễn Hải Yến 06/03/2012 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Ngư   1654471243  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 1H - GVCN:Trần Thị Thanh Nguyệt  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Hoàng Anh 08/06/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Đức Cường   0976580667  
2 Nguyễn Phương Anh 28/03/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Duy Đông   01639632895  
3 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 18/05/2012 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Duẩn   0169963176  
4 Nguyễn Quỳnh Anh 09/05/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Tuấn   0932283386  
5 Mai Thế Anh 19/07/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Mai Văn Thu   0986808199  
6 Đỗ Gia Bảo 17/10/2012   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Nghĩa   01685303791  
7 Phạm Mạnh Cường 18/03/2011   Xóm 16 , Xóm 16 , Xóm 16 , Phạm Trường Yên   01678591435 Lưu ban
8 Đỗ Anh Dũng 29/10/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Phương   01676103095  
9 Mai Đức Duy 25/04/2012   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Hà   01642982612  
10 Nguyễn Thùy Dương 29/07/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Thanh Nghị   0963987568  
11 Nguyễn Thị Hương Giang 06/09/2012 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Hoa   01629230273  
12 Nguyễn Văn Hảo 16/09/2012   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Tiến Hiệp   0979102173  
13 Đỗ Lâm Hùng 28/03/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Viên   0972727622  
14 Mai Quang Huy 07/07/2012   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Thụ   01684618396  
15 Nguyễn Ngọc Khánh 21/11/2012   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Minh Tuyến   0982763620  
16 Nguyễn Quỳnh Lâm 20/11/2012 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Hiệp   0964789080  
17 Nguyễn Xuân Lâm 25/09/2012   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Thư   0972686600  
18 Nguyễn Gia Linh 04/11/2012 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Mạnh   0984447834  
19 Đỗ Kim Long 25/08/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Trung   0988980956  
20 Đỗ Phương Khánh Ly 17/06/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Quân      
21 Mai Thị Ly 04/07/2012 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Mai Văn Lưu   0941568615  
22 Mai Trà My 09/02/2012 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Huấn   0972033685  
23 Đỗ Thành Nam 17/10/2012   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Thọ   01652515961  
24 Đỗ Bảo Ngọc 01/09/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Hữu   01669168318  
25 Ngụy Thị Nguyệt 05/06/2012 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Ngụy Văn Minh   01653671075  
26 Đồng Minh Phú 06/08/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đồng Văn Thành   0987727995  
27 Mai Văn Thành 21/06/2012   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Vinh   01677269775  
28 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/12/2012 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Hoan   01638247798  
29 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 24/04/2012 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Chiến   0975320190  
30 Nguyễn Thị Bảo Trâm 22/07/2012 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Tiến   01644578433  
31 Đỗ Tuấn 09/11/2012   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Tự   01678118033  
32 Nguyễn Đình Tùng 29/11/2012   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Hồng Dương   0977393094  
33 Đỗ Khánh Uyên 02/06/2012   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Thường   0979296482  
34 Đỗ Phương Uyên 04/10/2012 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Hoàn   0986732667  
35 Đỗ Công Văn 26/11/2012   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Công   01627607192  
36 Phạm Long 22/06/2012   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Phạm Hồng Thái   0986561873  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2A - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Yến  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Bảo An 20-12-2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Đức Tâm   977326569  
2 Trần Diệu Anh 26-05-2010 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Sâm   968623697  
3 Nguyễn Đức Anh 20-12-2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Đức Tâm      
4 Đỗ Ngọc Anh 06-10-2011 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Quang Minh   966764586  
5 Trần Phương Anh 13/12/2011 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Phương   1647245558  
6 Phạm Mai Hoàng Bách 18-05-2011   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Dức Hoàng   947782179  
7 Trần Đình Gia Bảo 11-05-2011   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Cường   987947682  
8 Hoàng Nguyễn Hạnh Chi 25-03-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Ngọ   1685095045  
9 Nguyễn Minh Chiêu 20-05-2011   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Triển   989755185  
10 Vũ Kiên Cường 12-11-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Vũ Văn Duyệt   973758838  
11 Nguyễn Tiến Đạt 10-01-2011   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Lợi   978681987  
12 Hoàng Hải Đăng 10-01-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Hoàng Văn Tuệ   1632949880  
13 Đỗ Anh Đức 24/12/2011   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Văn Trường   968563373  
14 Nguyễn Việt Hoàng 22-02-2011   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Hà   979443528  
15 Đỗ Thu Huyền 11/01/2011 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Huy Hoàng   975269065  
16 Nguyễn Ngọc Như Lan 28-10-2011 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Phương   1659888829  
17 Nguyễn Hà Linh 08-07-2011 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hữu Thiêm   972525914  
18 Nguyễn Thanh Nga 06-10-2011 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân   904724336  
19 Ngô Bảo Ngọc 21-03-2011 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngô Văn Thanh   986614537  
20 Đỗ Văn Phát 31-10-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Văn Điệp   912314454  
21 Nguyễn Thanh Sinh 14-09-2011   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Thanh Bình   961273847  
22 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/03/2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Thanh Bình   942439044  
23 Trần Thị Phương Thảo 10/07/2011         x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Bảo Nguyễn Thị Luyến   C/về
24 Phạm Trần Phương Thảo 21/12/2011         x Thôn 5 Đinh Xá-Phủ Lý Thôn 5 Đinh Xá-Phủ Lý Thôn 5 Đinh Xá-Phủ Lý Phạm Vă Nam     C/về
25 Đỗ Nguyễn Anh Thư 10-01-2011 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Thành   972984568  
26 Trần Thị Thư 06-03-2011 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Thắng   979591727  
27 Trần Đình Toàn 03-02-2011   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Sự   987230697  
28 Nguyễn Khánh Toàn 25-03-2011   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Viết Bảo   976189629  
29 Hoàng Thị Sơn Trà 01-03-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Như   1658204070  
30 Trần Bảo Trâm 25-05-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Sơn   979443526  
31 Nguyễn Tuấn 02-01-2011   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Quảng   1677380598  
32 Nguyễn Quang Vinh 19-03-2011   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Hồng Trường   979295058  
33 Phạm Quốc Việt 04/09/2011   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Tiến Phùng Thị Dung    
                       
                       
                 Hợp Lý, ngày  21    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2B - GVCN: Phạm Thị Lương  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn T Quỳnh Anh 07-12-2011 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh   01689796940  
2 Mai Tuấn Anh 25-11-2011   Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Mai Văn Đồng   0979181581  
3 Trần Ngọc Ánh 03-01-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Quân   0917636723  
4 Nguyễn Tuấn Anh 30/03/2010   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Thanh   Lưu ban
5 Đỗ Thị Nguyệt Ánh 10-05-2011 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Thắng   01653265299  
6 Trần Gia Bảo 02-09-2011   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Trần Văn Hải   0963523919  
7 Đào Xuân Chỉnh 11-04-2011   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Đào Văn Chính   01259196229  
8 Nguyễn Khánh Duy 26-09-2011   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Mạnh   0967074282  
9 Đỗ Tiến Đại 31-08-2011   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Tiến Nam   0973076358  
10 Trần Đình Đức 16-06-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Anh   0989604190  
11 Đỗ Thanh Hòa 05-06-2011   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Thường   01656408266  
12 Nguyễn Thị Hồng 02-06-2011 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Đăng Khoa   01695137997  
13 Mai Thanh Huy 17-08-2011   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Long   0969887826  
14 Nguyễn T Hồng Huyên 18-10-2011 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Hòa   01633357523  
15 Mai Việt Hưng 13-04-2011   Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Mai Văn Cường   01644631262  
16 Đỗ Linh Hương 01-11-2011 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Đức Võ   0978375186  
17 Đỗ Thị Thu Hương 11-02-2011 x Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Đỗ Văn Tưởng   01233079707  
18 Nguyễn Bảo Khang 26-02-2011   Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Nguyễn Văn Thủy   01662528323  
19 Ngô Quốc Lộc 09-05-2011   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Ngô Văn Thơm   0976122412  
20 Nguyễn Khánh Ly 18-03-2011 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Tình   0988042189  
21 Nguyễn Thị Phương Ly 18-11-2011 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Tuấn   01675118208  
22 Nguyễn Văn Mạnh 15-01-2011   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Quỳnh      
23 Trần Khánh Ngân 30-11-2011 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Trần Văn Lực   0986173977  
24 Nguyễn Văn Tâm 28-05-2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hiếu    01664429084  
25 Nguyễn Minh Tân 02-01-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Khoa   01696244624  
26 Trần Thị Phương Thảo 04-06-2011 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Thành    01692770265  
27 Đào Thị Thanh Thảo 06-11-2011 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Đào Văn Chân   01655643769  
28 Nguyễn Thị Anh Thư 06-04-2011 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Bình    01635025527  
29 Phạm Minh Tiến 19-11-2011   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Phạm Văn Huyến   0983067511  
30 Trần Tố Uyên 05-01-2011 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Chung   01638913601  
31 Nguyễn Thị Thảo Vi 30-10-2011 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Văn Trường   0977139449  
                       
                       
                 Hợp Lý, ngày  21    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2C - GVCN: Nguyễn Thị Hồng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Thị Khánh An 06-12-2011 x Xóm 2  Xóm 2  Xóm 2  Nguyễn Trọng Vy   0985212895  
2 Nguyễn Văn An 26-10-2011   Xóm 5  Xóm 5  Xóm 5  Nguyễn Văn Giang   0979815533  
3 Nguyễn Thị Anh 21-04-2011 x Xóm 4  Xóm 4  Xóm 4  Nguyễn Văn Xuyên   01657701173  
4 Đỗ Thị Vân Anh 17/12/2011 x Xóm 11  Xóm 11  Xóm 11  Đỗ Văn Trương   01642164625  
5 Nguyễn Thị Vân Anh 01-11-2011 x Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Nguyễn Văn Thao   0973955117  
6 Trần Thục Chinh 09/05/2011 x Xóm 12  Xóm 12  Xóm 12  Trần Đình Hiệp   01664972373  
7 Trần Ngọc Đức 12-07-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Mạnh   01649576651  
8 Trần Quang Hải 03-10-2011   Xóm 7  Xóm 7  Xóm 7  Trần Xuân Huyễn   0987503229  
9 Nguyễn Văn Hiếu 07-06-2011   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thắng   1673503676  
10 Trần Văn Hiếu 23-10-2011   Xóm 7  Xóm 7  Xóm 7  Trần Văn Học   0983165237  
11 Trần Thế Hùng 26-04-2011   Xóm 16  Xóm 16  Xóm 16  Trần Thế Mạnh   0984088077  
12 Nguyễn Gia Huy 27-10-2011   Xóm 2  Xóm 2  Xóm 2  Nguyễn Văn Linh    01674201873  
13 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 16-04-2011 x Xóm 16  Xóm 16  Xóm 16  Nguyễn Văn Hưng   0988704154  
14 Trịnh Khánh Huyền 16-08-2011 x Xóm 6  Xóm 6  Xóm 6  Trịnh Văn Quí   0941356748  
15 Nguyễn Hoài Thu 29-10-2011 x Xóm 15  Xóm 15  Xóm 15  Nguyễn Văn Tiến    01688306491  
16 Nguyễn Thị Hoài Thu 11-11-2011 x Xóm 5  Xóm 5  Xóm 5  Nguyễn Văn Giang   0988488646  
17 Nguyễn Nhật Lệ 07-11-2011 x Xóm 16  Xóm 16  Xóm 16  Nguyễn Văn Hiến    0978811915  
18 Đỗ Tuấn Linh 07-01-2011   Xóm 16  Xóm 16  Xóm 16  Đỗ Văn Tình   0937424782  
19 Nguyễn Thị Thùy Linh 14/12/2011 x Xóm 17  Xóm 17  Xóm 17  Nguyễn Hữu Ngọc   01636275072  
20 Hoàng Văn Long 18-07-2011   Xóm 12  Xóm 12  Xóm 12  Hoàng Xuân Khánh   01633703870  
21 Nguyễn Thị Hà Mai 26-06-2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Nam   0964778561  
22 Nguyễn Thị Thu Phương 04-02-2011 x Xóm 4  Xóm 4  Xóm 4  Nguyễn Văn Nam   989465717  
23 Hoàng Minh Quân 22-05-2011   Xóm 14  Xóm 14  Xóm 14  Hoàng Văn Thêm   01664472600  
24 Nguyễn Ngọc Thanh Thùy 08-03-2011 x Xóm 18  Xóm 18  Xóm 18  Nguyễn Văn Sỹ   0983928421  
25 Nguyễn Trần Thủy Tiên 09-12-2011 x Xóm 13  Xóm 13  Xóm 13  Nguyễn Tuấn Anh   0988846038  
26 Nguyễn Anh 04-09-2011   Xóm 9  Xóm 9  Xóm 9  Nguyễn Văn Thủy   01683364895  
27 Nguyễn Tuấn 01-09-2011   Xóm 5  Xóm 5  Xóm 5  Nguyễn Văn Quảng   01677380598  
28 Nguyễn Thu Uyên 18-10-2011 x Xóm 18  Xóm 18  Xóm 18  Nguyễn Văn Tuyển   01655422500  
29 Kim Khánh Trang 25-11-2011 x Xóm 16  Xóm 16  Xóm 16  Kim Văn Hiếu   01633317525  
30 Đỗ Quốc Việt 10-12-2011   Xóm 2  Xóm 2  Xóm 2  Đỗ Văn Nam   01663483382  
                       
                       
                       
                 Hợp Lý, ngày  21    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
                       
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2D - GVCN: Đỗ Thị Liễu  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Ngô Hoàng An 23-09-2011   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngô Văn Ba   0972644508  
2 Phạm Phương Anh 07-11-2011 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Huyền   0972757654  
3 Nguyễn Bảo Ngọc Ánh 19/04/2011         x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Thiệp   0972760166  
4 Đỗ Quang Bình 23-02-2011   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Lân   không có  
5 Hoàng Văn Cường 04-06-2011   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Xạ   01256550592  
6 Đỗ Văn Duy 29-01-2011   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Văn Dũng   01674830594  
7 Nguyễn Hồng Duyên 22-10-2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Hồng Tuệ   0983516704  
8 Nguyễn Minh Hằng 19-12-2011 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Hùng   01689271913  
9 Nguyễn Thị Minh Hằng 21-08-2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Hào   0986194534  
10 Trần Thị Bảo Hân 06-03-2011 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Cam   0985357769  
11 Nguyễn Văn Hiệp 10-01-2011   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn văn Điệp   0973518825  
12 Trịnh Tuấn Khang 03-08-2011   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Trịnh Văn Huy   0978023162  
13 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10-12-2011 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn |Phúc   0983661885  
14 Đỗ Thị Khánh Linh 04-07-2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Thịnh   0983516704  
15 Nguyễn Phương Linh 03-03-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Viết Khiêm   0967940653  
16 Nguyễn Thùy Linh 06-10-2011 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Nguyễn Văn Hùng   01693456513  
17 Nguyễn Đức Lương 18-09-2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn văn Phương   01665978502  
18 Nguyễn Văn Mão 25-04-2011   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Thực   0949285938  
19 Trần Thị Trà My 15-11-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Thắng   01696352887  
20 Nguyễn Bảo Nam 06-07-2011   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh   0977629386  
21 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân 23-05-2011 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Tinh   không có  
22 Hoàng Như Ngọc 07-11-2011 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Ngoan   0986018040  
23 Đỗ Hồng Nhung 02-07-2011 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Thái   01682599116  
24 Nguyễn Thanh Sơn 03-04-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Thanh Tuấn   01688609337  
25 Nguyễn Tiến  Phát 11/12/2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Duyệt 1990 Nguyễn Thị Ngọc 1990    
26 Nguyễn Văn Tiến 27-10-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Quân   01647886543  
27 Nguyễn Tiến  Triển 11/12/2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Duyệt 1990 Nguyễn Thị Ngọc 1990    
28 Nguyễn Mạnh Toàn 14-08-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Lành   0967492686  
29 Nguyễn Thị Trang 02-04-2011 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng   0987538662  
30 Nguyễn Thanh Tùng 06-05-2011   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16        Nguyễn cao Cường   0963972596  
31 Lã Minh 15-05-2011   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Lã Văn Tài   01684259219  
32 Nguyễn Thị Kim Yến 04-07-2011 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5         Nguyễn Văn Nhuận   01683577557  
                 Hợp Lý, ngày  21    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2E - GVCN:Hoàng Thị Dung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Trần Phương Anh 25-07-2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Trần Phi Hùng Nguyễn Thị Hà   C/vê từ t2/2017
2 Nguyễn Ánh Dương 26-05-2011 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Thọ   01634907904  
3 Đỗ Minh Dương 13-12-2011   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Sơn   0986561873  
4 Ngô Hải Đăng 25/05/2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Minh Toàn   0985179827  
5 Trần Ngọc Đăng 10-03-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Minh   0976055299  
6 Trần Thị Ngọc 08-10-2011 x Xóm 14  Xóm 14  Xóm 14  Trần Văn Hưng   0977962625  
7 Nguyễn Thúy Hằng 09-11-2011 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hải   01693714550  
8 Nguyễn Minh Hiếu 19-01-2011   Xóm 16  Xóm 16  Xóm 16  Nguyễn Văn Lan   0988586378  
9 Trần Trung Hiếu 23-10-2011   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Bình   0982982705  
10 Hoàng Mai Thanh Huyền 19-02-2011 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Vượng      
11 Đỗ Trung Kiên 20-02-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Hùng Cường   01683214183  
12 Hoàng Thị Kim Ngân 19-03-2011 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Hoàng Văn Hà   0975882281  
13 Nguyễn Thị Ngân 31-07-2011 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Tinh   01266202655  
14 Trần Phương Nhi 21-5-2011 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 TrÇn V¨n Dòng   0166 455 0299  c/về
15 Nguyễn Phương Nhi 23-10-2011 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hiếu   0933250205  
16 Đỗ Minh Quân 13-07-2011   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Tuyến    0977679200  
17 Nguyễn Tiến 31-07-2011   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Trung      
18 Nguyễn Diệu Thảo 24-01-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Văn Thân   01696596948  
19 Nguyễn Thị Phương Thảo 25-08-2011 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Quang Hội   01638595244  
20 Lê Thị Thắm 06-12-2011 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Lê Văn Thắng   01648661885  
21 Nguyễn Trần Hà Thu 27-08-2011 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Việt Hà   01643542665  
22 Nguyễn Hữu Thủy 08-06-2011   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Hữu Dũng   0987149234  
23 Phạm Thị Hồng Thương 06-02-2011 x Xóm 1  Xóm 1  Xóm 1  Phạm Đức Giang   0977303264  
24 Nguyễn Đình Tiến 20-07-2011   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Đình Sơn   0989393427  
25 Ngụy Khánh Toàn 01/02/2011   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngụy Thế Thạo   01698109000  
26 Đỗ Tiến Toàn 03-10-2011   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Hiếu   01665451336  
27 Nguyễn Quốc Trị 08-06-2011   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Xuân Hùng   0965835339  
28 Nguyễn Hữu Trung 09-10-2011   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hĩu Huy   0974661707  
29 Trần Đình Tùng 11-12-2011   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Bình   01242223620  
30 Đỗ Như Ý 30-11-2011 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Đăng Quang   0989196211  
31 Nguyễn Thị Thu Yến 11-05-2011 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Bình   0971588933  
                 Hợp Lý, ngày  21    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
                       
                       
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 2G - GVCN: Nguyễn Thị Việt Hà  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Mai Thị Diễm Anh 27/07/2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Đãng   978401516  
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12-07-2011 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Viết Sử   01656834307  
3 Nguyễn Gia Bảo 29-08-2011   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thi    0965144921  
4 Mai Tiến Dũng 22-02-2011   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Phú   01686857093  
5 Nguyễn Viết Dũng 21/10/2011         Nguyễn Viết Thế   0979093332  
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16-10-2011 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Dương   01683897139  
7 Mai Hồng Đăng 06-12-2011   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Mai Văn Trường      
8 Ngô Hương Giang 17-09-2011 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Ngô Viết Cương   Không có  
9 Trịnh Đức Huy 15-11-2011   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Hùng   01663206170  
10 Nguyễn Thanh Hường 04-01-2011   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hoàng   01662506894  
11 Nguyễn Văn Khánh 19-05-2010   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Đoàn   0961273857  
12 Nguyễn Trung Kiên 01/01/2011   Xóm 12  Xóm 12  Xóm 12  Nguyễn Văn Chiến   0968615062  
13 Đỗ Phương Linh 03-10-2011 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Xuân Thơ   0972760339  
14 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/2011 x Xóm 2  Xóm 2  Xóm 2  Nguyễn Văn Bằng   01673053288  
15 Hoàng Thị Lung 11-05-2011 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Quýnh   01699168621  
16 Đỗ Hiền Lương 15-10-2011 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Qúy   0982181583  
17 Trần Hoàng Nam 22-09-2011   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Hạnh   0968098983  
18 Nguyễn Thành Nam 31-05-2011   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Tiến    0975392397  
19 Nguyễn Thị Thúy Nga 19-06-2011 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Loanh   0988391047  
20 Nguyễn Thị Hương Nhài 11-05-2011 x Xóm 4  Xóm 4  Xóm 4  Nguyễn Văn Như   01668188206  
21 Đỗ Thị Thanh Như 30-10-2011 x Xóm 4  Xóm 4  Xóm 4  Đỗ Văn Ất   0989263869  
22 Nguyễn Anh Phong 18-09-2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Phương    0982361552  
23 Nguyễn Đình Phong 11-11-2011   Xóm 18  Xóm 18  Xóm 18  Nguyễn Văn Hoàn   01655912243  
24 Đỗ Thị Mai Phương 08-01-2011 x Xóm 8  Xóm 8  Xóm 8  Đỗ Văn Hậu   0987151920  
25 Nguyễn Tiến Quyết 01-11-2011   Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Nguyễn Văn Chiến   01665092067  
26 Nguyễn Thuận Quỳnh 09-04-2011   Xóm 10  Xóm 10  Xóm 10  Nguyễn Minh Vương   Không có  
27 Nguyễn Văn Tiến Tắng 30-10-2011   Xóm 5  Xóm 5  Xóm 5  Nguyễn Văn Định   0977209038  
28 Nguyễn Đức Tâm 02-01-2011   Xóm 2  Xóm 2  Xóm 2  Nguyễn Văn Huân     0974412572  
29 Nguyễn  Hà Vy 28-08-2011 x Xóm 4  Xóm 4  Xóm 4  Nguyễn Văn Nam      
30 Nguyễn Hương Vy 01-11-2011 x Xóm 2  Xóm 2  Xóm 2  Nguyễn Văn Thành   01697223409  
31 Đỗ Phương Vy 23-10-2011 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Ngọc Thành   01664440904  
                 Hợp Lý, ngày  21    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3A - GVCN: Ngô Thị Hương Duyên  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Quỳnh Anh 23/11/2010 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Hữu Trần Thị Hiền 0961646209  
2 Nguyễn Duy Anh 12/01/2010   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Vân 0932283386  
3 Mai Xuân Bách 16/01/2010   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Thắng Đỗ Thị Hường 0975598728  
4 Nguyễn Phúc Chu 06/03/2010   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Công Huân Nguyễn Thị Nguyệt 0984525570  
5 Nguyễn Thị Thu Hòa 20/01/2010 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Tố Nguyễn Thị Vân    
6 Lã Thị Thu Hoài 02/03/2010 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Phúc Nguyễn Thị Nhài 0976786753  
7 Đỗ Huy Hoàng 18/05/2010   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Thuấn Lã Thị Mão 01688639029  
8 Hoàng Thị Thu Hương 02/11/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Cường Lã Thị Tân    
9 Nguyễn Quốc Khánh 27/11/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Duy Đỗ Thị Thu 0982362829  
10 Phạm Gia Khánh 07/05/2010   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Minh Nguyễn Thị Hồng 0912934677  
11 Nguyễn Thanh Lâm 23/10/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Thu 0975719582  
12 Nguyễn Khánh Linh 11/05/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Thu Đỗ Thị Yến 01672648555  
13 Nguyễn Ngọc Linh 09/05/2010 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Tiến Lợi  Đỗ Thị Oanh 01672648555  
14 Phạm Nguyễn Long 02/02/2010   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Ngọc Sáng Nguyễn Thị Cúc 0943994268  
15 Nguyễn Thành Lương 11/05/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Thu Đỗ Thị Yến 01655842181  
16 Nguyễn Thị Thanh Mai 17/04/2010 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Hào  Đỗ Thị Cúc 01698221917  
17 Hoàng Nhật Minh 14/08/2010   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Thành Trần Thị Duyên 0984866646  
18 Mai Hải My 16/06/2010 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Phong Nguyễn Thị Anh 01635974269  
19 Nguyễn Thanh Nam 22/04/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Lực Nguyễn Thị Đào 0986976728  
20 Đỗ Cao Nguyên 26/10/2010   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Giáp Đỗ Thị Thơm 0988926779  
21 Đỗ Trần Ý Nhi 24/03/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Quân  Trần Thị Quý 0908816086  
22 Lã Quỳnh Như 04/12/2010 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Lã Văn Quyết Phạm Thị Thu Trang 0974427156  
23 Lã Tuấn Phong 06/11/2010   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Cương Nguyễn Thị Hải 0982501381  
24 Đỗ Thị Thúy Quỳnh 30/12/2010 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Ngọc Hường Nguyễn Thị Mến 01672260518  
25 Nguyễn Tú Quỳnh 18/07/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Tiến Dũng Lê Thị Thoa 0972133028  
26 Ngụy Quang Thanh 25/11/2010   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Ngụy Văn Tuấn Trịnh Thị Nga 0974594827  
27 Nguyễn Anh Thơ 28/10/2010 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Hữu Sơn Ngô Thị Thuý 01665041203  
28 Nguyễn Thuỳ Trang 06/05/2010 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Duẩn Phạm Thị Ngọc 0972813586  
29 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/05/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Sinh Đỗ Thị Hồng 01685094892  
30 Nguyễn Thành Trung 20/01/2010   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Tố Nguyễn Thị Vân 01645158167  
31 Đỗ Tuấn 26/02/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Mão Nguyễn Thị Sen 0982523280  
32 Hoàng Tú Uyên 27/07/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Thế An Lưu Thị Phượng 0987987808  
33 Nguyễn Công Vinh 09/01/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Nhung 01699761779  
34 Lã Thu Yến 16/12/2010 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Đông Nguyễn Thị Dự 01672515168  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3B - GVCN: Trần Thị Hồng Lan  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Bình  An 6/5/2010   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Đức Hiếu Đinh Thị Hương   C/về /2018
2 Nguyễn Thành An 19/11/2010   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Thanh Hà 01674084287  
3 Hoàng Thị Lan Anh 10/10/2010 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Quỳnh Nguyễn Thị Thêm 01655816355  
4 Nguyễn Thị Lan Anh 09/11/2010 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Cường  Phạm Thị Nga    
5 Nguyễn Tuấn Anh 19/09/2010   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01673846128  
6 Nguyễn Minh Chiến 15/02/2010   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Xuân Tình Ngô Thị Yến 01688104581  
7 Vũ Bích Diệp 03/11/2010 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Vũ Đức Hưng Nguyễn Thị Oanh 0969726934  
8 Phạm Tấn Dũng 23/04/2010   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1   Phạm Thị Thủy 01688351804  
9 Nguyễn Quang Duy 18/09/2010   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Quang Dũng Nguyễn Thị Hằng 0975278390  
10 Đỗ Quang  Cảnh 30/06/2009   xóm 6 xóm 6 xóm 6   Đỗ Thị Hà 01687900529  
11 Hoàng Quốc Hào 18/09/2010   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Thanh Sơn Đỗ Thị Nguyệt 01662383921  
12 Nguyễn Minh Hiếu 25/11/2010   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Minh Thảo Nguyễn Thị Hân 0973322912  
13 Nguyễn Thị Mai Hoa 24/09/2010 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Hùng Đỗ Thị Biên 0987811196  
14 Nguyễn Huy Hoàng 17/09/2010   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Thị Thanh Hải 01656380221  
15 Phạm Văn Khánh 01/08/2010   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Nguyên Phạm Thị Hằng 0912934677  
16 Nguyễn Quang Khoa 10/04/2010   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Nga 0938990184  
17 Bùi Phương Linh 31/01/2010 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Bùi Văn Phương Trần Thị Thu Hương 01694418196  
18 Hoàng Diệu Linh 15/09/2010 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Thanh Tuyền Nguyễn Thị Nga 01662383921  
19 Lê Anh Minh 18/07/2010   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Lê Văn Sơn Nguyễn Thị Hạnh 01679020240  
20 Nguyễn Thị Thùy Na 29/03/2010 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Thái Nguyễn Thị Thanh Liễu 01637156801  
21 Nguyễn Hoài Nam 03/01/2010   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Hòa 01643463126  
22 Đỗ Thị Thanh Ngân 13/02/2010 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Đỗ Văn Tuấn Mai Thị Vân 0984234099  
23 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 05/06/2010 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5   Nguyễn Thị Ngoan    
24 Nguyễn Khánh Ngọc 05/10/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Xuân Quyết Nguyễn Thị Hương 0975566795  
25 Nguyễn Thị Thanh Nhài 15/09/2010 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5   Nguyễn Thị Tý 0969471167  
26 Nguyễn Hồng Phương 28/08/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Hương 01666104897  
27 Nguyễn Tiến Quang 12/10/2010   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Tiến Trung Nguyễn Thị Mơ 0985755996  
28 Nguyễn Văn Sinh 03/10/2010   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Duẩn  Nguyễn Thị Ngọc 01668326008  
29 Trần Ngọc Thái 12/09/2008   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Bình   0969144053  
30 Nguyễn Thị Anh Thư 07/06/2010 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Hà Ngô Thị Huyền    
31 Ngô Xuân  Trường 13/02/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Quyền Nguyễn Thị Hường 01627644865 C/về t7/2017
32 Nguyễn Quốc Việt 14/07/2009   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Thị Hằng   01634883214 LƯU BAN
33 Nguyễn Thảo Vy 21/04/2010 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Giang Vang Thị Vời    
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3C - GVCN: Lã Thị Diệu Linh   
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 23/05/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tuyên Trần Thị Giang 01663653054  
2 Nguyễn Bảo An 10/06/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Thị Thu Hồng 0976515521 về t12/2016
3 Nguyễn Lê Phương Anh 20/08/2010   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Thanh Phong Lê Thị Thanh   về t18/2018
4 Trần Phương Anh 27/10/2010 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Trần Văn Hậu Đỗ Thị Thùy 01636338617  
5 Trịnh Thị Quỳnh Anh 02/01/2010 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Quyết Đỗ Thị Na 01674124097  
6 Đỗ Ngọc Bảo 20/06/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Huệ Nguyễn Thị Mơ 0983885183  
7 Đỗ Yến Chi 27/06/2010 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Văn Lượng  Hà T Bằng Lin 0975818981  
8 Nguyễn Thị Kim Chi 21/03/2010 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Hiến Nguyễn Thị Tạo 01686199128  
9 Nguyễn Hoàng Giáp 09/06/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Tài  Vũ Thị Duyên 01694236600  
10 Hoàng Thị Hằng 12/01/2010 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Hoàng Văn Chương Nguyễn Thị Chang 01649288845  
11 Nguyễn Văn Hiếu 06/12/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Trượng Lê Thị Hương 01642973567  
12 Nguyễn Trung  Kiên 30/10/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hữu Huấn Nguyễn Thị Trà Giang 0987802733 C/về t7/2017
13 Đỗ Anh Kiệt 06/05/2010   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Khắc Cường Đỗ Thị Ngọc Phương 0967988885  
14 Nguyễn Thị Phương Liên 19/10/2010 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tầm  Đỗ Thị Hằng 01662991571  
15 Đỗ Thị Phương Linh 19/05/2010 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Huynh Phạm Thị Huê 01234880441 c/về T2/2017
16 Đỗ  Thuỳ Linh 07/06/2010 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Tân Mai Thị Thảo 0973229364  
17 Trịnh Phương Linh 16/07/2010 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Thượng Lê Thị Hương 0977611628  
18 Nguyễn Hải Long 29/03/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Thanh 0904816847  
19 Nguyễn Hoàng Long 11/01/2010   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Thuỷ 01693456513  
20 Nguyễn Phi Long 05/09/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Sơn Trần Thị Hương 0972306655  
21 Đỗ Ngọc Thành Luân 19/01/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Văn Tuấn Trần Thị Lý 0987442218  
22 Đỗ Tiến Lương 01/03/2010   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Tiến Nam Nguyễn Minh Lý 01663400936  
23 Nguyễn Khánh Ly 08/07/2010 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Hương 01663400936  
24 Nguyễn Tiến Minh 11/03/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Nhung 0961273854  
25 Ngô Thị Trà My 15/07/2010 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Ngô Xuân Thắng Trần Thị Duyên 0985304228  
26 Đỗ Thùy Nga 13/07/2010 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Văn Sơn  Nguyễn Thị Ngọc 0978970581  
27 Nguyễn Minh Phúc 21/09/2010   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Quyền Phạm Thị Nết 01652813361  
28 Đỗ Lan Phương 15/07/2010 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Đức Võ Nguyễn Thị Hoa 0978375186  
29 Nguyễn Minh Quân 14/08/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tích Ngô Thị Quyên 01682016642  
30 Nguyễn Đỗ Phương Thảo 19/10/2010 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thành Đỗ Thị Thương 0985080191  
31 Nguyễn Văn Toản 28/02/2010   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Lanh Ngô Thị Phương 01686529863  
32 Đỗ Khánh Vy 20/01/2010 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Văn Hùng Đỗ Thị Yến 01633317525  
33 Kim Yến Vy 10/04/2010 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Kim Văn Hiếu Đỗ Thị Thắm 01633317525  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3D - GVCN: Trương Thị Nga  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Hoàng Anh 24/09/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Kiên Cường Trần Thị Kim Thanh 0977214275  
2 Nguyễn Kim Anh 08/03/2010 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Khà Nguyễn Thị Thiềm 01668073830  
3 Đỗ Gia Bách 26/10/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Hoàn Bùi Thị Hường 0986732667  
4 Mai Anh Chúc 06/11/2010   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Thịnh Nguyễn Thị Mai 01223355361  
5 Nguyễn Mạnh 13/01/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Thủy Phạm Thị Chăm 01683364895  
6 Nguyễn Văn Hai 05/05/2010   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Giáp Nguyễn Thị Hà 01679887984  
7 Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/07/2010 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Xim Nguyễn Thị Lý 0964839334  
8 Đỗ Thị Hồng 05/09/2010 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Huy  Nguyễn Thị Hà 0975781217  
9 Nguyễn Thu Huyền 02/03/2010 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Phú 01683897139  
10 Tống Duy Hưng 24/06/2010   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Tống Quang Thông  Đỗ Thị Tuyết 01676201147  
11 Nguyễn Thị Kiều 09/08/2010 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Trưng  Nguyễn Thị Mến 0982362343  
12 Nguyễn Mai Lan 26/06/2010 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hằng 01676224269  
13 Mai Thanh Lâm 09/04/2010   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Thụ Đỗ Thị Thơm 01684618396  
14 Nguyễn Tùng Lâm 26/12/2010   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Minh Tuyến Nguyễn Huyền Trang 01688068158  
15 Đỗ Thuỳ Linh 27/01/2010 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Hòa Ngô Thị Tịnh 0988325920  
16 Mai Thùy Linh 28/01/2010 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Huấn Nguyễn Thị Nguyệt 0972033685  
17 Nguyễn Mai Linh 21/01/2010 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Minh 0972554964  
18 Nguyễn Thị Ngọc Linh 17/01/2010 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thịnh Nguyễn Thị Phượng 0919509662  
19 Nguyễn Đức Mạnh 14/03/2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Phúc Đỗ Thị Thu 01693621762  
20 Nguyễn Thị 16/06/2010 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Hồng Nguyễn Thị Nhung    
21 Nguyễn Thị Trà My 28/10/2010 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng Đỗ Thị Luyến    
22 Nguyễn Văn Nam 02/08/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Thị Thư    
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 27/06/2010 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Tiến Lương Thị Thìn 01663133959  
24 Nguyễn Hoàng Phi 08/10/2010   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Khiêm Phạm Thị Mai 0942353900  
25 Nghiêm Minh Quang 12/10/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nghiêm Trọng Quyền Mai Thị Hải Yến 0946962534  
26 Hoàng Minh Quân 07/05/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Công      
27 Vũ Phương Thảo 13/10/2010 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Vũ Văn Tuyên Nguyễn Thị Phượng 0987242553  
28 Mai Phan Thiết 15/03/2009   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Mai Văn Tiến   01668771698 Lưu ban
29 Nguyễn Sinh Toàn 14/03/2010   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Nghĩa Trần Thanh Vân 0974191175  
30 Đỗ Văn Trường 08/02/2010   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Văn Đoàn Đỗ Thị Thúy 01657157202  
31 Nguyễn Minh 29/01/2010   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Thị Hằng 01636806187  
32 Ngô Ngọc Bảo Vi 22/08/2010 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngô Quang Mạnh Nguyễn Thị Thương 0961588338  
33 Nguyễn Văn Viên 22/08/2010   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Trọng Vinh Nguyễn Thị Oanh 0986435700  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 3E - GVCN: Hoàng Thị Dinh  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Phương Anh 21/06/2010 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Hùng Vũ Thị Mùi 01697325571  
2 Trần Thị Vân Anh 14/05/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Thuấn Đỗ Thị Loan 01626137125  
3 Hoàng Hải Đăng 13/11/2010   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13   Hoàng Thị Nhung 01692767041  
4 Trần Ngọc Nguyên Giáp 07/01/2010   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hiệp Nguyễn Thị Thu 0975271387  
5 Nguyễn Hữu Chiến 29/06/2009   Xóm17 Xóm17 Xóm17 Nguyễn Hữu Ngọc Nguyễn Thị Nga    
6 Trần Đình Huy 10/11/2010   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Công Lữ Thị Thúy 01692770143  
7 Nguyễn Văn Hưng 15/08/2010   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Thông Nguyễn Thị Hòa 01638457222  
8 Trần Ngọc Hưng 26/04/2010   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Mạnh Nguyễn Thị Chung    
9 Nguyễn Quỳnh Hương 24/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Hường  Lê Thị Hạnh 01635664928  
10 Hoàng Duy Khánh 27/08/2010   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Huy Hà Thị Sơn 0972731252  
11 Nguyễn Thiên Kim 10/10/2010 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4   Nguyễn Thị Hương Sen 01693840728  
12 Trần Bảo Lam 15/11/2010   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Văn Hà Phùng Thị Nhung    
13 Trần Ngọc Linh 23/12/2010   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Tiệp Hoàng Thị Hoài    
14 Ngô Văn Long 17/11/2010   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngô Văn Tuy Nguyễn Thị Vân 0978927858  
15 Nguyễn Hồ Nhật Long 12/12/2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Quốc Dương Hồ Thị Như Anh 0985978259  
16 Nguyễn Thị Ngọc Lụa 03/10/2010 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Thị Tuyết 0947350447  
17 Bùi Hương Ly 27/05/2010 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Bùi Xuân Thường Nguyễn Thị Hải 01692767041  
18 Nguyễn Cẩm Ly 24/07/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Thúy 01672808919  
19 Nguyễn Thị Mai 14/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh    
20 Nguyễn Quang Minh 29/04/2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Ngân Nguyễn Thị Hồi 0967107643  
21 Nguyễn Văn Nam 10/01/2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Ngư Nguyễn Thị Đua  01654471243  
22 Nguyễn Thị Thanh 14/07/2010 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Thị Ninh 01662010978  
23 Trần Thu Thảo 08/12/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Minh Trần Thị Hằng 01649561625  
24 Trần Thị Bảo Thi 05/01/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Trừng Đàm Thị Hồi 01697857212  
25 Trần Ngọc Thông 09/03/2010   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Thủy Nguyễn Thị Tươi 01697387630  
26 Trần Ngọc Thuật 06/09/2010   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hưng Bùi Thị Đào 01693763442  
27 Nguyễn Thị Phương Thuỳ 12/04/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Lan 01679014421  
28 Nguyễn Ngọc Thu Thuỷ 13/12/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Tuyết    
29 Trần Đình Tỉnh 10/12/2009   xóm 13 xóm 13 xóm 13 Trần Đình Tính   01648153801  
30 Nguyễn Hoàng Tôn 12/08/2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Thị Ngũ 0982113985  
31 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 19/03/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Huấn Nguyễn Thị Quyên 0972543034  
32 Trần Thị Thùy Trang 13/01/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Thinh Nguyễn Thị Liên 01653068802  
33 Nguyễn Anh 13/11/2010   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Nghiệp Hoàng Thị Tuyết 0977931532  
34 Hoàng Hải Yến 11/11/2010 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Hoan Nguyễn Thị Út 01696521318  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4A - GVCN: Vũ Thị Thu Huyền  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Bình An 19/10/2009   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Văn Ngọc   0977604811  
2 Đỗ Thị Quỳnh Anh 05/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Thành   0979512281  
3 Hà Văn Anh 23/04/2009   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Hà Văn Quân      
4 Nguyễn Việt Anh 22/06/2009   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Văn Tiến   0983786221  
5 Nguyễn Thị Minh Ánh 20/06/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Quang Hiển   0988507738  
6 Phạm Tuấn  Anh 22/07/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Hải 0986189833 C/Về t7/2017
7 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 16/07/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Cường   01688148962  
8 Đỗ Hồng Duyên 27/10/2009 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Huy   0973082184  
9 Phan Thanh 06/09/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Phan Xuân An Nguyễn Thị Thu Thủy 0988012932  
10 Lã Hương Giang 27/05/2009 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Lã Văn Thiện      
11 Nguyễn Văn Hoà 06/01/2009   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hải   0987393151  
12 Nguyễn Thị Hòa 15/10/2009 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng   0989661384  
13 Nguyễn Văn Huy 15/10/2009   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Dũng      
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/08/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Thị Chanh   0984916798  
15 Trần Thị Thu Hường 11/09/2009 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Đình Thái      
16 Trần Trung Kiên 31/12/2009   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Trần Văn Quyết   01673321922  
17 Nguyễn Phương Linh 20/06/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Khương   0982031530  
18 Hoàng Thế Long 18/05/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Hải   0912642336  
19 Trương Khánh Ly 04/03/2009 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Trương  Quang Hải   0984677633  
20 Ngụy Hằng Nga 01/03/2009 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Ngụy Văn Minh   01653671075  
21 Đỗ Thị Ánh Ngọc 22/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Huấn   01674469088  
22 Đỗ Thị Bích Ngọc 30/09/2009 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Hải   01688405150  
23 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 18/04/2009   Thôn 3-Trần Đồng -Đinh Xá Xóm 9 Xóm 9 Hoàng Phương Lan     Chuyển đến
24 Nguyễn Thị Phương Oanh 19/06/2009 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Quảng      
25 Ngô Thanh Phong 17/09/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Minh   0977753291  
26 Ngô Minh Quân 22/12/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Đạt      
27 Nguyễn Minh Quân 17/12 2009   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Sử   0965052758  
28 Ngô Ngọc Sơn 18/08/2009   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Ngô Văn Trường      
29 Nguyễn Quang Thanh 27/04/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Minh      
30 Nguyễn Minh Tùng 18/02/2009   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Văn Tuấn   01658580819  
31 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/11/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Ngọc Thắng   0977892257  
32 Trần Thị Kim Yến 24/04/2009 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hải   01666318219  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4B - GVCN: Nguyễn Thị Nga  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Văn An 03/10/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Dư   01648414684  
2 Phạm Hoàng An 09/11/2009   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Ngọc Xuân   0969805781  
3 Đoàn Thị Lan Anh 05/05/2009 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Đoàn Văn Tuệ      
4 Hoàng Thị Bảo Anh 08/10/2009 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Thông   01699970475  
5 Trần Tuấn Anh 09/03/2009   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Dũng   01654162834  
6 Đỗ Thanh Bình 02/04/2009   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Thường   01656408266  
7 Nguyễn Anh Châu 29/06/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hiền   0986707800  
8 Đỗ Thị Huyền Diệp 03/01/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Văn Thạch   0975809747  
9 Nguyễn Tiến Dũng 15/11/2009   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Trung   01653896821  
10 Nguyễn Kim Duyên 02/08/2009 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Quang Dũng      
11 Hoàng Tiến Đạt 29/10/2009   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Hoàng Văn Việt      
12 Nguyễn Thị Trà Giang 15/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Hùng   01699580386  
13 Nguyễn Thị Ngọc 23/12/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Minh      
14 Nguyễn Quang Hào 13/05/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Đồng   0972190607  
15 Đỗ Thu Hoài 20/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Thanh Hải   0985113160  
16 Nguyễn Công Hoan 22/08/2009   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Công Hiệu   0977903665  
17 Đỗ Phạm Khánh Linh 15/09/2009 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Đình Chương   0903497131  
18 Ngô Khánh  Huyền 25/03/2008 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Ngô Xuân Quyền     Về T7/2017
19 Nguyễn Văn Thành Lưu 18/10/2009   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Nguyễn Văn Mạnh   01686183655  
20 Đỗ Thị Mai Phương 14/01/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Phiến      
21 Đỗ Minh Phúc 24/11/2009   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Phi Hùng   01678702485  
22 Hoàng Hữu Thành 06/06/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Minh Ngọc      
23 Nguyễn Trần Phương Thảo 17/11/2009 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Hải   01683067107  
24 Đỗ Ngọc Tình 25/01/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Thành Chung   01224204121  
25 Nguyễn Thị Thu Trang 28/04/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Khiêm   01262030177  
26 Nguyễn Thu Trang 08/05/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Ngừng      
27 Trần Thị Trang 04/04/2009 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Sắn   01648068622  
28 Lê Anh 30/10/2009   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Lê Quý Thành      
29 Nguyễn Thị  Thảo Vân 19/10/2009 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Văn Soạn   0984726828  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2017  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4C - GVCN: Nguyễn Thị Ánh Vân  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Thị Mai Anh 01/09/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Đại   01672252924  
2 Nguyễn Thị Kiều Chinh 13/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tuyển   01687430322  
3 Nguyễn Thị Huyền Dịu 17/06/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Thạch   01662421678  
4 Nguyễn Tiến Dũng 06/03/2009   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Nguyễn Văn Tám   0984436489  
5 Nguyễn Thành Đạt 10/09/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Hợi   0974794719  
6 Nguyễn Văn Đạt 14/04/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Kiên      
7 Nguyễn Thị Huyền 16/09/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Viết Sử   01665993986  
8 Nguyễn Duy Hưng 29/09/2009   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Thanh   0979443093  
9 Ngô Thị Hương 05/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Thảo   01678577602  
10 Nguyễn Hoàng Linh 21/04/2009 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thanh   01696707798  
11 Nguyễn Phương Linh 07/01/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Quý Cao   0934005116  
12 Nguyễn Văn Mạnh 26/10/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng   0987538662  
13 Ngô Thị Kim Ngân 12/04/2009 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Ngô Văn Tho   0975242811  
14 Nguyễn Phạm Khánh Ngọc 08/11/2009 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Văn Huân      
15 Đỗ Việt Nhật 19/02/2009   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Hải   0978820697  
16 Hoàng Thị Phương Nhi 16/11/2009 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Hoan      
17 Trần Thuận Phát 23/01/2009   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Trần Văn Nghị   01648346130  
18 Nguyễn Anh Phong 18/04/2009   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Thị Lan      
19 Trần Văn Phú 11/10/2008   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Trần Văn Thú      
20 Lê Tuấn Quang 15/12/2009   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Lê Văn Thắng   0972161443  
21 Đỗ Ngọc Quỳnh 11/10/2009 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Thanh Bình      
22 Nguyễn Minh Thảo 04/08/2009 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Nghiệp   01635635003  
23 Đỗ Xuân Thiên 30/08/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Thế Hùng      
24 Phạm  Thị Thanh Thùy 23/02/2009 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Thanh Hải   01663737417  
25 Nguyễn Hương Trà 16/10/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Thạch   01665993986  
26 Nguyễn Minh Trí 18/11/2009   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Văn Thơi      
27 Đỗ Anh Tuấn 20/09/2009   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Đỗ Mạnh Hà   0975865578  
28 Trịnh Anh Tuấn 22/12/2008   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Hùng      
29 Lê Thị Vi 30/09/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Lê Văn Thắng   01648661885  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4D - GVCN: Vũ Thị Thu Huyền  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Đức Anh 19/10/2009   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Quang Minh   0966785630  
2 Nguyễn Thành Bách 10/09/2009   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Thành Trung   0979791269  
3 Nguyễn Hữu Gia Bảo 17/08/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hữu Tiến   0985369233  
4 Đỗ Mai Chi 24/06/2009 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Đỗ Đình Thi   01642603005  
5 Đỗ Thị Linh Chi 25/11/2009 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Ba   0987855304  
6 Nguyễn Đăng Dương 03/05/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Dũng   0916096081  
7 Nguyễn Hoàng Hiệp 27/06/2009   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Thủ      
8 Nguyễn Minh Hiếu 25/07/2009   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Chín   01648888680  
9 Nguyễn Thị Hòa 09/10/2009 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Thắng   0989111014  
10 Ngô Minh Hoàn 21/02/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Thụy   0983885942  
11 Hoàng Gia Huy 03/09/2009   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Hoàng Văn Thái   0975507784  
12 Mai Thị Ngọc Huyền 06/01/2009 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Mai Văn Mạnh   01658118755  
13 Nguyễn Văn Khải 30/07/2009   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Sáu   0973187462  
14 Nguyễn Thị Lệ Khuyên 17/12/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Thanh Khôi   01668773227  
15 Nguyễn Ngọc Linh 22/05/2009 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Dần      
16 Nguyễn Thị Hà Linh 12/07/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tố   01679427129  
17 Nguyễn Thị  Khánh Ly 31/08/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Trường   0989351454  
18 Nguyễn Thị Mai 06/10/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Cao Sơn   01668769145  
19 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10/07/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Tỉnh      
20 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 05/09/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hải   01632432845  
21 Nguyễn Văn Quân 02/12/2008   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Quang   0978892966  
22 Đỗ Minh Tâm 03/02/2009   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Văn Kha   01697030994  
23 Đỗ Thị Tâm 20/06/2009 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Đỗ Xuân Giáp   01666108335  
24 Đỗ Nguyễn Hoàng Thái 06/11/2009   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Văn Nghị   0914830821  
25 Lã Thị Huyền Trang 25/10/2009 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Lã Văn Thắng   01672106604  
26 Nguyễn Thị Trang 17/04/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Hữu Hoan   0973840285  
27 Trần Quốc Triệu 18/10/2009   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Trần Văn Tăng   0977888085  
28 Nguyễn Tiến 18/12/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Tuấn   0982037814 Lưu ban
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
                       
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 4E- GVCN: Nguyễn Thị Huệ  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Nữ Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Việt Anh 25/07/2009   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Dũng      
2 Nguyễn Thị Minh Châu 22/11/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Diệu   0972838360  
3 Nguyễn Văn Cương 18/02/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tầm   01662991571  
4 Đỗ Quốc  Cường 04/09/2009   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Chương Vũ Thị Ngọc Mai   Về t7/2017
5 Đỗ Ngọc Diệp 15/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Văn Tình   01683158882  
6 Trần Trung Đức 18/02/2008   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Thắng   01668912254  
7 Nguyễn Thị Bảo Hân 15/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Hường   0985920474  
8 Đỗ Trung Hiếu 18/03/2009   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Đỗ Văn Thinh   01657688183  
9 Trần Đình Hiếu 24/03/2009   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Thanh   01214034775  
10 Nguyễn Huy Hoàng 11/09/2009   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Tuấn   0969155947  
11 Đỗ Thị Kim Huệ 15/11/2009 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Cường   01696890560  
12 Đỗ Tiến Huy 08/01/2009   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Đỗ Thanh Hảo   01669098482  
13 Lê Quang Linh 21/05/2009   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Lê Văn Quyến   01627982640  
14 Đỗ Thùy Linh 23/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Trung   01646468251  
15 Nguyễn Phi Long 13/02/2009   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Thế Thụ      
16 Trịnh Hoàng Duy Long 24/03/2009   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Trịnh Văn Mạnh   0967232965  
17 Đỗ Diệu Ly 26/10/2009 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Phóng   0904812411  
18 Nguyễn Khánh Ly 22/10/2009 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Thị Hà   0944757513  
19 Nguyễn Trần Trúc Ly 17/09/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Minh Châu   0987437833  
20 Đỗ Đức Mạnh 10/01/2008   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Cường      
21 Trần Đình Nghĩa 07/05/2009   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Tiến   0916497646  
22 Trần Thị Minh Nguyệt 24/10/2009 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Nam   0904325687  
23 Nguyễn Thị Phương 15/04/2009 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Tú   0982360565  
24 Mai Văn Quang 22/08/2009   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Mai Văn Trường   01266362519  
25 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 02/01/2009 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Tuân   0904724336  
26 Hoàng Thị Phương Thúy 11/11/2009 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Ngoan   0986018040  
27 Nguyễn Anh 16/01/2009   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Văn Anh   0988203841  
28 Nguyễn Thị Phương Uyên 05/06/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Xuân Bách   0963565809  
29 Nguyễn Thị Tường Vi 14/12/2009 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Thế Viên   0989234375  
30 Nguyễn Văn Vương 09/05/2009   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Tiến   0985510135  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5A - GVCN: Nguyễn Khắc Trung  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Lan Anh 28/04/2008 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Đức Thăng   0978993151  
2 Nguyễn Hoàng Anh 23/01/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Đồng   0972190607  
3 Nguyễn Tuấn Anh 27/12/2008   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Khiêm      
4 Trần Thị Kim Chi 10/04/2008 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Trần Văn Thỉnh      
5 Đỗ Minh Chiến 08/08/2008   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Đỗ Văn Quân   0988760129  
6 Nguyễn Tiến Dũng 08/12/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Sáu      
7 Nguyễn Đức Duy 02/07/2008   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Dũng   01687226337  
8 Nguyễn Thị Duyên 02/01/2008 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Nguyễn Văn Huấn   0985301290  
9 Nguyễn Thị Mẫu Đơn 01/09/2008 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Thêm   01697992326  
10 Nguyễn Mạnh Đức 27/10/2008   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Mạnh Khởi      
11 Trần Thị Hạnh 16/06/2008 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Phúc   01699297746  
12 Hoàng Thuý Hồng 28/08/2008 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Phong   01693826122  
13 Nguyễn Đức Huy 10/02/2008   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Luyện   01659800073  
14 Nguyễn Thu Huyền 25/11/2008 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Thiêụ   0979343930  
15 Nguyễn Thị Thảo Hương 29/09/2008 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Nhuận   01683577557  
16 Nguyễn Chiến Khải 21/11/2008   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Lợi   0972935234  
17 Trần Thị Lệ 08/04/2008 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Trình      
18 Hoàng Thị Thùy Linh 24/02/2008 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Quýnh   01682982303  
19 Nguyễn Thùy Linh 16/08/2008 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Cao Nghĩa   0963130906  
20 Trần Phương Linh 03/12/2008 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hợi   0919633682  
21 Đỗ Quang Minh 02/12/2008   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Ngọc Hường   01672260518  
22 Trần Kim Ngân 18/09/2008 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Trần Đình Nguyện   0975913852  
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/08/2008 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hữu   01678580772  
24 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/03/2008 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Thành   01628018895  
25 Nguyễn Quỳnh Như 06/11/2008 x Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Thìn   01673018939  
26 Phạm Minh Quang 18/09/2008   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Văn Minh   0914551276  
27 Hoàng Thị Thu Quyên 12/01/2008 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Dũng   0977675927  
28 Hoàng Anh Quyền 02/12/2008   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Vượng   0987036822  
29 Nguyễn Hải Vân  Sơn 14/02/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Sỹ   01692286294  
30 Nguyễn Văn Thắng 11/02/2008   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Quyền   01668272552  
31 Đỗ Thị Thảo 12/11/2008 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Đỗ Văn Phấn   01668854246  
32 Nguyễn Văn Thảo 04/09/2008   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Trưng   0982362343  
33 Nguyễn Thu Trang 21/03/2008 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Cương    0973437885  
34 Nguyễn Văn Trung 22/08/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Hiếu   0976570553  
                       
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5B - GVCN: Phạm Thị Thu Hằng  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Kim Anh 28/01/2008 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Kiên Cường   0977214275  
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/4/2008 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Xuân   0979513325  
3 Nguyễn Chí Bảo 19/12/2008   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Luật   01693048796  
4 Đỗ Ngọc Diệp 13/3/2008 x Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đõ Huy Hoàng   0972955569  
5 Đỗ Ngọc Diệp 11/10/2008 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Thị Vượng   0985310014  
6 Nguyễn Thị Dung 01/12/2008 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Thủ      
7 Nguyễn Tiến Đạt 12/12/2007   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Khoa      
8 Nguyễn Khắc Đông 12/03/2008   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Dương   0987958837  
9 Vũ Thu Giang 11/06/2008 x Xóm 11
-Yên Nam
Xóm 11
-Yên Nam
Xóm 11
-Yên Nam
Vũ Ván Hán      
10 Nguyễn Huy Hoàng 08/04/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Huy Bình      
11 Nguyễn Quang Hùng 12/07/2008   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Quang Lâm      
12 Nguyễn Quang Huy 25/10/2008   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Anh Đài   0989643506  
13 Trần Quang Huy 05/10/2008   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Trần Văn Minh   0987508663  
14 Trần Thị Ngọc Huyền 16/07/2008 x Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Ngọc Hiển   01695990306  
15 Trần Thị Thu Hương 29/12/2008 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Trần Thị Hoa   01692852986  
16 Nguyễn Văn Khánh 26/03/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Hùng   0979247881  
17 Đỗ Tuấn Kiệt 15/3/2008   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Văn Tiên   0934669485  
18 Lã Thị Thuỳ Linh 11/06/2008 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Cương   01699014100  
19 Nguyễn Thành Long 08/06/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Mạnh Cường   01673538439  
20 Bùi Thị Luyến 08/11/2008 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Bùi Xuân Dần   01682545869  
21 Hoàng Văn Minh 10/08/2007   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Thị Xuân   0971940252  
22 Nguyễn An Nam 21/04/2008   Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Nguyễn Văn Của   01662384383  
23 Nguyễn Thị Yến Nhi 23/2/2008 x Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Biển   0977816820  
24 Nguyễn Minh Phương 27/9/2008   Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Nguyễn Thanh Sơn   0971609713  
25 Ngô Hải Quang 25/03/2008   Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Văn Tuân   01668323419  
26 Hoàng Minh Quảng 02/08/2008   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Muồng   01682168762  
27 Đỗ Lệ Quyên 02/07/2008 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Đỗ Văn Tình   01695310210  
28 Lã Thị Lệ Quyên 30/10/2008 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Hướng   0989888414  
29 Mai Văn Thông 24/3/2008   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Nghiêu      
30 Phạm Thị Thúy 25/06/2008 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Thị Thu Thuỷ   01688351804  
31 Trần Anh Thư 03/09/2008 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Trần Đình Khánh   01682750049  
32 Nguyễn Văn Thường  11/5/2008   Xóm17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thực   0986804846  
33 Ngô Thị Huyền Trang 02/07/2008 x Xóm 3 Xóm 3 Xóm 3 Ngô Văn Tuy   0987337119  
34 Nguyễn Đình Tùng 14/6/2008   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Đình Thái   01659989901  
35 Nguyễn Thanh Xuân 28/6/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Sử   01636949264  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5C - GVCN: Hoàng Văn Hải  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Đỗ Thị Kim Anh 13/06/2008 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Đức Văn    0984893359  
2 Ngô Thị Lan Anh 03/01/2008 x Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Ngô Viết Cương   01643685834  
3 Đỗ Thị Ngọc Ánh 19/01/2008 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Đỗ Quang Trung   01668188015  
4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/11/2008 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Ngát   0979353823  
5 Nguyễn Thanh Bình 15/02/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Thế   01298049460  
6 Nguyễn Thị Chi 06/03/2008 x Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Mạnh Tú   01669105853  
7 Lã Quốc Dũng 26/09/2008   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Huấn   01647792500  
8 Diệp Nguyễn Tường Duy 28/11/2008 x Xóm 16 Xóm 16 Xóm 16 Diệp Phương Đông   0975107536  
9 Đỗ Quốc Hảo 13/02/2008   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Hoàn   0988839908  
10 Nguyễn Ngọc Hân 30/12/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Thị Hoa   01647262142  
11 Nguyễn Thị Thu Hồng 27/04/2008 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Cường   01674851730  
12 Nguyễn Văn Huy 17/07/2008   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Nguyễn Văn Vinh   01665722719  
13 Đỗ Minh Hưng 24/08/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Đỗ Chí Công   0985680635  
14 Nguyễn Thị Liễu 06/08/2008 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Huân   016633096302  
15 Hoàng Lưu Phương Linh 26/02/2008 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Minh Thịnh   0985307194  
16 Nguyễn Quốc Linh 29/11/2008   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Bình   0961382812  
17 Nguyễn Thuỳ Linh 03/10/2008 x Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Văn Kỳ   0979499410  
18 Nguyễn Thùy Linh 18/12/2007 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Hậu   0979499410  
19 Phạm Nguyễn Thiên Long 07/09/2008   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Hồng Khanh   0983874570  
20 Nguỵ Văn Mạnh 12/12/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguỵ Văn Thọ   01648808376  
21 Nguyễn Thị Trà My 21/04/2008 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Nguyễn Văn Xuân   01673458353  
22 Nguyễn Hải Nam 09/04/2008   Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Thanh Khôi   01668773227  
23 Lã Thành Nam 10/05/2008   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Lã Văn Đông   01672515168  
24 Đặng Thị  Ngọc 29/11/2008   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Đặng Đình Trung Trần Thị Hà    
25 Nguyễn Văn Nguyên 12/12/2008   Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Nguyễn Văn Huyên   0979365523  
26 Phạm Duy  Phát 11/05/2008   Xóm 1 Xóm 1 Xóm 1 Phạm Quang Hoàng   01666389716  
27 Hoàng Văn Quang 22/01/2008   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Hoàng Văn Hà   0975107536  
28 Vũ Huy Thành 15/12/2008   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Vũ Đức Hưng   0969726934  
29 Nguyễn Văn Thành 14/04/2008   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Nguyễn Văn Đạt      
30 Nguyễn Thị Thu 27/09/2008 X Xóm 4 Xóm 4 Xóm 4 Nguyễn Trọng Thái   01686708603  
31 Trần Thị Quỳnh Trang 24/10/2008 x Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Trần Đình Thắng      
32 Đỗ Thị Trang 24/09/2008 x Xóm 6 Xóm 6 Xóm 6 Đỗ Văn Tuyển   0982674112  
33 Ngụy Tuấn 23/08/2008   Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Ngụy Văn Tuấn   0974594827  
34 Trần Thị Ánh Tuyết 03/06/2008 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Trần Văn Hiền   0989476322  
35 Đỗ Thị Thuỳ Vân 11/09/2008 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Huấn   0915684943  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
PHÒNG GD & ĐT LÝ NHÂN  
TRƯỜNG TH HỢP LÝ  
DANH SÁCH HỌC SINH  
Lớp: 5D - GVCN:  Lê Thị Ngọc Liên  
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở
 hiện nay
Hộ khẩu
 thường trú
Quê quán Tên cha Tên mẹ Điện thoại DĐ Email
1 Nguyễn Tuấn Anh 09/03/2008   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Văn Khải   0989976640  
2 Đỗ Hồng Ánh 01/10/2008 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đõ Văn Nhất      
3 Nguyễn Tiến Binh 26/01/2008   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Tiến Dũng   0972739543  
4 Nguyễn Minh Chí 17/5/2008   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Nguyễn Mạnh Thường   01663364304  
5 Nguyễn Đức Duy 02/10/2007   Xóm 15 Xóm 15 Xóm 15 Nguyễn Văn Phong   01636236196  
6 Nguyễn Thùy Dương 18/10/2008 x Xóm 5 Xóm 5 Xóm 11 Nguyễn Văn Thái   01628816008  
7 Đõ Văn Đông 15/7/2008   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Sơn      
8 Nguyễn Văn Hai 14/07/2008   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Hòa   01657910433  
9 Nguyễn Minh Hiếu 16 / 6/2008   Xóm 2 Xóm 2 Xóm 2 Nguyễn Văn Trung      
10 Hoàng Văn Hiếu 10/04/2008   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Khoa   01662890610  
11 Ngô  Thị Hoa 04/05/2008 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Quốc Toản   0928951456  
12 Ngô  Thị Hòa 04/05/2008 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Ngô Quốc Toản      
13 Nguyễn Đức Huy 10/07/2008   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Nguyễn Văn Ánh   01258096754  
14 Đỗ Duy Hưng 21/7/2008   Xóm 7 Xóm 7 Xóm 7 Đỗ Văn Ba   0987855304  
15 Hoàng Tuấn Kiệt 18/11/2008   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Hoàng Văn Thụy   0914346344  
16 Đỗ Văn Khải 27/10/2008   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Đỗ Văn Tưởng   01233079707  
17 Mai Thanh 07/09/2008 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Mai Văn Phong   01635974269  
18 Nguyễn Thủy Bảo Linh 26/1/2008 x Xóm 17 Xóm 17 Xóm 17 Nguyễn Văn Thủy   0973255367  
19 Đỗ Thành Long 08/11/2008   Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 Đỗ Văn Khoẻ   0979057040  
20 Nguyễn Văn Long 02/08/2008   Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Hương   01272778313  
21 Phạm Trà My 10/01/2008 x Xóm 1 Xóm 1 Xóm 14 Phạm Văn Thế   0971905724  
22 Nguyễn Thị Trà My 08/01/2008 x Xóm 10 Xóm 10 Xóm 10 Nguyễn Văn Hiệp   0978652643  
23 Nguyễn Minh Nhật 06/10/2008   Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Văn Hữu   0978652643  
24 Nguyễn Minh Phương 12/12/2008   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Tuyển   01655422500  
25 Nguyễn Thị Thu Phương 16/11/2008 x Xóm 12 Xóm 12 Xóm 12 Nguyễn Văn Bắc   01694422296  
26 Đỗ Văn Quí 10/05/2008   Xóm 9 Xóm 9 Xóm 9 Đỗ Văn Huy   01655422500  
27 Hoàng Văn Thái 16/1/2008   Xóm 14 Xóm 14 Xóm 14 Hoàng Văn Dương   01695767876  
28 Nguyễn Văn Thành 09/10/2008   Xóm 5 Xóm 5 Xóm 5 Nguyễn Văn Thêm   01676504746  
29 Trần  Ngọc Thăng 20/12/2008   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Nguyễn Ngọc Thắng   0979591727  
30 Trần Bách Thắng 06/01/2008   Xóm 13 Xóm 13 Xóm 13 Trần Thanh Tùng   0962600801  
31 Nguyễn Anh Thư 23/8/2008 x Xóm 11 Xóm 11 Xóm 11 Nguyễn Văn Giang   0983663917  
32 Trần Huyền Trang 06/10/2008 x Xóm 8 Xóm 8 Xóm 8 TrầnVăn Hà   0984589692  
33 Nguyễn Văn Vương 12/10/2008   Xóm 18 Xóm 18 Xóm 18 Nguyễn Văn Thông   01669350579  
                 Hợp Lý, ngày  10    tháng 8 năm 2018  
        HIỆU TRƯỞNG  
                       
                       
                       
                Phạm Thị Thu Hà  
                       
                       
                       
                       
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019