tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2018-2019

                  PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HỢP                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

    Số:    41  / KH - TH                                                  Hợp Lý, ngày  8  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo công tác “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp”

Năm học 2018 – 2019

       A/ NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

      Căn cứ Công văn số 840 /PGDDT-GDTH ngày 21/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào Tạo Lý Nhân về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học  2018 - 2019;

      Căn cứ kế hoạch số 35/KH-TH ngày 25/9/2018 của trường Tiểu học Hợp Lý về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ  kết quả thực hiện phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp” năm học 2017-2018 và tình hình thực tế của trường Tiểu học xã Hợp Lý năm học 2018-2019; trường Tiểu học xã Hợp Lý xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác “Giữ vở sạch - Viết

chữ đẹp" năm học 2018-2019 như sau:

B/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

  1. Lớp - học sinh

Khối

Số lớp

Số học sinh

Nữ

Bình quân HS/lớp

Khuyết tật

lưu ban

Con gia

đình nghèo

Con TB, BB

1

8

254

141

32

 

6

3

 

2

6

188

94

31

1

1

4

 

3

5

167

78

33

1

2

3

 

4

5

148

74

30

 

 

2

 

5

4

137

63

34

 

 

2

 

Cộng

28

894

450

32

2

9

14

 

 

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          - Cán bộ quản lý: 02 đ/c

          - Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 37 đ/c

          + Trình độ đào tạo 12/12: 37 đ/c

          +Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP: 24đ/c; CĐ: 11đ/c,THSP:02 đ/c

          - Nhân viên hành chính: 02 đ/c

          - Đảng viên: 16 đ/c

          - Đoàn viên: 12 đ/c

          3. Cơ sở vật chất

          - Diện tích 11366 m2 đã được cấp quyền sử dụng đất.

          - Số phòng học: 28 phòng.Trong đó cao tầng: 27 phòng, cấp 4: 1 phòng; Phòng bộ môn: 6 phòng trong đó: Cao tầng: 5, cấp 4: 1; Phòng chức năng: 13 phòng trong đó cao tầng: 08, nhà cấp 4: 5

          - Thư viện: 2 diện tích: 72 m2

          - Bàn ghế 580 bộ đạt chuẩn (1160 chỗ ngồi)

          - Thiết bị dạy học: 28 bộ

          - Công trình vệ sinh: 02 (GV, HS riêng), nước sạch: Có

          - Sân chơi, bãi tập: 5300m2     

    4. Thuận lợi, khó khăn.

     a)Thuận lợi

           - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện về CSVC trang thiết bị dạy học.

- Chất lượng nhà trường có nhiều chuyển biến và đạt kết quả khá.

- Nhà trường có 2 khu xong khoảng cách giữa 2 khu gần nhau nên thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động của nhà trường.

- Cha mẹ học sinh quan tâm tới nhà trường, đóng góp kinh phí tu sửa CSVC, kết hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh theo TT 22/2016 đạt kết quả tốt

- Các em có ý thức học tập, ngoan ngoãn với thầy cô, cha mẹ, chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập ngay ngày đầu năm học.

          b) Khó khăn

- Đội ngũ giáo viên không ổn định, rất nhiều đồng chí khoảng cách từ nhà đến trường còn quá xa (có 3 đ/c cách trường tới 25 km) nên gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại cũng như làm công tác chủ nhiệm lớp.

- Trình độ tay nghề giáo viên không đồng đều, giáo viên giỏi huyện còn ít, chưa có giáo viên giỏi tỉnh.

- Một số giáo viên chữ viết chưa đẹp, chưa có ý thức luyện viết thường xuyên nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng rèn chữ viết cho học sinh.

- Là xã có mặt bằng dân trí cũng như mặt bằng kinh tế thấp nên số cha mẹ cßn ®i lµm ¨n xa nhiều dẫn đến việc quan tâm tới việc học tập của con em

mình còn hạn chế.

5. Đánh giá thành tích đã đạt được trong năm học 2017 - 2018.

          Năm học 2017 - 2018 nhà trường đã thực hiện tốt phong trào “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”. Ngay từ đầu năm học, Cán bộ quản lý nhà trường đã tổ chức phát động phong trào và được 100% GV và học sinh hưởng ứng nhiệt tình, tham gia phong trào một cách thiết thực và hiệu quả cao. Chính vì vậy năm học 2017 - 2018 nhà trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Cụ thể qua đợt kiểm tra thường xuyên, đột suất, tổng kiểm tra chéo của PGD vào tháng 3/ 2018, kết quả:

100% số lớp đạt tiêu chuẩn “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp”.

       * Kết quả thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” cấp trường:

Đối với học sinh:

    Tổng số 120 học sinh dự thi. 100% học sinh dự thi có điểm bình quân hồ sơ và các bài thi đạt loại tốt. Trong đó có 22 học sinh đạt giải.

C/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU ĐỀ RA

1. Phương hướng chung.

          Năm học 2018 - 2019 nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm học trước, phấn đấu về công tác “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp”:

          100% số lớp đạt Vở sạch chữ đẹp

          Cã 28/28 líp =100% sè líp ®¹t VSC§

          Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học, sự chỉ đạo của Phòng GD - ĐT về công tác “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp”.

          Trường đạt tiêu chuẩn “Vở sạch – Chữ đẹp”

2. Các chỉ tiêu phấn đấu.

          Đối với nhà trường:

Bộ hồ sơ về công tác quản lý xếp loại tốt.

Trường đạt danh hiệu “Vở sạch – Chữ đẹp”.

          Đối với các khối lớp:

Mỗi lớp có ít nhất 70% số học sinh đạt tiêu chuẩn “Vở sạch – Chữ đẹp”. (Có danh sách giao chỉ tiêu cụ thể cho từng lớp).

Kiểm tra chéo giữa các lớp và chéo khối 4 lần/năm, có sơ kết, đánh giá.

          Đảm bảo đủ số vở theo quy định, số học sinh, mỗi lớp có ít nhất 5 em tham gia thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” cấp trường.

D/ NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

          Qnán triệt Phong trào thi đua “Rèn chữ - Giữ vở” tới toàn thể giáo viên và

học sinh trong trường. Thực hiện tốt lời dạy của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Dạy nét chữ - Rèn nết người”. Mỗi cán bộ, giáo viên phải thực hiện một cách triệt để, thường xuyên và liên tục trong việc rèn chữ viết của bản thân cũng như rèn chữ viết cho học sinh.

          Phát động phong trào thi đua “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” trong toàn thể giáo viên và học sinh vào ngày 15/10.

          Ngay từ đầu năm học nhà trường thống nhất quy định các loại vở của học

sinh, các loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên. (Cụ thể của học sinh là các vở: Tập viết, Chính tả, Toán, Thực hành luyện viết hoặc Tập làm văn)

           Trong năm học tổ chức kiểm tra đánh giá 4 lần để đánh giá kết quả thực hiện của giáo viên và học sinh, lấy kết quả đó làm căn cứ để xếp thi đua cho giáo viên và học sinh trong năm học. Cụ thể:

Tháng 10 năm 2018 tổ chức kiểm tra VS - CĐ của GV và học sinh.(lần 1).

Tháng 12 năm 2018 tổ chức kiểm tra VS - CĐ của GV và học sinh.(lần 2).

Tháng  3 năm 2019 tổ chức kiểm tra VS - CĐ của GV và học sinh.(lần 3).

Tháng 5 năm 2019 tổ chức kiểm tra VS - CĐ của GV và học sinh.(lần 4).

* Nội dung thi “Chữ Việt đẹp” cấp trường : Thực hiện thi đối với học sinh.

          + Nội dung 1: Chấm hồ sơ theo quy định. Mỗi HS gồm: vở Tập viết,

Chính tả, Toán, Thực hành luyện viết hoặc Tập làm văn.

          + Nội dung 2: Viết theo mẫu chữ quy định (Theo Quyết định 31/2002 của Bộ GD&ĐT quy định - kiểu chữ đứng nét đều). Thời gian 20 phút.

          + Nội dung 3: Viết và trình bày bài viết theo mẫu chữ tham khảo (Theo

Quyết định 31/2002 của Bộ GD&ĐT quy định). Thời gian 20 phút.

2. Các biện pháp thực hiện.

Phổ biến kế hoạch tới toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường.

          Dựa vào kế hoạch chỉ đạo của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” của tổ, lớp.

          Duy trì phong trào một cách thường xuyên, đánh giá kịp thời và có thông tin tới cha mẹ học sinh để phối kết hợp thực hiện.

          Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác này. Trao đổi, rút kinh nghiệm đối với lớp đạt loại tốt để nhân rộng điển hình.

          Quy định cụ thể về sách, vở, đồ dùng học tập. Cách trình bày vở ngay từ đầu năm để xây dựng nề nếp cho cả năm học.

            Kiểm tra để công nhận cá nhân, tập thể đạt yêu cầu vở sạch chữ đẹp theo quy định.

Đề cao sự gương mẫu về chữ viết của giáo viên và học sinh.

3. Công khai các tiêu chuẩn kiểm tra “Vở sạch – Chữ đẹp”

*  Đối với học sinh.

         - Trình bày vở: Trình bày sạch đẹp, khoa học.

+ Kẻ hết ngày từ nề vào hết trang giấy.

+ Kẻ hết bài cân đối giữa trang giấy.

+ Kẻ hết tuần suốt trang giấy.

  - Mỗi ngày học phải ghi rõ.

+ Thứ, ngày, tháng, năm.

+ Khi chấm xuống dòng chữ đầu câu phải viết hoa và lùi vào khoảng 1 cm.

+ Viết câu phải đủ thành phần.

          + Khi viết sai, nhầm không tẩy xoá mà gạch chéo chữ viết sai rồi viết tiếp

phần đúng.

+ Không bỏ phí giấy, không xé vở, không làm quăn mép vở.

+ Tên riêng, danh từ riêng phải viết hoa theo đúng quy định.

* GIỮ VỞ SẠCH: A

a. Bảo quản tốt: Vở đóng chặt, có bìa,có nhẵn vở, không để nhàu nát,

không xé giấy, không để quăn góc.

b. Giữ gìn sạch: Vở không để bẩn, không tẩy xoá tuỳ tiện, không vẽ bậy.

c. Trình bày đ úng: Có ghi ngày tháng môn học, đầu bài. Có lề, kẻ hết bài, hết ngày, hết tuần đúng quy định.

d. Vở đ ủ nội dung: Ghi đ ủ nội dung bài học, bài làm quy định, không bỏ cách ngày, tuần, không bỏ phí giấy.

* VIẾT CHỮ ĐẸP: A

a, Viết đúng mẫu chữ : Đúng mẫu chữ viết và mẫu chữ số theo quy định của bộ. Phân biệt được các chữ cái với nhau, không viết nhầm lẫn.

b. Viết rõ ràng: Đúng cỡ chữ từng lớp, đúng khoảng cách giữa chữ, giữa

từ. Chữ viết ngay ngắn, dễ đọc.

c. Viết vừa tốc độ: Viết hết bài, hết số chữ quy định cho từng lớp (quan sát qua quá trình học viết).

d. Chữ viết thẳng, đẹp: Con chữ đều, thẳng hàng, nét chữ tròn đẹp.

         4. Cách xếp loại “Vở sạch – Chữ đẹp”.

        * Xếp loại chung:  Lấy chữ đẹp làm gốc.

-    Loại A:     chữ A, vở A hoặc B

-    Loại B:     chữ  B, vở A hoặc B

                       chữ  A, vở C

-    Loại C:     không ở 2 loại trên 

* HS đ ạt VS-C  Đ:  đ ược xếp loại A về vở và chữ trong thời điểm kiểm tra; các sách vở khác và bài làm được giữ gìn đầy đủ sạch sẽ.      

         * Lớp có 70% đạt loại A trở lên và không có học sinh xếp loại C thì lớp đạt

“Vở sạch – Chữ đẹp”.

         * Trường đạt tiêu chuẩn “Vở sạch – Chữ đẹp”: có 70% số lớp trở lên đạt “Vở sạch – Chữ đẹp”.

           Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo công tác “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp” năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Hợp Lý, yêu cầu các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo của tổ và cá nhân giáo viên xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:     

    - Hiệu trưởng (để báo cáo) 

    - Các tổ CM (để T/h);

     - Lưu: VT.                                                                            

 

 

 

 

   

                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        

                       Nguyễn Thị Xuân   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Kết quả

9/2018

- Họp hội đồng, phổ biến nội dung, yêu cầu của phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp ".

CBQL

 

- Tổ chức lễ phát động

CBQL, GV, HS

- Phổ biến quy định về các loại hồ sơ, vở viết, cách trình bày vở, loại bút, màu mực.

CBQL, GV

- Tổ trưởng, khối trưởng, từng giáo viên chủ nhiệm đăng ký chỉ tiêu thi đua theo từng tổ - khối - lớp.

GV

- Tổ chức họp CMHS học sinh.

CBQL, GV

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, kế hoạch tổ, khối.

CBQL, GV

10/2019

- Duyệt kế hoạch của tổ, khối trưởng, GV chủ nhiệm.

CBQL, GV

 

- Phát động phong trào " Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp", giao chỉ tiêu cho từng khối, lớp.

CBQL, tổng PT Đội

- Kiểm tra các loại hồ sơ của GV, đồ dùng học tập, sách vở của học sinh.

CBQL, GV

- Hàng tuần, các lớp tự kiểm tra đôn đốc, tổng kết theo lớp.

GVCN, cán bộ lớp

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

-Tổ chức kiểm tra chéo vở - chữ giữa các lớp, các khối lần 1.

- Rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra VSCĐ lần 1

CBQL, GVCN

11/2018

- Tiếp tục duy trì nền nếp '' Rèn chữ - Giữ vở ''.

GV, HS

 

- Kiểm tra nề nếp các lớp

CBQL, TPT

- Xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích cao trong dịp chào mừng ngày 20 - 11.

CBQL, TPT

 

12/2018

- Tổ chức Hội thi "Chữ Việt đẹp" cấp  trường

- Các lớp tự kiểm tra, tu sửa hồ sơ cá nhân, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những yếu kém sau khi thi cấp trường.

CBQL, GV

 

 

 

 

-Tiếp tục duy trì nền nếp '' Rèn chữ - Giữ vở''.

GV, HS

 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

-Tổ chức kiểm tra chéo vở - chữ giữa các lớp, các khối lần 2.

CBQL + GV

1/2019

- Rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra VSCĐ lần 2

GV, HS

 

-  Các lớp tiếp tục duy trì nền nếp tự kiểm tra, đánh giá.

GV, HS

2/2019

- Tiếp tục duy trì nền nếp ''Rèn chữ - Giữ vở''.

GV, HS

 

- Các lớp tiếp tục duy trì nền nếp tự kiểm tra, đánh giá.

GV, HS

- Kiểm tra đột xuất các lớp.

CBQL

3/2019

- Tiếp tục duy trì nền nếp '' Rèn chữ - Giữ vở''.

GV, HS

 

- Các lớp tiếp tục duy trì nền nếp tự kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên

GV, HS

CBQL, GV

- Tổ chức kiểm tra chéo vở - chữ giữa các lớp, các khối lần 3.

GV, HS

- Nhắc nhở học sinh bảo quản sách vở của học kỳ I.

CBQL, tổ khối trưởng

 

- Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác thư viện trường học, phong trào "Giữ vở sạch, viết chữ đẹp" .

CBQL, GV, HS

- Đánh giá rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra.

 

 

 

 

 

4,5/2019

-Tiếp tục duy trì nền nếp '' Rèn chữ - Giữ vở''.

GV, HS

-  Các lớp tiếp tục duy trì nền nếp tự kiểm tra, đánh giá.

GV, HS

 

- Nhắc nhở học sinh bảo quản sách vở

GV, HS

- Kiểm tra chéo vở, chữ lần 4.

CBQL, tổ khối trưởng

- Đánh giá rút kinh nghiệm sau  kiểm tra.

CBQL, GV, HS

 

- Tổng kết phong trào thi đua, tuyên dương khen thưởng cá nhân, tập thể đạt  nhiều thành tích trong phong trào '' Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp ".

CBQL, GV, HS

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019