tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XANH

         PHÒNG GD-ĐT LÝ NHÂN

        TRƯỜNG TH XÃ HỢP LÝ

               Số: 41/KH-THHL

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Hợp Lý, ngày 6 tháng 10  năm 2018

   KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình thư viện xanh

Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ vào văn bản số 6841/BGDĐT-GDTX  ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường phổ thông và Mầm non;

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường, Thư viện trường Tiểu học xã Hợp Lý xây dựng mô hình thư viện xanh năm học 2018 - 2019 như sau:

          I. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương; của cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục đào tạo.

- Đội ngũ giáo viên nhà trường có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia cộng tác với các hoạt động của thư viện;

- Các loại báo, tạp chí được chuyển đến thường xuyên;

- Học sinh đa số ham học hỏi, ham đọc sách, báo.

2. Khó khăn

Do phòng đọc thư viện còn nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu đọc sách của học sinh trong nhà trường với số lượng học sinh 894 em.

          II. Mục đích, yêu cầu

          - Củng cố và phát huy thư viện trường học, nhằm tạo sự yêu thích đọc sách trong giáo viên và học sinh để thư viện là nơi thu hút là nơi để giáo viên giải trí, bồi dưỡng kiến thức là mội trường thân thiện cho các em học sinh học tập và sáng tạo và phát triển tư duy.

          - Tạo thói quen đọc sách trong giáo viên và học sinh và kích thích nhu cầu đọc sách báo tìm hiểu qua sách báo, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh. Giúp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây

dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

- Việc xây dựng thư viện tạo môi trường học tập mở, tạo cơ hội cho HS

tiếp cận thông tin, rèn luyện thói quen và kỹ năng đọc sách giúp học sinh gắn bó với thư viện và tham gia tích cực hoạt động thư viện.

- Hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học trong hoạt động chuyên môn.

- Phát triển mối quan hệ thân ái, tích cực giữa các thầy cô giáo với các em học sinh theo nhiều chiều và có sự tham gia các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo và cả hội cha mẹ học sinh.

          - Góp phần thực hiện thành công phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          III. Nhiệm vụ cụ thể

          Xây dựng góc thư viện xanh ở phía trước sân trường, tổ chức các hoạt động sáng tạo tại góc thư viện cho học sinh tham gia đọc sách ngoài phòng đọc giúp tăng chỗ ngồi đọc cho các em.

          Giúp học sinh biết thực hiện nội quy đọc sách kể cả phía ngoài phòng đọc, giữ gìn vệ sinh chung nơi đọc sách, bảo quản sách không để sách hư hao mất mát.

          IV. Giải pháp thực hiện

Kết hợp với Liên đội xây dựng góc thư viện phía ngoài phòng đọc phục vụ cho việc đọc sách của các em thông qua tủ sách.

Đầu năm các em học sinh quyên góp sách truyện ở nhà không đọc nữa để bổ sung nguồn sách truyện cho thư viện phía ngoài phòng đọc xây dựng hiệu quả mô hình thư viện xanh.

Cán bộ thư viện sẽ giao chìa khóa tủ thư viện xanh cho giáo viên chủ nhiệm theo đúng phân vị lớp. Giáo viên chủ nhiệm sẽ phân công cho Chủ tịch hội đống tự quản lớp mình có trách nhiệm đóng, mở cửa thư viện xanh của lớp mình và cho các bạn mượn sách. Hàng ngày, Giáo viên chủ nhiệm sẽ giám sát hoạt động thư viện xanh của đơn vị lớp mình

Cán bộ thư viện kết hợp với TPT Đội phân công cho học sinh khối 4, 5 mỗi lớp 2 em trực thư viện ngoài trời theo lịch.

CBQL cùng với TPT Đội giám sát việc trực thư viện xanh của các em theo lịch đã phân công.

          V. Tiến độ thực hiện

          Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2018 đến cuối năm học.

          Nhà trường sẽ cấp giấy khen cho những học sinh phụ trách công tác thư

viện ngoài trời hiệu quả, tích cực.

          Trên đây là kế hoạch xây dựng mô hình thư viện xanh năm học 2018 –

2019 của trường Tiểu học xã Hợp Lý. Rất mong các thành viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- CBQL, TPT, GVCN;

- Lưu: VT, TV.            

                                                                                                         

                                                                                                Phạm Thị Thu Hà

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019