tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG GD - ĐT LÝ NHÂN                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH HỢP LÝ                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                  Hợp Lý, ngày 9 tháng 10 năm 2015

                                             

                                             KẾ HOẠCH HOẠT CÔNG TÁC THƯ­ VIỆN TRƯ­ỜNG HỌC

TR­ƯỜNG TIỂU HỌC  HỢP LÝ

NĂM HỌC 2015 - 2016

              Căn cứ Quyết định số 01/1998/QĐ/ BGD& ĐT ngày 06/11/1998 của BGD- ĐT về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động th­ư viện tr­ường học phổ thông;

                Căn cứ công văn số 11185/GD TRH của Bộ Giáo Dục và đào tạo ngày7/12/2005 về việc hư­ớng dẫn thực hiện tiêu chuẩn th­ư viện trườ­ng phổ thông;

                Căn cứ vào ch­ương trỡnh cụng tỏc thư­ viện tr­ường học năm học 2015 – 2016 cuả BGD & ĐT( Ban hành theo công văn số 7565/BGD & ĐT -VP  Ngày 19 /8 /2001 cửa bộ trư­ởng  Bộ GD& ĐT).

             Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 thư viện tr­ường Tiểu học Hợp Lý xây dựng kế hoạch  hoạt động công tác th­ư viện năm học 2015 - 2016 nh­ư sau :

I . TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình học sinh và giáo viên

 +   Tổng số học sinh: 726  học sinh .

 +   Tổng số lớp có : 24 lớp

 Trong đó :

  • Lớp 1 : 5 lớp : 156  học sinh.
  • Lớp 2 : 5  lớp : 138 học sinh.
  • Lớp 3;  4 lớp :  116 học sinh.
  • Lớp 4 : 5 lớp : 155  học sinh.
  • Lớp 5:  5 lớp  : 160 học sinh.

+ Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 44  đồng chí .

     Trong đó :

 -    Cán bộ quản lý : 3 đồng chí .

 -   Giáo  viên đứng lớp : 38  đồng chí .

 -    Nhân viên văn thư : 3 đồng chí .

2. Tổng số sách báo tạp chí trong th­ư viện .  6454  bản :

 -  Sách nghiệp vụ :   930  cuốn .

 -  Sách tham khảo :   2831  cuốn .

 - Sách giáo khoa .  2693  cuốn .                                          

 - Báo tạp chí các loại :   1500  cuốn .

3. Tổng số độc giả : 749  ngư­ời .

          - Cán bộ giáo viên, nhân viên, tới th­ư viện đọc sách và m­ượn sách là 44 đồng chí đạt 100% 

          - Học sinh tới th­ư viện đọc sách là 705 học sinh đạt

- Thư­ viện tổ chức cho học sinh các lớp đọc và luân chuyển lần l­ượt các đầu sách mà trong thư­ viện có cho học sinh.

 - Lần lư­ợt luân chuyển trong ngày là 59 lư­ợt, mỗi tuần cho m­ượn vào các buổi sáng thứ 2,3,4,5,6

 4 . Cán bộ th­ư viện .

           - Cán bộ chỉ đạo : Đ/c Nguyễn Thị Xuân – Phó hiệu trư­ởng .

 - Cán bộ th­ư viện: Đ/c Ngô Thị Tuyết Mai  - Phụ trách thư viện khu B

                                : Đ/c Dương Thị Thanh Thủy – Phụ Trách thư viện khu A

5. Cơ sở vật chất thư­ viện.

          + Trụ sở th­ư viện gồm hai kho sách

          Phòng và kho sỏch và nơi làm việc của thư viện : Khu A: 24m

          Phòng và kho sỏch và nơi làm việc của thư viện khu B: 12m

+ Trang thiết bị thư viện gồm .

          - 1 tủ giới thiệu sách .

          - 2 tủ đạo đức .

          - 2 tủ phích .

-  12  giá sách.

-  2 giá treo tranh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2015- 2016

A.Ph­ương h­ướng chung :

Trong năm học phấn đấu xây dựng thành công th­ư viện đạt chuẩn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lư­ợng dạy và học của nhà trường.Tập chung chỉ đạo đủ cơ sơ vật chất, mua sắm các trang thiết bị và các lọại báo chí theo quy định .Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, cùng nhân viên và học sinh m­ượn đọc sách báo đạt hiệu quả tốt .Từng bư­ớc nõng cao trình độ chuyên môn nghiệp vu cho cán bộ th­ư viện để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác th­ư viện trư­ờng học.

B.Nhiệm vụ công tác thư viện

1. Mua bổ sung sách, báo, tạp chí thư­ viện .

- Sách giáo khoa:  150  bản .  

          - Sách tham khảo:  35   bản.

- Sách nghiệp vụ  : 15   bản .

- Báo tạp chí :         bản .

          - Băng, đĩa hỡnh giáo khoa ,tranh ảnh các loại .

2. Xây dựng cơ sở vật chất , trang thiết bị thư viện .

 Trong năm học 2015 -  2016 nhà tr­ường đó đủ cơ sơ vật chất ,trang thiết bị thư viện theo quy định gồm:

- Kho sách thư viện và nơi làm việc của cán bộ thư viện

- Các loại tủ giá sách báo.

- Phòng đọc của giáo viên và bàn ghế ngồi đọc: 8 bộ và 20 chỗ ngồi.

- Phòng đọc của học sinh và bàn ghế ngồi đọc 12 bộ và 30 chỗ ngồi .

- Trang trớ kho sỏch phũng đọc đẹp, đúng qui định.

3. Sắp xếp,trưng bầy sách,báo tạp chí.

           - Phân loại đánh số,sắp xếp các loại sách báo tạp chí đảm bảo chính xác và hợp lý.

           - Sắp xếp phích theo mục lục.

           - Trưng bày tủ giới thiệu sách,đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ.

           - Trang trí thư viện theo qui định

4. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách.

      - Trong năm học 2015-2016 thư­ viện trư­ờng tổ chức biên soạn giới thiệu những thư­ mục mang tính chất giáo dục cao cụ thể như­ sau .

     - Th­ư mục ( Truyện kể về các anh hùng liệt sĩ ) nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt  Nam .”Truyền thống tôn sư trọng đạo”, giới thiệu cuốn sách tâm huyết nhà giáo”Những gương mặt giáo dục Việt Nam 2009:

 5. Tổ chức mư­ợn, trả sách, đọc sách .

           Mỗi tuần thư­ viện nhà trư­ờng tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh mư­ợn trả vào các buổi sáng từ thứ 2 – thứ 6 .

  • Mỗi tuần thư­ viện giao sách về các lớp để các em tự chuyền nhau đọc sách.

6. Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài sản thư­ viện .

- Trư­ờng chuẩn bị đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn không bị mất mát, hư­ hỏng các trang thiết bị sách báo trong thư­ viện

- Trong năm học tổ chức kiểm kê kho sách báo vào thời gian kết thúc năm học.

- Sau kiểm kê lập biên bản ,quy kết trách công tác thư­ viện cho năm học mới và tiếp tục làm kế hoạch.

III/ KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG:

THÁNG

NĂM

S TT

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

GHI CHÚ

HỌC KỲ I

 

 

 

 

 

 

8/2015

 

1

Thư viện chuẩn bị phục vụ năm học 2015 - 2016  (vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sách phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác.

 

 

2

Tranh thủ sự chỉ đạo Ban giám hiệu, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với công ty sách, trang thiết bị trường học tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới đồng thời lập kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện. Tổ chức cho thuê, cho mượn, đồng thời hướng dẫn vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, đảm bảo mỗi học sinh có đủ một bộ sách giáo khoa.

 

3

Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho tuyên truyền sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

9/2015

 

1

Tranh thủ sự chỉ đạo Ban giám hiệu, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với công ty sách - trang thiết bị trường học tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới đồng thời lập kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện. Tổ chức cho mượn, đồng thời hướng dẫn vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, đảm bảo mỗi học sinh có đủ một bộ sách giáo khoa.

 

 

2

Đề xuất với hiệu trưởng ký quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường học. Thông báo lịch làm việc của thư viện.

 

 

3

Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường (Tham mưu với BGH, với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học).

 

 

4

Lựa chọn đề tài để biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ giảng dạy và học tập.

 

 

 

5

Đề xuất với ban giám hiệu chuẩn bị hồ sơ cho việc kiểm tra công nhận thư viện chuẩn theo kế hoạch của sở GD&ĐT, tiếp tục bổ sung  xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

 

 

 

 

 

 

10/2015

 

 

1

Bổ sung sách tham khảo cho thư viện theo danh mục do Bộ GD&ĐT quy định.

Bổ sung sách cho tủ sách đạo đức theo quyết định của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện việc xử lý kỹ thuật tài liệu, tham gia việc điều tra khảo sát SGK đầu năm học theo chỉ đạo của Phòng GD &ĐT.

 

 

2

Phối hợp với ban chấp hành Đoàn, Đội đôn đốc kiểm tra phong trào đọc sách của giáo viên và học sinh.

 

 

3

Chủ động lập kế hoạch và đề xuất với BGH, chuẩn bị kế hoạch giới thiệu sách về chủ đề nhà giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

4

Thực hiện  xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu, (hướng dẫn cho các cộng tác viên thực hiện)

 Tổ  chức  xử lý tài liệu xây dựng tủ sách đạo đức trong thư viện trường học.

 

 

5

Tiếp tục sưu tầm tài liệu và biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ chương tình giảng dạy và học tập của nhà trường.

 

 

 

 

11/2015

 

1

Tiếp tục bổ sung và  xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

 

 

2

Tổ chức trưng bầy, giới thiệu, điểm sách theo chủ đề: Nhà giáo việt Nam (theo kế hoạch đã được BGH duyệt).

 

 

3

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và công ty sách - thiết bị trường học bổ sung giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo phục vụ ôn tập, kiểm tra học kỳ I.

 

 

 

 

12/2015

 

 

1

Tiếp tục bổ sung sách, báo, tài liệu cho thư viện (chú ý: Sách giáo khoa phục vụ học kỳ II các sách tham khảo mới và sách đạo đức) tổ chức  xử lý kỹ thuật.

 

 

2

Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ học kỳ II;

Tổ chức cho học sinh thuê, mượn SGK trong thư viện, đồng thời hướng dẫn, vận động học sinh dùng lại SGK cũ.

 

 

3

Tham gia hội thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi cấp trường, huyện (nếu có).

 

 

4

Sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kỳ I. Báo cáo kết quả hoạt động của thư viện trong học kỳ I.

 

HỌC KỲ II

 

 

 

 

1/2016

 

1

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và công ty sách – Trang thiết bị trường học tiếp tục phát hành sách giáo khoa đồng thời với việc cho thuê, mượn sách giáo khoa và sách tham khảo bổ trợ, các sách bài tập,vở bài tập phục vụ cho học kỳ II.

 

 

2

Đề xuất với BGH và phối hợp với cán bộ phục trách Đoàn, Đội tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách, trong đó hướng vào chủ đề: Chào mừng năm mới, chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN ngày 3/2.

 

 

3

Tiếp tục  xử lý kỹ thuật tài liệu (hướng dẫn phối hợp với cộng tác viên thực hiện).

 

 

4

- Tham gia hội thi cán bộ giáo viên thư viện giỏi các cấp (nếu có).

- Kiểm tra tự đánh giá việc thực hiện 5 tiêu chuẩn của thư viện chuẩn báo cáo Phòng, Huyện về thẩm định và giúp đỡ.

 

 

 

2/2016

1

Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

 

2

Tiếp tục đôn đốc kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách.

 

 

3

- Giới thiệu danh mục sách phục vụ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

 

 

 

 

3/2016

 

 

 

 

1

Tổ chức giới thiệu, điểm sách về chủ dề phụ nữ, về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

 

2

- Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoặc tổ trưởng tổ bộ môn chuẩn bị sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập và kiểm tra cuối năm học.

 

 

 

 

 

 

 

4/2016

 

1

Tiếp tục bổ sung xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung. Tổ chức trưng bầy, giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.

 

 

2

Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và công ty sách thiết bị trường học giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng sách tham khảo phục vụ ôn tập và kiểm tra cuối năm học.

 

 

3

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thư viện theo kế hoạch của địa phương (nếu có)

 

 

 

 

4

Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu và phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới (chủ động liên hệ với phòng hoặc Sở giáo dục đào tạo và công ty sách, trang thiết bị trường học để nắm danh mục sách, bảng giá sách, phiếu ưu tiên giảm giá và có kế hoạch đọc sách, nhận sách với công ty để bán cho học sinh trước khi nghỉ hè, kết hợp với việc vận động học sinh dùng lại sách giáo khoa cũ, tích cực xây dựng tủ sách giáo khoa dùng chung tại thư viện)

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2016

 

 

 

 

1

Chủ động đề xuất với BGH, BCH Đoàn, Đội trưng bầy, giới thiệu, điểm sách báo về Bác Hồ nhân kỷ niệm lần thứ 118 ngày sinh nhật Bác; tiếp tục giới thiệu hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập kiểm tra cuối năm.

 

 

2

Thu hồi sách cho mượn, sử lý kho sách và kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện - trong thời gian nghỉ hè.

 

 

3

Tổng kết công tác thư viện phục vụ năm học. (cùng với tổng kết năm học của trường). Báo cáo kết quả hoạt động thư viện phục vụ năm học.

 

4

Tiếp tục giới thiệu và phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2016- 2017 .

 

 

 

 

 

KẾT THÚC NĂM HỌC/NGHỈ HÈ

 

 

 

 

6 và 7 /2016

 

1

Tổ chức việc bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (chú ý, vệ sinh quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu).

 

 

2

- Tổ chức giới thiệu và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho năm học mới.

 

 

  

 

 

                                      

                                                         

 

                                                                           

 

Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019