tin tức-sự kiện

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 2 NĂM HỌC 2014-2015
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A      
Năm học 2014- 2015  
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Đỗ Hoàng Anh   20.10.2007 Đỗ Văn Trường Xóm 6    
2 Đỗ Thị Vân Anh x 27/11/2007 Đỗ Văn Điệp 17    
3 Nguyễn Thị Vân Anh x 24.02.2007 Nguyễn Viết Hòa Xóm 2    
4 Trần Ngọc Bắc   14/01/2007 Trần Ngọc Sỹ Xóm 13    
5 Lã Tấn Dũng   14/11/2007 Lã Văn Cừ Xóm 7    
6 Nguyễn Anh Đức   05/07/2007 Nguyễn Văn Hiếu 15    
7 Đoàn Thi Hồng Hạnh x 23/01/2007 Đoàn Văn Tuệ Xóm 12    
8 Nguyễn Minh Hiếu   20/06/2007 Nguyễn Văn Hào Xóm 11    
9 Nguyễn Huy Hoàng   10/06/2007 Nguyễn Văn Cường 17    
10 Nguyễn Thị Huyền x 29.08.2007 Nguyễn Văn Quang Xóm 4    
11 Nguyễn Đăng Khoa   24.07.2007 Nguyễn Đức Bình Xóm 2    
12 Nguyễn Thanh Lan x 16/08/2007 Nguyễn Văn Tâm Xóm 5    
13 Đỗ Khánh Linh x 03/05/2007 Đỗ Văn Khoa Xóm 11    
14 Hoàng Khánh Linh x 09/11/2007 Hoàng Văn Việt Xóm 8    
15 Nguyễn Phượng Linh x 11/01/2007 Nguyễn  Văn Phượng Xóm 3    
16 Đỗ Xuân Mai x 05/04/2007 Đỗ Văn Thọ 15    
17 Nguyễn Thị Xuân Mai x 20/09/2007 Nguyễn Văn Diệu 17    
18 Nguyễn Duy Nghĩa   18/01/2007 Nguyễn Văn Thuỳ Xóm 5    
19 Nguyễn Thị Ngọc x 14/09/2007 Nguyễn Văn Tuấn Xóm 10    
20 Nguyễn Khắc Nguyên   03/01/2007 Nguyễn Văn Đoàn Xóm 11    
21 Trần Duy Tân   01.02.2007 Trần Văn Sơn Xóm 1    
22 Lã Ngọc Thanh x 16.04.2007 Lã Văn Thắng Xóm 6    
23 Đỗ Thị Thanh Thảo x 03/08/2007 Đỗ Văn Phương Xóm 9    
24 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 09/01/2007 Nguyễn Văn Bằng Xóm 10    
25 Đỗ Thị Hoài Thu x 28.09.2007 Đỗ Tiến Văn Xóm 2    
26 Đỗ Minh Thu x 27/11/2007 Đỗ Văn Ất Xóm 5    
27 Đỗ Thị Thu x 27/01/2007 Đỗ Văn Khởi Xóm 9    
28 Hoàng Thị Thu Trang x 14/02/2007 Hoàng Văn Điều Xóm 12    
29 Hoàng Minh Tuấn   16/05/2007 Hoàng Văn Hùng Xóm 14    
30 Nguyễn Thanh Tùng   27/02/2007 Nguyễn Hữu Dũng Xóm 17    
31 Trần Ngọc Toàn         Chuyển về  
32 Đỗ Thị Minh Tuyết x 02.04.2007 Đỗ Văn Thành Xóm 3    
    GVCN: Nguyễn Thị Hồng Yến  
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B    
Năm học 2014 - 2015  
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Mai Nhật Anh   16/12/2007 Mai Văn Cường Xóm 10    
2 Nguyễn Quốc Anh   16/11/2007 Nguyễn Xuân Hùng 4    
3 Nguyễn Tuấn Anh   06/10/2007 Nguyễn Văn Sỹ 17    
4 Nguyễn Thị Vân Anh x 09/10/2007 Nguyễn Văn Điển 17    
5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 17/04/2007 Nguyễn Văn Dư 17    
6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh x 19/02/2007 Nguyễn Văn Thọ Xóm 4    
7 Đỗ Thanh Chúc x 26/01/2007 Đỗ Văn Thưởng 17    
8 Đỗ Anh Dũng   26/05/2007 Đỗ Văn Thường Xóm 4    
9 Nguyễn Thị Thuỳ Dương x 23/08/2007 Nguyễn Thị Hậu 18    
10 Đỗ Tiến Đạt   25/08/2007 Đỗ Thanh Hảo 17    
11 Đỗ Hải Đăng   28/03/2007 Đỗ Thị Xuyến 17    
12 Nguyễn Thanh Hải   27/03/2007 Nguyễn Văn Tố 17    
13 Ngô Hoàng Hiệp   30/10/2007 Ngô Văn Thảo 17    
14 Nguyễn Quốc Khánh   11/04/2007 Nguyễn Văn Bí 16    
15 Đỗ Thị Lan x 03/11/2007 Đỗ Văn Sơn 17    
16 Nguyễn Kim Lê x 10/09/2007 Nguyễn Hữu Hiếu 17    
17 Nguyễn Thuỳ Linh x 18/12/2007 Nguyễn Văn Hậu 17    
18 Nguyễn Thị Ly x 26/03/2007 Nguyễn Văn Tiến Xóm 10    
19 Nguyễn Đức Mạnh   24/07/2007 Nguyễn Văn Hải 15    
20 Nguyễn Thành Nam   30/08/2007 Nguyễn Văn Hải 17    
21 Phạm Thanh Ngọc x 20/06/2007 Phạm Văn Đức 16    
22 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 22/09/2007 Nguyễn Văn Tích 17    
23 Nguyễn Thanh Tân   20/01/2007 Nguyễn Văn Tú 17    
24 Ngô Thị Hoài Thu x 18/11/2007 Ngô Văn Đại 17    
25 Nguyễn Thị Hồng Thu x 22/03/2007 Nguyễn Văn Ngọc 18    
26 Nguyễn Thị Thuý x 01/01/2007 Nguyễn Văn Quế 18    
27 Trần Vũ Anh Thư x 14/10/2007 Trần Đình Dũng 12    
28 Nguyễn Huy Toàn   05/07/2007 Nguyễn Văn Tư 16    
29 Trần Minh Triết   19/02/2007 Trần Văn Thảo 18    
30 Nguyễn Văn Tùng   02/01/2007 Nguyễn Văn Chính 18    
      GVCN: Nguyễn Thị Thanh Loan        
               
               
               
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C    
Năm học 2014 - 2015  
TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Đỗ Thị Vân Anh x 30/05/2007 Đỗ Văn Đạt Xóm 15    
2 Nguyễn Thị Vân Anh x 06/09/2007 Nguyễn Thanh Nghị Xóm 11    
3 Đào Thị Minh Chi x 24/12/2007 Đào Văn Chân Xóm 14    
4 Trần Đình Chiến   01/04/2007 Trần Đình Xuân Xóm 12    
5 Đào Thị Thùy Chinh x 07/07/2007 Đào Văn Chính Xóm 15    
6 Nguyễn Văn Duy   09/01/2007 Nguyễn Văn Khoa Xóm 4    
7 Đỗ Thuỳ Dương x 31/10/2007 Đỗ Văn Hùng Xóm 12    
8 Nguyễn Tiến Đạt   07/08/2007 Nguyễn Văn Hương Xóm 12    
9 Nguyễn Thị Hạnh x 10/08/2007 Nguyễn Văn Vượng Xóm 12    
10 Trần Thu Hiền x 22/06/2007 Trần Thị Tuân Xóm 12    
11 Đỗ Minh Hiếu   07/07/2007 Đỗ Văn Lưu Xóm 4    
12 Hoàng Trung Hiếu   19/12/2007 Hoàng Văn Tuệ Xóm 13    
13 Trần Việt Hoàng   22/04/2007 Trần Đình Dũng Xóm 13    
14 Nguyễn Tuấn Kiệt   19/02/2007 Nguyễn Văn Trường Xóm 15    
15 Nguyễn Văn Linh   03/10/2006 Nguyễn Văn Đoàn Xóm 16    
16 Hoàng Văn Minh   08/10/2007 Hoàng Thị Xuân Xóm 12    
17 Nguyễn Thế Nam   18/11/2007 Nguyễn Văn Bình Xóm 12    
18 Nguyễn Thị Yến Nhi x 25/07/2007 Nguyễn Văn Trường Xóm 15    
19 Trịnh Thị Nhiên x 09/01/2007 Trịnh Văn Quý Xóm 6    
20 Nguyễn Văn Quốc   24/07/2007 Nguyễn Văn Quân Xóm 10    
21 Lã Thị Mỹ Tâm x 25/12/2007 Lã Văn Hợi Xóm 7    
22 Trần Xuân Thành   02/01/2007 Trần Xuân Chính Xóm 14    
23 Trần Đình Thiện   20/04/2007 Trần Đình Tiến Xóm 14    
24 Trần Ngọc Thức   21/08/2007 Trần Ngọc Thạnh Xóm 12    
25 Đỗ Thuỷ Tiên x 01/10/2007 Đỗ Văn Tuyển Xóm 15    
26 Hoàng Thị Thanh Trang x 17/07/2007 Hoàng Văn Quỳnh Xóm 12    
27 Mai Thị Thanh Tuyền x 21/10/2007 Mai Thị Lan Xóm 11    
28 Trần Thị Tuyết x 23/06/2007 Trần Văn Tăng Xóm 8    
29 Nguyễn Văn Việt   08/09/2007 Nguyễn Văn Dũng Xóm 10    
      GVCN: Bùi Thị Thoa        
               
               
               
               
               
               
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2D  
Năm học 2014- 2015  
Số
TT
Họ và tên Nữ Ngày sinh Họ tên bố ( mẹ) Nơi ở Ghi chú  
1 Nguyễn Thị Lan Anh x 09.03.2007 Nguyễn Thị Luyến Xóm 5    
2 Đỗ Tuấn Anh   14/10/2007 Đỗ Văn Hậu Xóm 8    
3 Đỗ Đức Duy   15/04/2007 Đỗ Văn Hoà Xóm 9    
4 Nguyễn Tùng Dương   18.12.2007 Nguyễn Văn Thao Xóm 5    
5 Đỗ Văn Dương   30.05.2007 Đỗ Văn Thăng Xóm 5    
6 Nguyễn Hải Đăng   24.06.2007 Nguyễn Thành Đồng Xóm 5    
7 Nguyễn Thị Hương Giang x 25.12.2007 Nguyễn Văn Cừ Xóm 6    
8 Nguyễn Việt Hà   22.11.2007 Nguyễn Viết Hiệp Xóm 3    
9 Nguyễn Trung Kiên   09.09.2007 Nguyễn Văn Hùng Xóm 3    
10 Nguyễn Văn Luật   17.12.2007 Nguyễn Văn Dũng Xóm 3    
11 Trịnh Khánh Ly x 03.02.2007 Trịnh Văn Dũng Xóm 6    
12 Đỗ Duy Mạnh   10.10.2007 Đỗ Văn Ba Xóm 7    
13 Đỗ Thị Trà My x 03/03/2007 Đỗ Văn Trường Xóm 8    
14 Nguyễn Thị Hồng Ngát x 11.02.2007 Nguyễn Văn Cường Xóm 5    
15 Nguyễn Thị Kim Ngân x 03/03/2007 Nguyễn Văn Thuý Xóm 10    
16 Nguyễn Thị Thanh Nhàn x 12.05.2007 Nguyễn Văn Tú Xóm 5    
17 Nguyễn Việt Phát   18.11.2007 Nguyễn Văn Thuận Xóm 5    
18 Phạm Xuân Phương   05.11.2006 Phạm Quang Ngưu Xóm 1    
19 Nguyễn Thị Quỳnh x 28.09.2007 Nguyễn Văn Tỉnh Xóm 5    
20 Phạm Thái Sơn   11/06/2007 Phạm Văn Mạnh xóm 3    
21 Đỗ Tấn Tài   07.06.2007 Đỗ Văn Hiển Xóm 7    
22 Nguyễn Thị Mỹ Tâm x 05.08.2007 Nguyễn Văn Giáp Xóm 7    
23 Đỗ Tiến Thăng   04.02.2007 Đỗ Tiến Nam Xóm 6    
24 Nguyễn Thị Thu x 03/09/2007 Nguyễn Viết Sử Xóm 4    
25 Nguyễn Đức Toàn   13.09.2007 Nguyễn Văn Giang Xóm 5    
26 Nguyễn Hữu Trung   01.11.2007 Nguyễn Hữu Quyết Xóm 8    
27 Lã văn Lợi   03/09/2006 Lã văn Thắng Xóm 6    
28 Nguyễn Văn Trung   06.07.2007 Nguyễn Văn Việt Xóm 5    
29 Nguyễn Thanh Tuyền x 24.04.2007 Nguyễn Công Hiệu Xóm 2    
      GVCN: Nguyễn Thị Hồng
Tác giả: TH HỢP LÝ

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019