tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ  được giao

Nhiệm vụ khác

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Hà

1966

1985

ĐHSP

Hiệu trưởng

Phụ trách CM 1,2

Bí thư Chi bộ

 

2

Nguyễn Thị Xuân 1979 2001 ĐHSP

 Phó hiệu trưởng

phụ trách CM 3,4,5

Chủ tịch Công Đoàn  

3

Bùi Thị Thu Hiền

1986

2009

CĐSP

 Chủ nhiệm lớp 1A

4

Trần Thị Ánh Hồng

1989

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1B

 

Biệt phái đến

5

Nguyễn Thùy Dung

1977

1998

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1C

 

Nghỉ thai sản tháng 1/2018

6

Ngô Thị Ánh Tuyết

1973

1996

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 1D

Tổ phó tổ 1

 

7

Ngô Thị Thúy Hạnh

1970

1990

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1E

Tổ trưởng tổ 1

 

8

Nguyễn Thị Tâm

1987

2010

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1G

 

 

9

TrầnThị Thanh Nguyệt

1988

2009

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 1H

 

 

10

Nguyễn Thi Hồng Yến

1976

1997

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2A

TT2,3- Thư ký HĐ

 

11

Phạm Thị Lương

1990

2012

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2B

 

Biệt phái đến

12

Nguyễn Thị Hồng

1993

2014

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2C

 

Biệt phái đến

13

Đỗ Thị Liễu

1991

2013

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 2D

 

 

14

Hoàng Thị Dung

1988

2011

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2E

 

Biệt phái đến

15

Nguyễn Thị Việt Hà

1985

2017

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 2G

 

 

16

Ngô Thị Hương Duyên

1974

1995

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3A

Tổ phó tổ 2,3

 

17

Trần Thị Hồng Lan

1997

2018

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3B

 

 

18

Lã Thị Diệu Linh

1986

2017

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3C

 

 

19

Trương Thị Nga

1976

1999

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 3D

 

Biệt phái đến

20

Hoàng Thị Dinh

1993

2015

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 3E

 

 

21

Vũ Thị Thu Huyền

1975

1994

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4A

TT tổ 4,5

 

22

Nguyễn Thị Nga

1979

1999

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 4B

 

 

23

24

Nguyễn Thị Ánh Vân

Nguyễn Thị Huệ

1981

1990

2012

2013

ĐHSP

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 4C

Chủ nhiệm lớp 4E

 

 

25

Nguyễn Khắc Trung

1967

1988

TCSP

Chủ nhiệm lớp 5A

 

 

26

Phạm Thị Thu Hằng

1978

1999

CĐSP

Chủ nhiệm lớp 5B

 

 

27

Hoàng Văn Hải

1978

1999

ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5C

Tổ phó tổ 4,5

 

28

Lê Thị Ngọc Liên

 

1999

 ĐHSP

Chủ nhiệm lớp 5D

 

 

29

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1979

1999

TCSP

Day TC, TNXH 1

 

 

30

Lã Thị Thanh Nga

1983

2003

CĐÂN

Dạy nhạc khối  2,5

   TPT ĐỘI

 

31

Nguyễn Thị Thắm

1982

2005

CĐÂN

Dạy nhạc khối 1,3,4

 

 

32

Trương Thị Thu Hằng

1978

2008

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật K2,4,3

 

 

33

Trần Thị Kim Thoa

1985

2005

ĐHSPMT

Dạy Mĩ thuật K1,3,5

 

 

34

Trần Đình Thùy

1984

2010

CĐTD

Dạy thể dục  K3,4

 

 

35

36

Đỗ Thị Mơ

Chu Thị Thủy

1990

1990

2013

2011

ĐHTD

ĐHSP

Dạy thể dục K1,2,5

 

 

Nghỉ Thai Sản

 

37

Ngô Văn Quynh

1980

2011

ĐHNN

Dạy T.Anh khối 3,4

 

 

38

39

 

Đỗ Thị Lan

Lê Thị Trang

 

1989

1992

 

2013

2013

 

ĐHNN

ĐHNN

 

Dạy T.Anh khối 4

Dạy Tiếng Anh Khối 3

 

 

Biệt phái đến

40

Hoàng Phương Lan

1983

2005

ĐHKT

Kế toán

 

 

41

DươngThị Thanh Thủy

1977

2012

TCVT

Văn phòng- Thủ quỹ

 

Tác giả: thhoply

Xem thêm

TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019