TIẾT HỌC THƯ VIỆN
GIAO LƯU HỌC SINH NĂNG KHIẾU
GIAO LƯU TIẾNG HÁT DÂN CA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
NGÀY SÁCH VIỆT NAM 2019
  

Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Xóm 9 Thượng Châu - Hợp Lý - Lý Nhân
  • Email: C1hoplya@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513872019
TT Thông tin
1
Họ tên: PHẠM THU HÀ
Vị trí: 1
Email: thuha@gmail.com
Điện thoại: 0123456789
2
Họ tên: LÊ THỊ NGUYỆT
Vị trí: 2
Email: LENGUYET@GMAIL.COM
Điện thoại: 0985295773
3
Họ tên: NGUYỄN THỊ XUÂN
Vị trí: 3
Email: XUAN@GMAIL.COM
Điện thoại: 0123456789