Điểm báo

Giao ước thi đua

PHÒNG GD & ĐT THANH LIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC A KIỆN KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kiện Khê, ngày 25 tháng 10 năm 2018

GIAO ƯỚC THI ĐUA

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại trường Tiểu học A Kiện Khê, Thủ trưởng đơn vị cùng ban chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm học 2018 - 2019, sau khi thảo luận dân chủ với tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp trên, của cấp ủy; Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn trường đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và nhất trí ký giao ước thi đua với những nội dung sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA.

1. Chỉ tiêu:

* Các cuộc vận động và phong trào thi đua:

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- 100% cán bộ, giáo viên không vi phạm đạo đức và pháp luật.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia và thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ trong trường học.Giáo dục toàn diện

* Chỉ tiêu:

- 100% số học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học;

- Kết quả cuối năm học:

+ Đánh giá năng lực:

Năng lực

Xếp loại

Tự phục vụ

Hợp tác

Tự giải quyết vấn đề

Số lượng

Tỷ lệ%

Số lượng

Tỷ lệ%

Số lượng

Tỷ lệ%

Tốt

357

65,5%

360

66,1%

348

63,9%

Đạt

188

34,5%

185

33,9%

197

36,1%

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

Tổng

545

100%

545

100%

545

100%

+ Đánh giá phẩm chất:

P. chất

Xếp loại

Chăm học,

chăm làm

Tự tin,

trách nhiệm

Trung thực,

kỷ luật

Đoàn kết,

yêu thương

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

SL

Tỷ lệ%

Tốt

378

69,4%

376

69%

378

69,4%

385

70,6%

Đạt

167

30,6

169

31%

167

30,6

160

29,4%

CCG

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Tổng

545

100%

545

100%

545

100%

545

100%

+ Đánh giá môn học:

Môn học

Tổng số HS

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Tổng số

Tỷ lệ

Tổng số

Tỷ lệ

Tổng số

Tỷ lệ

Tiếng việt

545

294

53,9

251

46,1

0

0

Toán

545

297

54,5

248

45,5

0

0

Khoa học

196

91

46,4

105

53,6

0

0

LS&ĐL

196

95

48,5

101

51,5

0

0

Tiếng Anh

545

203

37,2

342

62,8

0

0

Đạo đức

(GDLSL1)

545

295

54,1

250

45,9

0

0

Âm nhạc

545

201

36,9

344

63,1

0

0

Mỹ thuật

545

205

37,6

340

62,4

0

0

Thể dục

545

197

36,1

348

63,9

0

0

Thủ công (KT)

545

211

38,7

334

61,3

0

0

TNXH

349

176

50,4

173

49,6

0

0

- Chỉ tiêu khen thưởng cuối năm học:

+ Học sinh: Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 145 em đạt 29%;

+ Học sinh có tiến bộ vượt trội, vượt bậc về môn học : 25 em đạt 4,5%;

+ Học sinh có thành tích đột xuất trong năm học : 73 em đạt 13,8%;

* Chất lượng tổ chức các sân chơi trí tuệ.

+ Tham gia giải Toán trên Internet: Có 15 em học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 đạt giải cấp huyện và 5 em học sinh lớp 5 đạt giải cấp tỉnh trong đó: Giải toán bằng Tiếng Việt: 03 giải; giải Toán bằng Tiếng Anh: 02 giải (Trong đó: Giải nhì: 02 giải; Giải ba: 05 giải còn lại là giải khuyến khích).

+ Tham gia giao lưu Tiếng Anh trên Internet: Có 12 em học sinh lớp 3, 4, 5 đạt giải cấp huyện và 5 em học sinh lớp 5 đạt giải cấp tỉnh (Trong đó: Giải nhì: 02 giải; giải ba: 3 giải còn lại là giải khuyến khích).

+ Tham gia Olimpic Toán: đạt 15 giải cấp huyện lớp 3, 4, 5, và 5 giải cấp tỉnh đối với lớp 5 (Trong đó: Giải nhì: 03 giải, giải ba: 05 giải còn lại là giải khuyến khích).

+ Tham gia Olimpic Tiếng Việt: đạt 15 giải cấp huyện lớp 3, 4, 5, và 5 giải cấp tỉnh đối với lớp 5 (Trong đó: Giải nhì: 02 giải, giải ba: 03 giải còn lại là giải khuyến khích).

+ Chất lượng Olimpic Tiếng Anh: đạt 16 giải cấp huyện lớp 3, 4, 5 và 2 giải cấp tỉnh đối với lớp 5 (Trong đó: Giải nhì: 02 giải, giải ba: 05 giải còn lại là giải khuyến khích).

- Kết quả giao lưu môn Thể dục:

+ Môn cờ vua: Đạt 01 giải cấp huyện.

+ Môn bóng đá: đạt giải khuyến khích cấp huyện.

+ Môn võ thuật: Thành lập câu lạc bộ đi vào hoạt động

+ Môn chạy 60 m: Đạt 01 giải cấp huyện.

+ Bóng đá mi ni: Đội tuyển 5 em.

+ Môn bóng bàn: 01 học sinh đạt giải cấp huyện.

* Chất lượng nhà giáo:

- 100% giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

- 18 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.

- 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện.

- 01 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- 5/16 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

- 100 % Giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong đó: Đạt loại Xuất Sắc: 9/24 » 35 %

Đạt loại Khá : 15/26 » 65 %

- Hiệu trưởng xếp loại: Xuất sắc được đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng .

- Phó hiệu trưởng phấn đấu xếp loại Xuất sắc.

- Kết nạp 02 đồng chí giáo viên vào Đảng CSVN.

2. Danh hiệu thi đua:

- 05 đồng chí cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

- 27 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu lao động Tiên tến.

- Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt danh hiệu "Liên đội mạnh" và đề nghị huyện đoàn tặng giấy khen.

- Chi bộ giữ vững danh hiệu: “Trong sạch vững mạnh”.

- Công đoàn đạt danh hiệu: “Công đoàn vững mạnh”

- Tập thể đạt danh hiệu: Tập thể Lao động Tiên Tiến được Sở GD&ĐT Hà Nam tặng giấy khen.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

- Triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chỉ thị số 05- CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, các văn bản của các cấp chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học theo Thông Tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng chính xác Thông Tư số 22/2016/TT-BDGĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điểm của quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện nền nếp chuyên môn ở tất cả các khối lớp.

- Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên môn ở nhà trường để giữ nghiêm kỷ cương, nề nếp chuyên môn.

- Tổ chức câu lạc bộ các môn học, sân chơi trí tuệ các môn học cho học sinh tham gia, tạo hứng thú và tinh thần tập thể, tinh thần tương trợ thi đua học tập.

- Hàng tháng nhà trường tổ chức cho học sinh giao lưu cấp trường và trao thưởng cho những học sinh đạt giải các môn văn hóa, TDTT, học sinh viết chữ đẹp, môn Tiếng Anh.

- Triển khai lại thông tư số 32/2011/TT-BGD ĐT ngày 08/8/2011 về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học và thông tư số 26/2012/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2012 về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học.

- Xây dựng kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường ngay trong tháng 9.

- Triển khai việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dân chủ, công khai, theo đúng văn bản hướng dẫn của ngành Giáo dục.

- Triển khai công tác thi đua khen thưởng bám sát hướng dẫn số 93/PGDĐT- VP ngày 14/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt" trong nhà trường.

- Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên nhận thức về công tác thi đua, không chạy theo thành tích.

- Đánh giá xếp loại thi đua đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng và dân chủ trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp: Luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005, số 39/2013/QH13 ngày 16/11/1013; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ;Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Nam.

- Tham mưu với các ban ngành, đoàn thể và các cấp tạo nguồn kinh phí để động viên thúc đẩy thi đua.

III. CAM KÉT TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRONG ĐƠN VỊ

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học sát với thực tế, có nhiều biện pháp chỉ đạo thường xuyên, kịp thời.

- Thực hiện tốt chế độ họp định kỳ, thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai quyền lợi, chế độ chính sách và việc đánh giá định kỳ cán bộ, giáo viên. Có biện pháp khen thưởng kịp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt thành tích xuất sắc.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Có kế hoạch và tạo điều kiện cho việc bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành và đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra đôn đốc thường xuyên việc thực quy chế chuyên môn của giáo viên, điều chỉnh và sử lý nghiêm túc và kịp thời những sai phạm.

- Đảm bảo đáp ứng đủ các phương tiện làm việc tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn lực, thời gian để công đoàn nhà trường triển khai các hoạt động của công Đoàn.

- Phối kết hợp cùng ban chấp hành công đoàn mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả dân chủ, thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của đơn vị đã nêu và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2. Trách nhiệm của công đoàn nhà trường:

- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội. Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên chức.

- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ áp dụng đối với tất cả các hoạt động của nhà trường. Nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, vận động toàn thể công đoàn viên thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra. Tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các phong trào thi đua.

- Tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật công đoàn.

- Nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt nghị quyết của hội nghị.

- Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên, có ý kiến tham mưu, đề suất phù hợp với chính quyền nhà trường nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Định kì mỗi học kì một lần ban chấp hành công đoàn cùng với thủ trưởng kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và các phong trào thi đua thông báo cho toàn bộ giáo viên, nhân viên biết.

- Ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy quyền dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn

- Cụ thế hóa kế hoạch hoạt động của nhà trường từng tuần, từng tháng trong các buổi sinh hoạt tổ. Triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ.

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của các thành viên trong tổ theo tháng, công bằng, công khai, nghiệm túc.

- Đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt tổ nhằm nâng chất lượng sinh hoạt của tổ góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ.

- Xây dựng khối đoàn kết trong tổ, tương than, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau góp phần xây dựng khối đại đoàn kết trong nhà trường.

- Sinh hoạt chuyên môn theo lịch đảm bảo 2 buổi/tháng.

4. Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể:

- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ đối với mọi hoạt động của nhà trường.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

- Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

5. Trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Chấp hành nghiêm chính nội quy, quy định của nhà trường, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền lợi của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục. Thực hiện đúng những quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức và Điều Lệ trường Tiểu học.

- Nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp giáo dục.

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, tôn trọng đồng nghiệp và người học, bảo vệ uy tín của nhà trường.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ với năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không gây phiền hà sách nhiễu cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Không tự ý tổ chức dạy thêm, học thêm, không tự ý thu tiền, không sử dụng điện thoại trong giờ dạy.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.

- Dân chủ, thẳng thắn trong đóng góp ý kiến xây dựng tập thể vững mạnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Công đoàn cùng với chính quyền mở hội nghị dân chủ để thỏa thuận thống nhất từng phần của bản giao ước giữa ba bên: Chính quyền, công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức để cùng thực hiện đạt kết quả tốt.

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nội dung đã cam kết, có sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

- Ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao ước thi đua giữa hai bên, trong quá trình thực hiện có điều gì chưa hợp lý thì hai bên công đoàn và nhà trường cùng bàn bạc, thống nhất để giải quyết.

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH

Phạm Thị Lý Trần Thị Lý

Chứng kiến của cấp ủy chi bộ

Phó bí thư

Nguyễn Thị Phương Thao

Tác giả:

Xem thêm

Lien khuc chu chim non
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường