Tin tức/(Trường THCS Thanh Nghị)/Hoạt động của nhà trường/
Sơ kết công tác KĐ CLGD học kỳ 1, năm học 2015-2016

Nội dung

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà
Lien khuc chu chim non
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường