tin tức-sự kiện

Danh sách trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019

Nhà trường tuyển mới 147 trẻ đủ độ tuổi vào lớp 1, trong đó: Nữ: 64em. Có 44 học sinh đã học qua trường MN Kiện Khe. Số học sinh được chi 4 lớp như sau:

TRƯỜNG TIỂU HỌC A KIỆN KHÊ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A
NĂM HỌC: 2018 - 2019
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Bố Mẹ Chỗ ở HT
1 Nguyễn Tiến Thành 07/02/2012 Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Thị Thúy Nhiên Kiện
2 Nguyễn Thảo Minh 11/12/2012 x Nguyễn Văn Sỹ Ng. Thị Phương Thoa Kiện
3 Trương Tiến Sang 10/08/2012 Trương Văn Thảo Trần Thị Chinh Kiện
4 Trần Thu Quyên 09/03/2012 x Trần Quốc Tuấn Trần Thị Liên Kiện
5 Dương Quang Cường 10/10/2012 Dương Quang Tuấn Lê Thị Châm Kiện
6 Nguyễn Bảo An 20/11/2012 Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Thị Nguyệt Kiện
7 Dương Chí Lâm 07/03/2012 Dương Văn Tài Nguyễn Thị Bằng Kiện
8 Dương Đức Vương 17/08/2012 Dương Đức Toàn Trần Thị Thu Hằng Kiện
9 Trần Mỹ Duyên 19/05/2012 x Trần Thế Vĩnh Bùi Thị Hoa Kiện
10 Nguyễn Lê Hải Đăng 24/08/2012 Nguyễn Thị Linh Chi Kiện
11 Dương Thị Yến Như 12/08/2012 x Dương Văn Sáng Trần Thị Lương Kiện
12 Bùi Ngọc Nhi 21/09/2012 x Bùi Trọng Giáp Dương Thị Hương Kiện
13 Nguyễn Quỳnh Anh 08/08/2012 x Nguyễn Văn Lượng Nguyễn Thị Luyến Kiện
14 Dương Thị Hoàng An 11/04/2012 x Dương Quốc Anh Hoàng Thị Soan Kiện
15 Nguyễn Gia Bảo 25/10/2012 Nguyễn Văn Đông Chu Thị Hoàng Linh Kiện
16 Vũ Thị Ngọc Hân 16/08/2012 x Vũ Tiến Thanh Dương Thị Linh Kiện
17 Trương Minh Phát 01/02/2012 Trương Văn Dũng Trần Thị Trang Kiện
18 Nguyễn Mạnh Dũng 02/01/2012 Nguyễn Văn Hưng Tô Thị Phê Kiện
19 Nguyễn Trần Thu Trang 13/10/2012 x Nguyễn Văn Giang Nguyễn Thị Sinh Kiện
20 Trịnh Nguyên Phát 10/05/2012 Trịnh Trung Phước Nguyễn Thị Mai Kiện
21 Phạm Hải Yến 30/07/2012 x Phạm Văn Nam Nguyễn Thị Hiền Ninh Phú
22 Đỗ Tiến Đạt 11/12/2012 Đỗ Quang Huy Phạm Thị Thu Hà Bình Minh
23 Trương Vy Nguyệt 17/11/2012 x Trương Hồng Sinh Nguyễn Thị Lê Bình Minh
24 Nguyễn Tùng Lâm 22/08/2012 Nguyễn Văn Bộ Đào Thị Phương Tháp
25 Nguyễn Trung Sơn 20/12/2012 Nguyễn Huy Cường Nguyễn Thị Tuất Tháp
26 Lê Tùng Lâm 21/12/2012 Lê Mạnh Cường Nguyễn Thị Khánh La Mát
27 Bùi Quỳnh Mai 10/10/2012 x Bùi Văn Linh Trần Thị Nhung La Mát
28 Chu Nam Khánh 20/08/2012 Chu Văn Quyền Nguyễn Thị Châm Tân Sơn
29 Nguyễn Quang Dũng 10/09/2012 Nguyễn Xuân Khương Tạ Thị Phương Thúy Thanh Tuyền
30 Nguyễn Quỳnh Như 24/12/2012 x Nguyễn Thị Hương Dịu Thanh Tuyền
31 Nguyễn Tấn Phát 02/12/2012 Nguyễn Văn Lưu Lê Thị Quyến Thanh Tuyền
32 Nguyễn Việt Hoàng 08/03/2012 Nguyễn Hoàng Hải Nguyễn Thị Thơm Thanh Tuyền
33 Nguyễn Minh Long 20/07/2012 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Lệ Thương Thanh Tuyền
34 Phạm Hải Đăng 18/03/2012 Phạm Quốc Hùng Nguyễn Thị Hoàng Thanh Tuyền
35 Nguyễn Thành Đô 19/11/2012 Nguyễn Văn Hưng Đinh Thị Huệ Thanh Tuyền
36 Nguyễn Tiến Mạnh 24/10/2012 Nguyễn Đức Hải Nguyễn Thị Thanh Thanh Tuyền
37 Trần Đăng Khoa 25/12/201 Trần Hùng Vương Vũ Thị Hải Yến Thanh Tuyền
HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Trần Thị Lý Trương Thị Hà
TRƯỜNG TIỂU HỌC A KIỆN KHÊ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1B
NĂM HỌC: 2018 - 2019
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Bố Mẹ Chỗ ở HT
1 Hoàng Minh Đức 02/11/2012 Hoàng Trọng Nghĩa Lê Thị Nhàn Kiện
2 Nguyễn Anh Tuấn 16/01/2012 Nguyễn Văn Hoan Vũ Thị Ngọc Kiện
3 Trần Văn Bảo 07/07/2012 Trần Văn Chung Lại Thị Hương Kiện
4 Dương Thành Nam 11/02/2012 Dương Văn Thắng Phạm Thị Chanh Kiện
5 Vũ Minh Nhật 01/03/2012 Vũ Văn Khánh Đào Thị Thu Kiện
6 Hoàng Phạm Bảo Châu 03/10/2012 x Hoàng Văn Hoành Phạm Thị Lý Kiện
7 Hoàng Trường An 11/04/2012 Hoàng Ngọc Duy Đoàn Thị Hồng Chính Kiện
8 Đoàn Thị Kim Anh 19/11/2012 x Đoàn Văn Quý Trần Thị Tuyết Chinh Kiện
9 Nguyễn Đức Tới 30/05/2012 Nguyễn Quốc Tuấn Vũ Thị Nga Kiện
10 Bùi Thủy Tiên 05/09/2012 x Bùi Quốc Tuấn Vũ Thị Kim Huệ Kiện
11 Lê Anh Thư 29/05/2012 x Lê Văn Hải Vũ Thị Nga Kiện
12 Dương Nguyễn Tường Lam 29/05/2012 x Dương Mạnh Hùng Nguyễn Thị Lệ Kiện
13 Chu Bá Long 14/03/2012 Chu Thế Ba Hồ Thùy Anh Kiện
14 Dương Thị Kim Anh 07/11/2012 x Dương Văn Duy Hồ Thu Hiền Kiện
15 Trương Diệp Anh 28/07/2012 x Trương Huy Hưng Nguyễn Thị Quyên Kiện
16 Trần Bảo Nhi 29/08/2012 x Trần Đức Linh Hoàng Thị Diệu Linh Kiện
17 Trần Minh Mạnh 06/04/2012 Trần Minh Đức Bùi Thị Bàn Kiện
18 Vũ Hoàng Anh 17/10/2012 x Vũ Thái Nam Dương Thị Chi Kiện
19 Viên Quỳnh Phương 15/01/2012 x Viên Văn Tình Hoàng Thị Thủy Ninh Phú
20 Trương Thị Anh Thư 16/03/2012 x Trương Văn Nam Nguyễn Thị Hoa Ninh Phú
21 Trương Việt Thành 12/02/2012 Trương Nhất Quyết Trần Thị Hằng Ninh Phú
22 Viên Hải Đăng 06/03/2012 Viên Thanh Điều Vũ Thị Hằng Ninh Phú
23 Nguyễn Phương Linh 31/01/2012 x Nguyễn Thị Hà Ninh Phú
24 Nguyễn Huy Thắng 06/08/2012 Nguyễn Khắc Quý Lê Thị Thảo Bình Minh
25 Phạm Đức Hiệp 24/01/2012 Phạm Văn Tiếp Nguyễn Thị Hương Tháp
26 Dương Đức Thịnh 29/08/2012 Dương Văn Hưng Nguyễn Thị Linh Tháp
27 Vũ Minh Phong 27/06/2012 Vũ Văn Phú Trương Thị Hiên La Mát
28 Đỗ Gia Anh 03/11/2012 Đỗ Thanh Hải Nguyễn Thị Hương La Mát
29 Dương Thị Thanh Nhàn 10/12/2012 x Dương Đức Thiệu Nguyễn Thị Luyến La Mát
30 Nguyễn Phương Anh 23/08/2012 x Nguyễn Văn Việt Bùi Thị Lan Thanh Tuyền
31 Bùi Quang Thái 15/09/2012 Bùi Ngọc Hoàng Phạm Thị Đức Thanh Tuyền
32 Hoàng Gia Linh 08/08/2012 x Hoàng Mạnh Tùng Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Thanh Tuyền
33 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 01/06/2012 x Nguyễn Văn Khánh Trịnh Thị Hoàn Thanh Tuyền
34 Nguyễn Khánh Linh 30/09/2012 x Nguyễn Văn Khương Nguyễn Thị Duyên Thanh Tuyền
35 Bùi Long Dũng 09/06/2012 Bùi Văn Chữ Nguyễn Thị Kim Dung Thanh Tuyền
36 Hoàng Tuấn Hưng 31/07/2012 Hoàng Văn Đức Lương Thị Thu Thanh Tuyền
37 Vũ Thị Thu Trang 13/06/2012 x Vũ Đình Dũng Trần Thị Hằng Thanh Thủy
HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Trần Thị Lý Vũ Thị Thu Hồng
TRƯỜNG TIỂU HỌC A KIỆN KHÊ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1C
NĂM HỌC: 2018 - 2019
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Bố Mẹ Chỗ ở HT
1 Trần Hải Đăng 05/10/2012 Trần Trung Kiên Nguyễn Thị Huỳnh Kiện
2 Trần Lệ Dương 07/06/2012 x Trần Thanh Hoài Nguyễn Thị Huyền Kiện
3 Nguyễn Mạnh Dũng 12/11/2012 Nguyễn Tiến Hưng Nguyễn Thị Hằng Kiện
4 Trịnh Đăng Nhật 10/02/2012 Trịnh Văn Thương Bùi Thị Mão Kiện
5 Nguyễn Tuấn Hải 04/03/2012 Nguyễn Tuấn Anh Quan Thị Linh Kiện
6 Phạm Tuấn Anh 21/12/2012 Phạm Văn Tiến Nguyễn Thị Thảo Kiện
7 Phạm Văn Tùng 28/11/2012 Phạm Văn Nam Nguyễn Hồng Vân Kiện
8 Nguyễn Anh Tú 05/06/2012 Nguyễn Đại Tiền Lại Thị Hậu Kiện
9 Nguyễn Trung Hiếu 20/08/2012 Nguyễn Văn Dũng Vũ Thị Hải Kiện
10 Dương Hải Đăng 30/04/2012 Dương Văn Đức Trương Thị Hà Giang Kiện
11 Lê Nhật Quang 06/10/2012 Lê Minh Tuân Hà Thị Huyền Kiện
12 Trần Công Sang 21/01/2012 Trần Văn Tuấn Lê Thị Hiệp Kiện
13 Dương Triệu Vy 18/07/2012 x Dương Việt Hùng Vũ Thị Thư Kiện
14 Lê Ngọc Khôi 12/07/2012 Lê Văn Ngọc Nguyễn Thị Bích Quyên Kiện
15 Viên Đức Việt 07/09/2012 Viên Đức Hà Nguyễn Thị Hoan Ninh Phú
16 Trương Đình Vũ 27/11/2012 Trương Văn Học Lưu Thị Ngát Ninh Phú
17 Nguyễn Tuấn Anh 26/01/2012 Nguyễn Thế Vương Nguyễn Thị Hoa Tháp
18 Nguyễn Mai Chi 20/06/2012 x Nguyễn Đình Hoàng Trần Thị Hiệp Tháp
19 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/01/2012 x Nguyễn Thanh Hiếu Đinh Thị Hà Tháp
20 Nguyễn Minh Thư 18/12/2012 x Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Lệ Thu Tháp
21 Nguyễn Ngọc Anh 11/08/2012 x Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Thúy Tháp
22 Trịnh Văn Mạnh 25/05/2012 Trịnh Văn Vân Nguyễn Thị Năng La Mát
23 Dương Vũ Ngọc Anh 14/08/2012 x Dương Văn Sơn Vũ Thị Thu Châu Giang
24 Vũ Thị Thùy Dương 12/04/2012 x Vũ Anh Tuấn Vũ Thị Thanh Thu Thanh Tuyền
25 Đinh Thu Hiền 07/02/2012 x Đinh Văn Huy Nguyễn Thị Thanh Thanh Tuyền
26 Hoàng Bá Mạnh 06/07/2012 Hoàng Văn Quang Vũ Thị Minh Huyên Thanh Tuyền
27 Nguyễn Nhật Nam 16/10/2012 Nguyễn Văn Thành Nguyễn Thị Minh Tâm Thanh Tuyền
28 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 20/12/2012 x Nguyễn Văn Trung Triệu Thị Năng Thanh Tuyền
29 Tạ Khánh Nam 14/09/2012 Tạ Xuân Trung Nguyễn Thị Kim Thanh Tuyền
30 Bùi Thanh Ngân 21/09/2012 x Bùi Quang Lịch Nguyễn Thu Hằng Thanh Tuyền
31 Nguyễn Gia Bảo 22/11/2012 Nguyễn Quốc Vương Đinh Thị Ánh Thanh Tuyền
32 Hoàng Xuân Nam 20/06/2012 Hoàng Văn Thành Hoàng Thị Huyền Thanh Tuyền
33 Nguyễn Hà Anh 20/12/2012 x Nguyễn Văn Đích Hoàng Thị Lan Thanh Tuyền
34 Lê Hoàng Lương 19/03/2012 Lê Văn Kiên Hoàng Thị Lý Thanh Tuyền
35 Trịnh Ngọc Anh Thư 08/06/2012 x Trịnh Xuân Quyết Hồ Thị Nhung Thanh Tuyền
36 Phạm Minh Châu 25/09/2012 x Phạm Văn Trường Nguyễn Thị Nhàn Châu Sơn
37 Vũ Hải Anh 07/12/2012 x Vũ Đức Thắng Trương Thị Huyền Thanh Thuỷ
HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Trần Thị Lý Phạm Thị Khánh Hương
TRƯỜNG TIỂU HỌC A KIỆN KHÊ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1D
NĂM HỌC: 2018 - 2019
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Bố Mẹ Chỗ ở HT
1 Bùi Khánh Ngọc 07/11/2012 x Bùi Văn Cương Bùi Thị Yến Kiện
2 Hoàng Gia Bảo 13/05/2012 Hoàng Văn Quân Vũ Thị Ánh Kiện
3 Dương Gia Huy 29/06/2012 Dương Văn Thành Nguyễn Thùy Linh Kiện
4 Dương Trí Thiện 01/04/2012 Dương Văn Thắng Nguyễn Thị Thanh Hoa Kiện
5 Hoàng Anh Thư 04/06/2012 x Hoàng Xuân Thủy Phạm Thị Huệ Kiện
6 Nguyễn Phương Linh 09/08/2012 x Nguyễn Văn Hoàng Phạm Thị Hoa Kiện
7 Lê Đức Thịnh 05/11/2012 Lê Văn Mạnh Phạm Thị Thúy Kiện
8 Nguyễn Ngọc Hà An 03/06/2012 x Nguyễn An Huy Trần Thị Hà Kiện
9 Lại Thị Bảo Chinh 14/09/2012 x Lại Duy Vương Lê Thị Phương Lan Kiện
10 Đào Thị Ngọc Khánh 25/05/2012 x Đào Văn Hưng Nguyễn Thị NGọc Diệu Kiện
11 Phan Văn Khải 08/04/2012 Phan Xuân Liêm Nguyễn Thị Hương Kiện
12 Bùi Ngân Bình 02/04/2012 x Bùi Đại Hoàng Nguyễn Thị Phương Kiện
13 Vũ Thị Quỳnh Hương 08/02/2012 x Vũ Hoàng Nam Trần Thị Hoa Kiện
14 Trương Minh Khang 19/04/2012 Trương Văn Khương Đinh Thị Hương Kiện
15 Viên Thị Thùy Linh 04/12/2012 x Viên Văn Tuyền Đỗ Thị Hiền Ninh Phú
16 Nguyễn Bảo Ngọc 19/01/2012 x Nguyễn Văn Oanh Nguyễn Thị Hường Ninh Phú
17 Trương Quỳnh Như 23/10/2012 x Trương Văn Dân Trương Thị Hoa Ninh Phú
18 Trịnh Bảo Bảo 17/10/2012 Trịnh Văn Quân Trương Thị Nguyên Ninh Phú
19 Đoàn Ngọc Khánh 16/02/2012 Đoàn Văn Điệp Nguyễn Thị Trang Ninh Phú
20 Nguyễn Hoàng Long 07/05/2012 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Loan Tháp
21 Nguyễn Trà Giang 29/10/2012 x Nguyễn Văn Trường Nguyễn Thị Hương Tháp
22 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22/01/2012 x Nguyễn Tiến Cương Bùi Thị Hằng Tháp
23 Dương Trọng Hiếu 14/09/2012 Dương Văn Huy Lê Thị Thương Tháp
24 Nguyễn Hữu Phước 29/05/2012 Nguyễn Văn Tiến Trần Thị Hoài Tháp
25 Dương Thị Thùy Linh 11/09/2012 x Dương Thành Chung Nguyễn Thị Hằng Tháp
26 Dương Gia Hân 16/08/2012 x Dương Văn Bằng Trang Thị Thu Hà Châu Giang
27 Dương Ngọc Anh 28/04/2012 x Dương Quốc Việt Nguyễn Thị Nguyệt Châu Giang
28 Lê Gia Bảo 25/09/2012 Lê Văn Thủy Nguyễn Thị Trang La Mát
29 Vũ Văn Đại 13/08/2012 Vũ Văn Dương Nguyễn Thị Kim Quy La Mát
30 Nguyễn Hải Nam 09/01/2012 Nguyễn Mạnh Tân Nguyễn Thị Hà La Mát
31 Nguyễn Thị Thanh 14/09/2012 x Nguyễn Đình Linh Đậu Thị Thúy Thanh Tuyền
32 Nguyễn Gia Huy 07/02/2012 Nguyễn Văn Tuấn Phạm Thị Khánh Hòa Thanh Tuyền
33 Nguyễn Như Quỳnh 28/09/2012 x Nguyễn Văn Bắc Nguyễn Thị Hiền Thu Thanh Tuyền
34 Vũ Đức Thiện 09/06/2012 Vũ Văn Sơn Chu Thị Minh Thúy Thanh Tuyền
35 Phạm Thị Yến Nhi 02/01/2012 x Phạm Xuân Bắc Trần Thị Nga Thanh Tuyền
36 Viên Thế Đăng 10/05/2012 Viên Thế Cung Nguyễn Thị Thoa Thanh Tuyền
HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Trần Thị Lý Phạm Thị Lý
Tác giả: thkienkhea

Xem thêm

Lien khuc chu chim non
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường