Tổ chức

  • Ban Giám hiệu

  • Địa chỉ: TT Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam
  • Email: c1akienkhe.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03515.881 805
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Lý Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: tranthily@gmail.com
Điện thoại: 01666109079
2
Họ tên: phạm Thị Báu Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: c1akienkhe.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0963.070.128
Lien khuc chu chim non
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường