Bạn cần biết

Công khai Đội ngũ
Công khai đội ngũ CB, GV năm học 2017 - 2018
Biểu mẫu 08
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÌNH
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học: 2017 - 2018
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 29 0 0 8 19 2 0 9 15 3 0 0 0 0
I Giáo viên 19     3 16   0 6 12 1 0 0 0 0
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:                            
1 Tiếng dân tộc 0                          
2 Ngoại ngữ 2     1 1     1 1          
3 Tin học 0                          
4 Âm nhạc 2       1 1   1 1          
5 Mỹ thuật 1     1       1            
6 Thể dục 1     1           1        
II Cán bộ quản lý 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 Hiệu trưởng 1     1           1        
2 Phó hiệu trưởng 1       1       1          
III Nhân viên 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
1 Nhân viên văn thư 0                          
2 Nhân viên kế toán 1     1                    
3 Thủ quỹ 0                          
4 Nhân viên y tế 0                          
5 Nhân viên thư viện 1         1                
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 0                          
7 Nhân viên công nghệ thông tin 0                          
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 0                          
9                            
Kim Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Khắc Hiếu
Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 3

Tổng lượng truy cập: 222498