Bạn cần biết

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

    PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ

                                                            Biểu mẫu 06

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

556

163

99

102

107

85

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

556

163

99

102

107

85

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

556

163

99

102

107

85

1

Tốt (tỷ lệ so với tng số)

488

87.77%

119

73.01%

89

89.9%

97

95.1%

99

92.52%

83

97.65%

2

Đạt (t lso với tổng số)

68

12.23%

44

26.99%

10

10.1%

5

4.9%

8

7.48%

2

2.35%

3

Cn c gng (tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

0

IV

Shọc sinh chia theo kết quả hc tập

556

163

99

102

107

85

1

Hoàn thành tt (t lso với tổng số)

458

82.37%

138

84.66%

74

74.75%

77

75.49%

90

84.11%

79

92.94%

2

Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)

94

16.91%

21

12.88%

25

25.25%

25

24.51%

17

15.89%

6

7.06%

3

Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)

4

0.72%

4

2.45%

0

0

0

0

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (t lso với tổng số)

552

99.28%

159

97.55%

99

100%

102

(100%)

107

(100%)

85

(100%)

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng)

356

64.03%

109

66.87%

61

61.61%

65

63.72%

66

61.68%

55

64.71%

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

2

lại lớp (tlso với tổng số)

4

0.72%

4

2.45%

0

0

0

0

  

Lam Hạ , ngày 08 tháng 08 năm 2019
Hiệu trưởng

 


Nguyễn Thị Hồng Thúy

Các tin khác

Văn bản mới

Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị