Bạn cần biết

Công khai chất lượng năm học 2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2015 - 2016

Đơn vị: học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

410

102

86

85

69

68

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

III

Số học sinh chia theo năng lực

410

102

86

85

69

68

1

Đạt

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

2

Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

410

102

86

85

69

68

1

Đạt

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

2

Chưa đạt

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng Việt

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Toán

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Khoa  học

137

 

 

 

69

68

a

Hoàn thành

137

 

 

 

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

 

 

 

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử và Địa lí

137

 

 

 

69

68

a

Hoàn thành

137

 

 

 

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

 

 

 

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng nước ngoài

222

 

 

85

69

68

a

Hoàn thành

222

 

 

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

 

 

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

6

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

a

Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

7

Tin học

 

 

 

 

 

 

a

Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

8

Đạo đức

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

9

Tự nhiên và Xã hội

273

102

86

85

 

 

a

Hoàn thành

273

102

86

85

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

 

 

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

10

Âm nhạc

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

11

Mĩ thuật

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

12

Thủ công (Kỹ thuật)

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

13

Thể dục

410

102

86

85

69

68

a

Hoàn thành

410

102

86

85

69

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

100

b

Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

VI

Tổng hợp kết quả cuối năm

410

102

86

85

69

68

1

Hoàn thành chương trình lớp học

342

102

86

85

69

 

(tỷ lệ so với tổng số)

100

100

100

100

100

 

2

Lên lớp

342

102

86

85

69

 

(tỷ lệ so với tổng số)

342

102

86

85

69

 

3

Kiểm tra lại

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

4

Lưu ban

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Bỏ học

 

 

 

 

 

 

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh đã HTCT cấp tiểu học

68

 

 

 

 

68

(tỷ lệ so với tổng số)

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam Hạ, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Minh

Văn bản mới

Trận bóng giữa TH Lam Hạ với TH Lương Khánh Thiện
Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý tổ chức văn nghệ
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 – 2018

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2018 – 2019

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Lam Hạ công bố cơ sở vật chất năm học 2015-2016 của trường.
Xem thêm...
Website Đơn vị