Bạn cần biết

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

 

 

 

 

Biểu mẫu 07

 

PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

 

 

I

Số phòng học/số lớp

13p/13lớp

Số m2/học sinh

 

 

 

II

Loại phòng học

 

-

 

 

 

1

Phòng học kiên cố

13

-

 

 

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

 

 

 

3

Phòng học tạm

 

-

 

 

 

4

Phòng học nhờ

 

-

 

 

 

III

Số điểm trường

 

-

 

 

 

IV

Tổng diện tích đất (m2)

6112

14,9

 

 

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

4000

9,75

 

 

 

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

 

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

968

2,36

 

 

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

 

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

90

0.22

 

 

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

 

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

 

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

 

Số bộ/lớp

 

 

 

(Đơn vị tính: bộ)

 

 

 

1

Khối lớp 1

3

1

 

 

 

2

Khối lớp 2

3

1

 

 

 

3

Khối lớp 3

3

1

 

 

 

4

Khối lớp 4

2

1

 

 

 

5

Khối lớp 5

2

1

 

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

19

Số học sinh/bộ

 

 

 

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

 

 

 

IX

Tổng số thiết bị

 

Số thiết bị/lớp

 

 

 

1

Ti vi

1

 

 

 

 

2

Cát xét

 

 

 

 

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

 

 

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

 

 

 

 

5

Thiết bị khác…

1

 

 

 

 

6

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

 

 

 

 

X

Nhà bếp

 

 

 

 

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

 

 

bình quân/chỗ

 

 

XII

Phòng nghỉ cho

 

 

 

 

 

học sinh bán trú

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

Đạt

Đạt

Đạt

 

0.11

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

 

 

 

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

 

 

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

 

 

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

 

 

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 Có

 

 

 

 

XIX

Tường rào xây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lam Hạ, ngày 01 / 9  / 2016

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Minh

Văn bản mới

Trận bóng giữa TH Lam Hạ với TH Lương Khánh Thiện
Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý tổ chức văn nghệ
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 – 2018

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2018 – 2019

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Tiểu học Lam Hạ công bố cơ sở vật chất năm học 2015-2016 của trường.
Xem thêm...
Website Đơn vị