Thông báo

Kế hoạch Tổ chức các Hội thi năm học 2016 - 2017

PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ

Số: 105/KH-THLH-CM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Hạ, ngày  11  tháng 10  năm 2016           

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động giao lưu năm học 2016 - 2017

 

 


A- Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Công văn Số: 4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017;

          Căn cứ Công văn số 1341/SGDĐT-GDTH ngày 9/9/2016 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Tiểu học năm học 2016 - 2017;

          Căn cứ Công văn số 1481/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2016 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật Lý qua mạng Internet năm học 2016 - 2017;

          Căn cứ Kế hoạch số 269/PGDĐT-TH ngày 16/9/2015 cấp Tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục tiểu học;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Lam Hạ lần thứ 23 Nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Thực hiện Kế hoạch năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Lam Hạ. Trường Tiểu học Lam Hạ xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động giao lưu năm học 2016 - 2017 như sau:

B- Kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu năm học 2016 - 2017:

I. Thi Olympic môn Tiếng Anh (Cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh)

1. Mục đích - Yêu cầu:

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua “  Dạy tốt- Học tốt’’ trong nhà trường.

   - Tạo điều kiện cho giáo viên Tiếng Anh của trường nâng cao năng lực chuyên môn.

  - Phát hiện những học sinh có năng khiếu trong học tập để có kế hoạch bồi dưỡng đạt kết quả tốt.

  - Thông qua Olympic môn Tiếng Anh, giáo viên sẽ có cách nhìn và đánh giá đúng chất lượng dạy và học của mình.

  - Đây là hoạt động chuyên môn bình thường với tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh, do đó giáo viên cần thông báo rộng rãi tới mọi đối tượng và triển khai nhẹ nhàng,  không gây áp lực tới phụ huynh học sinh và xã hội.

  - Olympic môn học đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất sự cố gắng dạy - học của giáo viên và học sinh.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Hội thi cấp trường:

a. Nội dung và hình thức:

          - Nội dung: Kiến thức học sinh đã được học ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5, riêng kiến thức, tính đến thời điểm tổ chức thi.

          - Hình thức tổ chức: Mỗi học sinh tham gia sẽ phải tham gia đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

          + Thời gian thi kỹ năng nghe, đọc, viết làm bài trong 70 phút. (Trong đó kỹ năng nghe 40 phút; đọc, viết 30 phút).

          + Kỹ năng nói gồm 3 phần: Giới thiệu về bản thân, trình bày chủ điểm bốc thăm và trả lời câu hỏi của giám khảo. Mỗi học sinh có được 10 phút chuẩn bị và từ 5-7 phút trình bày.

b. Đối tượng tham gia: Là học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đang học tại trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ tuyển chọn từ 2 học sinh/1 lớp. Cá nhân dự thi phải trên tinh thần tự nguyện.

c. Giải thưởng: Ban tổ chức căn cứ vào số lượng học sinh tham gia thi theo từng khối để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

d. Thời gian: Dự kiến Tổ chức giao lưu trước ngày 15 tháng 01/2016.

2.2. Tham gia Thi Olympic môn Tiếng Anh cấp thành phố:

- Ban tổ chức lựa chọn số lượng học sinh điểm cao, đạt giải cấp trường để tham gia thi Olympic môn Tiếng Anh cấp thành phố theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

- Thời gian dự kiến: Tháng 3/2016. (Chờ Hướng dẫn cụ thể của PGD&ĐT)

2.3. Tham gia Thi Olympic môn Tiếng Anh cấp tỉnh: Nếu có học sinh được Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh vào tháng 4/2016.

II. Thi IOE trên mạng Internet (Cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh)

1. Mục đích - Yêu cầu:

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet như là một phương thức học tập tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh; tạo sân chơi trí tuệ để học sinh được giao lưu học tập và nâng cao chất lượng học Tiếng Anh.

Cuộc thi cũng là dịp để nhà trường có bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức chỉ đạo, giúp học sinh nâng cao các kỹ năng học Tiếng Anh theo phương pháp mới.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Hội thi cấp trường:

a. Đối tượng dự thi:

Để dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức các vòng thi tự luyện, học sinh các khối lớp tự thi ở nhà. Sau khi hoàn thành các vòng thi ở nhà (15 vòng), học sinh đăng ý với giáo viên bộ môn Tiếng Anh để dự thi cấp trường.

b. Hình thức tham gia:

            Học sinh có thể tham gia tự luyện trên mạng tại trường theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn Tiếng Anh hoặc ở nhà theo hướng dẫn của phần trợ giúp trên website: http://www.ioe.go.vn/

c. Giải thưởng:

Ban tổ chức căn cứ vào số lượng học sinh tham gia thi theo từng khối để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

d. Thời gian, địa điểm thi cấp trường:

* Thời gian thi: Ngày 03/12/2016

* Khung giờ thi:

- Khối lớp 3: từ 9h30 đến 10h00 hoặc từ 15h30 đến 16h00

- Khối lớp 4: từ 7h30 đến 8h00 hoặc từ 13h30 đến 14h00

- Khối lớp 5: từ 8h30 đến 9h00 hoặc từ 14h30 đến 15h00

* Địa điểm thi: Phòng thực hành tin học - Trường Tiểu học Lam Hạ.

2.2. Tham gia thi IOE trên mạng Internet cấp thành phố:

- Ban tổ chức lựa chọn số lượng học sinh điểm cao, đạt giải cấp trường để tham gia thi IOE trên mạng Internet cấp thành phố theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý. (Đối tượng học sinh các khối lớp 3, 4, 5)

- Thời gian dự kiến: Ngày thi 14 hoặc 15 tháng 01 năm 2017. (Do BTC Hội đồng thi Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý ấn định)

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

2.3. Tham gia thi IOE trên mạng Internet cấp tỉnh: Nếu có học sinh được Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh vào ngày 04 hoặc 05/03/2017. (Chỉ đối tượng học sinh lớp 5)

2.4. Tham gia thi IOE trên mạng Internet vòng Toàn quốc: Nếu có học sinh được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh vào ngày 15/4/2017. (Chỉ đối tượng học sinh lớp 5)

III. Thi Violympic Toán bằng Tiếng Việt trên mạng Internet (Cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh)

1. Mục đích - Yêu cầu:

-  Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

-  Hướng dẫn học sinh làm quen với Internet và sử dụng công cụ internet như một phương thức học tập

- Ôn tập củng cố kiến thức Toán học cho học sinh. Nhằm nâng cao chất lượng và tạo thêm hứng thú cho học sinh học tập môn Toán.

- Tạo môi trường thân thiện để học sinh giao lưu học tập tích cực, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các em có năng khiếu về môn Toán và môn Tin học.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Hội thi cấp trường:

a. Đối tượng dự thi:

          Tất cả học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đã 9 vòng tự luyện đều được quyền tham gia dự thi tại cấp trường.

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức các vòng thi tự luyện, học sinh các khối lớp tự thi ở nhà. Sau khi hoàn thành các vòng thi ở nhà (9 vòng), học sinh đăng ý với giáo viên bộ môn Toán để dự thi cấp trường.

b. Hình thức tham gia:

            Học sinh có thể tham gia tự luyện trên mạng tại trường theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Toán hoặc ở nhà theo hướng dẫn của phần trợ giúp trên website: http://violympic.vn/

c. Giải thưởng:

Ban tổ chức căn cứ vào số lượng học sinh tham gia thi theo từng khối để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

d. Thời gian, địa điểm thi cấp trường:

* Thời gian thi: Ngày 19/12/2016 (Thứ hai)

* Địa điểm thi: Phòng thực hành tin học - Trường Tiểu học Lam Hạ.

2.2. Tham gia Thi giải Toán Violympic bằng Tiếng Việt cấp thành phố:

- Ban tổ chức lựa chọn số lượng học sinh điểm cao, đạt giải cấp trường để tham gia thi giải Toán Violympic trên mạng bằng Tiếng Việt cấp thành phố theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý. (Đối tượng học sinh các khối lớp 4, 5)

- Thời gian dự kiến: Vòng 15, ngày 17/02/2017 hoặc 03/03/2017 (Thứ sáu).

2.3. Tham gia Thi giải Toán Violympic bằng Tiếng Việt cấp tỉnh: Nếu có học sinh được Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh vào ngày 13/03/2017 - Thứ hai. (Chỉ đối tượng học sinh lớp 5)

IV. Thi Violympic Toán bằng Tiếng Anh trên mạng Internet (Cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh)

1. Mục đích - Yêu cầu:

-  Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học.

-  Hướng dẫn học sinh làm quen với Internet và sử dụng công cụ internet như một phương thức học tập

- Ôn tập củng cố kiến thức Toán học cho học sinh. Nhằm nâng cao chất lượng và tạo thêm hứng thú cho học sinh học tập môn Toán.

- Tạo môi trường thân thiện để học sinh giao lưu học tập tích cực, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các em có năng khiếu về môn Toán và môn Tin học.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Hội thi cấp trường:

a. Đối tượng dự thi:

          Tất cả học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đã 6 vòng tự luyện đều được quyền tham gia dự thi tại cấp trường.

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức các vòng thi tự luyện, học sinh các khối lớp tự thi ở nhà. Sau khi hoàn thành các vòng thi ở nhà (6 vòng), học sinh đăng ý với giáo viên bộ môn Toán để dự thi cấp trường.

b. Hình thức tham gia:

            Học sinh có thể tham gia tự luyện trên mạng tại trường theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn Toán hoặc ở nhà theo hướng dẫn của phần trợ giúp trên website: http://math.violympic.vn/

c. Giải thưởng:

Ban tổ chức căn cứ vào số lượng học sinh tham gia thi theo từng khối để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

d. Thời gian, địa điểm thi cấp trường:

* Thời gian thi: Ngày 19/12/2016 (Thứ hai)

* Địa điểm thi: Phòng thực hành tin học - Trường Tiểu học Lam Hạ.

2.2. Tham gia Thi giải Toán Violympic bằng Tiếng Anh cấp thành phố:

- Ban tổ chức lựa chọn số lượng học sinh điểm cao, đạt giải cấp trường để tham gia thi giải Toán Violympic trên mạng bằng Tiếng Anh cấp thành phố theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý. (Đối tượng học sinh các do Ban Tổ chức thi Phòng GDDT thành phố Phủ Lý quy định)

- Thời gian dự kiến: Vòng 8, ngày 16/02/2017 (Thứ năm).

2.3. Tham gia Thi giải Toán Violympic bằng Tiếng Anh cấp tỉnh: Nếu có học sinh được Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh vào ngày 10/03/2017 - Thứ sáu. (Chỉ đối tượng học sinh do Sở GDĐT Hà Nam quy định)

IV. Thi Olympic môn Toán, Tiếng Việt (Cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh)

1. Mục đích - Yêu cầu:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “  Dạy tốt- Học tốt’’ trong nhà trường.

 - Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên của trường nâng cao năng lực chuyên môn.

- Phát hiện những học sinh có năng khiếu trong học tập để có kế hoạch bồi dưỡng đạt kết quả tốt.

- Thông qua Olympic môn học giáo viên sẽ có cách nhìn và đánh giá đúng chất lượng dạy và học của mình.

- Đây là hoạt động chuyên môn bình thường với tinh thần tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh, do đó giáo viên cần thông báo rộng rãi tới mọi đối tượng và triển khai nhẹ nhàng,  không gây áp lực tới phụ huynh học sinh và xã hội.

- Olympic môn học đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đánh giá đúng thực chất sự cố gắng dạy - học của giáo viên và học sinh.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Hội thi cấp trường:

a. Nội dung và hình thức:

          - Nội dung: Kiến thức học sinh đã được học ở cấp tiểu học tính đến thời điểm tổ chức thi.

          - Hình thức tổ chức: Mỗi học sinh tham gia sẽ phải làm bài tự luận trong thời gian 90 phút.

          - Chương trình: Chương trình tiểu học hiện hành của môn Toán, Tiếng Việt.      b. Đối tượng tham gia: Là học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đang học tại trường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ tuyển chọn từ 2 học sinh/1 lớp. Cá nhân dự thi phải trên tinh thần tự nguyện.

c. Giải thưởng: Ban tổ chức căn cứ vào số lượng học sinh tham gia thi theo từng khối để trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích. 

d. Thời gian: Dự kiến Tổ chức giao lưu vào tháng 01/2017.

2.2. Tham gia Thi Olympic các môn học cấp thành phố:

- Ban tổ chức lựa chọn số lượng học sinh điểm cao, đạt giải cấp trường để tham gia thi Olympic các môn Toán, Tiếng Việt cấp thành phố theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý.

- Thời gian dự kiến: Tháng 3/2017.

2.3. Tham gia Thi Olympic các môn học cấp tỉnh: Nếu có học sinh được Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý lựa chọn sẽ tham gia dự thi cấp tỉnh vào tháng 4/2017.

C- Biện pháp thực hiện:

- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi cấp trường gồm:

1. Bà: Trần Thị Thanh Minh  - Hiệu trưởng                 - Trưởng ban

2. Ông: Vũ Khắc Hiếu            - Phó Hiệu trưởng          - Phó ban

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thúy         P. Hiệu trưởng; CTCĐ   - Thư ký

4. Bà: Vũ Thị Kim Thoa                  - TTCM Tổ 4+5             - Thành viên

5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà  - TTCM Tổ 2+3             - Thành viên

6. Bà: Nguyễn Hải Yến           - TTCM Tổ 1                 - Thành viên

7. Bà: Nguyễn Ngân                - GV Tiếng Anh             - Thành viên

8. Bà: Đinh Thị Thanh Tâm   - GV Tiếng Anh             - Thành viên

          - Ban tổ chức các cuộc giao lưu cấp trường năm học 2016 - 2017 có trách nhiệm:

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị