Thông báo

Công khai thu - chi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                   Biểu số 2

Đơn vị: Trường tiểu học Lam Hạ

Chương : 622. Khoản 492. Mã cấp NSNN: 1049252

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2013

 

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

I

Dự toán thu

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

2

Thu hoạt động sản xuất

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

2.720.047.000

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp

2.720.047.000

 

III

Số được đê lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi NSNN

2.720.047.000

 

I

Loại, khoản 492

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

2.393.276.000

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

137.744.300

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

81.690.000

 

4

Chi khác

101.936.700

 

II

Loại, khoản 492

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cho cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

Chi khác

 

 

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị