Thông báo

Biểu 07 - Công khai cơ sở vật chất.

Biểu mẫu 07 PHÒNG GD&ĐT TP. PHỦ LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM HẠ THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015 - 2016 STT Nội dung Số lượng Bình quân I Số phòng học/số lớp 13p/13lớp Số m2/học sinh II Loại phòng học - 1 Phòng học kiên cố 13 - 2 Phòng học bán kiên cố - 3 Phòng học tạm - 4 Phòng học nhờ - III Số điểm trường - IV Tổng diện tích đất (m2) 6112 14,9 V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 4000 9,75 VI Tổng diện tích các phòng 1 Diện tích phòng học (m2) 968 2,36 2 Diện tích phòng chuẩn bị (m2) 3 Diện tích thư viện (m2) 90 0.22 4 Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 5 Diện tích phòng khác (….)(m2) VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu Số bộ/lớp (Đơn vị tính: bộ) 1 Khối lớp 1 3 1 2 Khối lớp 2 3 1 3 Khối lớp 3 3 1 4 Khối lớp 4 2 1 5 Khối lớp 5 2 1 VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 19 Số học sinh/bộ phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) IX Tổng số thiết bị Số thiết bị/lớp 1 Ti vi 1 2 Cát xét 3 Đầu Video/đầu đĩa 1 4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 2 5 Thiết bị khác… 1 6 ….. Nội dung Số lượng (m2) X Nhà bếp XI Nhà ăn Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú XIII Khu nội trú XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 1 Đạt chuẩn vệ sinh* Đạt Đạt Đạt 0.11 2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* (*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu). Có Không XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh Có XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) Có XVII Kết nối internet (ADSL) Có XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường Có XIX Tường rào xây Có Lam Hạ, ngày 01 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Trần Thị Thanh Minh

Tải về

Xem thêm...

Văn bản mới

Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị