Tin tức/(Trường TH Lam Hạ)/Tin hoạt động nhà trường/
Công văn về việc phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp

Một số công văn tuyên truyền và phổ biến về việc phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp 

Số: 34 /PGDĐT                                            Phủ Lý, ngày 31 thảng 01 năm 2020

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS

Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 63/SGDĐT ngày 30/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1.    Nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung tại Công điện số 121 /CĐ-CP ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020; Công điện số 43/CĐ- BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gửi kèm theo).

2.   Phối họp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phường, xã chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường họp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

3.    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

4.    Hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

5.    Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại đơn vị, chủ động phối họp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu càu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở địa phương với Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua email nguyenviethung@phuly.edu.vn)./.

Noi nhận:

-      Như kính gửi;

-      Lưu: VT.

 

Số:63/GDĐT-VP                                     Hà Nam, ngày 30  tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

-     Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;

-      Trường Trung học phổ thông;

-      Trung tâm: GDTX-HN tỉnh, GDNN-GDTX các huyện.

Thực hiện Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phối họp với các cơ sở y tế và các cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất ứong trường học, cụ thể như sau:

1.     Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung tại Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Công vãn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020; Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gửi kèm theo).

2.     Phối họp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dồi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường họp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

3.                   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

 

 

 

4.     Hướng dẫn học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bàng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

5.      Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

6.     Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở địa phương về Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Chính trị tư tưởng, email: phongcntt. sohanam@moet. edu. vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo đục và đào tạo, các cơ sờ giáo dục nghiêm túc thực hiện./. 2—'

Nơi nhận:                                              _

-      Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Thể chất - để b/c);

-      UBND tình (để b/c);

-      LĐ Sở (để c/đ);

-      Đơn vị thuộc Sở (để p/h);

-      Như kính gửi (để t/h);

-      Lưu: VT, VP.

 

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Số: 43/CĐ-BGDĐT

 

CÔNG ĐIỆN

Bộ TRƯỞNG Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO * Điện:

Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đon vị trực thuộc Bộ

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chùng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điêu trị đặc hiẹu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiêp xúc gần, hoặc nước bọt. Đến nay đã ghi nhận có trường hợp xâm nhập vào Việt Nam và một số quổc gia khác.

Thực hiện Chỉ thị sổ 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phù về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sờ giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triên khai một số công việc để ngan chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học, cụ thể như sau:

1.      Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thù tướng Chính phủ và các nội dung tại Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp câp do chủng mới của vi rút Corona và Cong văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17/12/2019 của Thù tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 — 2020.

2.      Phối hợp chặt chẽ với eơ quan y tế địa phương chủ-động-xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo dõi và quản lý tôt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

3.      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hâp câp do chùng mới của vi rut Corona và dịch bệnh mùa đông xuân. Giáo dục học sinh, sinh

 

viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

4.      Hướng dẫn học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiêp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên băng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay đê làm giảm phát tán các dịch tiểt đường hô hấp.

5.       Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

6.      Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường ở địa phương về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chấtl 35 Đại cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38694029. email: lvtuan@moet.gov.vn./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

 

-      Như kính gửi;

-      Thù tướng Chính phủ (để b/c);

-      Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);

-      Bộ trưởng (để b/c);

-      Văn phòng Chính phù;

-      Bộ Y tế (để p/h thực hiện);

-      Cồng thông tin điện tử cùa Bộ GDĐT;

-      Lưu: VT, Vụ GDTC,

 

 

 

 

số: %ĩ /UBND-YT
V/v chủ động phòng, chống dịch, bệnh
viêm đường hô hấp do chủng mới của
vi líit Corona gây ra

 

Phủ Lý, ngctyỳỊtháng 01 năm 2020

 

 

 

-      

Kính gửi:


Các cơ quan, Ban ngảnlì đoản thể thuộc Thành phố;

 

-       Trung tâm Y tế Thành phố;

-       Uỷ ban nhân dân phường, xã;

Thực hiện Công văn số 144VPƯB-KGVX ngày 22 tháng 01 năm 2020 của ƯBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 71/SYT ngày 26/01/2020 của Sở Y tế Hả Nam về việc chủ động phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý đề nghị các Phòng, ban, ngành chức năng thực hiện tốt các nội dung sau:

1.      Phòng Y tế Thành phố

-     Phối hợp với Trung tâm Y tế, các ban, ngành đoàn thể liên quan trong phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi lút Corona gây ra.

-     Phối hợp với Trung tâm Y tế; Phòng Kinh tế; Phòng giáo dục dào tạo Thành phố chỉ đạo các dơn vị liên quan; các Trạm Y tế phường, xã; Trường học trong công tác phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi l út Coronagây ra kịp thời, hiệu quả.

-     Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi lút Corona gây ra.

-     Cliỉ đạo các cơ sở khán chữa bệnh Y tế ngoài công lập thực hiện thu dung bệnh nhản, sơ cứu và chuyến bệnh nhân kịp thời đến cơ sở y tế công lập.

2.       Trung tâm Y tế Thành phố

-     Xây dựng kế hoạch triển khai dồng thời tăng cường chỉ dcạo Trạm Y tế xã, phường thực hiện giám sát, điều tra và báo cáo các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do chủng vi rút Corona và có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày.

-     Đảm bảo nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác cấp cứu khi có bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh do chủng vi rút Corona và chuyến tuyến kịp thời; Chuẩn bị dụng cụ phòng hộ cho cán bộ y tế vả phòng cách ly tại các cơ sở điều trị của đơn vị đế đón tiếp và sơ cứu bệnh nhân.

-     Chỉ đạo Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc mắc bệnh do chủng vi rút Corona tại cộng dồng, khoanh vùng vả xử lý kịp thời; Tổ chức tập huấn đảo tạo tại chỗ, hỗ trợ cho

 

tuyến dưới về công tác giám sát, phát hiện và phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona.

-    Thực hiện báo cáo bang Văn bản về kết quả triến khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp clo chủng mới của vi rút Corona về úy ban nhân dân Thành phố (Co1 quan thường trực Phòng Y tế Thành phố; Địa chỉ 61 Biên Hòa - Phường Lương Khánh Thiện - TP Phủ Lý).

3.      Phòng kỉnh tế Thành Phố

-    Phối hợp với Phòng Y tế, Công an Thành phố và các ban, ngành có liên quan trong công tác giám sát, kiếm tra việc vận chuyến, chế biến và tiêu thụ các sản pham có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm.

-    Phối hợp các bộ phận liên quan trong công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

-    Tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh thực phấm không rõ nguồn gốc và các sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiếm dịch; nước sinh hoạt tại các trạm cấp nước trên địa bàn Thảnh phố. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

4.      Phòng Văn hóa Thông tin, Đài phát thanh Thành phố.

Phối họp với các ban ngành liên quan chủ dộng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hiếu biết về tình hình dịch bệnh, các biện pháp tự phòng bệnh dể người dân không hoang mang và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

5.      Công an, Ban chí huy Quân sự Thành phố

-    Đay mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ về phòng, chống dịch, bệnh bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi lút Corona gây ra.

-      Tẫng cường các hoạt dộng kết hợp Quân - Dân Y.

-    Phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành có liên quan trong công tác giám sát, kiếm tra việc vận chuyến, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm.

-    Có kế hoạch diều động nhân lực, phương tiện vận chuyến bệnh nhân, đảm báo công tác an ninh trật tự, ốn định xã hội khi có dịch xảy ra.

-    Chuẩn bị các phương tiện thuốc men, hóa chất, nhân lực, vật tư sẵn sàng phối hợp với Ngành Y tế Thành phố trong công tác cấp cứu, vận chuyến bệnh nhân, xử lý 0 dịch, xử lý môi trường.

6.      Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố

-    Phối hợp với Ngành Y tế tố chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi lút Corona gây ra trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ các phương tiện rửa tay, xả phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, làm sạch bề mặt và đồ chơi hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tay rửa thông thường.

-    Huy động các em học sinh tham gia các hoạt dộng vệ sinh lóp học, vệ sinh môi trường. Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho CO' quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị vả xử lý ô dịch kịp thời.

-     Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các trường học về công tác vệ sinh phòng bệnh; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học, đưa các thông tin giáo dục sức khỏe vào giờ ngoại khóa.

7.       Phòng Tài chính I<ế hoạch Thành phố

Phối hợp với Phòng Y tế Thành phố tham mưu cho ƯBND Thành phố bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh bệnh viêm đường Ỉ1Ô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn Thành phố.

8.       Các phòng ban, ngành, đoàn thế, các đoìi vị trực thuộc Thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương các cấp triển khai các hoạt động phòng bệnh có hiệu quả.

9.       ủy ban nhân dân phiròng, xã

-     Chỉ đạo Đài phát thanh, các ban, ngành đoàn thế liên quan tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch, bệnh bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi lút Corona gây ra trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-     Tăng cường chỉ đạo, huy dộng các ngành, tố chức, chính trị - xã hội phối họp chặt chẽ với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch phòng, chống dịch, bệnh bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi lút Corona gây ra.

-     Chỉ dạo Trạm Y tế phường, xã Chuẩn bị dầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, hoá chất để sẵn sàng phòng chống dịch, khi có dịch xảy ra xử lý triệt dế ố dịch, không dể dịch lây lan.

-     Thực hiện nghiêm chế độ thường trực phòng chống dịch và thống kê, đảm bảo duy trì báo cáo dịch hàng tuần, tháng theo quy định.

Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị các dơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trê

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

gIIyên Ngọc

Nơi nliận:>/

 

-      Sở Y tế Hà Nam (để b/c);

-     

- Lưu VT, PYT.

TTTU-11ĐND-UBND Thành nhố (để b/cì:

 

-      Như kính gửi;

 

Một số hình ảnh tiểu biểu trường tiểu học Lam Hạ trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh corona

Tác giả: Nguyễn Thị Hùng

Văn bản mới

Trường Tiểu học Lam Hạ tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách
Khai mạc Giao lưu Olympic Tiếng Anh
Giao lưu Olympic Tiếng Anh tỉnh Hà Nam
Hoa nắng bục giảng
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2019-2020

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học,

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019
Xem thêm...
Website Đơn vị