Tin tức : Tin hoạt động nhà trường/

HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 - 2018

10/11/2017

Căn cứ Kế hoạch năm học 2017 - 2018; Thực hiện Kế hoạch số 725/KH-PGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc tổ chức Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" cấp thành phố năm học 2017 - 2018, Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm giỏi" cấp thành phố đã được diễn ra trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Toàn thành phố có 21 giáo viên chủ nhiệm đại diện cho 21/22 trường tiểu học tham gia tranh tài. Chất lượng các thi sinh tham gia năm học này đều nhận thức rõ trách nhiệm và nghiêm túc nên kết quả khá đồng đều.

Sau 4 nội dung thi theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GDĐT về Ban hành Điều lệ thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, kết quả 21/21 giáo viên chủ nhiệm lớp đã được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý ký Quyết định công nhận Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2017 - 2018.

thlamha

Xem thêm...

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Khai Giảng năm học 2015 - 2016(2015-11-17)
Album : Giao lưu(2015-11-17)
Album : Cổng trường(2015-11-11)
Album : Khai giảng năm học 2017-2018(2017-09-07)