Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Hai chien thang
Bai hat em yeu truong em
  

Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Ban Giám Hiệu

  • Địa chỉ: Thôn Ông Cân
  • Email: phamvanhieu1970@gamil.com
  • Điện thoại: 0983015767
TT Thông tin
1
Họ tên: Đặng Minh Cường
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: minhcuong@gmail.com
Điện thoại: 0983015767
2
Họ tên: Trần Thị Hồng Hạnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: honghanh@gmail.com
Điện thoại: 0944243866
3
Họ tên: Phạm Văn Hiểu
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: phamhieu@gmail.com
Điện thoại: 01678666206