Bạn cần biết

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

4.250.864.000

 

1

Thu ngân sách nhà nước

4.028.354.000

 

 

Thu bổ xung

222.510.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước 

 

 

I

Loại 492, khoản 490 ( nguồn tự chủ )

4.028.354.000

 

1

 TN 0129 : Chi thanh toán cá nhân

3.761.035.000

 

 

Trong đó :

 

 

 

 -  Mục 6000 : Tiền lương 

1.921.788.000

 

 

 -  Mục 6050 :Tiền công trả cho LĐTX theo HĐ

177.192.000

 

 

 - Mục 6100 : Phụ cấp lương

1.074.223.000

 

 

 - Mục 6200 : Tiền thưởng

750.000.000

 

 

 - Mục 6300 : Các khoản đóng góp

587.082.000

 

2

 TN 0130 : Chi về háng hóa dịch vụ

150.131.000

 

 

 - Mục 6500 : Thanh toán dịch vụ công cộng

48.000.000

 

 

 - Mục 6550 : Vật tư văn phòng

15.581.000

 

 

 - Mục 6600 : Thông tin , truyền tin, liên lạc

14.000.000

 

 

 - Mục 6700: Công tác phi

9.600.000

 

 

 - Mục 6900: Sửa chữa tài sản , phục vụ CM

25.000.000

 

 

 - Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

37.950.000

 

3

TN 0132 : Các khoản chị khác

17.753.000

 

 

 - Mục 7750: Chị khác

17.753.000

 

4

TN 0135 : Chi hỗ trợ đầu tư vào tài sản

99.435.000

 

 

 - Mục 9050 : Mua sắm tài sản dùng cho công tácCM

99.435.000

 

II

Loại 490 khoản 492

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác ( nguồn không tự chủ )

222.510.000

 

1

 TN 0129 : Chi thanh toán cho cá nhân

6.510.000

 

 

 Mục 6400 : Chi thanh toán cho cá nhân

6.510.000

 

2

TN 0130 : Chi về hàng hóa dịch vụ

6.000.000

 

 

 Mục 6900 : Sửa chữa TS phục vụ CTCM và duy tu bảo dưỡng

6.000.000

 

3

TN 0135 : Chi hỗ trợ vốn và đầu tư vào tài sản

210.000.000

 

 

 Mục 9050 : Mua sắm TS phục vụ CM

210.000.000

 

Văn bản mới

Múa Lân vui tết trung thu 2019 2020 Tiểu học Lê Hồng Phong Phủ Lý
Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
TIẾT MỤC CÔ GIÁO HOÀNG BÍCH LIÊN TẠI HỘI THI GVCNG TOÀN THÀNH PHỐ
HÀ NAM QUÊ MẸ -BIỂU DIỄN TUYẾT NHUNG CÙNG TỐP MÚA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ SUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ÔNG KHAI DỰ TOÁN BỔ sUNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018
Xem thêm...